mbMenu
หน้าหลัก ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ

ผลการค้นหา
เลขที่ประกาศ เรื่อง ประเภท วันปิดประกาศ วันปลดประกาศ สถานะ
WY 0041/2560 การขายพัสดุ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆ จำนวน 316 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 10 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0047/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด เฟอร์นิเจอร์และอื่น ๆ จำนวน 117 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 24 ส.ค. 60 06 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0048/2560 การขายพัสดุเฟอร์นิเจอร์ ถังดับเพลิง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 268 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ส.ค. 60 06 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0049/2560 การขายพัสดุเก้าอี้ คอมพิวเตอร์ Baggage Cart, Tow Bar และอื่น ๆ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 ก.ย. 60 13 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0050/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Projector และอื่น ๆ จำนวน102 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 ก.ย. 60 13 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0051/2560 การขายพัสดุรถToyota Hiace จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 ส.ค. 60 13 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0053/2560 การขายพัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นใช้งานสำนักงานขายหาดใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จ. สงขลา ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 289 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 ก.ย. 60 26 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0052/2560 การขายพัสดุ เครื่องชั่ง เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ 171 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 ก.ย. 60 03 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
2J 0004/2560 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุ/วัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ประเภทนำ้มันหล่อลื่นใช้แล้วและถังเปล่าขนาด 200 ลิตร (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 18 ก.ย. 60 06 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0054/2560 การขายพัสดุเฟอร์นิเจอร์ ถังดับเพลิง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 268 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 25 ก.ย. 60 27 ก.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0055/2560 การขายพัสดุ Projector ลำโพง คอมพิวเตอร์ โซฟา และอื่น ๆ จำนวน 121 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 28 ก.ย. 60 04 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0056/2560 การขายพัสดุรถ Forklift จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 ต.ค. 60 18 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0058/2560 การขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 209 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0059/2560 การขายพัสดุสำหรับใช้บริการบนเครื่องบิน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0057/2560 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Projector เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ จำนวน 411 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุบนเครื่องบิน 18 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0032/2560 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0060/2560 การขายพัสดุ Projector ลำโพง คอมพิวเตอร์ โซฟา และอื่น ๆ จำนวน 121 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0061/2560 การขายพัสดุ รถ Toyota Hi-Lux (TJ-043) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0062/2560 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hand Pallet Truck โทรทัศน์ Digital Scale อุปกรณ์ครัว และอื่น ๆ จำนวน 348 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0064/2560 การขายพัสดุ Projector ลำโพง คอมพิวเตอร์ โซฟา และอื่น ๆ จำนวน 121 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0065/2560 การขายพัสดุ สำหรับใช้บริการบนเครื่องบิน จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0066/2560 การขายพัสดุ รถ KIA PREGIO และ รถ Toyota Microbus จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0063/2560 การขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่อุดรธานีของบริษัทฯ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0067/2560 การขายอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศที่แม่ฮ่องสอนของบริษัทฯ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0068/2560 การขายอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศที่พิษณุโลกของบริษัทฯ โดยวิธียื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0070/2560 การขายพัสดุ Package Water Chillers จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0071/2560 การขายพัสดุ รถตู้ KIA Pregio จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง อุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าและอะไหล่ 22 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0074/2560 การขายพัสดุ ระบบ Mainframe, Virtual Tape Server, Switching Unit, Escon Director และอื่น ๆ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0075/2560 การขายพัสดุ Server ระบบ Distributed ของ Sun Server, IBM Server และอื่น ๆ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0072/2560 การขายพัสดุ LD-3 Container และ LD-6 Container จำนวน 118 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ธ.ค. 60 10 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0001/2561 การขายพัสดุขาย Pallet Transporter เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องชั่ง และอื่น ๆ จำนวน 322 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0003/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ Non-Linear Editing System จำนวน 51 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0004/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Projector Nontebook และอื่น ๆ จำนวน 117 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ม.ค. 61 07 ก.พ. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0006/2561 การขายพัสดุ รถ KIA PREGIO จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 25 ม.ค. 61 07 ก.พ. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0005/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ จำนวน 176 ราย ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 29 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0007/2561 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตู้เหล็ก และอื่น ๆ จำนวน 67 รายการ ณ สถานี ขอนแก่น ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 ก.พ. 61 06 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0001/2561 เชิญชวนเข้าร่วมการเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานประเภทหนังสือพิมพ์เก่า นิตยสารเก่า เศษกระดาษ และพลาสติก หลังจากใช้งานบนเครื่องบินแล้ว (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 26 ก.พ. 61 15 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0008/2561 การขายพัสดุอุปกรณ์เครื่องมือชาง ตู้ Locker และอื่น ๆ จำนวน 369 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืีนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ก.พ. 61 14 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0009/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 231 รายการ ด้วยวิธีประมูลซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ก.พ. 61 14 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0010/2561 การขายพัสดุ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องชั่ง Pallet Transporter Truck และอื่น ๆ จำนวน 306 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 มี.ค. 61 21 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0011/2561 การขายพัสดุรถ Toyota Commuter ทะเบียน 3ฝ-5616 กทม และรถ Ford Ranger ทะเบียน วณ 7970 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 20 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0002/2561 ประกาศยกเลิกการเชิญเข้าร่วมการเสนอราคา ฝ่ายสนับสนุนงานบริการอุปกรณ์ภาคพื้น 001/2561 พัสดุทั่วไป 29 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0012/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 231 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 เม.