ราคากลาง
ค้นหาจากวันที่ประกาศราคากลาง  :     -      
  ***หมายเหตุ : เลขที่ประกาศที่ขึ้นต้นด้วย 'DW' หมายถึง การจัดซื้อที่ไม่มีการสร้างประกาศจัดซื้อ
วันที่ประกาศราคากลาง เลขที่ประกาศ รายละเอียด Remarks เอกสารแนบ เอกสารแนบ
19 พฤษภาคม 2561 TC 0053/2561 PO 79009760010
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1354/2561 จัดซื้อ Panel PR 200291669
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1345/2561 จัดซื้อ Bolt PR 200267511
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1352/2561 จัดซื้อ COVER PR 200290227
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1342/2561 provide PN AE1014286M0537 RP 200270285
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0244/2561 70024245010 P/N 930-1005-001
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0245/2561 70024244010 P/N 8-736-05
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0246/2561 70024194010 P/N 170089-02-01
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0247/2561 70024146020 P/N Z133H061851A
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0248/2561 70024153010 P/N 1982660116
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0249/2561 71036985010 P/N 1701768
18 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2962/2561 จัดซื้อ P/N 691-064-02TG:Q0042 Description GREASE AEROSHELL22 17KG จำนวน 18 CAN PR 200291615
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0127/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้แก่ พวกกุญแจสายเข็มขัด (Seatbelt Keychain) จำนวน1,000 ชิ้น PR 1113024047
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0128/2561 การว่าจ้างผลิตอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Display Materials) สำหรับงาน THAI Festival in Japan ประจำปี2561 PR 1113024038
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0129/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ- Discovery Network Asia - Pacific Private Ltd PR 1113023913
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0130/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Fox Network Group Singapore Pte.Ltd PR 1113023913
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0131/2561 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อโทรทัศน์) การแข่งขันกอล์ฟ European Tour ปี 2561 ของบริษัท ไพร์มไทม์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา PR 1113024046
18 พฤษภาคม 2561 WP 0170/2561 การประกวดราคางานจัดซื้อรถสำหรับสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานต่างจังหวัด จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1. รถ PICK-UP จำนวน 26 คัน รายการที่ 2. รถ MICROBUS จำนวน 4 คัน 1151000937
18 พฤษภาคม 2561 FZ 0028/2561 การจัดหางานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ สถานี ICN
18 พฤษภาคม 2561 1U 2299/2561 จัดซื้อ Hydro Boost Assembly
18 พฤษภาคม 2561 1U 2300/2561 จัดซื้อ Cylinder, Stabilizer Assy.
18 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2963/2561 จัดซื้อ P/N 692-072-02TG:K0648 Description LUBRICANT, SEMIFLUID ROCOL จำนวน 24 EA PR 200291731
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1353/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9781-2 qty 12 ea. PR. 200287870
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1356/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3505448-5-1:59364 QTY 2 EA PR-200291345/010
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1357/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3291522-2:59364 QTY 1 EA PR-200291479/010
18 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2964/2561 จัดซื้อ TIRE Main A350 MICHELIN PR NO. 200291727
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1358/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3042000-1:93835 QTY 1 ea. PR 200291380
18 พฤษภาคม 2561 TJ 0250/2561 71033683010 P/N EECS500-07
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1360/2561 จัดซื้อ PN BA930576 PR 200287643
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1361/2561 จัดซื้อ PN BA404537-305 PR 200287643
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1359/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 126762-9:59364 QTY 1 ea. PR 200278597
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1362/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN APS6967-00:D1227 QTY 1 ea. PR 200291463
18 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2965/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..724-339-01TG..PAINT PU ALEXIT FST 404-12 SMOKE WHITE จำนวน 12 CAN PR. 200291593
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1364/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 314W1431Y2:81205 QTY 1 EA PR-200290825/010
18 พฤษภาคม 2561 TM-R 1363/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810209-11:73030 QTY 1 ea. PR 200290326
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0132/2561 The World is Always New /Strip Ad - Creative adaptation & Photo production PR 1113024130
18 พฤษภาคม 2561 NP-R 0133/2561 The World is Always New/ Radio Spot - Creative adaptation & Photo production PR 1113024130
17 พฤษภาคม 2561 TJ 0242/2561 70024145010 P/N 810200-3
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1343/2561 provide PN 764855 quantity 5 each
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1344/2561 จัดซื้อ PN 858805-433D FOODTABEL IAT (RH) 10 EA PR 200289707
17 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2960/2561 จัดซื้อ B737-400 Illustrated Part Catalog PR 200291540
17 พฤษภาคม 2561 TJ 0243/2561 76001018010 P/N SIC5059-13-10
17 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2961/2561 จัดซื้อ Wheel & Brake Protector set จำนวน 7 รายการ
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1348/2561 จัดซื้อ PN 800637 PR 200291683
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1349/2561 provide PN 15800-356 quantity 30 each PR 200288103
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1346/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5000-1-01A-2396 qty 2 ea. PR> 200288268
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1347/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 155504-1 qty 2 ea. PR. 200288373
17 พฤษภาคม 2561 1U 2294/2561 จัดซื้อ Brake Cylinder Rear
17 พฤษภาคม 2561 1U 2295/2561 จัดซื้อ Plastic Bag
17 พฤษภาคม 2561 1U 2296/2561 จัดซื้อ Plug Hyd.Control
17 พฤษภาคม 2561 1U 2297/2561 จัดซื้อ Crankshaft Kit.
17 พฤษภาคม 2561 1U 2298/2561 จัดซื้อ Tyre 275/70R22.5
17 พฤษภาคม 2561 1U 2293/2561 จัดซื้อ Solid Tyre Aeroline
17 พฤษภาคม 2561 1U 2292/2561 จัดซื้อ Torque Converter
17 พฤษภาคม 2561 1U 2291/2561 จัดซื้อ Super Degreaser
17 พฤษภาคม 2561 1U 2290/2561 จัดซ่อมเกียร์ Allison
17 พฤษภาคม 2561 DW 0244/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อช่วยงานแผนกบัญชี สำนักงานขายภูเก็ต 1115002093
17 พฤษภาคม 2561 1U 2289/2561 จัดซ่อมเกียร์ ZF Type 5wg311
17 พฤษภาคม 2561 1U 2288/2561 จัดซื้อ Section Side Outboard
17 พฤษภาคม 2561 1U 2287/2561 จัดซื้อ Emergency Push Button Door
17 พฤษภาคม 2561 1U 2286/2561 จัดซื้อ Tyre "Continental"
17 พฤษภาคม 2561 TM-R 1351/2561 จัดซื้อ PN 505876001200 PR 200291036
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1325/2561 จัดซื้อ BOLT PR 200291456
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1326/2561 จัดซื้อ PN CD2119 PR 200290084
16 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2956/2561 จัดซื้อ P/N..302-321-01TG:D1940.. SEALANTMC238-B2136.5CCM/KIT จำนวน 504 EA PR 200290996
16 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2957/2561 จัดซื้อ Ultrasonic Tool Kit P/N GE-CFMI-723 จำนวน 1 set PR 200290969
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1327/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-18:U2569 QTY 4 EA PR-200290860/010
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1328/2561 จัดซื้อ PN FJEV1-1N5063-01 PR 200291251
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1329/2561 จัดซื้อ PN 14330-235 PR 200291404
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1330/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-KA1006-02:54473 QTY 1 ea. PR 200291342
16 พฤษภาคม 2561 TJ 0237/2561 71037216010 P/N 3042000-1
16 พฤษภาคม 2561 TJ 0238/2561 70024196010 70024231010 P/N 1221AP1
16 พฤษภาคม 2561 TJ 0239/2561 71037191010 71037191020 P/N 1544100-3
16 พฤษภาคม 2561 TJ 0240/2561 71037191030 P/N 1544100-7
16 พฤษภาคม 2561 TJ 0241/2561 71037191040 P/N 1544100-3
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1331/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FK25357:K0680 QTY 5 EA PR-200291396/010
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1332/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FW75551:K0680 QTY 100 EA PR-200291427/010
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1333/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N WCA7110G001-001:K1294 QTY 1 EA PR-200290884/010
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1334/2561 จัดซื้อ PN VW90C0017000000 PR 200287271
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1336/2561 จัดซื้อ PN E00-726 CORD REEL ASSEMBLY, PULL TO STOW 5 EA PR 200287450
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1337/2561 จัดซื้อ PN R6GP302ZA PANEL, FRONT 10 EA PR 200290271
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1338/2561 จัดซื้อ PN D516051AAC503 WASTE FLAP ASSY 3 EA PR 200287796
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1339/2561 จัดซื้อ PN 8181-42 XFORMER 5 EA PR 200290654
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1335/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1235-2-13 qty 11 ea. PR. 200288038
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1341/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 3CAT0200001 qty 6 ea. PR. 200287820
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1350/2561 provide PN 4305901160 qty 4 each pr 200287557
16 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2958/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..724-418-01TG..PAINTPUALEXITFST404-12WHITE12.16 จำนวน 20 Cans PR. 200291516
16 พฤษภาคม 2561 TM-R 1340/2561 จัดซื้อ PN 1647-40 WINDOWS 1 EA PR 200290942
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1290/2561 จัดซื้อ Fitting PR 200291377
15 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2954/2561 จัดซื้ิอ P/N..842-004-05TG..TAPEVINYLSCOTCH471YELLOWSIZE1"จำนวน480EA PR 200291283
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1301/2561 จัดซื้อ KIT (ITO-550227) PR 200256249
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1302/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N TRENT XWB-84:K0680 QTY 1 EA PR-200247019/010
15 พฤษภาคม 2561 FZ 0023/2561 ประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟประหยัดพลังงาน LED ณ อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามประกาศจัดซื้อพัสดุฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ FZ0007/2561
15 พฤษภาคม 2561 FZ 0024/2561 สอบราคางานจัดซื้อฟิล์มยืด (Plastic Wrap) สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามประกาศจัดซื้อพัสดุฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ FZ0006/2561
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1304/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9906-26:F8001 QTY 1 EA PR-200291024/010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1303/2561 จัดซื้อ PN 4971-19139-3A PR 200287634
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1305/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9906-40:F8001 QTY 1 EA PR-200291026/010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1306/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9906-83:F8001 QTY 1 EA PR-200291027/010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1307/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9906-107:F8001 QTY 1 EA PR-200291028/010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1308/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200281199/010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1309/2561 จัดซื้อ PN 83282B17528-401 PR 200291118
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1310/2561 จัดซื้อ PN 83282B17533-401 PR 200291119
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1311/2561 จัดซื้อ PN 83282B17533-402 PR 200291120
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1312/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 810901-111:73030 QTY 50 EA PR-200291426/010
15 พฤษภาคม 2561 WP 0172/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง Lounge Attendant ประจำสถานีกระบี่ 1175000318
15 พฤษภาคม 2561 WP 0173/2561 ประกวดราคางานว่าจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (Control Area), เขตปลอดอากร ฐานซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง (Free Zone) 115500591
15 พฤษภาคม 2561 FZ 0025/2561 สั่งซื้ออุปกรณ์ Spare Part ในระบบ ETV,TV PR.1183006344
15 พฤษภาคม 2561 FZ 0026/2561 สั่งซื้อสลิงและอุปกรณ์ ของเครน ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS PR.1183006388
15 พฤษภาคม 2561 WP 0176/2561 สอบราคาจัดซื้อ Napkin F & C Class (V1) 1113024058
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1313/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N TRF1202P02:K0680 QTY 40 EA PR-200290870/010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1314/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 84354350:FA0X2 QTY 5 ea. PR 200291467
15 พฤษภาคม 2561 WP 0174/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ ORCHID (FOR DECORATION) 1113023970
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1318/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1191-8 qty 5 ea. PR. 200289188
15 พฤษภาคม 2561 TZ 0003/2561 จัดหา Coupling Half-fixed P/N AE83082K สำหรับตรวจซ่อม บ.CASA#28053
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1320/2561 จัดซื้อ PN 137-00-510-31EU PR 200290696
15 พฤษภาคม 2561 TZ 0004/2561 ส่งซ่อม Startar Gen P/N 209-060-221-1 S/N.96138,S/N.4146
15 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2955/2561 จัดซื้อ P/N 363-032-01TG:W1131 Description SOLVENT,MIL-PRF-680 TPE2 ,200 L/BL จำนวน 4 BL PR 200290993
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1315/2561 จัดซื้อ WEIGHT PR 200291008
15 พฤษภาคม 2561 TZ 0005/2561 ส่งซ่อม Startar Gen P/N 209-060-221-1 S/N.96140,S/N.11772
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1316/2561 จัดซื้อ WEIGHT PR 200291009
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1317/2561 จัดซื้อ WEIGHT PR 200291010
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1319/2561 จัดซื้อ Kit PR 200291168
15 พฤษภาคม 2561 TZ 0006/2561 ส่งซ่อม Startar Gen P/N 209-060-221-1 S/N.14068,S/N.96141
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1321/2561 Provide PN TF20 qty 4000 each PR 200290920
15 พฤษภาคม 2561 FZ 0027/2561 งานจัดซื้อฟิล์มยืด (Plastic Compact Seal) จำนวน 1,000 ม้วน PR1183006431
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1322/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 31-7768-3 qty 1 ea. PR> 200286845
15 พฤษภาคม 2561 DW 0241/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงาน AIP Development for Disruptio Management จำนวน 1 งาน 1115002049
15 พฤษภาคม 2561 DW 0242/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการและเอกสารต่างๆ ประจำหน่วยงาน UTPMB-J 1155000615
15 พฤษภาคม 2561 DW 0243/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานคลังพัสดุที่ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา ประจำหน่วยงาน UTPMB-J 1155000616
15 พฤษภาคม 2561 1U 2276/2561 จัดซื้อ Power Steering Assy.