ย. 61 19 เม.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0013/2561 การขายพัสดุขายอุปกรณ์ Main Deck Loader (2T-902) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 เม.ย. 61 19 เม.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0003/2561 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัษดุที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภทโลหะ (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 05 เม.ย. 61 02 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0014/2561 การขายพัสดุ รถ Forklift, Electric Car และ Golf Car จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 61 25 เม.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0015/2561 การขายพัสดุ รถ Toyota Commuter ทะเบียน 3ฝ-5616 กทม และรถ For Ranger ทะเบียน วณ 7970 กทม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 61 25 เม.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0016/2561 การขายพัสดุขายเก้าอี้ Plastic Pallet และอื่น ๆ จำนวน 38 รายการ ดวยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 61 25 เม.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0017/2561 การขายพัสดุ รถกระบะ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 61 25 เม.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0010/2561 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 พ.ค. 61 28 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0018/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอืนๆ จำนวน 231 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0019/2561 การขายพัสดุ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กกษ-617 กทม และรถตู้ Toyota ทะเบียน 9ร-3261 กทม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0020/2561 การขายพัสดุเก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องชั่ง Pallet Transporter Truck และอื่นๆ จำนวน 306 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0021/2561 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Video Projector ผ้าม่าน โต๊ะ และอื่น ๆ จำนวน 160 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 17 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0023/2561 การขายพัสดุ เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถเข็น และอื่นๆ จำนวน 117 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 23 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0022/2561 การขายพัสดุ Server อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์-อุปกรณ์สำนักงาน พรมและอื่น ๆ จำนวน 261 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 23 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0025/2561 การขายพัสดุรถ Toyota (TN-006) หมายเลขทะเบียน 8ฌ-4260 กทม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 25 พ.ค. 61 06 มิ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0026/2561 การขายพัสดุ รถ Toyota Hiace (DC-218) หมายเลขทะเบียน อห-548 กทม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 25 พ.ค. 61 06 มิ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0012/2561 การจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้วของสำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการสุวรรณภูมิ (OPC) และสำนักงานหลานหลวง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 มิ.ย. 61 29 มิ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0028/2561 การขาย เครื่องชั่ง โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ Notebook อื่น ๆ จำนวน 128 รายการ ด้วยวิีธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 11 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0027/2561 การขายพัสดุ รถกระบะ จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0029/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ Digital Video Recorder โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 52 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0030/2561 การขายพัสดุ Bulk Pallet, Plastic Pullet อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 444 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 26 มิ.ย. 61 04 ก.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0031/2561 การขายพัสดุ Pallet with Net และ LD3 Container จำนวน 94 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือปฏิบัติพิธีการศุลกากร เสมือนหนึ่งเป็นการส่ออก ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 26 มิ.ย. 61 04 ก.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0032/2561 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ Digital Video Recorder โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 ก.ค. 61 25 ก.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0034/2561 การขายพัสดุอุปกรณ์ระบบการประชุม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 142 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ก.ค. 61 08 ส.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0035/2561 การขายพัสดุ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้และอืน ๆ จำนวน 1,057 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 06 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0037/2561 การขายพัสดุ ตู้โชว์เบเกอรี่ เครื่องทำกาแฟ Mobile Office ตู้เหล็กอุปกรณ์สำนักงานใหญ่ Order Picking Truck และอื่น ๆ จำนวน 204 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 29 ส.ค. 61 12 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0036/2561 การขายพัสดุ อุปกรณ์ช่าง Ciller Pump เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ถังดับเพลิงและอื่น ๆ จำนวน 581 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 29 ส.ค. 61 12 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0038/2561 การขายพัสดุรถ Elecric Car จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0039/2561 การขายพัสดุ อุปกรณ์ระบบการประชุม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 142 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0041/2561 การขายพัสดุรถ MITSUBISHI STRADA ทะเบียน กต-7741 อุดรธานี หมายเลขทรัพย์สิน 79320052 จำนวน 1 คัน และเครื่องชั่ง จำนวน 4 รายการ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 ก.ย. 61 09 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0042/2561 การขายพัสดุ Pallet Transporter Truck จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0007/2561 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท เศษ ALUMINIUM และ NETS (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 18 ก.ย. 61 03 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0040/2561 การขายพัสดุ HP Server, Disk Storage, SUN Sysem Board และ อื่น ๆ จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0043/2561 การขายพัสดุ อุปกรณ์ช่าง Low-Profile Engine Stand อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Projector เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 212 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0044/2561 การขายพัสดุ iPad 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Projector เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 211 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0008/2561 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท Battery (Traction Battery & Power Battery) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัสดุทั่วไป 03 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0046/2561 การขายพัสดุ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กกษ-617 กทม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 11 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0006/2562 การขายพัสดุของใช้บนเครื่องบิน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ม.ค. 62 06 ก.พ. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0047/2561 การขายพัสดุ รถ Toyota Hilux (2M-010) หมายเลขทรัพย์สิน 151247ลงทะเบียน 1ผ-7581 กทม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0048/2561 การขายพัสดุรถ Air Condition Unit (ขายตามสภาพไม่มีเอกสารนำเข้า) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0049/2561 การขายพัสดุ รถ Electric Forklift หมายเลขทรัพย์สิน 410173 และรถ Toyota Tiger (TS-012) หมายเลขทรัพย์สิน 239639 ทะเบียน อร-7040 กทม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0025/2561 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0050/2561 การขายพัสดุ iPad 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Projector เครื่องพิมพ์เฟอร์เจอร์สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 211 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0051/2561 การขายพัสดุอุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Projector เก้าอี้ และอื่น ๆ จำนวน 211 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0052/2561 การขายพัสดุ รถ Cargo Towing Tractor (PHS-33) และรถ Mazda จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0055/2561 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ - อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอืืน ๆ จำนวน 90 รายการ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0056/2561 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และอื่น ๆ จำนวน 75 รายการ ณ ทอากาศยานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0057/2561 การขายพัสดุ แบบฟอร์มที่หมดประโยชน์การใช้งาน จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0009/2561 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท เศษ ALUMINIUM พร้อม NETS (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 19 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 ระหว่างการพิจารณา
2J 0010/2561 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท ยางรถยนต์ เศษยางใน/ยางรอง (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 19 พ.ย. 61 06 ธ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0058/2561 การขายพัสดุรถ TOYOTA FORTUNER จำนวน 1 คัน และเครื่อง X-RAY อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จำนวน 57 รายการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 พ.ย. 61 13 ธ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0053/2561 การขายพัสดุ รถตู้และรถกระบะ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 20 พ.ย. 61 07 ธ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0054/2561 การขายพัสดุ รถกระบะ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 20 พ.ย. 61 07 ธ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0059/2561 การขายพัสดุ รถ Toyota Fortoner และ รถ Ford Ranger จำนวน 3 ราย ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0060/2561 การขายพัสดุเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 40 รายการ ณ สนามบินสมุย ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 ระหว่างการพิจารณา
WY 0001/2562 การขายพัสดุ Pallet Transporter Truck จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 ม.ค. 62 23 ม.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0002/2562 การขายพัสดุ ซากรถ Isuzu Water Service Unit (2P-503) ไม่สามารถจดทะเบียนได้ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
2J 0001/2562 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและถังเปล่าขนาด 200 ลิตร (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 22 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0003/2562 การขายพัสดุรถ จำนวน 2 คัน อุปกรณ์ครัว โซฟา ตู้เย็น ตู้เค้ก เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 124 รายการ รวมจำนวน 126 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 ม.ค. 62 06 ก.พ. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0004/2562 การขายพัสดุ ระบบ CCTV คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Projector โซฟา เครื่องปรับอากาศ เครื่องล้างแก้ว เครื่องทำน้ำแข็ง และอื่น ๆ จำนวน 940 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0005/2562 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 310 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ม.ค. 62 06 ก.พ. 62 ระหว่างการพิจารณา
2J 0002/2562 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานประเภทหนังสือพิมพ์เก่า,นิตยสารเก่า,เศษกระดาษและพลาสติก หลังจากใช้งานบนเครื่องบิน (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 29 ม.ค. 62 14 ก.พ. 62 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0006/2562 การจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 11 ก.พ. 62 20 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0007/2562 การขายพัสดุขาย Package Water Chillers จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 ก.พ. 62 06 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0007/2562 การขายพัสดุ Package Water Chillers จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุบนเครื่องบิน 21 ก.พ. 62 06 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0008/2562 การขายพัสดุ Battery Charger จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 ก.พ. 62 20 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0009/2562 การขายพัสดุ Meal Cart Full, Waste Cart Full, Drink Cart Full และอื่นๆ จำนวน 1,575 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 06 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0010/2562 การขายพัสดุ อะไหล่งานซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 11 มี.ค. 62 21 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0011/2562 การขายพัสดุ รถ Toyota Forklift (TJ-050) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0012/2562 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 580 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 62 23 เม.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0013/2562 การขายพัสดุ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ช่าง EMV-Test Unit, LTN-90 Test Equip คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จำนวน 458 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 10 เม.ย. 62 23 เม.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0014/2562 การขายพัสดุ ซากรถ Ford Standard XL (TL-066) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 เม.ย. 62 23 เม.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0014/2562 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี พัสดุทั่วไป 02 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0015/2562 การขายพัสดุ รถ Forklift อุปกรณ์ครัว อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จำนวน 170 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0016/2562 การขายพัสดุ Oracle Unix Server, MVS Disk Storage Dell Server, Sun Server, Cisco Switch และอื่น ๆ จำนวน 171 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0017/2562 การขายพัสดุ TCM Forklift, Transporter, Pallet Loader และ Air Condition Unit และรถ KIA Pregio ทะเบียน อษ 4606 กทม จำนวน 7 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0019/2562 การขายพัสดุ อุปกรณ์ภาคพื้น รถบรรทุกและรถกระบะ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 พ.ค. 62 11 มิ.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0020/2562 การขายพัสดุ Steel Shelf และ Sprinkler System จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0022/2562 การขายพัสดุ ขาย รถกระบะ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 มิ.ย. 62 03 ก.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0024/2562 การขายพัสดุ พรมจำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0023/2562 การขายพัสดุรถ Nissan Pickup (WG-001) หมายเลขทรัพย์สิน 142259 ทะเบียน ชร 2489 กทม จำนวน 1 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
2J 0003/2562 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ ประเภทเศษอลูมิเนียม (ULD) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัสดุทั่วไป 09 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0025/2562 การขายพัสดุ รถกระบะ รถตู้ Forkift อุปกรณ์ภาคพื้น คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ครัวและอื่น ๆ จำนวน 265 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0026/2562 การขายพัสดุ ขาย Pallet Transport Truck จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือปฏิบัติพิธีการศุลกากรเสมือนหนึ่งเป็นการส่งออกด้วยการนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ก.ค. 62 15 ส.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0027/2562 การขายพัสดุขาย Towing Tractor, Harlan Tow Tractor, Electric car และรถกระบะ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0028/2562 การขายพัสดุ Water Chiller จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 06 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0029/2562 การขายพัสดุ รถกระบะ รถตู้ Container Pallet Loader (HKT-052), Hobart GPU (HKT-137), Mitsubishi Canter (HKT-010) โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 224 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0031/2562 การขายพัสดุ Washing Macine, Drying Machine,Dual Shuttle อื่น ๆ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ส.ค. 62 04 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0032/2562 การขายพัสดุ รถจักรยานยนต์ Yamaha Trara ทะเบียน นธม 195 กทม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ส.ค. 62 04 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0033/2562 การขายพัสดุ รถ Toyota Hi-Lux (2M-001) ทะเบียน 4ฎ-2774 กทม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0034/2562 การขายพัสดุ รถกระบะ Ford จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
2J 0004/2562 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท เศษอลูมิเนียม (ULD) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัสดุทั่วไป 03 ก.ย. 62 13 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0036/2562 การขายพัสดุ รถกระบะ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0035/2562 การขายพัสดุ รถ Mercedes Benz E270 CDI ทะเบียน ษจ 8585 กทม หมายเลขทรัพย์สิน 288774 จำนวน 1 รายการ (ขายพร้อมเลขทะเบียน) ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0039/2562 การขายพัสดุ รถกระบะและรถตู้ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 12 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0038/2562 การขายพัสดุ อุปกรณ์ภาคพื้น lsuzu Toilet Truck, Cargo Towing Tractor, Baggage Cart เครื่องมือช่างและอื่น ๆ จำนวน 333 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 13 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0040/2562 การขายพัสดุ Hi-Loader Truck และ Toyota Hiace ทะเบียน ตท 6094 กทม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0041/2562 การขายพัสดุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ จำนวน 380 รายการ โดยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0042/2562 การขายพัสดุ E.Cargo Towing Tractor และ E.Tractor จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WY 0043/2562 การขายพัสดุ อุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้และอื่น ๆ จำนวน 488 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ต.ค. 62 30 ต.ค. 62 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0033/2562 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 29 ต.ค. 62 25 พ.ย. 62 รับเอกสาร
29 ต.ค. 62 - 25 พ.ย. 62
WY 0045/2562 การขายพัสดุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ จำนวน 380 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 ต.ค. 62 13 พ.ย. 62 รับเอกสาร
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
WY 0046/2562 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Cisco เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอืนๆ จำนวน 662 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 รับเอกสาร
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
WY 0004/2558 การขายพัสดุระบบดูดสุญญากาศ (VACUUM WASTE SYSTEM CONTROL และ TOW F-CONTAINER) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซองเพื่อส่งออกไปนอกอาณาจักร ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ม.ค. 58 28 ม.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0003/2558 การขายพัสดุขายเครื่องล้างรถอัตโนมัติ (AUTOMATIC CAR CLEANER) จำนวน 1 รายการ ณ สุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ม.ค. 58 28 ม.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0022/2558 การขายพัสดุ รถยก - รถลากพาเลท เก้าอี้ เครื่องทำน้ำเย็น กล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 มี.ค. 58 22 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0005/2558 การขายพัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องยนต์เครื่องบินและเครื่องมืออื่น ๆ ณ ดอนเมือง จำนวน 10 รายการ และสุวรรณภูมิ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 ก.พ. 58 18 ก.พ. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0008/2558 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ถังดับเพลิง และอื่น ๆ จำนวน 425 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 ก.พ. 58 05 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0006/2558 การขายพัสดุ เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 ก.พ. 58 05 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0007/2558 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ Server อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Printer อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ช่าง และอื่น ๆ จำนวน 460 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 ก.พ. 58 05 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0009/2558 ขาย Container Loader จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ก.พ. 58 11 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0010/2558 การขายพัสดุ รถ Volvo Passenger Bus (2D-306) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ก.พ. 58 11 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0011/2558 การขายพัสดุ รถ ISUZU Stinar Hi-Lift Truck และรถ ISUZU Hi-Loader Truck จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ก.พ. 58 17 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0012/2558 การขายพัสดุ รถตู้ ISUZU เลขทะเบียนเชียงราย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ก.พ. 58 17 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0013/2558 การขายพัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอื่น ๆ จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0015/2558 ขายระบบดูดสูญญากาศ(VACUUM WASTE SYSTEM CONTROL และ TWO F-CONTAINER) จำนวน 4 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0016/2558 การขายพัสดุ รถ Komatsu Folklift จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 11 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0014/2558 การจำหน่ายพัสดุ Carpet Cleaner คอมพิวเตอร์ รถไฟฟ้า กระดาษ สติกเกอร์และอื่น ๆ จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 มี.ค. 58 18 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0017/2558 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ และอื่น ๆ จำนวน 58 รายการ ณ สำนักงานขายจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0018/2558 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ ตู้ KIOSK เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 24 รายการ ณ ท่ากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0019/2558 การขายพัสดุ MEAL CART, DRINK CART, WAST CART, UNIVERSAL UNITY, DRAWER UNIT, LOW UNIT จำนวน 1,367 ตัว ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 มี.ค. 58 01 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0020/2558 การขายพัสดุ ภาชนะพลาสติกเป็นช่องสำหรับใส่แก้วและถาดพลาสติก จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 25 มี.ค. 58 01 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0023/2558 การขายพัสดุ PALLET จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืีนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 มี.ค. 58 22 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0021/2558 การขายพัสดุรถไฟฟ้า อุปกรณ์ช่าง LIFT-O-LOFT Work Platform ซากเหล็กและอื่น ๆ จำนวน 17 รายการ ดวยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 มี.ค. 58 07 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0025/2558 การขายพัสดุ รถ Komatsu Forklift, Daewoo Forklift และรถ Towing Tractor จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 มี.ค. 58 21 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0024/2558 การขายพัสดุ รถ Hi Loader Truck (ISUZU JCR 500) และรถ Hi Loader Truck Refrigerated จำนวน 2 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 มี.ค. 58 21 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0027/2558 การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินติดตัวอาคาร จังหวัดพิษณุโลก ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0028/2558 การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินติกตัวอาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0026/2558 การขายพัสดุ โต๊ะคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง และอื่น ๆ จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 เม.