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1323/2561 จัดซื้อ PN FJBP4-1J1409-01 PR 200291115
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1300/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9782-2 qty 4 ea. PR. 200288040
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1299/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 69494J354 qty 100 ea. PR. 200288858
15 พฤษภาคม 2561 1U 2277/2561 จัดซื้อ Inverter
15 พฤษภาคม 2561 1U 2278/2561 จัดซื้อ Seal and Gasket Kit.
15 พฤษภาคม 2561 1U 2279/2561 จัดซื้อ Air Bag, Rear
15 พฤษภาคม 2561 1U 2280/2561 จัดซื้อ Tyre "Continental"
15 พฤษภาคม 2561 1U 2281/2561 จัดซื้อ Tyre "MAXXIS"
15 พฤษภาคม 2561 1U 2282/2561 จัดซื้อ Ervo Device
15 พฤษภาคม 2561 1U 2283/2561 จัดซื้อ RIM.2pcs.
15 พฤษภาคม 2561 1U 2284/2561 จัดซื้อ Shell Rimula
15 พฤษภาคม 2561 1U 2285/2561 จัดซื้อ Blind Rivet
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1295/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 117037-02 qty 100 ea. PR. 200290980
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1294/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 4611375001 qty 2 ea. PR. 200291350
15 พฤษภาคม 2561 TM-R 1324/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305890071:F6137 qty 6 ea. PR 200291496
14 พฤษภาคม 2561 TM-R 1291/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9906-24:F8001 QTY 1 EA PR-200291025/010
14 พฤษภาคม 2561 TM-R 1292/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 91A271-01:F3700 QTY 1 EA PR-200290871/010
14 พฤษภาคม 2561 TM-R 1293/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N L5412326000200:F3700 QTY 1 EA PR-200291020/020
14 พฤษภาคม 2561 TM-R 1296/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE717558-027 qty 2 ea. PR. 200286945
14 พฤษภาคม 2561 TM-R 1297/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE717558-028 qty 2 ea. PR. 200286946
12 พฤษภาคม 2561 1J-O 1009/2561 การจักหาบริการภาคพื้น ที่สถานีสิงคโปร์
11 พฤษภาคม 2561 WP 0165/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ GIFT (CHILD MEAL BOX) 1113023832
11 พฤษภาคม 2561 WP 0169/2561 สอบราคาจัดซื้อ ORCHID (CORSAGE ORCHID) 1113023972
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0230/2561 70024233010 P/N 285W0114-2
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0231/2561 71036915010 P/N 757183G
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0232/2561 71036877010 P/N S295W301-31
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0233/2561 71037181010 P/N 3042000-1
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0234/2561 PR.100158761 P/N 295W3200-3
11 พฤษภาคม 2561 NP-R 0085/2561 งานว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Loyalty Programs/ Partnerships Associated with Loyalty Programs ของรอยัล ออร์คิด พลัส โดยวิธีพิเศษ PR 1115002047
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1280/2561 จัดซื้อ PN N2L0KMN0810165 PR 200287883
11 พฤษภาคม 2561 WP 0167/2561 สอบราคาจัดซื้อ Paper Dripmat 111302421
11 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2952/2561 การจัดซื้อ ที่วางเครื่องยนต์ (Engine Stand) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด และที่วางเครื่องยนต์ ไม่รวมอุปกรณ์ 1 ชุด PR200473368 และ PR 200250976
11 พฤษภาคม 2561 CR 0054/2561 ประกวดราคางานจัดซื้อรถ Truck Cold Room Container with Taillift
11 พฤษภาคม 2561 WP 0168/2561 ประกวดราคาว่าจ้างงาน Data Management Services 1115002052
11 พฤษภาคม 2561 1U 2274/2561 จัดซื้อ Bushing, Upper
11 พฤษภาคม 2561 1U 2275/2561 จัดซื้อ Extrusion
11 พฤษภาคม 2561 1U 2273/2561 จัดซื้อ Accumulator
11 พฤษภาคม 2561 1U 2272/2561 จัดซื้อ Seal Kit Steering Cylinder
11 พฤษภาคม 2561 1U 2271/2561 จัดซื้อ Support Left Hand
11 พฤษภาคม 2561 1U 2270/2561 จัดซื้อ Control Block Steering 12v.
11 พฤษภาคม 2561 1U 2269/2561 จัดซื้อ Ext.Aft Btm.
11 พฤษภาคม 2561 1U 2268/2561 จัดซื้อ Sensor
11 พฤษภาคม 2561 1U 2267/2561 จัดซื้อ Fan Axle Assy.24VDC
11 พฤษภาคม 2561 1U 2266/2561 จัดซื้อ Sensor Side Gear Box with Brake Assy.
11 พฤษภาคม 2561 WP 0164/2561 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้า ให้แก่ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1195001219
11 พฤษภาคม 2561 DW 0233/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุง SERVICE & FIREMAN ELEVATOR (LF2) สำหรับอาคาร Hangar C ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 1 งาน 1154000504
11 พฤษภาคม 2561 DW 0234/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED WATER CHILLER) สำหรับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ 1151000946
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1281/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1B5000-141100-6:D1347 QTY 1 ea. PR 200291266
11 พฤษภาคม 2561 DW 0235/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น D2 (สนามบินสุวรรณภูมิ) จำนวน 1 งาน 1164000182
11 พฤษภาคม 2561 DW 0236/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Drawer Medium, Plastic 1113024066
11 พฤษภาคม 2561 DW 0237/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อใช้สำหรับสำนักงานแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1113023726
11 พฤษภาคม 2561 DW 0238/2561 เชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Tableware C Class (New Design) จำนวน 9 รายการ 1113023615
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1282/2561 จัดซื้อ TRIM see 5180449706 PR 200290874
11 พฤษภาคม 2561 DW 0239/2561 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้องพร้อมบริการ ณ ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1114001815
11 พฤษภาคม 2561 DW 0240/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับอาคาร DMK สำนักงานดอนเมือง และอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานหลักสี่ จำนวน 1 งาน 1111001711,1111001616
11 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2953/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..782-003-03SHEETFIBERGLASSGILLFAB1100 จำนวน 15 EA PR. 200291216
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1284/2561 จัดซื้อ PN R8UGKA1006Z PCB ASSY,CP (ESDS) 5 EA PR 200291349
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1286/2561 จัดซื้อ PN 29-2113109-00 PR 200291185
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1285/2561 provide PN 731489D qty 2 each PR 200287931
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1288/2561 จัดซื้อ TRIM see 5180449706 PR 200289176
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1283/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 451W4410-10:81205 QTY 1 ea. PR 200290677
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0235/2561 70024079010 P/N 2915-5
11 พฤษภาคม 2561 TJ 0236/2561 70024165010 P/N 6026-01
11 พฤษภาคม 2561 TM-R 1289/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2214750-4:70210 QTY 1 ea. PR 200291018
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1259/2561 พัสดุอากาศยาน P/N BACB10GS08KJP20 qty 16 ea PR. 200287123
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1260/2561 provide PN 766081A qty 1 each PR 200281759
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1262/2561 provide 766077 qty 1 each PR 200291142
10 พฤษภาคม 2561 NP-R 0126/2561 ขออนุมัติซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ สื่อโทรทัศน์ ดิจิตอลทีวี รายการข่าว ช่อง3 SD,รายการตีข่าวเช้า, รายการตู้ปณ.ข่าว 3, รายการคน เฝ้า ข่าว, รายการโหนกระแส ด้วยวิธีพิเศษ PR 1113024002
10 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2946/2561 จัดซื้อ CYLINDER,GAS PR NO. 200288673
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1230/2561 จัดซื้อ PN N2LOKMN0810165 PR 200287883
10 พฤษภาคม 2561 NP-R 0101/2561 การตลาดออนไลน์แบบ Digital Partnership บนเว็บไซด์ Pantip PR 1113023871
10 พฤษภาคม 2561 NP-R 0124/2561 การจัดซื้อสินค่าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ TG Wine Glass จำนวน 350 ชุด PR 1113023893
10 พฤษภาคม 2561 NP-R 0125/2561 การจัดซื้อสินค่าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ Cofee Cup Set จำนวน 500 ชุด PR 1113023894
10 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2947/2561 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200291206
10 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2948/2561 จัดซื้อ Loop Resistance Test Equipment จำนวน 1 set PR 200288073
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1263/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N TY1898-60:K0377 QTY 1 EA PR-200291139/010
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1264/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 91295-45:84256 QTY 2 EA PR-200290873/010
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1265/2561 จัดซื้อ PN 64331-1 PR 200290914
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1266/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2201859-39 qty 20 ea. PR> 200287857
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1267/2561 จัดซื้อ PN EB5-02-250209SSP PR 200288974
10 พฤษภาคม 2561 WP 0156/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Bag (Blanket Plastic Packing Bag) 1113023749
10 พฤษภาคม 2561 WP 0162/2561 สอบราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคลังสินค้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDYFW) 1185000247
10 พฤษภาคม 2561 WP 0163/2561 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานทั่วไป ช่วงHigh Season ณ ภัตตาคารการบินไทย สาขากระบี่(KBVCC) 119501233
10 พฤษภาคม 2561 WP 0166/2561 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารการสอนตามมาตรฐาน Airbus/Easa Part 147 Stamdard Cassroom จำนวน 4 ชุด 1151001069
10 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2949/2561 จัดซื้อ P/N 691-075-02TG:W0544 Description GREASE,AEROSHELL 33 GREEN(17KG/ จำนวน 24 CAN PR 200287728
10 พฤษภาคม 2561 TJ 0228/2561 71036408010 P/N 129100-1009
10 พฤษภาคม 2561 TJ 0229/2561 70024191010 P/N C13200HA01
10 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2950/2561 จัดซื้อ P/N 724-375-01TG:W0141 Description CLEARCOAT UVR AVIOX, 5L จำนวน 10 CAN PR 200288052
10 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2951/2561 จัดซื้อ Ultrasonic Thicness Gauge with Probe Kit จำนวน 2 รายการ PR 200289358
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1268/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN C5M:61349 QTY 2 ea. PR 200291104
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1269/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 190441-1:C1572 QTY 1 ea. PR 200287993
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1270/2561 จัดซื้อ PN 50-2113004-01 PR 200291177
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1271/2561 จัดซื้อ PN 413597 CELL CVH400KA 50 EA PR 200290015
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1274/2561 จัดซื้อ PN 726347-5 RESISTOR 6 EA PR 200290193
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1275/2561 จัดซื้อ PN 810295-5 RING 10 EA PR 200290877
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1276/2561 จัดซื้อ PN 1211342-005KIT01-C BASIC ACTUATOR OVERHAUL 6 KIT PR 200290287
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1277/2561 จัดซื้อ PN 852-6098-030 TRANFORMER 3 EA PR 200290070
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1278/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2960034-101:92003 QTY 1 ea. PR 200291290
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1279/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 451W4310-8:81205 QTY 1 ea. PR 200290230
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1272/2561 จัดซื้อ PN D717-01-100 BATTERY PACK 30 EA PR 200289867
10 พฤษภาคม 2561 TM-R 1273/2561 จัดซื้อ PN MXM23 Mask 30 EA PR 200290948
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1246/2561 จัดซื้อ PN 801581-00 PR 200289206
09 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2944/2561 จัดซื้อ P/N 724-410-01TG:92310 - CLEARCOAT ALEXIT-FST 404-15 HIGH GLOSS จำนวน 44 KIT PR 200290795
09 พฤษภาคม 2561 TJ 0226/2561 70024180010 P/N 4305790536A
09 พฤษภาคม 2561 DW 0226/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Pillow F Class 1113024055
09 พฤษภาคม 2561 DW 0227/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Pillow C Class 1113024056
09 พฤษภาคม 2561 TJ 0227/2561 72001022010 72001022020 P/N F5332713101700
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0107/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Time Magazines Euroup Ltd. PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0108/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Time Asia(Hong kong) Ltd. . PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0109/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - NGC Network Asia LLC (National Geographic Luxury Edition (Asia)) PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0110/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Winkotent Ltd. PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0111/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Destin Asian Media Private Ltd. PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0112/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Reader's Digest Asia Pte. Ltd. PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 DW 0228/2561 ขอเชิญเสนอราคาการเช่าใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยสำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ 1114001880
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0113/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Panacea Publishing Asia Limited PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 DW 0229/2561 รายการ Vacuum bottle 1113023574
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0114/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Asian Integrated Media Limited PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0115/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Conde Nast Publications LTD (Conde Nast Traveller-UK) PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0116/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Conde Nast Publications LTD (Conde Nast Traveller-China PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0117/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Media Transasia Thailand Ltd. (Travel&Leisure Southeast Asia) PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0118/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - The Economist Newspaper Ltd. PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 NP-R 0119/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ - Asian Integrated Media Limited (Programatic Advertising) PR 1113023875
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1254/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 25604856:61423 QTY 2 EA PR-200290805/010
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1255/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 26808275:61423 QTY 2 EA PR-200290806/010
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1256/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 26003763:61423 QTY 2 EA PR-200290827/010
09 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2945/2561 จัดซื้อ P/N 691-128-01TG:98354 Description GREASE RHEOLUBE 374A MIL-PRF-32014 จำนวน 24 CAN PR 200290843
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1257/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FW32707:K0680 QTY 43 EA PR-200290776/010
09 พฤษภาคม 2561 DW 0230/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS (Uninterruptible Power Supply) สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 งาน 1113023840
09 พฤษภาคม 2561 DW 0231/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS ประจำฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น D2 (สนามบินสุวรรณภูมิ) จำนวน 1 งาน 1164000181
09 พฤษภาคม 2561 DW 0232/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Pillowcase F Class V2 1113024059
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1247/2561 จัดซื้อ PN R8K6A779551 lcd module 10 EA PR 200289202
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1248/2561 จัดซื้อ PN R8K2A660117B CABINET 200 EA PR 200289800
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1249/2561 จัดซื้อ PN R5Z325ZA PANEL,TOUCH 30 EA PR 200289901
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1250/2561 จัดซื้อ PN R8U4FE7795Z PCB ASSY,9 INCH IN-ARM 10 EA PR 200290030
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1251/2561 จัดซื้อ PN R8K1A660117B CABINET 200 EA PR 200290256
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1252/2561 จัดซื้อ PN R8U7KA1003W PCB ASSY,PENTIUM M CORE (ESDS) 1 Ea PR 200290458
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1253/2561 จัดซื้อ PN R8U4KA1003V PCB ASSY,ETHERNET SCSI (ESDS) 1 EA PR 200290459
09 พฤษภาคม 2561 TM-R 1258/2561 จัดซื้อ Sensor PR 200291122
08 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2940/2561 โครงการจัดซื้อ P/N ABS5006-4D:FAPE3 Description TAPE FOAM THICK 4MM WIDTH 25MM จำนวน 100 ROL PR: 200290921/00010
08 พฤษภาคม 2561 DW 0220/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างรื้อถอนระบบ Aircraft Docking System ออกจากอาคาร Hangar C สำหรับโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน A380 ระดับ C3+6Y Check ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา (MB) สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ 1151001025
08 พฤษภาคม 2561 DW 0221/2561 ขอเชิญร่วมเสนอรายการ Plate (Oven-Dish F Class) 1113024017
08 พฤษภาคม 2561 WP 0161/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ TOILETRY,Y/CL EAU DE COLOGNE 1113023830
08 พฤษภาคม 2561 NP-R 0120/2561 Cost of 3DCG & Retouching for B777-300ER PR 1113023911
08 พฤษภาคม 2561 NP-R 0121/2561 ค่าผลิตชิ้นงานและถ่ายภาพงาน Product & Service Print Ad Series PR 1113023914
08 พฤษภาคม 2561 NP-R 0122/2561 The World is Always New: Mag Ad (English&Thai) - Creative development & Photo Production PR 1113023920
08 พฤษภาคม 2561 NP-R 0123/2561 World's explorers: Press Ad (Thai) - Creative development & Photo PR 1113023959
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1236/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 232U4503-2:81205 QTY 1 ea. PR 200288061
08 พฤษภาคม 2561 NP-R 0102/2561 การทำตลาดออนไลน์แบบ Digital Partnership บนเว็บไซด์ Skyscanner PR 1113023940
08 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2941/2561 โครงการจัดซื้อ TAA C-CHK จำนวน 7 รายการ PR. 200290919
08 พฤษภาคม 2561 1U 2260/2561 จัดซื้อ SWITCH,OIL PRESSURE
08 พฤษภาคม 2561 1U 2261/2561 จัดซื้อ SEAL, OiL
08 พฤษภาคม 2561 1U 2262/2561 จัดซื้อ DRIVE AXLE ASSY FOR CGT TIGER
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1237/2561 จัดซื้อ LINK PR 200290563
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1238/2561 จัดซื้อ PN 3AAE7224501 PR 200286075
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1239/2561 จัดซื้อ PN 15801-184-1 PR 200289657
08 พฤษภาคม 2561 1U 2263/2561 จัดซ่อมเกียร์ ALLISON MODEL MT643
08 พฤษภาคม 2561 1U 2264/2561 จัดซื้อ BATTERY, 20 3PZS375 40V 375AH/5HR
08 พฤษภาคม 2561 1U 2265/2561 จัดซื้อ INSTRUMENT CLUSTER
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1240/2561 จัดซื้อ FAIRING-WING PR 200290926
08 พฤษภาคม 2561 DW 0222/2561 PROS O & D III Migration to Single PNR Services 1115002048
08 พฤษภาคม 2561 DW 0223/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Headphone, C/CL Noise Cancellation สำหรับบริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจ โดยวิธีพิเศษ 1113023368
08 พฤษภาคม 2561 DW 0224/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Headphone, F/CL Noise Cancellation สำหรับบริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง โดยวิธีพิเศษ 1113023367
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1243/2561 จัดซื้อ PN 2G907-0429 CONTROL BOARD 6 EA PR 200289729
08 พฤษภาคม 2561 DW 0225/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server for Automatic Storage and Retrieval System (AS/RS) จำนวน 1 งาน 1181000280
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1242/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4670-0001-01:63367 QTY 2 ea. PR 200290955
08 พฤษภาคม 2561 WP 0160/2561 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และระบบประกอบอาคาร อาคาร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และพื้นที่สำนักงานใหญ่ 1113023561
08 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2943/2561 จัดหาพรมสำหรับเครื่อง ATR72-500 AC No.60316 จำนวน 1 set INQ 100004811
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1241/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 664AT550-5 qty 2 ea. PR. 200290995
08 พฤษภาคม 2561 TJ 0225/2561 71036912010 P/N 295W3200-3
08 พฤษภาคม 2561 TM-R 1245/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 600-1:60299 QTY 2 ea. PR 200290981
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1223/2561 จัดซื้อ PN 0350 PR 200287872
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1216/2561 จัดซื้อ PN 5A2925-57 PR 200290787
07 พฤษภาคม 2561 TJ 0220/2561 70024203010 P/N 822-0297-001
07 พฤษภาคม 2561 TJ 0221/2561 70024210020 P/N 822-0334-002
07 พฤษภาคม 2561 TJ 0222/2561 70024167010 P/N 4443-0101
07 พฤษภาคม 2561 TJ 0223/2561 70024084010 P/N RD-NB2111-02
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1217/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9781-2 qty 3 ea. PR. 200290917
07 พฤษภาคม 2561 TJ 0224/2561 70024177010 P/N 740GA01Y02
07 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2937/2561 จัดซื้อ Tools for A320 จำนวน 2 รายการ PR 200286043
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1218/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศ P/N BACB10HH19A qty 12 ea. PR. 200290912
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1219/2561 จัดซื้อ SIGN PR 200290861
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1215/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 30-2481-3:72914 QTY 3 ea. PR 200284276
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1220/2561 จัดซื้อ PN 4115-1-131-8110 PR 200287856
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1204/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A3-1268 qty 2 ea. PR. 200290620
07 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2938/2561 จัดซื้อ FCU P/N C12849AB05 จำนวน 1 ea INQ 100004794
07 พฤษภาคม 2561 TZ 0002/2561 ราคากลางจัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจ๙่อมเครื่อง ฮ.Bell 412#2609
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1222/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N MAA171738-01 qty 6 ea. PR. 200290536
07 พฤษภาคม 2561 DW 0218/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ อุปกรณ์ระบบเบรค (ARM BRAKE) ลิฟต์โดยสาร NO. TL-4 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ จำนวน 2 ชุด 1113023915
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1224/2561 จัดซื้อ PN 5008210004000AH PR 200289589
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1225/2561 จัดซื้อ PN 5058200005000AH PR 200290712
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1226/2561 จัดซื้อ PN 2007-1-961-8008 PR 200288267
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1227/2561 จัดซื้อ PN ASL0667-03-6 PR 200290854
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1221/2561 จัดซื้อ Sensor PR 200290890
07 พฤษภาคม 2561 WP 0159/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง General Helper ประจำสถานีกระบี่ 1175000317
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1231/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 140N2139-1:81205 QTY 72 ea. PR 200290880
07 พฤษภาคม 2561 DW 0219/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Planning Analyst ประจำหน่วยงาน YC 1115002080
07 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2939/2561 จัดหาพัสดุสำหรับใช้กับเครื่อง ATR72-500 จำนวน 22 รายการ INQ 100004709
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1232/2561 จัดซื้อ FITTING PR 200290597
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1233/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 300-046-896:D3683 QTY 1 ea. PR 200286270
07 พฤษภาคม 2561 TM-R 1235/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4100941D:55820 QTY 1 ea. PR 200285265
06 พฤษภาคม 2561 TM-R 1211/2561 provide PN AD45-0009-2 qty 1 each PR 200290464
06 พฤษภาคม 2561 TM-R 1213/2561 provide PN 45-246 qty 500 each pr 200290832
06 พฤษภาคม 2561 TM-R 1214/2561 provide PN 53-345 qty 500 each PR 200290891
05 พฤษภาคม 2561 TM-R 1205/2561 จัดซื้อ PN 3D7012-3DFV PR 200290080
05 พฤษภาคม 2561 TM-R 1206/2561 จัดซื้อ PN 609806 DOOR 12 EA PR 200289503
05 พฤษภาคม 2561 TM-R 1207/2561 จัดซื้อ PN 4383500-01-6600 OVEN CONTROL MODULE 2 EA PR 200289914
05 พฤษภาคม 2561 TM-R 1208/2561 จัดซื้อ PN CS-201-403 MOTOR 50 EA PR 200290673
05 พฤษภาคม 2561 TM-R 1209/2561 จัดซื้อ PN 241013 REPAIR KIT 100 EA PR 200290684
05 พฤษภาคม 2561 TM-R 1210/2561 จัดซื้อ PN 432004141 OVEN INNER 4 EA PR 200289498
04 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2933/2561 จัดซื้อ Toolbox Authoring for B737/747-400/777 for 2018 PR 200288387
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1191/2561 จัดซื้อ PN 3102051B PR 200289895
04 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2931/2561 จัดซื้อ P/N 750-037-01TG:W0189 Description PAPER KRAFT 6536 SCOTCH MASKING จำนวน 50 ROL PR 200289973
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1192/2561 provide PN BACB10ET14 qty 20 PR 200290782
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1193/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 126762-9:59364 QTY 1 ea. PR 200290838
04 พฤษภาคม 2561 1J-O 1004/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นสถานีเมลเบิร์น
04 พฤษภาคม 2561 1J-O 1005/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นสถานีเมลเบิร์น
04 พฤษภาคม 2561 TJ 0218/2561 70024112010 P/N HG2060AD01
04 พฤษภาคม 2561 TJ 0219/2561 71036896020 P/N 4305890071
04 พฤษภาคม 2561 TZ 0001/2561 ราคากลางการจัดซื่อ จัดจ้าง กองบินตำรวจ( ตามDDP.61-7021 และ จัดหาControl rod assy P/N 412-301-700-101)
04 พฤษภาคม 2561 1J-O 1006/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นสถานีซิดนัย์
04 พฤษภาคม 2561 1J-O 1007/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นสถานีซิดนีย์
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1194/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2920033-103:92003 QTY 1 ea. PR 200289265
04 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2934/2561 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200290668
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1195/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 0FV0000A01G06 qty 6 ea. PR. 200289796
04 พฤษภาคม 2561 1J-O 1008/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นสถานีบริสเบน
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1196/2561 Consignment บริษัท Avio-Diepen ประจำเดือนเมษายน 2561 PO 37000665
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1197/2561 Consignment บริษัท Proponent ประจำเดือนเมษายน 2561 PO 37000666
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1198/2561 Consignment บริษัท Hypercoat ประจำเดือนเมษายน 2561 PO 37000667
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1199/2561 Consignment บริษัท PDQ ประจำเดือนเมษายน 2561 PO 37000668
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1200/2561 Consignment บริษัท Topcast ประจำเดือนเมษายน 2561 PO 37000669
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1201/2561 Consignment บริษัท Satair ประจำเดือนเมษายน 2561 PO 37000670
04 พฤษภาคม 2561 NP-R 0103/2561 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุล ด้วยวิธีพิเศษ /หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ PR 1113023966
04 พฤษภาคม 2561 NP-R 0104/2561 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุล ด้วยวิธีพิเศษ /หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ The Nation PR 1113023966
04 พฤษภาคม 2561 NP-R 0105/2561 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุล ด้วยวิธีพิเศษ /หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ PR 1113023966
04 พฤษภาคม 2561 NP-R 0106/2561 ขออนุมัติซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์) รายการสารคดีส่องโลก ด้วยวิธีตกลงราคา PR 1113023930
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1202/2561 provie PN 45-231-1 qty 500 each PR 200290833
04 พฤษภาคม 2561 TM-R 1203/2561 จัดซื้อ PN FRNC2L301G1 PR 200290683
04 พฤษภาคม 2561 DW 0216/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ IATA Passenger Forecast - Online Databank โดยวิธีพิเศษ 1113023515
04 พฤษภาคม 2561 DW 0217/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างดูแล และปรับปรุงคุณภาพน้ำหล่อเย็น สำหรับฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1194000331
04 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2935/2561 จัดซิ้อ T477W Bonding Meter จำนวน 2 ea PR 200288074
04 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2936/2561 จัดหาพัสดุสำหรับใช้กับเครื่อง ATR72-500 จำนวน 19 รายการ INQ 100004623
03 พฤษภาคม 2561 FZ 0022/2561 สอบราคางานจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1180/2561 จัดซื้อ PN 1211318-006KIT01-C OVERHAUL KIT 10 KIT PR 200290266
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1181/2561 จัดซื้อ PN FJEV1-1F2106-02 RH ARMCAP 6 EA PR 200289284