ย. 58 22 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0029/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 114 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 เม.ย. 58 22 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0061/2558 การขายพัสดุ รถกระบะ MAZDA DOUBLE CAB 4 ประตู ปี 2004 จำนวน 1 คน ณ ท่าอากาศยานอำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 ก.ย. 58 07 ก.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0031/2558 ขายเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 23 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0032/2558 ขายรถตู้ Toyota Hiace หมายเลขทะเบียน ลอ 2263 กทม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 23 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0033/2558 ขายอุปกรณ์ช่าง ตู้อบ UPS เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จำนวน 264 รายการ ด้วยวิธีประมูลวาจา ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 เม.ย. 58 19 พ.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0035/2558 การขายพัสดุ รถ Volvo Passenger Bus (2D-306) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 11 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0038/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ จำนวน 182 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0037/2558 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตู้ KIOSK เครื่องพิมพ์ เครื่้องสำรองไฟ จำนวน 24 รายการ ณ ท่ากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประมูลยืีนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 มิ.ย. 58 03 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0036/2558 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ และอื่น ๆ จำนวน 58 รายการ ณ สำนักงานขาย จ. ภูเก็ต ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 มิ.ย. 58 03 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0040/2558 การขายพัสดุ PALLET จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 26 พ.ค. 58 10 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0039/2558 การขายพัสดุ ขายรถ -รถลากพาเลท เก้าอี้ เครื่องทำน้ำเย็น กล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ จำนวน 87 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุบนเครื่องบิน 26 พ.ค. 58 10 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0041/2558 การขายพัสดุเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0042/2558 การขายพัสดุ อุปกรณ์ช่าง LIFT-O-LOFT และอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0044/2558 การขายพัสดุ ระบบดูดสูญญากาศ (VACUUM WASTE SYSTEM CONTROL และ TWO F-CONTAINER) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 29 พ.ค. 58 17 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0043/2558 การขายพัสดุ รถไฟฟ้า ตู้เย็น ซากเหล็กและอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0045/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุบนเครื่องบิน 28 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0047/2558 การขายพัสดุ รถตู้ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 มิ.ย. 58 24 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0048/2558 การขายพัสดุ CONTAINER LOADER และ CARGO TOWING TRACTOR จำนวน 2 รายการ ณ ท่าอาากาศยานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0049/2558 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 62 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0046/2558 การขายพัสดุ ขายรถตู้ Toyota Hi-Ace (DC-007) จำนวน 1 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0050/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โซฟา และอื่นๆ จำนวน 157 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 15 มิ.ย. 58 24 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0051/2558 การขายพัสดุ ฝาครอบพลาสติก (454,000 ชิ้น) คอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง งานระบบความเย็น เครื่องทำความร้อน-เย็น ปั๊มน้ำ และอื่น ๆ จำนวน 99 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 มิ.ย. 58 24 มิ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0052/2558 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 23 มิ.ย. 58 08 ก.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0053/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ Server และอื่น ๆ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 มิ.ย. 58 15 ก.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0054/2558 การขายพัสดุ โทรทัศน์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 316 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่ีนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 ก.ค. 58 15 ก.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0055/2558 การขายพัสดุขายซาก CHILLER และซากอุปกรณ์อื่น จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0056/2558 การขายพัสดุ ตู้โชว์เบเกอรี่ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้สำนักงานอุปกรณ์ครัว Sticker และอื่น ๆ จำนวน 212 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ก.ค. 58 29 ก.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0057/2558 ขายอุปกรณ์เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ช่าง และอื่นๆ จำนวน 36 รายการด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 ก.ค. 58 14 ส.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0058/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องทำไอศรีม ตู้แช่อาหาร อุปกรณ์ครัว Washing Machine เครื่องล้างจาน และอื่น ๆ จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ก.ค. 58 05 ส.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0059/2558 การขายพัสดุ รถ ISUZU G.P.U. Truck จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 ส.ค. 58 19 ส.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
2A 0071/2558 จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 23 ก.ค. 58 07 ส.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0060/2558 การขายพัสดุ รถ TOWING TRACTOR และ ELECTRIC FORKLIFT จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 20 ส.ค. 58 02 ก.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0062/2558 การขายพัสดุ PLASTIC PALLET, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือเครื่องทำน้ำเย็น และตู้เย็น จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 26 ส.ค. 58 16 ก.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0065/2558 การขายพัสดุรถ Ford Ranger หมายเลขทะเบียน วณ-7619 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 15 ก.ย. 58 24 ก.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0064/2558 การขายพัสดุ เครื่องมือช่าง เก้าอี้เครื่องบิน (Demo Seat) บันไดอลูมิเนียม อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอื่น ๆ จำนวน 162 รายการ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 15 ก.ย. 58 01 ต.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0066/2558 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ Server เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ จำนวน 735 รายการ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ก.ย. 58 07 ต.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0067/2558 การขายพัสดุสำหรับใช้บริการบนเครื่องบินของใหม่และของใช้แล้ว จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา พัสดุบนเครื่องบิน 06 ต.ค. 58 19 ต.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0068/2558 ขายรถตู้จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 ต.ค. 58 14 ต.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0069/2558 ขายรถตู้ TOYOTA HIACE ปี 2000 ทะเบียน นข- 2380 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 ต.ค. 58 28 ต.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0070/2558 การขายพัสดุ เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ครัว เครื่องบันทึกเงินสด และอื่น ๆ จำนวน 65 รายการ ที่ดอนเมือง ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ต.ค. 58 04 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0071/2558 การขายพัสดุ Packing Conveyer, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ครัว Hood และอื่น ๆ จำนวน 65 รายการ ที่สุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ต.ค. 58 04 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0074/2558 การขายพัสุเฟอร์นิเจอร์-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 108 รายการ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 ต.ค. 58 17 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0073/2558 การขายพัดสุรถ STINAR HI-LIFT TRUCK ISUZU หมายเลขทรัพย์สิน 119523 จำนวน 1 คน ณ ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 ต.ค. 58 17 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0072/2558 การขายพัสดุ CONTAINER LOADER และ CARGO TOWING TRACTOR จำนวน 2 รายการ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 ต.ค. 58 17 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0075/2558 การขายพัสดุ ขายรถ Electric Fork Lift Truck ยานพาหนะ และอะไหล่ 05 พ.ย. 58 26 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0076/2558 การขายพัสดุ รถ ELECTRIC FORKLIFT จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 ระหว่างการพิจารณา