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1182/2561 จัดซื้อ PN 859266-429A PR 200287862
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1183/2561 จัดซื้อ PN 859266-431A PR 200287878
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2925/2561 จัดซื้อ EXPLOSION-PROOF PORTABLE FAN PR NO. 200288231
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2926/2561 จัดซื้อ P/N 361-209-01TG:W0980 Description CLEANER AEROKLEEN CD1 (200L/DR) จำนวน 32000 L PR 200290534
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2927/2561 จัดซื้อ Helotrac 2X Support Service ของเฮลิคอปเตอร์ S-92A ระยะเวลา 1 ปี INQ 100004748
03 พฤษภาคม 2561 1U 2259/2561 จัดซื้อ Coffee Gold Blend สำหรับห้องรับรองพิเศษ
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2928/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..CB-R256.. STRIPPER CEEBEE R-256 SIZE 25 LI จำนวน 32 CANS PR. 200290284
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2929/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. BAC1522-678-6174 EXTRUSION BAC1522-678-6174 จำนวน 800 FT PR. 200290471
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1184/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 32500-224:81590 QTY 1 ea. PR 200290558
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2930/2561 จัดซื้อ Cable Tension Meter จำนวน 3 รายการ PR 200288677
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1185/2561 provide PN 69B15055-2 qty 4 each
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1187/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 8025927:FAPE3 QTY 20 EA PR-200290693/010
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1188/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3505448-5-1:59364 QTY 2 EA PR-200290567/010
03 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2932/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 843-039-02TG:99742 Description TAPE CARPET DOUBLE COATED จำนวน 480 ROL PR: 200290578/00010
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1186/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 289-601-6 qty 100 ea. PR. 200290692
03 พฤษภาคม 2561 WP 0158/2561 สอบราคาจัดซื้อ Paper Napkin 1113023946
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1189/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 10121B02Y02:61349 QTY 1 ea. PR 200279622
03 พฤษภาคม 2561 TM-R 1190/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 10015748:53655 QTY 2 ea. PR 200290687
03 พฤษภาคม 2561 1J-O 1002/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานีเพิธ์ท
03 พฤษภาคม 2561 1J-O 1003/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานีเพิธ์ท
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1161/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A425400454-200 qty 300 ea. PR. 200290303
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1163/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2013M85P01:062W0 QTY 30 EA PR-200290594/010
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1164/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FK22031:K0680 QTY 1 EA PR-200290612/010
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1165/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 745-5122-503:51563 QTY 1 EA PR-200290608/010
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1167/2561 จัดซื้อ KIT (ITO-531311) PR 200289874
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1162/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1H5000-283021-0 qty 50 ea. PR. 200290305
02 พฤษภาคม 2561 DW 0209/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Apple Tablet จำนวน 2 เครื่อง 1151001047
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1166/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 69B80187-7:81205 QTY 2 ea. PR 200289959
02 พฤษภาคม 2561 DW 0210/2561 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้ Software Subscription Open Source : Red Hat Enterprise Linux และ JBoss Enterprise Application Platform จำนวน 1 งาน 1112000179
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1169/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1B5000-285000-7:D1347 QTY 10 EA. PR 200290475
02 พฤษภาคม 2561 DW 0211/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อยาเพื่อใช้สำหรับสำนักงานแพทย์ จำนวน 8 รายการ 1113023818
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1171/2561 จัดซื้อ CRADLE PR 200286794
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1170/2561 จัดซื้อ STRIP/DMCB787-A-ZA9-04-2231-01006-941A-D PR 200290452
02 พฤษภาคม 2561 DW 0212/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อยาเพื่อใช้สำหรับสำนักงานแพทย์ จำนวน 10 รายการ 1113023815
02 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2921/2561 จัดซื้อ P/N H-COOL-F:CE841 Description COOLANT FLUID FOR A350 จำนวน 32 CAN PR 200290185
02 พฤษภาคม 2561 DW 0213/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2561 เพื่อฉีดให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 งาน (ประมาณ 21,103 หน่วย) โดยวิธีพิเศษ 1113023726
02 พฤษภาคม 2561 DW 0214/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) จำนวน 1 งาน 1143000331
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1168/2561 provide PN 548-1 qty 30 each PR 200290548
02 พฤษภาคม 2561 DW 0215/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ Flight Data Analysis System จำนวน 1 งาน 1154000503
02 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2922/2561 จัดซื้อ Battery PN 505CH จำนวน 1 ea INQ 100004770
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1173/2561 จัดซื้อ Kit for MRO PR 100158544
02 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2923/2561 จัดซื้อพัสดุสาหรับดัดแปลงระบบ ICE and Rain Protection ของเครื่องบิน Airbus A319CJ จำนวน 1 ea INQ 100004731
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1174/2561 จัดซื้อ Kit for MRO PR 100158546
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1175/2561 จัดซื้อ Kit for MRO PR 100158548
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1176/2561 จัดซื้อ Kit for MRO PR 100158698
02 พฤษภาคม 2561 TJ 0217/2561 77002721010 ซ่อมเครื่องมือ DCC Resistance Bridge P/N 6675 S/N 61527
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1172/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N LA8L01100H20200 qty 6 ea. PR. 200290639
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1177/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CH34867:K0680 QTY 20 EA PR-200290638/010
02 พฤษภาคม 2561 TM-Z 2924/2561 จัดซื้อ consignment BPTO-2380 PO 84000017
02 พฤษภาคม 2561 1U 2254/2561 จัดซื้อ Inboard Assy.
02 พฤษภาคม 2561 1U 2255/2561 จัดซื้อ Swivel Yoke
02 พฤษภาคม 2561 1U 2256/2561 จัดซื้อ Steer Axle Heavy Duty Disc.
02 พฤษภาคม 2561 1U 2257/2561 จัดซื้อ RH.Lifter Cam, Front
02 พฤษภาคม 2561 1U 2258/2561 จัดซื้อ Foot Brake Valve
02 พฤษภาคม 2561 TM-R 1178/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 285W0024-11A:89954 QTY 1 ea. PR 200288248
30 เมษายน 2561 TM-Z 2915/2561 จัดซื้อ EXPLOSION PROOF FAN PR NO. 200288231
30 เมษายน 2561 TM-R 1154/2561 Provide PN 1122754A qty 2 each
30 เมษายน 2561 WP 0154/2561 ประกวดราคาการว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ Foreman ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) 1185000246
30 เมษายน 2561 WP 0155/2561 สอบราคาจัดซื้อ Coffee/Tea Mug C Class V1 1113023927
30 เมษายน 2561 WP 0151/2561 สอบราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำความสะอาดสำนักงานและห้องรับรองพิเศษ ประจำสถานีกระบี่ (KBVKK) 1175000304
30 เมษายน 2561 TM-Z 2917/2561 จัดซื้อ TIRE Nose A380 50X20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200290329
30 เมษายน 2561 TM-Z 2918/2561 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200290329
30 เมษายน 2561 TM-R 1156/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3001436-1:90005 QTY 250 EA PR-200290540/010
30 เมษายน 2561 NP-R 0083/2561 ค่าพื้นที่สำหรับงาน PR 1113023657
30 เมษายน 2561 TM-R 1155/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน p/n AR78286-1 qty 6 ea. PR. 200286681
30 เมษายน 2561 TM-R 1157/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 220061-11 qty 4 ea. PR. 200286204
30 เมษายน 2561 TM-Z 2919/2561 จัดซื้อ SOAP P/N SOAPB777-200ER:18195 PR 200290188
30 เมษายน 2561 TM-R 1158/2561 provide PN 9858519-1 qty 2 each PR 200290270
30 เมษายน 2561 TM-R 1149/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 32500-724 qty 1 ea. PR. 200286517
30 เมษายน 2561 TM-R 1159/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3616590-1:99193 QTY 1 EA PR-200290551/010
30 เมษายน 2561 TM-R 1160/2561 จัดซื้อ PN 500092 PR 200290235
30 เมษายน 2561 FZ 0021/2561 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ พื้นที่ 7,500 ตร.ม. PR1183006012
30 เมษายน 2561 TM-Z 2920/2561 จัดซื้อ P/N 300-130-02TG / ADHESIVE PU SIZE 18 LI,2CA/KT จานวน 3 KIT PR 200284827
29 เมษายน 2561 TM-R 1152/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3911991-01:00198 QTY 1 EA PR-200290549/010
29 เมษายน 2561 TM-R 1153/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1770M64G04:062W0 QTY 2 EA PR-200290543/010
28 เมษายน 2561 TM-R 1150/2561 จัดซื้อ Bearing PN F5757113020000
28 เมษายน 2561 TC 0052/2561 PO 79009763010
28 เมษายน 2561 TM-R 1151/2561 จัดซื้อ MASK ASSY PR 200290460
27 เมษายน 2561 TM-Z 2904/2561 จัดซื้อ P/N 219007A:62225 EXTRUSION 1ea = 6ft = 72in จำนวน 944 IN PR 200289506
27 เมษายน 2561 TM-R 1137/2561 จัดซื้อ PN 33440016-4 PR 200287545
27 เมษายน 2561 TM-R 1138/2561 จัดซื้อ PN 35240130-3 PR 200287552
27 เมษายน 2561 TM-Z 2910/2561 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200290334
27 เมษายน 2561 TM-Z 2911/2561 จัดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200290340
27 เมษายน 2561 TM-R 1139/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 810503-9 qty 1 ea. PR. 20029045
27 เมษายน 2561 TM-R 1141/2561 จัดซื้อ Fitting PR 200289943
27 เมษายน 2561 WP 0153/2561 สอบราคาว่าจ้างงานล้างทำความสะอาด และตรวจสอบเครื่องดูดควัน (Exhaust Hood) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1194000330
27 เมษายน 2561 WP 0152/2561 สอบราคาเพื่อจัดซื้อ Software Licenses จำนวน 6 รายการ 1151001060
27 เมษายน 2561 TM-R 1142/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M20P01:062W0 QTY 1 EA PR-200290112/010
27 เมษายน 2561 TM-R 1143/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1322M15P07:062W0 QTY 20 EA PR-200290116/010
27 เมษายน 2561 TJ 0215/2561 71036493010 P/N 126726
27 เมษายน 2561 TM-R 1144/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N PH11151-3:FAPE3 QTY 2 EA PR-200289938/010
27 เมษายน 2561 TJ 0216/2561 71036877010 P/N S295W301-31
27 เมษายน 2561 TM-Z 2912/2561 จัดซื้อ FORCE DETECTOR ROD PN 421370M02 จำนวน 1 ea INQ 100004803
27 เมษายน 2561 TM-R 1140/2561 provide PN SA12248 qty 10 each PR 200288898
27 เมษายน 2561 CR 0053/2561 สอบราคา สำหรับการจัดซื้อ รายการ TOMATO KETCHUP
27 เมษายน 2561 TM-Z 2913/2561 จัดซื้อ Defectometor (NDT Tool) จำนวน 2 set PR 200287397
27 เมษายน 2561 TM-R 1146/2561 จัดซื้อ SEAL PR 200288296
27 เมษายน 2561 TM-R 1145/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N JMS2010-24 qty 25 ea. PR> 200289930
27 เมษายน 2561 1U 2249/2561 จัดซื้อ Relay, Plug Interlock
27 เมษายน 2561 1U 2250/2561 จัดซื้อ ASU Hose Coupling
27 เมษายน 2561 1U 2251/2561 จัดซ์็ฮ Complete Steering Tie Rod
27 เมษายน 2561 1U 2252/2561 จัดซื้อ Extrusion
27 เมษายน 2561 1U 2253/2561 จัดซื้อ Pitman Arm, Power Steering
27 เมษายน 2561 TM-R 1147/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A325400406-622 qty 3 ea. PR. 200289921
27 เมษายน 2561 TM-R 1148/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N TGU741430-11 qty 1 ea. PR. 200290105
27 เมษายน 2561 TM-Z 2914/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 750-019-01TG:W0351 Description PAPER WIPING--ALT USE 750-019J01 จำนวน 200 ROL PR: 200290202/00010
26 เมษายน 2561 TM-Z 2888/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..40412-773X-7-007.. PAINTALEXIT-FST404-12DREAMGREYAIC2.49 จำนวน 20 CAN PR. 200289667
26 เมษายน 2561 TM-R 1075/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R8UBFA5001Z qty 100 ea. PR. 200286501
26 เมษายน 2561 TM-R 1074/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R8K5FA510114 qty 25 ea. PR. 200286675
26 เมษายน 2561 TM-R 1076/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1H5000-283021-0 qty 50 ea. PR. 200286550
26 เมษายน 2561 TM-R 1127/2561 จัดซื้อ PN FJBP4-1D5140-20 PR 200288462
26 เมษายน 2561 TM-R 1128/2561 จัดซื้อ PN AV0401 PR 200288255
26 เมษายน 2561 TM-R 1129/2561 จัดซื้อ PN ML0920-202 PR 200289801
26 เมษายน 2561 TM-R 1130/2561 provide PN 300-047-730 qty 2 each
26 เมษายน 2561 TM-R 1131/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810206-5:73030 QTY 1 ea. PR 200289964
26 เมษายน 2561 TC 0051/2561 PO 79009749010
26 เมษายน 2561 TM-Z 2909/2561 จัดซื้อ P/N..669-025-01TG..WIPINGRAG500EA/PAC จำนวน 10,000EA (20PAC) PR. 200290062
26 เมษายน 2561 TM-R 1133/2561 จัดซื้อ PN 5A2925-57 PR 200290006
26 เมษายน 2561 TM-R 1134/2561 จัดซื้อ PN B887785-01 PR 200288288
26 เมษายน 2561 TJ 0212/2561 70024173020 P/N RD-AA8234-01
26 เมษายน 2561 TM-R 1135/2561 จัดซื้อ PN B83282B17292-403 PR 200287853
26 เมษายน 2561 TM-R 1136/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN A25461020-2:F6137 QTY 2 ea. PR 200284156
26 เมษายน 2561 TM-R 1132/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N H10640695SC qty 10 ea. PR. 200290276
26 เมษายน 2561 DW 0206/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Disposable Pillowcase Y Class โดยวิธีพิเศษ 1113023675
26 เมษายน 2561 DW 0207/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Planning Coordinator 2 ประจำหน่วยงาน YV 1115002077
26 เมษายน 2561 TJ 0213/2561 70024063010 P/N RD-FA1161-01
26 เมษายน 2561 TJ 0214/2561 70024160010 P/N C12349AD03
26 เมษายน 2561 TJ 0208/2561 77002894010 PART:--XLGOC6130--SN:--1242E0005
26 เมษายน 2561 TJ 0209/2561 77002894020 PART:--XLGOC6130--SN:--1240E0048
26 เมษายน 2561 TJ 0210/2561 77002894030 PART:--XLVUDCA6130--SN:--1242A0009
26 เมษายน 2561 DW 0208/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Personnel Officer 2 ประจำหน่วยงาน IE 1115002081
26 เมษายน 2561 TJ 0211/2561 77002894040 PART:--XLVUDCA3920--SN:--1224A0022
26 เมษายน 2561 WP 0149/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Foil Casserole Y Class (V1) 1113023760
26 เมษายน 2561 1U 2248/2561 จัดซื้อ Drive Shaft Assembly
26 เมษายน 2561 1U 2247/2561 จัดซื้อ Valve Control Front Air Bag
26 เมษายน 2561 1U 2246/2561 จัดซื้อ Door Net Assy.
26 เมษายน 2561 1U 2245/2561 จัดซื้อ Accumulator
26 เมษายน 2561 1U 2244/2561 จัดซื้อ Container with drain valve
25 เมษายน 2561 TM-R 1114/2561 จัดซื้อ FAIRING-WING PR 200287940
25 เมษายน 2561 TM-Z 2906/2561 จัดซื้อ BOTTOM COVER -use 18 ea : A/C B777-200er PR NO. 200287204
25 เมษายน 2561 TM-R 1115/2561 จัดซื้อ ROLLER PR 200289427
25 เมษายน 2561 TM-Z 2907/2561 จัดซื้อ LIT POCKET PR NO. 200287205
25 เมษายน 2561 TM-R 1116/2561 provide PN 4292100-1 qty 4 each PR 200290034
25 เมษายน 2561 TM-R 1117/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 8GS007949-50 qty 20 ea. PR. 200289177
25 เมษายน 2561 TM-R 1118/2561 จัดซื้อ SEAL PR 200289986
25 เมษายน 2561 TM-R 1119/2561 จัดซื้อ STRIP/DMCB787-A-ZA9-04-2231-01006-941A-D PR 200290008
25 เมษายน 2561 TM-R 1120/2561 จัดซื้อ SHEET PR 200287698
25 เมษายน 2561 WP 0148/2561 สอบราคาจัดซื้อ Stainless Knife F & C Class - LHR 1113023901
25 เมษายน 2561 TM-R 0720/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S-10002-1300-TAI106:78673 QTY 300 ea. PR 200287342
25 เมษายน 2561 TM-R 1121/2561 จัดซื้อ PN 10008727 PR 200289419
25 เมษายน 2561 TM-Z 2908/2561 จัดซื้อ P/N FHR8-2:0R3W1 Description FUELSTAT MICROB TEST KIT จำนวน 200 KIT PR 200290190
25 เมษายน 2561 DW 0201/2561 ขอเชิญเสนอราคาเช่าใช้ Software Subscription Open Source : Red Hat Enterprise Linux และ JBoss Enterprise Application Platform จำนวน 1 งาน 1112000179
25 เมษายน 2561 DW 0202/2561 ขอเชิญเสนอราคารายการ Stainless Tray Small 1113023900
25 เมษายน 2561 DW 0203/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Drawer Large, Plastic 1113023902
25 เมษายน 2561 DW 0204/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ บันไดเลื่อน NO.1 ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สุวรรณภูมิ 1113023824
25 เมษายน 2561 DW 0205/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ เครื่องทำน้ำเย็น (WATER CHILLER) NO.2 และ NO.3 ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สุวรรณภูมิ 1113023813
25 เมษายน 2561 TM-R 1122/2561 จัดซื้อ ROLLER PR 200289094
25 เมษายน 2561 TM-R 1124/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856LU6:04274 QTY 1 ea. PR 200290003
25 เมษายน 2561 TM-R 1125/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 129666-3:59364 QTY 1 ea. PR 200288746
25 เมษายน 2561 TM-R 1123/2561 จัดซื้่อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-21:81205 QTY 1 ea. PR 200290118
25 เมษายน 2561 TM-R 1126/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 904800-01:25693 QTY 2 ea. PR 200289626
24 เมษายน 2561 TM-R 1105/2561 จัดซื้อ Latch Assy PR 200289638
24 เมษายน 2561 TM-R 1106/2561 จัดซื้อ PN TGU741005-11 PR 200289814
24 เมษายน 2561 TM-R 1107/2561 provide PN 9858519-1 qty 28 each PR 200286838
24 เมษายน 2561 TJ 0206/2561 71036129010 P/N 810503-9
24 เมษายน 2561 TM-R 1108/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810503-9:73030 QTY 2 ea. PR 200288902
24 เมษายน 2561 FZ 0020/2561 จัดซื้อ Spare part ของระบบ ETV PR.1183006321
24 เมษายน 2561 TM-Z 2901/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 841-017-03TG:W1069 Description GLASS-SILICON CHR 2975-8R 2 INCHES จำนวน 50 ROLL PR: 200287618/00010
24 เมษายน 2561 TM-R 1109/2561 จัดซื้อ PN JMS0311-31 PR 200289809
24 เมษายน 2561 TM-Z 2902/2561 จัดซื้อ พัสดุสาหรับใช้กับเครื่องบิน Airbus A319CJ จานวน 3 รายการ INQ 100004772
24 เมษายน 2561 TJ 0207/2561 79009794010 Thermal spray calibration and maintenance service to standards
24 เมษายน 2561 TM-R 1111/2561 provide PN G540DA76 qty 5 each PR 200289379
24 เมษายน 2561 TM-Z 2903/2561 จัดซื้อ Power Cable สำหรับ A/C A350 จำนวน 30 EA PR200289102
24 เมษายน 2561 WP 0150/2561 สอบราคางานปรับปรุง FIRE FIGHTING SYSTEM (ZONE 1)ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1151001008
24 เมษายน 2561 1U 2243/2561 จัดซ่อมเกียร์ ZF Type 5wg180
24 เมษายน 2561 1U 2242/2561 จัดซื้อ Water Pump
24 เมษายน 2561 1U 2241/2561 จัดซื้อ Starter Motor Assy.12V
24 เมษายน 2561 TM-R 1113/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810204-4:73030 QTY 1 ea. PR 200289918
23 เมษายน 2561 TM-Z 2897/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..783-293-01TG LAMINATE NON-REINFORCED 401U3500-6168 จำนวน120SH PR. 200289538
23 เมษายน 2561 TM-R 1079/2561 provide PN 68-1525 qty 200 each PR 200289443
23 เมษายน 2561 TM-R 1080/2561 จัดซื้อ PN 65755-1 PR 200286757
23 เมษายน 2561 TM-R 1081/2561 จัดซื้อ PN 7254-09 PR 200288974/020
23 เมษายน 2561 TM-Z 2893/2561 จัดซื้อ P/N..300-026-02 ADHESIVE EPOXY EC2216-B/A GREY 2OZ.KIT จำนวน180 KIT PR 200289542
23 เมษายน 2561 TM-R 1082/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856LU6:04274 QTY 1 ea. PR 200289913
23 เมษายน 2561 NP-R 0093/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ /BBC Global News Limited PR 1113023725
23 เมษายน 2561 NP-R 0094/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ /Discovery Networks Asia Pacific Private Limited PR 1113023725
23 เมษายน 2561 NP-R 0095/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ /Tuner Broadcasting Sale South East Asia Inc PR 1113023725
23 เมษายน 2561 NP-R 0096/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ /Scripps Networks Intermational (UK) Ltd PR 1113023725
23 เมษายน 2561 NP-R 0098/2561 ขออนุมัติซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ การเป็นผู้ร่วมสนับสนุน The Leader of the Future: Changing Yourself to Lead in Changing World ของ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีตกลงราคา PR 1113023851
23 เมษายน 2561 NP-R 0099/2561 ขออนุมัติซื้อสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อโทรทัศน์) รายการคุยข่าว 10 โมง ททบ5 ของบริษัท ครีเอทีฟ เอ็คเซลเล็นซ์ จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา PR 1113023852
23 เมษายน 2561 TM-R 1083/2561 จัดซื้อ PN 1013051-007KA02 PR 200288938
23 เมษายน 2561 TM-R 1078/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2-7681-2:97415 QTY 1 ea. PR 200289701
23 เมษายน 2561 TM-Z 2892/2561 จัดซื้อ P/N 841-004-06:W1263 Description TAPE MASKING SCOTCH 232 2 inch 24ea/bx จำนวน 600 EA PR 200287734
23 เมษายน 2561 TM-R 1084/2561 provide PN 5908745 QTY 4 each PR 200289625
23 เมษายน 2561 TM-Z 2894/2561 จัดซื้อ P/N..360-079-01TG..STRIPPERCEEBEEE-1004JSIZE25LI/CAN จำนวน 180 CAN PR 200289599
23 เมษายน 2561 TM-R 1085/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305890050:F6137 QTY 2 ea. PR 200285790
23 เมษายน 2561 TM-R 1086/2561 จัดซื้อ Wire Bundle PR 200289904
23 เมษายน 2561 NP-R 0100/2561 2018 FIFA World Cup Russia- Mag Ad(English) / Creative development&Photo Production PR 1113023850
23 เมษายน 2561 TM-R 1087/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305990071:F0217 QTY 2 ea. PR 200289917
23 เมษายน 2561 TM-R 1088/2561 จัดซื้อ PN 801420-00 PR 200287636
23 เมษายน 2561 TM-R 1089/2561 provide PN 5917338-2 qty 6 each PR 200289651
23 เมษายน 2561 TJ 0204/2561 79008852010 VVIP AIRCRAFT FUMIGATION
23 เมษายน 2561 TM-R 1091/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP175201-6:53117 QTY 2 ea. PR 200289906
23 เมษายน 2561 DW 0197/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Accounting Officer 1 ประจำหน่วยงาน NC 1113023345
23 เมษายน 2561 DW 0198/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์และจัดทำกลยุทธ์ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 งาน 1115002083
23 เมษายน 2561 TM-Z 2895/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..783-377-01TG.. LAMINATEAIC15.73HIGHTECHMEDIUM จำนวน 04 ROLLS 200YARDS PR. 200288180
23 เมษายน 2561 DW 0199/2561 Napkin F & C Class (V1) 1113023564
23 เมษายน 2561 DW 0200/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Drawer Cutlery, Plastic 1113023903
23 เมษายน 2561 TM-Z 2898/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 783-262-01TG LAMINATE NON-REINFORCED 401U3500-5460 จำนวน 60 SH PR. 200289539
23 เมษายน 2561 TM-Z 2899/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 783-302-01TG DECORATIVE LAMINATE POLYVAC-T จำนวน 60 SH PR. 200289540
23 เมษายน 2561 TM-R 1092/2561 จัดซื้อ PN M310AF METER 2 EA PR 200287675
23 เมษายน 2561 TM-Z 2896/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. L09008 PAINT L09008K JFXBEIGEBAC870SG,1.5GL จำนวน 20 KIT PR. 200289737
23 เมษายน 2561 TM-R 1093/2561 จัดซื้อ PN FJEV1-1N5905-02 SHROUD, ARMREST, 1ST ROW 20 EA PR 200289792
23 เมษายน 2561 TM-R 1096/2561 จัดซื้อ PN 174097-11 MASK ASSY, OXYGEN 100 EA PR 200288281
23 เมษายน 2561 TM-R 1097/2561 จัดซื้อ PN 858805-434D FOODTABEL IAT (LH) 4 EA PR 200289705
23 เมษายน 2561 TM-R 1098/2561 จัดซื้อ PN A425400502-334 STRIP-INFO 5 EA PR 200287048
23 เมษายน 2561 TM-R 1099/2561 จัดซื้อ PN AV0401 SF CU LH 6 EA PR 200288255
23 เมษายน 2561 1U 2240/2561 จัดซื้อ Spring Loaded Brake
23 เมษายน 2561 TM-R 1101/2561 จัดซื้อ PN FJEV1-1N5905-02 SHROUD, ARMREST, 1ST ROW 5 EA PR 200289294
23 เมษายน 2561 1U 2239/2561 จัดซื้อ Brake Cylinder Rear
23 เมษายน 2561 TM-R 1102/2561 จัดซื้อ PN FJSL1-8T1002-02 MEAL TRAY TABLE 1 EA PR 200289577
23 เมษายน 2561 1U 2238/2561 จัดซื้อ Digital Flow Meter
23 เมษายน 2561 TM-R 1103/2561 จัดซื้อ PN FJEV1-1G2104-04 ARMCAP 5 EA PR 200289584
23 เมษายน 2561 TJ 0205/2561 79009770010 EzEDDY CALIBRATION AND PREVENTATIVE MAINTENANDE