2A 0100/2558 การจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วสำหรับใส่ถังขนาด200ลิตรและถังเปล่าขนาด200ลิตร หมดสภาพการใช้งาน ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 30 พ.ย. 58 18 ธ.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0077/2558 การขายพัสดุขายรถ HI-LOADER TRUCK ISUZU ปี 1982 จำนวน 1 คัน ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ธ.ค. 58 16 ธ.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
2A 0102/2558 จำหน่ายหนังสือพิมพ์หมดสภาพหารใช้งาน ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 ธ.ค. 58 18 ธ.ค. 58 ระหว่างการพิจารณา
WY 0079/2558 การพัสดุ ขายคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 84 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 11 ธ.ค. 58 06 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0080/2558 การขาย เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ เครื่องล้านจาน และอื่น ๆ จำนวน 37 รายการ ณ สำนักงานขายจังหวัด 37 รายการ ณ สำนักงานขายจังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 รายการ และท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืีนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 ธ.ค. 58 07 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0081/2558 การขายพัสดุ รถบรรทุก ISUZU จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ธ.ค. 58 06 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0082/2558 การขายพัสดุ รถตู้ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ธ.ค. 58 06 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0078/2558 การขายพัสดุ เครื่องมือช่าง กระดาษฟอร์ม กล่องใส่ขยะบนเครื่องบิน Scrubber, Air Blower หม้อแปลงไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 17 ธ.ค. 58 06 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0083/2558 การขายพัสดุ PALLET LD-3 CONTAINER และ LD-6 CONTAINER จำนวน 142 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 17 ธ.ค. 58 06 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0084/2558 การขายพัสดุอุปกรณ์ลำเลียงสินค้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 17 ธ.ค. 58 06 ม.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0002/2559 ขายซากอุปกรณ์ลำเลียงสินค้าจำนวน 1 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 ก.พ. 59 25 ก.พ. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0005/2559 การขายพัสดุ รถกระบะ Totota Hilux จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 มี.ค. 59 09 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0001/2559 ขายเครื่องมือช่าง Plotter คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆ จำนวน 868 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 ก.พ. 59 17 ก.พ. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0003/2559 การขายพัสดุ ขายโซฟา เก้าอี้ และอื่น ๆ จำนวน 86 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 มี.ค. 59 09 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0004/2559 การขายพัสดุ ขาย Magna Datacard Printer อุปกรณ์ Server และ Storage จำนวน 12 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 มี.ค. 59 09 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
2J 0001/2559 ประกาศเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุเหลือใช้จากการใช้งานประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เศษกระดาษ พัสดุทั่วไป 02 มี.ค. 59 21 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0006/2559 การขายพัสดุ รถ Towing Tractor (Tiger TIG-50) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 มี.ค. 59 16 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0007/2559 การขายพัสดุ รถตู้ KIA PREGIO จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 มี.ค. 59 23 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0008/2559 การขายพัสดุรถกระบะ FORD RANGER ปี 2001 จำนวน 1 คัน ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 มี.ค. 59 24 มี.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0009/2559 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่่องใช้สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ จำนวน 557 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 28 มี.ค. 59 07 เม.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
2J 0002/2559 ประกาศเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุเหลือใช้จากการใช้งานประเภทยางรถยนต์ เศษยางใน/ยางรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัสดุทั่วไป 05 เม.ย. 59 26 เม.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0010/2559 ขายพัสดุรถกระบะ TOYOTA HILUX ปี 1993 ทะเบียน บพ-7850 สงขลาหมายเลขทรัพย์สิน 152098 (OM-010 จำนวน 1 คัน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประมูลยื่นวอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 59 21 เม.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0011/2559 การขายพัสดุ รถ TOWING TRACTOR จำนวน 3 คัน ด้วยวิธี ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0012/2559 การขายพัสดุ ขายซากอุปกรณ์ลำเลียงสินค้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0013/2559 การขายพัสดุ PALLET LD-3 CONTAINER และ LD-6 CONTAINER จำนวน 112 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0014/2559 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ จำนวน 557 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 เม.ย. 59 12 พ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0015/2559 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงานโทรศัพท์ หูฟัง โต๊ะ เก้าอี้โซฟา และอื่น ๆ จำนวน 1,138 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 พ.ค. 59 25 พ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
2J 0003/2559 เชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภทยางรถยนต์ เศษยางใน/ยางรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัสดุทั่วไป 13 พ.ค. 59 03 มิ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0016/2559 การพัสดุ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server, LCD TV, Projector และอื่น ๆ จำนวน 208 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 พ.ค. 59 25 พ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0018/2559 การขายพัสดุรถตู้ KIA PREGIO จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 06 มิ.ย. 59 22 มิ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0017/2559 การขายพัสดุเครื่องล้างจาน ตู้เย็น เครื่องดับเพลิง ปั๊มน้ำ อุปกรณ์ช่าง และอื่นๆ จำนวน 71 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 10 มิ.ย. 59 22 มิ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0022/2559 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์และอื่น ๆ จำนวน 161 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 มิ.ย. 59 29 มิ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0021/2559 การขายพัสดุ เครื่องปั๊มลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น และอื่นๆ จำนวน 69 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 มิ.ย. 59 29 มิ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0020/2559 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครืี่องใช้สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ จำนวน 557 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 13 มิ.ย. 59 22 มิ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0023/2559 การขายพัสดุ เครื่องจักรซัก/อบ/พับผ้า ขนาดใหญ่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 21 มิ.ย. 59 06 ก.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
2J 0004/2559 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคางานจำหน่ายเศษพัสดุ/วัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ประเภทน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและถังเปล่าขนาด200ลิตร(ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 27 มิ.ย. 59 14 ก.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0024/2559 การขายพัสด อุปกรณ์เครื่องมือบบจุหีบห่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถเข็นสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีปรมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 มิ.ย. 59 06 ก.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0025/2559 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ Notebook, Microfilm Reader โต๊ะ เก้าอี้ บันได เครื่องใช้สำนักงานและอื่น ๆ จำนวน 80 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 ก.ค. 59 13 ก.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0027/2559 การจำหน่ายพัสดุ ขาย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ iPad2 และอื่น ๆ จำนวน 99 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 ก.ค. 59 27 ก.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0026/2559 การขายพัสดุ รถ Nissan BIG-M จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 12 ก.ค. 59 27 ก.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0030/2559 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ จำนวน 181 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ก.ค. 59 03 ส.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0029/2559 การขายพัสดุการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่สิงคโปร์ (2 แห่ง) ฮ่องกง และปีนัง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 ก.ค. 59 30 ก.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0032/2559 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ จำนวน 93 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุบนเครื่องบิน 02 ส.ค. 59 10 ส.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0033/2559 การขายพัสดุ รถ Toyota HI-ACE จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ส.ค. 59 24 ส.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0031/2559 การขายพัสดุ อุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ Disk Storage, TPC Server และ Bluecoat Web Caching จำนวน 7 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 17 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0034/2559 การขายพัสดุ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และอื่น ๆ จำนวน 475 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0035/2559 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ห้องฝึกอบรม High pressure washer CCTV System เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 235 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0036/2559 การขายพัสดุ ห้อง Sauna ชาย-หญิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ส.ค. 59 07 ก.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0037/2559 การขายพัสดุ แบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ (100 EA) ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ส.ค. 59 07 ก.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0039/2559 การขายพัสดุ ห้อง Sauna ชาย-หญิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 ก.ย. 59 05 ต.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0041/2559 การขายพัสดุเฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 ก.ย. 59 05 ต.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0043/2559 การขายพัสดุ รถ Electric Car (TJ-001) และรถ E.Forklift Truck (TJ-061) จำนวน 2 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 26 ก.ย. 59 12 ต.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0040/2559 จำหน่ายรถ Hi Loader Truck จำนวน 2 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ก.ย. 59 11 ต.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0042/2559 การขายพัสดุ Galley Cart, Trolley, Service Cart, Walkie Stacker, Security Guard House, Towing Tractor และอื่นๆ จำนวน 89 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ก.ย. 59 12 ต.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0032/2559 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ต.ค. 59 18 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0045/2559 การขายพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน ได้แก่ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร โทรศัพท์ และอื่นๆ จำนวน 153 รายการ ณ สำนักงานขายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 19 ต.ค. 59 08 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0046/2559 การขายพัสดุ ห้อง Sauna ชาย - หญิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 ต.ค. 59 16 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0047/2559 การขายพัสดุ ซากเครื่องทำความสะอาดภาชนะ จำนวน 2 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 ต.ค. 59 16 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0048/2559 การขายพัสดุ เครื่องพับผ้า เครื่องอบผ้า จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 03 พ.ย. 59 16 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0049/2559 การขายพัสดุ ขายรถเข็นสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้สำนักงานคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จำนวน 182 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 พ.ย. 59 16 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0050/2559 การขายพัสดุ สำหรับใช้บริการบนเครื่องบิน จำนวน 3 รายการ (133,437 EA) ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 พ.ย. 59 16 พ.ย. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0053/2559 การขายพัสดุ Container Loader หมายเลขทรัพย์สิน 24493 (HDY-004) จำนวน 1 รายการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0054/2559 การขายพัสดุ รถจำนวน 2 รายการ 1. Toyota Hi-Lux (2P-031) 2. Nissan Big M (2C-200) ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 25 พ.ย. 59 08 ธ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
2J 0005/2559 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือใช้จากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภทโลหะ (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 30 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0055/2559 การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์ เก้าอี้ Scanner Printer และอื่นๆ จำนวน 763 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 ธ.ค. 59 15 ธ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0056/2559 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 212 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 ธ.ค. 59 15 ธ.ค. 59 ระหว่างการพิจารณา
WY 0057/2559 การขายพัสดุ ขายรถ Toyota Forklift และ รถ E. Forklift Truck จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 15 ธ.ค. 59 06 ม.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0058/2559 การขายพัสดุ ขาย รถกระบะ FORD จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 15 ธ.ค. 59 06 ม.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0001/2560 การขายพัสดุ อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและอื่น ๆ จำนวน 654 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 03 ม.ค. 60 18 ม.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0002/2560 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ SERVER เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครืองใช้สำนักงาน และอื่น ๆ 279 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ม.ค. 60 18 ม.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0003/2560 การขายพัสดุ Comtainer Loader (CNX-062) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 18 ม.ค. 60 07 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0004/2560 การขายพัสดุรถ TOYOTA HIACE ปี 96 ทะเบียน นข-1783 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 27 ม.ค. 60 15 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0005/2560 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 437 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 03 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0006/2560 จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่นๆ จำนวน 191 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 06 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0007/2560 จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน EMERGENCY LIGHT QUEING MACHINE และอื่นๆ จำนวน 202 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 06 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0009/2560 จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 540 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0008/2560 ขายพัสดุ รถกระบะ FORD จำนวน 6 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0010/2560 การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องชั่งน้ำหนัก และอื่นๆ จำนวน 551 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 24 ก.พ. 60 08 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0011/2560 การขายพัสดุ อุปกรณ์ครัว ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ จำนวน 93 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 01 มี.ค. 60 08 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0012/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ช่าง และอื่นๆ จำนวน 59 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 28 ก.พ. 60 15 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0014/2560 การขายรถ Air Condition Truck (ไม่มีเอกสารการได้มาของรถ) จำนวน 1 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0013/2560 การขายพัสดุของฝ่ายช่าง ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง 1. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถเข็นสแตนเลส และอื่น ๆ 90 รายการ 2. อะไหล่พัสดุคงเหลือ จำนวน 4,288 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0015/2560 การขายพัสดุ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 09 มี.ค. 60 16 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0016/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ จำนวน 167 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 14 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
2J 0001/2560 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานประเภทหนังสือพิมพ์เก่า นิตยสารเก่า เศษกระดาษและพาสติก หลังจากการใช้งานบนเครื่องบินแล้ว (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 17 มี.ค. 60 05 เม.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
2J 0002/2560 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษ Aluminium พร้อม Net ที่เหลือจากการใช้งานและที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภทเศษ Aluminium พร้อม Nets (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 17 มี.ค. 60 07 เม.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0017/2560 การขายพัสดุเฟอร์นิเจอร์-อุปกรณ์ห้องรับรอง เครื่องปรับอากาศกล้องวงจรปิด และอื่นๆ จำนวน 312 รายการ ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0018/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ จำนวน 167 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 07 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0019/2560 การขายพัสดุ รถ E. Forklift Truck (TJ-042) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WZ 0013/2560 การจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี พัสดุทั่วไป 28 เม.ย. 60 29 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0020/2560 จำหน่ายเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 18 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 พ.ค. 60 17 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0023/2560 จำหน่ายอุปกรณ์ครัว เครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 136 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 พ.ค. 60 18 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0024/2560 จำหน่าย LD-3 Container , 27 LD-3 Container และ LD-6 Container จำนวน 110 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0025/2560 จำหน่าย Traction Battery และ Traction Battery for Electric Tractor จำนวน 50 รายการ พัสดุบนเครื่องบิน 08 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0026/2560 จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้อง อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 788 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 08 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0028/2560 จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 144 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 22 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0029/2560 การขายพัสดุ อุปกรณ์ครัว อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 31 พ.ค. 60 15 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0030/2560 การขายพัสดุ รถ Simon Truck Platform จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 09 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0031/2560 การขายพัสดุ ขายรถกระบะ FORD จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 09 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
2J 0003/2560 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาการจำหน่ายเศษพัสดุที่เหลือจากการใช้งานและเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถประเมินค่าเชิงพาณิชย์ได้ประเภท ยางรถยนต์ เศษยางใน/ยางรอง (ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) พัสดุทั่วไป 13 มิ.ย. 60 29 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0032/2560 การขายพัสดุ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ จำนวน 59 รายการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 12 มิ.ย. 60 13 ก.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0034/2560 การขายพัสดุอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จำนวน 394 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 15 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0033/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องใช้สำนักงาน จักรยานเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 777 รายการ ดวยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 15 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0035/2560 การขายพัสดุ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 162 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 16 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0036/2560 การขายพัสดุขายโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ Baggage Cart และอื่น ๆ จำนวน 71 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง พัสดุทั่วไป 26 มิ.ย. 60 04 ก.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0037/2560 จำหน่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ จำนวน 277 รายการ ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 05 ก.ค. 60 19 ก.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0038/2560 การขายพัสดุ Carrier Chiller และอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 21 ก.ค. 60 02 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0039/2560 การขายพัสดุเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 57 รายการ ณ สำนักงานขายจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 ก.ค. 60 08 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0040/2560 การขายพัสดุ รถ Electric Car และ รถ Electric Forklift Truck จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีปประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 27 ก.ค. 60 17 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0042/2560 การขายพัสดุชั้นเหล็ก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 124 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0043/2560 การขายพัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและอื่นๆ จำนวน 132 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 02 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0045/2560 การขายพัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ จำนวน 277 รายการ ด้วยวิธีประมูลยืนซอง พัสดุทั่วไป 02 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา
WY 0044/2560 การขายพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ LAN SWITCH ACCESS SWITCH และอื่่นๆ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ประกาศขายวัสดุหรือทรัพย์สินใช้แล้ว 04 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 ระหว่างการพิจารณา