23 เมษายน 2561 TM-R 1090/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN AR4726-5:80477 QTY 1 ea. PR 200289972
23 เมษายน 2561 TM-R 1094/2561 จัดซื้อ PN FJEV1-1N5905-01 SHROUD 20 EA PR 200289793
23 เมษายน 2561 TM-R 1095/2561 จัดซื้อ PN FJBP4-1N4971-07 BASE ASSY 10 EA PR 200289794
23 เมษายน 2561 TM-R 1104/2561 จัดซื้อ PN A3-1251 SWITCH,TOGGLE 1 EA PR 200289385
21 เมษายน 2561 TM-R 1077/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN HG1050AE10:58960 QTY 1 ea. PR 200281935
20 เมษายน 2561 TM-R 1065/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FW75551:K0680 QTY 100 EA PR-200289887/010
20 เมษายน 2561 TM-R 1066/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 808574-1:73030 QTY 10 EA PR-200289886/010
20 เมษายน 2561 TM-R 1067/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3884966-2:99193 QTY 4 EA PR-200289885/010
19 เมษายน 2561 TM-Z 2885/2561 จัดซื้อ BOTTOM COVER/COLOR ORN-MAGEN-ORN PR NO. 200288153
19 เมษายน 2561 TM-R 1050/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N JA9146M80P03:1NB18 QTY 500 EA PR-200289671/010
19 เมษายน 2561 TM-R 1051/2561 provide PN 15800-359-2 qty 60 each
19 เมษายน 2561 TJ 0199/2561 71036493010 P/N 126762-9
19 เมษายน 2561 TM-Z 2887/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 842-166-01TG REPAIR FABRICATIO TAPE ORCOTAPE OT-157TN จำนวน 72 ROLL PR. 200289681
19 เมษายน 2561 TM-Z 2886/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..724-397-01TG..PAINTEXTCA8000/B94546GOLDMICAGLOSS จำนวน 04 KITS PR. 200289610
19 เมษายน 2561 TM-R 1053/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 33-065-2:81205 QTY 1 ea. PR 200284574
19 เมษายน 2561 1U 2237/2561 จัดซื้อ Gener 20KVA
19 เมษายน 2561 1U 2236/2561 จัดซื้อ Support and Bushing Ass.
19 เมษายน 2561 1U 2235/2561 จัดซื้อ Alternator 12V.90A.
19 เมษายน 2561 1U 2234/2561 จัดซื้อ Gear Filter (External)
19 เมษายน 2561 TM-R 1054/2561 จัดซื้อพัสดุอากาสยาน PN AC30-0028:91812 QTY 1 ea. PR 200289631
19 เมษายน 2561 DW 0195/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองยอดรายได้ปี 2560 ของบริษัทฯ 1115002091
19 เมษายน 2561 DW 0196/2561 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าลิขสิทธิ์รายการจำอวดหน้าจอ และรายการตลก 6 ฉาก สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ 1114001801
19 เมษายน 2561 TM-Z 2889/2561 โครงการจัดซื้อ PN HT3000FR-200 , TAPE HI-TAK (2.0INCH X12FT PER ROLL) จำนวน 20 ROL PR. 200289848
19 เมษายน 2561 TM-Z 2891/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 724-456-01TG.. PAINTEXTCA8800GREYBAC707WING U&L จำนวน 15 KITS PR. 200289617
19 เมษายน 2561 TM-Z 2890/2561 จัดซื้อ PN GSC21-95201-0111 SKYFLEX SEALING TAPE 1.62 จำนวน 4 ROL PR 200289843
19 เมษายน 2561 TJ 0200/2561 70023966010 P/N 822-0314-101
19 เมษายน 2561 TM-R 1058/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N L0003016900000:F3700 QTY 60 EA PR-200289841/010
19 เมษายน 2561 TJ 0201/2561 71036795010 P/N 1701768
19 เมษายน 2561 TJ 0202/2561 70024152010 P/N 2234340-02-02
19 เมษายน 2561 TJ 0203/2561 70024129010 70024129020 P/N 2243800-73
19 เมษายน 2561 TM-R 1059/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 466-8:0Y3R7 qty 2 EA. PR 200289516
19 เมษายน 2561 1J-O 2002/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานี เซียะเหมิน (XMN)
18 เมษายน 2561 TM-R 1040/2561 จัดซื้่อพัสดุอากาศยาน P/N TC296-03 qty 1 ea. PR. 200285955
18 เมษายน 2561 TM-R 1041/2561 จัดซื้อ PN ATSA021003A0233 PR 200289566
18 เมษายน 2561 TM-Z 2882/2561 จัดซื้อ P/N R7AKE3494:54473 SILLICONE GLUE จำนวน 14 EA PR 200288264
18 เมษายน 2561 TM-R 1042/2561 provide PN 30213 qty 5 each PR 200289572
18 เมษายน 2561 TJ 0188/2561 70024187010 P/N 071-50001-8104
18 เมษายน 2561 TJ 0189/2561 70024105010 P/N 11389-2
18 เมษายน 2561 TJ 0190/2561 70024118010 70024118020 P/N 866-0084-101
18 เมษายน 2561 TJ 0191/2561 70024128010 P/N 622-5130-205
18 เมษายน 2561 TJ 0192/2561 70024189010 P/N 4071400-904
18 เมษายน 2561 TJ 0193/2561 71036590010 P/N 2214420-8
18 เมษายน 2561 TJ 0194/2561 73016666010 P/N 1881M20G19
18 เมษายน 2561 TM-R 1043/2561 จัดซื้อ PN 3530-0645-01 SWITCHES, CONTROL ESPRESSO 10 EA PR 200281724
18 เมษายน 2561 TM-R 1044/2561 จัดซื้อ PN 3530-0544-05 SWITCHES, CONTROL 4 EA PR 200285658
18 เมษายน 2561 TJ 0195/2561 73016667010 P/N 1474M52G49
18 เมษายน 2561 TM-R 1045/2561 จัดซื้อ PN 3530-0544-03 SWITCHES, CONTROL 2 EA PR 200286976
18 เมษายน 2561 TJ 0196/2561 73016671010 P/N 9392M87G06
18 เมษายน 2561 TM-R 1046/2561 จัดซื้อ PN 606338-2 FILTER 24 EA PR 200288807
18 เมษายน 2561 TJ 0197/2561 73016719010 P/N 9272M20P10
18 เมษายน 2561 TM-R 1047/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN D97C00-682:F0422 QTY 10 ea. PR 200281340
18 เมษายน 2561 TM-R 1048/2561 จัดซื้อ SEAL; IPC 57-63-51-01 PR 200289545
18 เมษายน 2561 TJ 0198/2561 73016720010 P/N 9272M20P10
18 เมษายน 2561 TM-R 1049/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810206-5:73030 QTY 1 ea. PR 200289635
18 เมษายน 2561 FZ 0017/2561 จัดซื้อสื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของฝ่าย FZ ประจำปี 2561 : Air Freight Logistics
18 เมษายน 2561 FZ 0018/2561 จัดซื้อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของฝ่าย FZ ประจำปี 2561 : Payload Asia
18 เมษายน 2561 FZ 0019/2561 จัดซื้อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของฝ่าย FZ ประจำปี 2561 : Air Cargo News
18 เมษายน 2561 TM-Z 2883/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 843-039-02TG TAPE CARPET DOUBLE COATED PERMACEL-55 2" จำนวน 480 ROLL PR. 200289660
18 เมษายน 2561 TM-Z 2884/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..783-128-01TG FLOOR COVERING DA8.8 PACIFIC BLUE จำนวน 120 M PR. 200289541
17 เมษายน 2561 TM-R 1014/2561 จัดซื้อ BASE PR 200289103
17 เมษายน 2561 TM-R 1019/2561 จัดซื้อ PN EADSOL003 PR 200289439
17 เมษายน 2561 TM-R 1013/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-KM6223-09 qty 6 ea. PR. 200286494
17 เมษายน 2561 TM-R 1015/2561 จัดซื้อ Bushing PR 200287013.150
17 เมษายน 2561 TM-R 1016/2561 จัดซื้อ Top Kit PR 200287585
17 เมษายน 2561 TM-R 1017/2561 จัดซื้อ Kit PR 200287588
17 เมษายน 2561 TM-R 1018/2561 จัดซื้อ Panel PR 200289412
17 เมษายน 2561 TM-R 1020/2561 จัดซื้อ PN 216023-6 PR 200288734
17 เมษายน 2561 TM-R 1021/2561 จัดซื้อ PN 216040-8 PR 200288814
17 เมษายน 2561 TM-R 1022/2561 จัดซื้อ PN 216036-26 PR 200288973
17 เมษายน 2561 TM-R 1023/2561 provide PN 2615696 qty 200 each PR 200289442
17 เมษายน 2561 FZ 0016/2561 งานจัดซื้อฟิล์มยืด (Plastic Compact Seal) จำนวน 1,000 ม้วน PR1183006315
17 เมษายน 2561 TM-R 1024/2561 จัดซื้อ BUSHING PR 200288322
17 เมษายน 2561 WP 0145/2561 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการล้างภาชนะอุปกรณ์ครัวและจัดบรรจุน้ำแข็ง จัดบรรจุ Cocktail Snack และเบิกจ่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และล้างภาชนะอุปกรณ์ครัวและสายการบินที่ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 1195001224
17 เมษายน 2561 TM-R 1025/2561 จัดซื้อ PN 1069-1-201-8008 PR 200287863
17 เมษายน 2561 TM-R 1026/2561 จัดซื้อ Harness PR 200289509
17 เมษายน 2561 TM-R 1028/2561 จัดซื้อ PN 088243-01244 PR 200289144
17 เมษายน 2561 TM-R 1029/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1327M70P01:062W0 QTY 200 EA PR-200289386/010
17 เมษายน 2561 TM-R 1030/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1380M46P01:062W0 QTY 200 EA PR-200289408/010
17 เมษายน 2561 TM-R 1031/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N HA2263-1:83014 QTY 2 EA PR-200289492/010
17 เมษายน 2561 DW 0193/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น AIR COOL ขนาด 150 ตัน หมายเลข 1 อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน (11 รายการ) 1113022978
17 เมษายน 2561 DW 0194/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ที่สำนักงานใหญ่ ให้รองรับโครงการ Datacenter Rationalization (Network Equipment Part-l) จำนวน 1 ระบบ 1111001577
17 เมษายน 2561 TM-R 1032/2561 จัดซื้อ PN 4100810A PR 200288782
17 เมษายน 2561 TM-R 1035/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 81710172:FAK91 QTY 20 EA PR-200289454/010
17 เมษายน 2561 TM-R 1033/2561 จัดซื้อ PN 748806-8 PR 200288826
17 เมษายน 2561 TM-R 1034/2561 จัดซื้อ PN 4900397-7 PR 200289019
17 เมษายน 2561 1U 2233/2561 จัดซื้อ Valve Control Module Platform Lift
17 เมษายน 2561 1U 2232/2561 จัดซื้อ Extrusion
17 เมษายน 2561 TM-R 1037/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 606411-00:99710 QTY 2 EA PR-200289501/010
17 เมษายน 2561 TM-R 1038/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 609201-01:4A887 QTY 2 EA PR-200289502/010
17 เมษายน 2561 TM-R 1036/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810209-11:73030 QTY 1 ea. PR 200288645
17 เมษายน 2561 TM-R 1039/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 31-8137-5:72914 QTY 2 ea. PR 200289505
14 เมษายน 2561 TM-R 1011/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0016-0015-14:86831 QTY 3 ea. PR 200289433
14 เมษายน 2561 TM-R 1012/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S-51150-6300-TAI105:78673 QTY 500 ea. PR 200289458
12 เมษายน 2561 1U 2225/2561 จัดซื้อ Steering Knuckle Left
12 เมษายน 2561 1U 2226/2561 จัดซื้อ Press Regulator
12 เมษายน 2561 1U 2227/2561 จัดซื้อ Generator Asm.
12 เมษายน 2561 1U 2228/2561 จัดซื้อ Race, Overrunning Clutch
12 เมษายน 2561 1U 2229/2561 จัดซื้อ Electro Valve
12 เมษายน 2561 1U 2230/2561 จัดซื้อ Clutch Assy.
12 เมษายน 2561 TM-R 0992/2561 provide PN 300-047-730 qty 4 each PR 200289285
12 เมษายน 2561 WP 0143/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ช่างครุภัณฑ์สังกัดกองธุรการและสื่อสารงานบริการอุปกรณ์ภาคพื้น(2A) 1165000347
12 เมษายน 2561 WP 0144/2561 สอบราคาจัดซื้อ TOY (TOY FOR KIDS) 1113023808
12 เมษายน 2561 TM-R 0994/2561 จัดซื้อ PN 2100002-01-129 RESTRAINT 6 EA PR 200289182
12 เมษายน 2561 TM-R 0998/2561 จัดซื้อ PN ABS1434-04 PR 200289085
12 เมษายน 2561 TM-R 0995/2561 จัดซื้อ PN 2000013-11-001 HARNESS ASSY 3 EA PR 200289223
12 เมษายน 2561 TM-R 0996/2561 จัดซื้อ PN 810352-6 SENSOR 8 EA PR 200289208
12 เมษายน 2561 TM-R 0999/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810230-3:73030 QTY 1 ea. PR 200288784
12 เมษายน 2561 TM-R 1000/2561 จัดซื้อ PN FF05412139LS580 PR 200287629/010
12 เมษายน 2561 TM-R 1001/2561 จัดซื้อ PN FF05413137LS560 PR 200287629/020
12 เมษายน 2561 TM-R 1002/2561 จัดซื้อ PN FF49721137LS560 PR 200287629/030
12 เมษายน 2561 TM-R 1003/2561 จัดซื้อ PN FT01554252LS800 PR 200287634/010
12 เมษายน 2561 TM-R 1004/2561 จัดซื้อ PN FT01495252LS800 PR 200287634/020
12 เมษายน 2561 TM-R 1005/2561 จัดซื้อ PN FF03778140LS550 PR 200287634/030
12 เมษายน 2561 1U 2231/2561 จัดซื้อ Traction Battery ขนาด 80V.775 Ah
12 เมษายน 2561 TM-R 0874/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 24E507009G03 QTY 8 ea. PR 200288607
12 เมษายน 2561 TM-Z 2880/2561 TELESCOPIC ENGINE CHANGE TOOLS SPARE PARTS PR 200288154
12 เมษายน 2561 TM-R 1006/2561 จัดซื้อ PN B5008210004000AH PR 200288925/010
12 เมษายน 2561 TM-R 1007/2561 จัดซื้อ PN BEL-701571 PR 200289002/010
12 เมษายน 2561 TM-R 1008/2561 provide PN 4016-0072-4 qty 2 each PR 200289344
12 เมษายน 2561 TM-R 1009/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N E61751-00-0001 qty 6 ea. PR. 200289414
12 เมษายน 2561 TJ 0178/2561 70024098010 P/N 170089-02-01
12 เมษายน 2561 TJ 0179/2561 71036915010 P/N 757183G
12 เมษายน 2561 TJ 0180/2561 70024030020 P/N 822-0953-001
12 เมษายน 2561 TJ 0181/2561 70024146010 P/N Z013H000151A
12 เมษายน 2561 TJ 0182/2561 71036540010 P/N 7061M31G04
12 เมษายน 2561 TJ 0183/2561 PR.100157755 P/N 2230A0000-01
12 เมษายน 2561 TJ 0184/2561 70024050010 P/N EEC9000-07
12 เมษายน 2561 TJ 0185/2561 70023942010 P/N EEC9000-10
12 เมษายน 2561 TJ 0186/2561 70024151010 P/N 940-0351-001
12 เมษายน 2561 TJ 0187/2561 70024159010 P/N 87232329V03
12 เมษายน 2561 TM-R 0997/2561 จัดซื้อ PN 16932-1 CUSHION ASSY BACK 3 EA PR 200288344
11 เมษายน 2561 NP-R 0068/2561 Title : The world is always new PR 1113023528
11 เมษายน 2561 TM-R 0963/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N CA04346B qty 50 ea. PR. 200289138
11 เมษายน 2561 TM-R 0975/2561 จัดซื้อ DECAL,MARKER,STENCIL,PREMARK PR 200288990
11 เมษายน 2561 TM-R 0976/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N SJ30422:K4585 QTY 2 EA PR-200289033/010
11 เมษายน 2561 TM-R 0977/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N BA04105:K4358 QTY 1 EA PR-200288714/010
11 เมษายน 2561 TM-R 0978/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200281199/010
11 เมษายน 2561 TM-R 0979/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 305766-4:99193 QTY 5 EA PR-200289030/010
11 เมษายน 2561 TM-R 0980/2561 provide PN 4292100-1 qty 4 each PR 200289291
11 เมษายน 2561 TM-R 0981/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N AD9227-2450:18350 QTY 1 EA PR-200288667/010
11 เมษายน 2561 NP-R 0088/2561 การจัดงานรักคุณเท่าฟ้า ประจำปี 2561 PR 1113023657
11 เมษายน 2561 NP-R 0089/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ /บริษัท เห่าไฟ เรดิโอ จำกัด PR 1113023817
11 เมษายน 2561 NP-R 0090/2561 Ayatana 2018 - Communication Guild Book - Graphic design&Stock rental PR 1113023765
11 เมษายน 2561 NP-R 0091/2561 58th Years Anniversary - VDO(English) / Creative development & Production PR 1113023765
11 เมษายน 2561 NP-R 0092/2561 Fly with the host - 6 Mag Ads & 1 Online Banner (English) / Creative development & Photo Production PR 1113023765
11 เมษายน 2561 TM-R 0982/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE61116-1858 qty 6 ea. PR. 200285731
11 เมษายน 2561 TM-R 0983/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE717559-082 qty 6 ea. PR. 200285732
11 เมษายน 2561 TM-R 0984/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE5022471-099 qty 6 ea. PR. 200285736
11 เมษายน 2561 WP 0120/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง Lounge Attendant ประจำสถานีกระบี่ 1175000318
11 เมษายน 2561 TM-R 0986/2561 จัดซื้อ PN 571047 PR 200289207
11 เมษายน 2561 TM-R 0987/2561 จัดซื้อ PN B887785-01 PR 200288253
11 เมษายน 2561 DW 0190/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์สำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน 1113023348
11 เมษายน 2561 DW 0191/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการงานระบบลงทะเบียนผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน 1113023819
11 เมษายน 2561 DW 0192/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการงานระบบคิวในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน 1113023843
11 เมษายน 2561 TM-R 0988/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810206-5:73030 QTY 1 ea. PR 200289080
11 เมษายน 2561 TM-Z 2878/2561 จัดซื้อ PROFILE, SPLICE REPAIR PART:-- ES2560-5-- PR 200289135
11 เมษายน 2561 TM-Z 2879/2561 จัดซื้อ SURFACE SEAL PART:--DSS0100-- PR 200289136
11 เมษายน 2561 TM-R 0989/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 974B0000-01:D9893 QTY 1 ea. PR 200288465
11 เมษายน 2561 1U 2224/2561 จัดซื้อ Alternator 24v.
11 เมษายน 2561 1U 2223/2561 จัดซื้อ Alternator "Bosch"
11 เมษายน 2561 1U 2222/2561 จัดซื้อ Electro Valve
11 เมษายน 2561 TM-R 0990/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-22:81205 QTY 1 ea. PR 200288443
11 เมษายน 2561 TM-R 0991/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 822-0297-001:4V792 QTY 1 ea. PR 200289354
10 เมษายน 2561 TM-Z 2827/2561 การจัดซื้อ PLASTIC COVER FOR FLUORESCENT 2X36W จำนวน 60 EA
10 เมษายน 2561 TM-R 0805/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 649-412-307-0 qty 50 ea. PR. 200285174
10 เมษายน 2561 TM-R 0808/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1522M64P01 qty 50 ea. PR. 200285735
10 เมษายน 2561 TM-R 0955/2561 Consignment บริษัท Avio-Diepen ประจำเดือนมีนาคม 2561 PO 37000641
10 เมษายน 2561 TM-R 0956/2561 Consignment บริษัท Kapco ประจำเดือนมีนาคม 2561
10 เมษายน 2561 TM-R 0957/2561 Consignment บริษัท PDQ ประจำเดือนมีนาคม 2561
10 เมษายน 2561 TM-R 0958/2561 Consignment บริษัท Hypercoat ประจำเดือนมีนาคม 2561
10 เมษายน 2561 TM-R 0962/2561 จัดซื้อ B787 Consignment usage for February 2018 Purchase under agreement with KLM B787 program
10 เมษายน 2561 TM-R 0959/2561 Consignment บริษัท Satair ประจำเดือนมีนาคม 2561
10 เมษายน 2561 TM-R 0960/2561 Consignment บริษัท Topcast ประจำเดือนมีนาคม 2561
10 เมษายน 2561 TM-R 0961/2561 จัดซื้อ PN 90-20501 SWITCH 1 EA PR 200289084
10 เมษายน 2561 TJ 0176/2561 79009758010-79009758060 Flow Meter Calibratiion
10 เมษายน 2561 TM-R 0964/2561 จัดซื่อ PN 30-1211095-01 PR 200288039
10 เมษายน 2561 TJ 0177/2561 79009352010-79009352030 Repair / Maintenance
10 เมษายน 2561 TM-R 0901/2561 จัดซือพัสดุอากาศยาน P/N 1226400 qty 1 ea. PR. 200285954
10 เมษายน 2561 TM-R 0941/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 340-001-814-0 qty 4 ea. PR. 200285743
10 เมษายน 2561 TM-R 0954/2561 provide PN 4008-0004 qty 1 each PR 200274658
10 เมษายน 2561 TM-R 0965/2561 provide PN 137847-1 qty 20 each
10 เมษายน 2561 TM-Z 2874/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 783-421-01TG..DECORPVFLAMINATEAIC80.75GOLDHIGHTECH PR. 200288182
10 เมษายน 2561 TM-Z 2875/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..783-419-01TG.. DECORPVFLAMINATEAIC80.62THAIHIGHTECH จำนวน 10 SH PR. 200288183
10 เมษายน 2561 TM-Z 2876/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 783-425-01TG.. DECOR PVF LAMINATE GOLD DECOR จำนวน 10 SH PR. 200288184
10 เมษายน 2561 TM-R 0968/2561 จัดซื้อ PN 0FB3210A01M05 PR 200289173
10 เมษายน 2561 TM-Z 2877/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..783-405-01TG..LAMINATE จำนวน 06 EA PR. 200288181
10 เมษายน 2561 TM-R 0969/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1473M46P04:062W0 QTY 20 EA PR-200289142/010
10 เมษายน 2561 TM-R 0970/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 801053-4:73030 QTY 1 EA PR-200288694/010
10 เมษายน 2561 WP 0141/2561 สอบราคาจัดซื้อ Plastic Cover Bowl Small C Class V1 1113023802
10 เมษายน 2561 WP 0140/2561 สอบราคาจัดซื้อ BAG (BLANKET/CABIN ARTICLE BAG) 1113023746
10 เมษายน 2561 TM-R 0966/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141U4832-12:81205 QTY 1 ea. PR 200288445
10 เมษายน 2561 TM-R 0967/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141U4822-12:81205 QTY 1 ea. PR 200288473
10 เมษายน 2561 TM-R 0972/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-KA5611-22 qty 10 ea. PR. 200289282
10 เมษายน 2561 TM-R 0973/2561 จัดซื้อ PN 2059-1-041-8110 PR 200288224
10 เมษายน 2561 DW 0185/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคา BAG (C/CL HEADPHONE 9x12 INCH) 1113023747
10 เมษายน 2561 DW 0186/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคา GIFT (EAR PLUG) 1113023748
10 เมษายน 2561 DW 0187/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมางานบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Customer Feedback Management) กองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4) จำนวน 1 งาน 1115002036
10 เมษายน 2561 DW 0188/2561 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าเครื่องผลิตน้ำแข็ง สำหรับแผนกห้องอาหารพนักงาน (CC-S) ณ แคนทีน OPC สุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1193096992
10 เมษายน 2561 DW 0189/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานติดตั้งบานประตู บริเวณ CEET HALL อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานหลักสี่ จำนวน 1 งาน 1113023485
10 เมษายน 2561 1U 2219/2561 จัดซื้อ Brake Pad.
10 เมษายน 2561 1U 2220/2561 ซ่อมเกียร์ Allison
10 เมษายน 2561 1U 2221/2561 ซ่อมเกียร์ Allison Model 2500
10 เมษายน 2561 TM-R 0974/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-21:81205 QTY 1 ea. PR 200288444
10 เมษายน 2561 TM-Z 2900/2561 จัดซื้อ Tools & Equipment for a380 a350 battery PR 200287058
09 เมษายน 2561 TM-R 0939/2561 provide PN 4E4636-4 qty 4E4636-4 qty 1 each PR 200289042
09 เมษายน 2561 TM-Z 2866/2561 จัดซื้อ Power Pack SP-C 60-20-230-1 PR 200287371
09 เมษายน 2561 TJ 0151/2561 70024119010 P/N 622-8973-001
09 เมษายน 2561 TJ 0169/2561 70024115010 P/N 285W0023-2
09 เมษายน 2561 WP 0138/2561 สอบราคาจัดซื้อ ELECTRIC POWER FORKLIFT 2.5 TON สำหรับหน่วยงาน MK ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 11510001041
09 เมษายน 2561 TM-R 0802/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 340-085-202-0 qty 1 ea. PR. 200285953
09 เมษายน 2561 TM-R 0804/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 41F3003 qty 1 ea. PR. 200285960
09 เมษายน 2561 TJ 0170/2561 70024091010 70024087010 P/N 822-0987-004
09 เมษายน 2561 TJ 0171/2561 70024114010 P/N 285W0114-5
09 เมษายน 2561 TM-R 0801/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2046M55G01 qty 1 ea. PR. 200285950
09 เมษายน 2561 TJ 0172/2561 70024071010 P/N RD-AA8234-01
09 เมษายน 2561 TJ 0173/2561 70024113010 70024113020 P/N RD-AA8234-01
09 เมษายน 2561 WP 0124/2561 สอบราคาจัดซื้อ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย 1113023623
09 เมษายน 2561 WP 0136/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Bowl Small C Class V1 1113023731
09 เมษายน 2561 WP 0137/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Disposable Refreshing Tissue 1113023710
09 เมษายน 2561 TM-Z 2868/2561 จัดซื้อ Tools and Equipment for A380 C3+6Y Check จำนวน 1 set (114 รายการ) PR 200286931
09 เมษายน 2561 WP 0135/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Plate Small C Class V1 1113023728
09 เมษายน 2561 WP 0139/2561 สอบราคาจัดซื้อ TOY (INFLATABLE TOYS) 1113023613
09 เมษายน 2561 TM-R 0942/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N HA2263-1:83014 QTY 2 EA PR-200289095/010
09 เมษายน 2561 DW 0182/2561 ขอเชิญเสนอราคา Travel Kit C Class - Unisex (Brand Bag : Greyhound) โดยวิธีพิเศษ 1113023331
09 เมษายน 2561 TM-Z 2869/2561 จัดซื้อ P/N 841-004-06:W1263 Description TAPE MASKING SCOTCH 232 2 inch 24ea/bx จำนวน 1200 EA PR 200288967
09 เมษายน 2561 TM-R 0943/2561 จัดซื้อ PN 239818 PT100 FET PCB ASSY 30 EA PR 200288790
09 เมษายน 2561 DW 0183/2561 ขอเชิญเสนอราคา Travel Kit C Class - Unisex (Brand Bag : Furla) โดยวิธีพิเศษ 1113023333
09 เมษายน 2561 TM-R 0944/2561 จัดซื้อ PN 439001078 VENT VALVE KIT 50 EA PR 200288796
09 เมษายน 2561 TM-R 0945/2561 จัดซื้อ PN 611321 HEATING ELEMENT,200V-3600W 50 EA PR 200288820
09 เมษายน 2561 TM-R 0946/2561 จัดซื้อ PN 432004041 INNER OVEN ASSY 5 EA PR 200288822
09 เมษายน 2561 TM-R 0947/2561 จัดซื้อ PN 439009026 Motor Seal Replacement Kit 30 KIT PR 200288823
09 เมษายน 2561 TM-R 0948/2561 จัดซื้อ PN 3520-0719-01 Espresso Cup Assy 20 EA PR 200281722
09 เมษายน 2561 TM-R 0949/2561 จัดซื้อ PN 3535-0140-01 ASSEMBLY, PC BOARD 2 EA PR 200281725
09 เมษายน 2561 TM-R 0950/2561 จัดซื้อ PN TFMR50021 transformer multipole 2 EA PR 200281726
09 เมษายน 2561 TM-R 0951/2561 จัดซื้อ PN OR50062 O-Ring 300 EA PR 200281728
09 เมษายน 2561 TM-R 0952/2561 จัดซื้อ PN 3575-2446-01 BUMPER, GUIDE 30 EA PR 200282017
09 เมษายน 2561 TM-Z 2870/2561 จัดซื้อ P/N 724-491-01TG:W0141 Description PAINT EXT AEROBASE PURPLE,G20332 จำนวน 5 CAN PR 200288048
09 เมษายน 2561 TM-R 0953/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN LEB881:92802 QTY 6 ea. PR 200289080
09 เมษายน 2561 TM-Z 2871/2561 โครงการจัดซื้อ TAPE DOUBLE COATED SCOTH P/N 843-020-01 จำนวน 36 EA PR # 200288704
09 เมษายน 2561 TM-Z 2872/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 842-096-02TG TAPE PATCO #D9100 TRANSPARENT 3 INCH จำนวน 3 ROLL PR. 200288706
09 เมษายน 2561 TM-Z 2861/2561 โครงการจัดซื้อ P/N ..720-180-01TG..PRIMER CA7502 จำนวน1 2 KITS PR. 200288861
09 เมษายน 2561 TM-Z 2862/2561 โครงการจัดซื้อP/N..724-453-01TG.. PAINTEXTCA8800WHITE4GL/KT จำนวน18KITS PR. 200288864
09 เมษายน 2561 TM-Z 2873/2561 จัดซื้อ PAKPAL AEROBLAST SUCTION BLASTING M/C PR 200287465
09 เมษายน 2561 TJ 0174/2561 71036889010 P/N 810206-5
09 เมษายน 2561 TJ 0175/2561 70024036010 P/N RP322-02
07 เมษายน 2561 TM-R 0912/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 6000ELM-24-485A qty 1 ea. PR. 200287587
06 เมษายน 2561 TM-R 0925/2561 provide PN D14286-01 qty 2 each PR 200288877
06 เมษายน 2561 TM-R 0936/2561 จัดซื้อพัสดุอาากศยาน PN 0851HL:59885 QTY 4 ea. PR 200288723
06 เมษายน 2561 TM-R 0937/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 43100-21:00462 QTY 4 ea. PR 200288880
06 เมษายน 2561 TM-R 0938/2561 provide PN 78-323-1 qty 300 each PR 200289059
05 เมษายน 2561 TM-Z 2860/2561 จัดซื้อ SCAFFOLDING/DOCKING SYSTEM FOR A380 C3+6Y CHECK PR 200287939
05 เมษายน 2561 NP-R 0086/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ เสื้อคอโปโล (สีขาว) จำนวน1,000 ตัว PR 1113023715
05 เมษายน 2561 NP-R 0087/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ชุดปากกา (Metal Pen Set) จำนวน 500 ชุด PR 1113023714
05 เมษายน 2561 NP-R 0084/2561 The World is always new: Mag Ads(English) in April - A/W & color separation PR 1113023733
05 เมษายน 2561 TM-R 0916/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N LWL1008-120-170 qty 2 ea. PR. 200288174
05 เมษายน 2561 WP 0132/2561 สอบราคาจัดซื้อ Paper Coffee Cup 7 oz. 1113023691
05 เมษายน 2561 TC 0048/2561 PO 79009641010
05 เมษายน 2561 TM-R 0918/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A20308AM1 qty 7 ea. PR. 200288850
05 เมษายน 2561 TM-Z 2863/2561 จัดซื้อ P/N 724-378-01TG:H0951 Description HARDENER 90150, 2.5 LI/CAN จำนวน 60 CAN PR 200288718
05 เมษายน 2561 TM-R 0919/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 0FV9600A01G01 qty 30 ea. PR. 200288247
05 เมษายน 2561 TM-R 0920/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N B0040410-102331 qty 6 ea. PR. 200288951
05 เมษายน 2561 TM-R 0921/2561 จัดซื้อ PN 01321-01 PR 200287634/040
05 เมษายน 2561 TM-R 0922/2561 จัดซื้อ PN 01321-02 PR 200287634/050
05 เมษายน 2561 TM-R 0923/2561 จัดซื้อ PN 01322-01 PR 200287634/060
05 เมษายน 2561 TM-R 0917/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศ P/N 1303-7-11 qty 20 ea. PR. 200288813
05 เมษายน 2561 TM-Z 2864/2561 จัดซื้อ P/N 724-443-01TG:98502 Description PAINT ACTIVATOR 99341 SIZE 2.5 LI จำนวน 20 CAN PR 200288005
05 เมษายน 2561 TM-Z 2865/2561 จัดซื้อ P/N 363-016-03:W1131 Description MEK (METHYL ETHYL KETONE) 200LI/BL จำนวน 6000 LI PR 200288685
05 เมษายน 2561 TM-R 0924/2561 จัดซื้อ PIN PR 200288757
05 เมษายน 2561 1U 2217/2561 จัดซื้อ Blind Rivet
05 เมษายน 2561 WP 0134/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ SPRAY (ONE SHOT SPRAY FOR CARGO) 1113023560
05 เมษายน 2561 1U 2216/2561 จัดซื้อ Leaf Spring
05 เมษายน 2561 1U 2215/2561 จัดซื้อ Bleed Air Hose With Scuffer 50Ft
05 เมษายน 2561 1U 2214/2561 จัดซื้อ Lock Bolt 1/4"
05 เมษายน 2561 TJ 0148/2561 77002860010 P/N 8508A
05 เมษายน 2561 1U 2213/2561 จัดซื้อ Tyre "Michelin"
05 เมษายน 2561 TJ 0149/2561 77002860020 P/N 5520A
05 เมษายน 2561 1U 2218/2561 จัดซื้อ Spotlight 27w.Truck Work Light
05 เมษายน 2561 TJ 0150/2561 77002873010 P/N K71002-141
05 เมษายน 2561 TC 0049/2561 PO 79008839010
05 เมษายน 2561 TC 0050/2561 PO 79008839020
05 เมษายน 2561 DW 0178/2561 ขอเชิญเสนอราคาวาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge D จำนวน 1 งาน 1171000015
05 เมษายน 2561 DW 0179/2561 ขออนุมัติว่าจ้างงานบริการทางเทคนิค สำหรับระบบ Job Scheduler (BMC Control-M) โดยวิธีตกลงราคา 1115002074
05 เมษายน 2561 TM-R 0931/2561 จัดซื้อ PN 1168603-4 CABLE-TEL 30 EA PR 200288851
05 เมษายน 2561 DW 0180/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง ประจำสำนักงานการบินไทยพัทยา (PYXSD) 1115002079
05 เมษายน 2561 DW 0181/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติผลิตภัณฑ์ Avaya (Nortel เดิม) จำนวน 7 สำนักงาน 1114001875
05 เมษายน 2561 TM-R 0926/2561 จัดซื้อ PN R5Z247ZC SCREEN TOUCH 9" 50 EA PR 200287776
05 เมษายน 2561 TM-R 0927/2561 จัดซื้อ PN L6FAYYYD0013 FAN ASSY 100 EA PR 200287832
05 เมษายน 2561 TM-R 0928/2561 จัดซื้อ PN R8U1A7795CZC BOARD ASSY 30 EA PR 200287875
05 เมษายน 2561 TM-R 0929/2561 จัดซื้อ PN R8K1A698301 CABINET ASSY 100 EA PR 200288016
05 เมษายน 2561 TM-R 0930/2561 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 20 EA PR 200288410
05 เมษายน 2561 TM-R 0932/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 5-89354-3149:81205 QTY 1 ea. PR 200288439
05 เมษายน 2561 TM-R 0933/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4075350-902:58960 QTY 1 ea. PR 200286549
05 เมษายน 2561 TM-R 0934/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 191AC3:45934 QTY 1 ea. PR 200287367
05 เมษายน 2561 1J-O 1001/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานีฮาเนดะ