ราคากลาง
ค้นหาจากวันที่ประกาศราคากลาง  :     -      
  ***หมายเหตุ : เลขที่ประกาศที่ขึ้นต้นด้วย 'DW' หมายถึง การจัดซื้อที่ไม่มีการสร้างประกาศจัดซื้อ
วันที่ประกาศราคากลาง เลขที่ประกาศ รายละเอียด Remarks เอกสารแนบ เอกสารแนบ
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0521/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 01321-01 จำนวน 1,500 M PR200285922
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0522/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 90024-01 จำนวน 1,000 M PR 200285923
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0523/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN N2L0KMN0810165 จำนวน 100 ea PR 200285967
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0524/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 83283D14188-1 จำนวน 100 ea PR 200285971
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0525/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B5058200005000AH จำนวน 200 ea PR 200285941
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0526/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B83282B17292-403 จำนวน 200 ea PR 200285970
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0527/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B83282B17283-5 จำนวน 150 ea PR 200285972
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0528/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B83282B17283-6 จำนวน 100 ea PR 200285974
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0529/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B83282B17283-4 จำนวน 100 ea PR 200285977
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0530/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN F8TG0027 จำนวน 100 ea PR 200285976
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0531/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 80001-001 จำนวน 150 ea PR 200285973
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2762/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..399-070-01TGDESICCANTBAGGED จำนวน 2,100 BAG PR. 200285876
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2763/2561 จัดซื้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 PR NO. 200286076
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2764/2561 จัดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200286076
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2765/2561 การจัดซื้อ Tools for A380 C-Chck + Mods จำนวน 8 รายการ PR 200265502-200265505
23 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0108/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคา ORCHID (CORSAGE ORCHID) 1113023362
23 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0068/2561 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง FOAM WATER SPRINKLER FOR STORE MM-J ชั้น 1 อาคาร 112 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151000924
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2766/2561 จัดซื้อ Reprorubber Quicksetting Putty FLEXBAR16130:2R260 PR 200286102
23 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0532/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 861631-001Z จำนวน 100 ea PR 200286060
23 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0109/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Public Relations 1 ระดับ 3 ประจำหน่วยงาน 4W 1115002065
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0470/2561 จัดซื้อ PN 5009470 PR 200281486
22 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0027/2561 โครงการ ไมล์ปันสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช- บริษัทมติชน PR 1113023300
22 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0028/2561 โครงการ ไมล์ปันสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช-บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด PR 1113023300
22 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0029/2561 โครงการ ไมล์ปันสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช-บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด PR 1113023300
22 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0030/2561 โครงการ ไมล์ปันสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช-บริษัท อสมท จำกัด PR 1113023300
22 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0031/2561 โครงการ ไมล์ปันสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช-บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) PR 1113023300
22 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0032/2561 โครงการ ไมล์ปันสุข ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช-บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด PR 1113023300
22 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0062/2561 70023377020 P/N 513739-504-99
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0500/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 30903889 จำนวน 5 ea PR 200285472
22 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0063/2561 70023981010 P/N 285W0024-11A
22 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0064/2561 71036763010 P/N 47172-510
22 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0065/2561 70023956010 P/N 4089500-901
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0498/2561 provide PN 752101 qty 1 each PR 200286001
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0499/2561 provide PN 755052 qty 3 each PR 200286002
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0501/2561 จัดซื้อ PN MSX-0200-028-04-18 PR 200277681 and 200277682
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0502/2561 จัดซื้อ PN G011372THA501 and G011312THA543 PR 200277683 and 200277684
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0503/2561 จัดซื้อ PN G011202THA501 and G001175THA579 PR 200277685 and 200277686
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0504/2561 จัดซื้อ PN G001182THA531 and G011175THA541 PR 200277687 and 200277688
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0505/2561 จัดซื้อ PN F0476799 PR 2002776890
22 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0101/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel Oil) จำนวน 324,000 ลิตร เพื่อใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1193087214
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0506/2561 จัดซื้อ PN G011316THA503 and G011326THA521 PR 200277690 and 200277691
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0507/2561 จัดซื้อ PN G001305THA551 and G001304THA565 PR 200277692 and 200277693
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0508/2561 จัดซื้อ PN G001304THA565 and G001405THA523 PR 200277694 and 200277695
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0509/2561 จัดซื้อ PN G011375THA504 and G001380THA519 PR 200277697 and 200277698
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0510/2561 จัดซื้อ PN G001380THA520 PR 200277699
22 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0066/2561 สอบราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ (PRECISION AIR CONDITONER) FLIHT SIMULATOR CONTROL SYSTEM & COMPUTER CENTER จำนวน 2 งาน 1113023317
22 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0065/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ TOILETRY , F/CL UNISEX และ TOILETRY , F/CL CREAM 1113023177
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0511/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1322M15P07:062W0 QTY 20 EA PR-200286049/010
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0512/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9318M86P01:062W0 QTY 300 EA PR-200286054/010
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2761/2561 จัดซื้อ P/N 363-016-03:W1131 Description MEK (METHYL ETHYL KETONE) 200LI/BL จำนวน 6000 L PR 200284429
22 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0104/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ประจำหน่วยงาน SO 1115002063
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0513/2561 จัดซื้อ PN G001380THA521 AND G001380CHH522 PR 200277700 AND 200277702
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0514/2561 จัดซื้อ PN g001310-501 AND G001167THA501 PR 200277703 AND 200277704
22 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0105/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานปฏิบัติหน้าที่ใส่ข้อมูลในระบบรอยัล ออร์คิด พลัส ที่กองบริการสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส (SO) 1115002064
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0515/2561 จัดซื้อ PN G012401THA508 AND G012401THA507 PR 200277705 AND 200277706
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0516/2561 จัดซื้อ PN G011312THA546 AND G001176THA521 PR 200277707 AND 200277708
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0517/2561 จัดซื้อ PN G001176THA527 AND G001166THA5 PR 200277709 AND 200277710
22 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0106/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ A350 EFB Backup Laptops จำนวน 2 รายการ 1151001023-1151001024
22 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0107/2561 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครัวและอุปกรณ์บริการ (Kitchen Equipment&Services Equipment) เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องรับรองพิเศษ สำหรับโครงการตกแต่งภายในห้องรับรองพิเศษ บริเวณชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน D ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 1171000002
22 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2113/2561 จัดซื้อ Yanmar Diesel Eng Model 4TNV88-DSA/QM
22 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2114/2561 จัดซื้อ Joystick (YSK 517 A1)
22 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2115/2561 จัดซื้อ Left Joint
22 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2116/2561 จัดซื้อ TYRE "MICHELIN" FOR TSP TLD REAR WHEEL
22 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2117/2561 จัดซื้อ TYRE "CONTINENTAL "ETR (FRONT WHEEL)
22 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0066/2561 70023753010 P/N B43541-7
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0518/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1292-4-13 qty 11 ea. PR. 200285307
22 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0520/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN PLS140 จำนวน 1 ea PR 200286044
22 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0067/2561 72001020010 72001021010 P/N SJ30361
21 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0063/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับและส่งสายโทรศัพท์ (Operator) ประจำสำนักงานใหญ่ และอาคาร OPC ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1115002013
21 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0061/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ขับรถ ประจำฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา 115500596
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0467/2561 จัดซื้อ PN ABS1643BCSA041 PR 200285821
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2758/2561 จัดซื้อชิ้นอะไหล่ของเครื่องบิน ATR72-500 จำนวน 14 รายการ INQ 100004686
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2759/2561 จัดซื้อ P/N 363-032-01TG:W1131 Description SOLVENT,MIL-PRF-680 TPE2 ,200 L/BL จำนวน 4 BL PR 200284432
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0468/2561 จัดซื้อ A350 Consignment usage for June-2017 Purchase under agreement with Airbus A350 program
21 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0071/2561 ประกวดราคาว่าจ้างบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร (SIM CARD) จำนวน 277 หมายเลข
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0469/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 790425A9:0ABG4 QTY 1 EA PR-200285788/010
21 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2110/2561 จัดซื้อ Nut, ES-NA 5/8-11
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0471/2561 จัดซื้อ P/N 313W3704-5:81205 Description FRAME จำนวน 1 ea PR 200285792
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2760/2561 จัดซื้อ Air Data Module PN 87232329V03 or 87232329V07 จำนวน 2 ea INQ 100004699
21 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2111/2561 จัดซื้อ Flywheel Flexplate Kit (Cummins 4.5)
21 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2112/2561 จัดซื้อ Switch Toggle Spst.
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0472/2561 จัดซื้อ PN G011312THA545 and G011312THA542 PR 200277661 and 200277662
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0473/2561 จัดซื้อ PN G011202THA502 and G001305THA552 PR 200277664 and 200277665
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0474/2561 จัดซื้อ PN G001176THA528 and G001166THA6 PR 200277667 and 200277668
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0475/2561 จัดซื้อ PN G001175THA552 and G011326THA522 PR 200277669 and 200277670
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0476/2561 จัดซื้อ ACMS Readout Software PR 100157325
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0481/2561 จัดซื้อ PN G001167THA525 and G012401THA506 PR 200277673 and 200277674
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0482/2561 จัดซื้อ PN G011375THA501 and G001175THA551 PR 200277675 and 200277676
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0483/2561 จัดซื้อ PN G011312THA541 PR 200277677
21 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0102/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Clerk ประจำหน่วยงาน 9L 1115002029
21 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0103/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Computer Operator 1 ประจำหน่วยงาน 9E 1115002026
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0477/2561 จัดซื้อ PN AE0000980 BOARD,115V 10 EA PR 200285858
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0484/2561 จัดซื้อ PN G001182THA535 and G011175THA503 PR 200277711 and 200277712
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0478/2561 จัดซื้อ PN 432004041 INNER OVEN ASSY 2 EA PR 200285875
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0488/2561 จัดซื้อ PN 014194 PR 200277720
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0485/2561 จัดซื้อ PN HRB1115G and G011135-519 PR 200277714 and 200277715
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0486/2561 จัดซื้อ PN 17679 and 17680 PR 200277716 and 200277717
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0487/2561 จัดซื้อ PN HRB666G and F0433214 PR 200277718 and 200277719
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0489/2561 จัดซื้อ PN G001175THA93 and G001175THA94 PR 200277723 and 200277724
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0490/2561 จัดซื้อ PN G001175THA5 and G001175THA6 PR 200277725 and 200277726
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0491/2561 จัดซื้อ PN G001175THA3 and G001175THA4 PR 200277727 and 200277728
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0492/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJBP4-1G4531-20 จำนวน 100 ea PR 200285946
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0493/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 864Z3250-1 จำนวน 400 ea PR 200285942
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0494/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 864882-401 จำนวน 400 ea PR 200285945
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0495/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 5058705001200 จำนวน 200 ea PR 200285938
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0496/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 773A0000-01:D9893 QTY 3 ea. PR 200285262
21 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0497/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0851HL:59885 QTY 3 ea. PR 200284463
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 9358/2560 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJPL3-1B1820-01 จำนวน 6 ea PR 200262458
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2096/2561 จัดซื้อ กระดาษชำระ สำหรับห้องรับรองพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2753/2561 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200285852
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2754/2561 จัดซื้อ P/N 300-130-02TG ADHESIVE PU SIZE 18 LI,2CA/KT จานวน 3 KIT PR 0200284827
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0458/2561 provide PN A36789 qty 25 each PR 200275009
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2755/2561 จัดซื้อ P/N 100-50-0-2A2:TG000 HALON 1301 จานวน 25 KG PR 200284876
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0459/2561 provide PN A36737 qty 40 each PR 200275010
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2756/2561 จัดซื้อ 285/70R19.5 XTE2 TL 150/148J PR NO. 200280977
20 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0059/2561 71036538010 P/N 6764B040000
20 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0060/2561 71036439010 71036438010 P/N 3042000-1
20 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0061/2561 72001016010 72001016020 P/N 314-2100-4
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0461/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJPL3-1C0034-24 จำนวน 6 ea PR 200285154
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0462/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJBP4-1G4531-20 จำนวน 100 ea PR 200285830
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2094/2561 ประกวดราคา งานว่าจ้างฟื้นฟูสภาพภายใน (Renovate) รถ Micro Bus จำนวน 30 คัน PR 1168003776
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0463/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1782M85G01:062W0 QTY 200 EA PR-200285842/010
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2757/2561 Wheel & Bearing Protector Set จำนวน 7 รายการ PR200279667
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0464/2561 จัดซื้อ PN DSL3000-901 PR 200285770
20 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0098/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานทำพื้นโรงซ่อมเฟส 2 โครงการ 747 HANGAR RENOVATION FOR A320 (PHASE 2) ฝ่ายช่างดอนเมือง 1151000989
20 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0099/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด (Cleaner) ประจำคลังสินค้าสถานีหาดใหญ่ (HDYFW) 1185000243
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0465/2561 จัดซื้อ PN EN6131-3C1 PR 200283623
20 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0100/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้าง Renovate PC Server / Software for ETV System โดยวิธีพิเศษ 1181000451
20 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0466/2561 จัดซื้อ PN EN6131-3C1 PR 200284766
20 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0037/2561 เชิญเสนอราคาจัดซื้อ Travel Kit F Class - Unisex โดยวิธีพิเศษ 1113022330
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2095/2561 จัดซื้อกาแฟ Coffee Gold Blend สำหรับห้องรับรองพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2097/2561 จัดซื้อ Silent Block
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2098/2561 จัดซ่อมเครื่องยนต์ Benz OM 904LA
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2099/2561 จัดซ่อมเครื่องยนต์ Detroit 4-71N
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2100/2561 จัดซ่อมเครื่องยนต์ Detroit 4-71N
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2101/2561 จัดซ่อมเครื่องยนต์ Detroit 6V71
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2102/2561 จัดซ่อมเกียร์ Allison
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2103/2561 จัดซื้อ Batt 12V.100Amp
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2104/2561 จัดซื้อ Twin Chamber Air Dryer
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2105/2561 จัดซื้อ Pulley Crankshaft
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2106/2561 จัดซื้อ Tyre Radial Bridgestone
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2107/2561 จัดซื้อ Door Canvas Grey
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2108/2561 จัดซื้อ Battery Switch
20 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2109/2561 จัดซื้อ Rear Plat Convey Manifold Assy
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0442/2561 จัดซื้อ PN 453W2214-1 Panel qty 5 ea PR 200285036
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0443/2561 จัดซื้อ PN G001304THA566 and G001405THA524 PR 200277650 and 200277651
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0444/2561 จัดซื้อ PN G011175THA542 and G011316THA504 PR 200277652 and 200277653
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0445/2561 จัดซื้อ PN G011375THA502 and G001182THA532 PR 200277654 and 200277655
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0446/2561 จัดซื้อ PN G001175THA580 and G011312THA544 PR 200277656 and 200277657
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0447/2561 จัดซื้อ PN G012401THA505 and G011372THA502 PR 200277658 and 200277659
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2750/2561 จัดซื้อ Rest Sys Assy W/IR Satin 24K Gold P/N 3058-2-08B-8073 จานวน 8 EA INQ 100004684
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0448/2561 provide PN RFY04UJ qty 30 each PR 200283253
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0441/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 490346-1:0ACH4 QTY 1 ea. PR 200285014
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0422/2561 จัดซื้้อพัสดุอากาศยาน PN 293W3302-5:81205 QTY 1 ea. PR 200285477
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0449/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 790425A9:0ABG4 QTY 1 EA PR-200285788/010
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0451/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1122754A:35918 QTY 1 ea. PR 200285636
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0450/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3881017-1:81833 QTY 1 EA PR-200285703/010
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0454/2561 provide PN 49-441qty 10 each PR 200284797
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0452/2561 จัดซื้อ PN 10201-1 LENS 4 EA PR 200285296
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2751/2561 จัดซื้อ P/N 331-031-01TG:W0918 Description ALUMINUM OXIDE MESH 500 จำนวน 200 KG PR 200285613
19 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0094/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Planning Coordinator 1 ประจำกองวิเคราะห์ธุรกิจการขนส่ง (YQ) 1115002003
19 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0095/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Planning Coordinator 1 ประจำกองวิเคราะห์เครือข่ายเส้นทางบิน (YL) 1115001992
19 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0096/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Customer Service Agent ประจำกองสนับสนุนการบริการ (KN) 1175000297
19 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0097/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง PPS Porter และ General Helper ให้กับกองบริการพิเศษ (LP) 1175000296
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0456/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810230-4:73030 QTY 1 ea. PR 200285363
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0457/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 285W0114-5:81205 QTY 1 ea. PR 200277205
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2752/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 783-376-01TG:W1041 Description LAMINATE AIC 5.54 THAI LILAC จำนวน 60 SH PR: 200285674/00010
19 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0453/2561 จัดซื้อ PN 8184-30-2 PCB-ASSY 5 EA PR 200285614
18 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0438/2561 provide PN 45-231-1 QTY 300 each PR 200285784
18 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0439/2561 provide PN 113-150-1 qty 30 each PR 200285785
18 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0440/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 31-8137-5:72914 QTY 1 ea. PR 200284842
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0400/2561 จัดซื้อ PN 113W6641-2 FITTING ASSY INBD qty 1 ea PR 200285096
16 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0025/2561 การสนับสนุนโครงการเดินทางรอบโลกเพียงลำพัง (Solo) ของนายจักรพงษ์ ภูมิสุวรรณ์ PR 1113023275
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0424/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 129100-1009 qty 2 ea. PR. 200283678
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0425/2561 จัดซื้อ PN 1193-87 PR 200282849
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0426/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9283M92P01:062W0 QTY 200 EA PR-200285411/010
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0427/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1583M74P06:062W0 QTY 10 EA PR-200285612/010
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0428/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJSL1-2F1200-24 จำนวน 20 ea PR 200285653
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0429/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 52003-05 qty 500 ea. PR. 200284897
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0432/2561 จัดซื้อ PN 718198-1 xSENSOR-TEMP 2 EA PR 200285294
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0433/2561 จัดซื้อ PN 123327-1ROLLER SENSORIZED 50 EA PR 200285387
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0434/2561 provide PN 4305901220 qty 20 each PR 200280061
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0435/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9902-531:F8001 QTY 1 EA PR-200285325/010
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0051/2561 70023929010 P/N 822-0314-101
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0052/2561 71036087010 P/N A71882-2
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0053/2561 70023907010 P/N 465205-0502-0305
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0054/2561 70023663010 P/N C16221QA01
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0055/2561 70023941010 70023941020 P/N RD-AA8046-32
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0056/2561 70023988010 P/N 4089450-901
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0057/2561 70023922010 P/N RD-AA8046-32
16 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0058/2561 70023905020 P/N 7516118-27020
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0436/2561 provide PN 10-900-25 qty 200 each PR 200282766
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0430/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 289-601-924-62A qty 200 ea. PR. 200285061
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0431/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N QA08720 qty 12 ea. PR. 200285143
16 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0092/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ DEFLECTION AMP ASSEMBLY โดยวิธีพิเศษ 1113023181
16 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0093/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการงานด้านธุรการสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน 1W-S 1113023120
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0437/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N H602S160D201 qty 30 ea. PR. 200285093
16 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2749/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 724-409-01TG:92310 Description PAINT ALEXIT 404-54 :4919 MID LILAC จำนวน 20 KIT PR: 200285584/00010
15 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0042/2561 PO 79009418010 ORDER 2200597143
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0407/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN EDR90-1562-101 จำนวน 15 KIT PR 200285222
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0408/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN XA15-090-000100 จำนวน 1 ea PR 200285402
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0409/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 161W1224-5:81205 QTY 1 EA PR-200285496/010
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0412/2561 จัดซื้อ GASKET PR 200285272
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0397/2561 จัดซื้อ Valve PR 200283988
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0413/2561 จัดซื้อ Bolt PR 200281855
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0209/2561 จัดซื้อ Mod Kit PR 200282589
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0032/2561 จัดซื้อ Duct PR 200282609
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0291/2561 จัดซื้อ Mod Kit PR 200284650
15 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0058/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ FORKLIFT 25 TONS สำหรับหน่วยงาน MM-M ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151000944
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0414/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN ELM834-3:K5294 QTY 1 ea. PR 200285464
15 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0059/2561 สอบราคาจัดซื้อ Toothpick Y Class 1113023312
15 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0060/2561 สอบราคาจัดซื้อ Paper Dripmat 1113023313
15 กุมภาพันธ์ 2561 FZ 0007/2561 RAP (LD9 Cool Container) Procurement
15 กุมภาพันธ์ 2561 FZ 0008/2561 RKN (LD3 Cool Container) Procurement
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0415/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N S302T001-807:81205 QTY 5 EA PR-200285257/010
15 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0091/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคา CORKSCREW WINE 1113023306
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0410/2561 จัดซื้อ PN 810536-1 and 580384-5 PR 200285482 and 200285450
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0411/2561 จัดซื้อ PN 1024538-1 and 815574-1 PR 200285453 and 200285456
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0419/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 129320-5 qty 50 ea. PR. 200285422
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0416/2561 จัดซื้อ PN S5241000820000 and S5241054120000 PR 200285485 and 200285486
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0417/2561 จัดซื้อ PN S5241053220000 PR 200285577
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0418/2561 จัดซื้อ PN 815523 PR 200285454
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0420/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 42-747-3:81982 QTY 2 ea. PR 200274139
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0421/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S67-2002-18:13691 QTY 15 ea. PR 200285091
15 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0423/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810603-5:73030 QTY 1 ea. PR 200285361
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2744/2561 จัดซื้อ P/N FHR8:0R3W1 Description FUELSTAT MICROB TEST KIT จำนวน 160 KT PR 200285276
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0401/2561 จำนวน P/N 113W1381-3:81205 Description INNER FITTING see note 1 EA PR 200284757
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0402/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2059-1-031-8110 จำนวน 10 ea PR 200285372
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0403/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2059-1-041-8110 จำนวน 12 ea PR 200285375
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0404/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 20402760 จำนวน 100 ea PR 200285191
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0405/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN XA13-030-000400 จำนวน 2 ea PR 200285315
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0406/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S125400431-544 จำนวน 3 ea PR 200285287
14 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2093/2561 จัดซื้อ Sprocket , hyd.motor
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2746/2561 จักซื้อ P/N 724-490-01TG:W0141 Description PAINT EXT AEROBASE WHITE G10013, จำนวน 10 CAN PR 200285418
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2745/2561 โครงการ P/N.. 361-223-01TGCALLA301ARED SIZE 200 LTR จำนวน 80 DRUM PR. 200284744
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2747/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 724-418-01TG:92310 Description PAINT PU ALEXIT FST 404-12 WHITE 12.16 จำนวน 15 can PR: 200285407/00010
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2748/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 724-417-01TG:92310 Description PAINT PU ALEXIT FST404-12 PORCELAIN จำนวน 10 can PR: 200285457/00010
14 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2738/2561 โครงการจัดซื้อ P/N782-125-04TGPANELSANDWICHCARGOIN0.366X48X144 จำนวน 6 SH PR. 200284745
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0045/2561 71035928010 P/N B43541-4
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2742/2561 จัดซื้อ P/N 690-042-02:W0191 Description OIL,TURBINE ETO-2389 - 1 QT จำนวน 240 QT PR 200285075
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2743/2561 จัดซื้อ COOLANT FLUID FOR A350 PN H-COOL-F PR 200285291
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0084/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคา FORM (CABIN MATERIAL FORM 50 ST) 1113023242
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0085/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดหาผู้รับจ้างตัดเย็บชุดเครื่องแบบสำหรับกัปตันและนักบิน โดยวิธีพิเศษ
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0040/2561 70023924010 P/N 285W0114-5
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0041/2561 70023925010 P/N 822-1494-101
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0042/2561 70023925020 P/N 822-1714-100
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0086/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดหาผู้รับจ้างตัดเย็บชุดไทย A และ ชุดไทย B สำหรับพนักงานต้อนรับหญิง โดยวิธีพิเศษ
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0043/2561 71036553010 P/N 6764B040000
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0044/2561 71036330010 71036330020 P/N 6764B040000
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0046/2561 71036242010 P/N 2119160-4
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0047/2561 70023905020 P/N 7516118-27020
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0048/2561 70023940010 P/N HG2040AD03
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0049/2561 70023965010 P/N 4071400-904
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0087/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดหาผู้รับจ้างตัดเย็บหมวกเครื่องแบบสำหรับกัปตันและนักบิน โดยวิธีพิเศษ
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0088/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดหาผู้รับจ้างตัดเย็บชุดเครื่องแบบพนักงาน Corporate Identity โดยวิธีพิเศษ
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0390/2561 จัดซื้อ PN 1211313-205-136 PR 200284109
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0391/2561 จัดซื้อ PN 2980192100110 PR 200284722
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0392/2561 จัดซื้อ PN 2785055-1 PR 200284158
13 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0050/2561 71036675010 P/N 615000-1002
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0395/2561 Provide PN 725Z3161-209 qty 1 each PR 200285298
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0089/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างทำความสะอาดและพ่นสีชิ้นส่วนเครื่องบินและบนเครื่องบินตำแหน่ง Attendant 3 ประจำหน่วยงาน UTPMU-P 1155000589
13 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0090/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษา SAP Software สำหรับระยะเวลา 9 เดือน 1114001789
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0394/2561 provide PN 755333 qty 4 each PR 200285210
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0393/2561 provide PN 1703758 qty 1 each PR 200285209
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0396/2561 จัดซื้อ PN C20649000 PR 200274798
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0379/2561 จัดซื้อ P/N 7712571-1:31645 Description ROLLER จำนวน 150 ea PR 200283749
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0398/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S-10002-1300-TAI106:78673 QTY 300 ea. PR 200284975
13 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0399/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S-51150-6300-TAI105:78673 QTY 500 ea. PR 200285301
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0375/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9186M37P08:062W0 QTY 150 EA PR-200285249/010
12 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0057/2561 สอบราคาว่าจ้างงานดูแลบำรุงรักษาล้างทำความสะอาด และตรวจสอบเครื่องเป่าลมเย็น (Air Handling Unit) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1194000319
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0377/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N LE881 qty 6 ea. PR. 200284821
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2739/2561 จัดหา content integration (Movie/music) 1 set S/O 130037685 item 80
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0380/2561 จัดซื้อ P/N 314U2105-1:81205 Description DUCT จำนวน 1 ea PR 200284815
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0376/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 810214-1 qty 1 ea. PR. 200284217
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2740/2561 จัดซื้อ P/N 360-079-01TG:TG000 Description STRIPPER CEE BEE E-1004J SIZE 25 LI/ จำนวน 250 CAN PR 200284758
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0378/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N NP175201-6 qty 1 ea. PR. 200284751
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0370/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 728872-3 qty 20 ea. PR. 200284900
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0374/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 810320-1 qty 2 ea. PR. 200285103
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0371/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE717558-027 qty 2 ea. PR. 200284903
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0372/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE717558-028 qty 2 ea. PR. 200284904
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0373/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 90-0327-1 qty 6 ea PR. 200284921
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0381/2561 จัดซื้อ PN 3520-1036-03 RETENTION HOOK HARNESS ASSY 105 EA PR 200281719
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0386/2561 จัดซื้อ PN 2100002-01-129 RESTRAINT 6 EA PR 200285050
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0382/2561 จัดซื้อ PN SCD313-49-3 IC HYBRID 9 EA PR 200284401
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0387/2561 จัดซื้อ PN 502324-435-2258 RESTRAINT 10 EA PR 200285066
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0383/2561 จัดซื้อ PN HFE07-19 CIRCUIT BREAKER 2 EA PR 200284930
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2089/2561 จัดซื้อ Hydraulic Motor
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2741/2561 การจัดซื้อ Bearing for Engine Mount จำนวน 3 รายการ PR 200282593
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0384/2561 จัดซื้อ PN 831624-401 MOTOR, FAN DRIVE 2 EA PR 200284626
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0385/2561 จัดซื้อ PN 439009242 MOTOR REPLACEMENT KIT 50 EA PR 200285011
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0388/2561 จัดซื้อ PN 068-E5542-00 90 DAY BEACON MOD KIT 4 KIT PR 200285171
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2085/2561 จัดซื้อ Case Transmission FORD
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2086/2561 จัดซื้อ RH.Door Lock Spring
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2087/2561 จัดจ้างซ่อม Generator
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2088/2561 จัดซื้อ Door cylinder
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0015/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaway) เพื่อสนับสนุนการจักกิจกรรมส่งเสริมการตลาด PR 1113023272
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0016/2561 สนับสนุนรายการวิทยุ News variety PR 1113023265
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2090/2561 จัดซื้อ Control Unit
12 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0081/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Dynamic UPS) ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน 1113022363
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0017/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ร่มหุบกลับด้าน จำนวน 500 คัน PR 1113023230
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2091/2561 จัดซื้อ Net Cargo Pallet
12 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0389/2561 provide PN 728815 qty 1 each PR 200285126
12 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2092/2561 จัดซื้อ Ring & Pinion Set
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0019/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ร่มพับ 3 ตอน (ปากกา) จำนวน 1,000 คัน PR 1113023234
12 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0082/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Senior Clerk ประจำหน่วยงาน S9-M 1115001878
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0001/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี London (TG916/917)
12 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0079/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดห้องพักช่าง KBVOM และ Store ฝ่ายช่าง ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 งาน 1155000590
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0020/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaway) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้แก่ เสื้อเชิ๊ตคอโปโล 58 ปี การบินไทย จำนวน 1,000 ตัว PR 1113023235
12 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0083/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อกับอากาศยาน 1154000491
12 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0080/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมางานบริหารจัดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ของฝ่ายธุรกิจ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ จำนวน 1 งาน 1115002062
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0021/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaway) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ชุดกอล์ฟเซ็ต จำนวน 400 ชุด PR 1113023236
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0002/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Auckland
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0003/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Copenhagen
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0004/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Muscat
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0005/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Taipei
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0022/2561 การจัดหาการสนับสนุนเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ต John Legend Darkness and Light Tour โดยวิธีพิเศษ PR 1113023182
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0006/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Brussels
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0023/2561 สนับสนุนบริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด วารสารการเงินธนาคาร PR 1113023267
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0007/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Beijing
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0008/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Paris
12 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0024/2561 สนับสนุนบริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด นิตยสาร Gourmet & Cuisine PR 1113023267
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0009/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Moscow
12 กุมภาพันธ์ 2561 OA 0010/2561 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Stockholm
11 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0368/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FW75551:K0680 QTY 60 EA PR-200285247/010
11 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0369/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CA06039D:F0559 QTY 60 EA PR-200285175/010
10 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0041/2561 po 79009591030 order 2200608995
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0023/2561 INVITATION TO BID FOR RED WINE BURGUNDY FOR FIRST CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0354/2561 Provide PN 766074 qty 1 each PR 200284985
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0320/2561 provide PN 45-246 qty 200 each PR 200284709
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0357/2561 provide PN 68-1363 qty 100 each
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0358/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 810603-5 qty 2 ea. PR. 200281769
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0359/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9XB285008-01 qty 4 ea. PR. 200285137
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0361/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200285082/010
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0362/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN XP15-030-000100 จำนวน 12 ea PR 200285109
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0363/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-NA1010-22 qty 150 ea. PR. 200228396
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0364/2561 จัดซื้อ PN SR5721-91H02200 PR 200285049
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0365/2561 จัดซื้อ PN 5117 PIN 1 EA PR 200284617
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0366/2561 จัดซื้อ PN VRS07003 PROJECTOR LAMP MODULE 5 EA PR 200283875
09 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0367/2561 จัดซื้อ PN D738-01-001 SWITCH 2 EA PR 200283948
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0024/2561 INVITATION TO BID FOR RED WINE BORDEAUX FOR FIRST CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0025/2561 INVITATION TO BID FOR WHITE WINE BURGUNDY FOR FIRST CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0026/2561 INVITATION TO BID FOR WHITE WINE CHABLIS FOR FIRST CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0027/2561 INVITATION TO BID FOR RED WINE BURGUNDY FOR BUSINESS CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0028/2561 INVITATION TO BID FOR RED WINE BORDEAUX FOR BUSINESS CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0029/2561 INVITATION TO BID FOR RED WINE RHONE FOR BUSINESS CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0030/2561 INVITATION TO BID FOR WHITE WINE BURGUNDY FOR BUSINESS CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0031/2561 INVITATION TO BID FOR WHITE WINE LOIRE FOR BUSINESS CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0032/2561 INVITATION TO BID FOR ROSE WINE FOR BUSINESS CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0033/2561 INVITATION TO BID FOR RED WINE FOR ECONOMY CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 CR 0034/2561 INVITATION TO BID FOR WHITE WINE FOR ECONOMY CLASS SERVICE
09 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0052/2561 สอบราคาจัดซื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยาวสำหรับนักบิน (Shirt short/long sleeves for cockpit crew) 1113023195
09 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0053/2561 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Wool40% Poly60%) 1113023197-23198
09 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0078/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการ Microsoft Premier Support Services 1154000497
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2732/2561 จัดซื้อ P/N ACCU-COOL-HTF-350:1KQX9 Description COOLANT FLUID SIZE 5GL จำนวน 10 CAN PR 200284931
08 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0038/2561 PO 79009572010 ORDER 2200607493
08 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0039/2561 PO 79009592010 ORDER 2200608998
08 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0040/2561 po 79009528010 order 2200602523
08 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0048/2561 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง AIR HANDLING UNIT FOR STORE MM-J ชั้น 5 อาคาร 129 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151000964
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2733/2561 จัดซื้อ P/N 750-037-01TG:W0189 Description PAPER KRAFT 6536 SCOTCH MASKING จำนวน 30 ROL PR 200283018
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2734/2561 จัดซื้อ N/W TIRE 43X17.5 R17/32PR, 235MPH PR NO. 200285012
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2736/2561 จัดซื้อ P/N 363-052-01TG:W1131 Description KEROSENE ISOPAR Odourless200L/DR จำนวน 12 BL PR 200284528
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2735/2561 จัดซื้อ TIRE Main 777-3ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200285012
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2737/2561 จัดซื้อ P/N 841-004-06:W1263 Description TAPE MASKING SCOTCH 232 2 inch 24ea/bx จำนวน 1200 EA PR 200284938
08 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0077/2561 ขอเชิญร่วมเสนอราคารายการ Plate (Oven-Dish F Class) 1113023263
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0347/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 600-1 qty 2 ea. PR. 200283692
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0349/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9173M86P03:062W0 QTY 100 EA PR-200284911/010
08 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0054/2561 ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและหรือขนถ่ายสัมภาระ (PORTER) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) 1185000239-1185000241
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0350/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2032M66G01:062W0 QTY 15 EA PR-200284914/010
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0351/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1754M91P02:062W0 QTY 20 EA PR-200284916/010
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0352/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 529004 จำนวน 3 ea PR 200285029
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0353/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4115-1-131-8110 จำนวน 6 ea PR 200285027
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0355/2561 จัดซื้อ B787 Consignment usage for December-2017 Purchase under agreement with KLM B787 program
08 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0356/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 801053-4:73030 QTY 1 EA PR-200284750/010
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0019/2561 70023729010 P/N 600-1
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0020/2561 70023441010 P/N 2119835-6
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0021/2561 70023916010 P/N 4443-0101
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0022/2561 70023931010 P/N 700-2061-005
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0023/2561 70023900010 P/N 822-0990-003
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0024/2561 70023928010 P/N 285W0114-3
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0025/2561 71036687010 P/N 2342176-1
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0026/2561 71036668010 P/N 568-1-28300-101
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0027/2561 71036337010 P/N 6764B040000
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0029/2561 78000342010 P/N 615000-1002
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0028/2561 71036331010 71036331020 P/N 2230A0000-01
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0030/2561 71036065010 P/N 3042000-1
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0031/2561 71036591010 P/N 2230A0000-01
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0032/2561 71036173010 P/N 1544100-3
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0033/2561 71036154010 P/N 3910031-105
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0034/2561 70023902010 70023902020 P/N 4071400-904
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0035/2561 70023910010 P/N 4086850-923
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0036/2561 70023957010 P/N 87232329V03
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0037/2561 70023932010 P/N HG2040AD03
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0038/2561 70023948010 70023948020 P/N RD-AA5007-13
08 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0039/2561 70023962010 70023962020 P/N RD-AA5007-13
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2728/2561 จัดซื้อ P/N 841-003-02TG:W1263 Description TAPE MASKING SCOTCH 234 1 INCH จำนวน 1200 ROL PR 200284851
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0329/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2411M50G01:062W0 QTY 16 EA PR-200284607/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0330/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9509M57P01:062W0 QTY 100 EA PR-200284611/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0331/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9283M41P04:062W0 QTY 400 EA PR-200284613/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0332/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9109M89P04:062W0 QTY 200 EA PR-200284682/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0333/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9985M32P01:062W0 QTY 300 EA PR-200284612/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0334/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9109M73P04:062W0 QTY 500 EA PR-200284681/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0335/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9382M63P02:062W0 QTY 200 EA PR-200284731/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0336/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9318M85P04:062W0 QTY 200 EA PR-200284860/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0337/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 512090-1:0AM53 QTY 2 EA PR-200284810/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0338/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FK16744:51563 QTY 30 EA PR-200284786/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0339/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9287M95P01:062W0 QTY 4 EA PR-200284879/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2729/2561 จัดซื้อ P/N 690-040-01TG:W0168 Description OIL MIL-PRF-6081 Grade 1010 5GLจำนวน 30 CAN PR 200284430
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2730/2561 จัดซื้อ P/N 691-013-01TG:W0168 Description GREASE AEROSHELL 64 size 6.6lbs จำนวน 24 CAN PR 200281862
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0340/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN D516051AAC503 จำนวน 3 ea PR 200284881
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0341/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJPL3-1C0034-10 จำนวน 6 ea PR 200284920
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0342/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN HFE139C จำนวน 3,600 ea PR 200284845
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0343/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 161W1224-5 qty 3 ea. PR. 200284573
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0344/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2341790-1 qty 1 ea. PR. 200283144
07 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0074/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการ Microsoft Premier Support Services 1154000497
07 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0075/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำหน่วยงาน TZ 1155000576
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0345/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN A825400219-000 จำนวน 6 ea PR 200284893
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0346/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N MPLA1016:U6829 QTY 50 EA PR-200284781/010
07 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0073/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก โครงการ 747 Hangar Renovation for A320 (Phase 2) ฝ่ายช่างดอนเมือง 1151000992
07 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2084/2561 จัดซื้อ Alternator 12V.
07 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2083/2561 จัดซื้อ Alternator 24v.
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2731/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 302-231-05TGSEALANTPS870-B2,SIZE100ML จำนวน 1,008 KIt PR. 200284437
07 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0311/2561 THA CIDS material quotation for ALNA modification upgrade SLA UP-2016-THA1904-C0n
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 9251/2560 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 529004 จำนวน 2 ea PR 200267641
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2723/2561 จัดซื้อ P/N ES2560-3:C1572 Description PROFILE, SPLICE REPAIR จำนวน 6 EA PR 200284457
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0321/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N KT9610M50P03:1NB18 QTY 400 EA PR-200284708/010
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0322/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2101M71G07:062W0 QTY 15 EA PR-200284713/010
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2724/2561 จัดซื้อ P/N 720-073-01:W0141 Description PRIMER EPOXY S 15-76/S 66-16 จำนวน 12 KIT PR 200283017
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0324/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN CDSP3307-601 จำนวน 1 ea PR 200284848
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0323/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN ALTH211001A0008 จำนวน 2 ea PR 200284867
06 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0049/2561 สอบราคาจัดซื้อ Pillow Y Class 1113023183
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2725/2561 จัดซ์้อ DRESSCOVER ASSY-BTM 18.0 PR NO. 200275754
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2726/2561 การจัดซื้อ Portable Dot Peen Marker จำนวน 1 Set PR 200280699
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0326/2561 จัดซื้อ PN F5725313920200 and F5725313920300 PR 200284838 and 200284839
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0325/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1167015-141:82577 QTY 3 ea. PR 200280379
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2075/2561 จัดซื้อ Motor Blower Evaporator
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2076/2561 จัดซื้อ Water Pump
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2077/2561 จัดซื้อ Thermostat
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2078/2561 จัดซื้อ Controller PLC1
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2079/2561 จัดซื้อ Fuel Tank Indicator
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2080/2561 จัดซื้อ Repair Kit
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2081/2561 จัดซื้อ Coulping Element
06 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2082/2561 ซ่อมเครื่องยนต์ Perkins
06 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0071/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการอาคารอัตโนมัติ Building Automation System (BAS) สำหรับฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1154000501
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0327/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141W7400-47:81205 QTY 1 ea. PR 200283616
06 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0072/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษา SAP Software 1114001789
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0328/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A425400461-722 qty 2 ea. PR. 200284870
06 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2727/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 392-134-04TG:37676 Description ZYGLO PENETRANT ZL-37 จำนวน 3 BL PR: 200284762/00010
05 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2069/2561 จัดซื้อ Sheet
05 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2073/2561 จัดซื้อ Extrusion
05 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2074/2561 จัดซื้อ Hydraulic Hose
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0302/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 683L179G09:07482 QTY 1 EA PR-200284012/010
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0301/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FW52833:K0680 QTY 1 EA PR-200284340/010
05 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0010/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก(Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้แก่ กระเป๋าเป้จักรยาน (สีดำ) จำนวน300ใบ PR 1113023168
05 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0011/2561 การจัดจ้างผลิตอุปกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่ มาสคอต นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมจำนวน 8 ตัว PR 1113023167
05 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0012/2561 Title : 'Miles for Merit' Roll up & Backdrop -Creative development PR 1113023159
05 กุมภาพันธ์ 2561 NP-R 0013/2561 Title ; 1)'THAI BTS Wrap' Creative development & Photo production 2) 'Miles for Merit' Press Ad 3) 'Miles for Merit' Icon 4)'Miles for Merit' Radio Spot / PR 1113023112
05 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2072/2561 จัดซื้อ Bracket
05 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2071/2561 จัดซื้อ Base Assy.3.5 mm.
05 กุมภาพันธ์ 2561 1U 2070/2561 จัดซื้อ Main Pump Assy.
05 กุมภาพันธ์ 2561 WP 0047/2561 สอบราคาจัดซื้อ Stainless Butter Knife F & C Class New 1113023185
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0312/2561 provide PN E71740-00 qty 44 each PR 200284274
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0313/2561 provide PN 4292100-1 qty 4 each PR 200283790
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2721/2561 จัดซื้อ P/N 724-375-01TG:W0141 Description CLEARCOAT UVR AVIOX, 5L จำนวน 20 CAN PR 200284753
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0314/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 135-00-240-03 จำนวน 20 ea PR 200284377
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0315/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN A501000032 จำนวน 100 ea PR 200284719
05 กุมภาพันธ์ 2561 TJ 0018/2561 9450000510 P/N 7010136H09 S/N 4314541
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0316/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 174097-11 จำนวน 100 ea PR 200284811
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0317/2561 provide 668Z701144-11 qty 1 each
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2722/2561 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200283181
05 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0069/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ประจำสำนักงานขายจังหวัดกระบี่ (KBVSD) 1115002046
05 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0070/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ประจำสำนักงานขายเชียงใหม่ (CNXSD) 1113023032
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0319/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N QA06123 qty 20 ea. PR. 200283731
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0318/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N JMS2018-7R: qty 20 ea. PR. 200284813
05 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0303/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 117037-02 qty 60 ea. PR. 200284522
03 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0310/2561 จัดซื้อ PN 20079-0000-0113 and 20079-0000-0114 PR 200284756 and 200284767
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0297/2561 จัดซื้อ PN 439009242 MOTOR REPLACEMENT KIT 20 EA PR 200283779
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0298/2561 จัดซื้อ PN 611765 ELEMENT 12 EA PR 200284618
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0299/2561 จัดซื้อ PN 432004168 FAN, MOTOR 40 EA PR 200284620
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0300/2561 จัดซื้อ PN 439001303 MOD KIT FOR STREAM OVEN DS3000 50 KIT PR 200284621
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2716/2561 จัดซื้อ Soap PART : SOAPB777-200ER:18195 จำนวน 4800 CAN PR 200284459
02 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0037/2561 PO 79009538010 ORDER 2200605664
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2717/2561 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200284752
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2718/2561 จัดซ์้อ TIRE Main A320 46x17R20/30/225 PR NO. 200284752
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2719/2561 จัดซื้อ BOX FIRST AID KIT PR NO. 200284353
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2720/2561 จัดซื้อ Consignment BPTO-2380 PO 84000014
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0304/2561 Consignment บริษัท Avio-Diepen ประจำเดือนมกราคม 2561
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0305/2561 Consignment บริษัท Kapco ประจำเดือนมกราคม 2561
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0306/2561 Consignment บริษัท Hypercoat ประจำเดือนมกราคม 2561
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0307/2561 Consignment บริษัท PDQ ประจำเดือนมกราคม 2561
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0308/2561 Consignment บริษัท Topcast ประจำเดือนมกราคม 2561
02 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0309/2561 Consignment บริษัท Satair ประจำเดือนมกราคม 2561
02 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0067/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ HYDRAULIC FLUID พร้อม SHIPPING AND HANDLING โดยวิธีตกลงราคา 1113023164
02 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0068/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการรับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บสำรองข้อมูล Offsite Data จำนวน 1 งาน 1112000170
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0292/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0350 จำนวน 50 ea PR 200284281
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0262/2561 จัดซื้อ P/N 65-47959U78:81205 Description FRAME จำนวน 1 EA PR 200284362
01 กุมภาพันธ์ 2561 TC 0036/2561 PO 79009511010 ORDER 2200604187
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0279/2561 จัดซื้อ PN 141W2952U3:81205 MOUNT BLOCK qty 1 ea PR 200284392
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0293/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4058650-904:58960 QTY 2 ea PR 200254338
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0295/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0016-0015-14:86831 QTY 2 ea. PR 200283941
01 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0064/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ SPICE (SPA and Interline Computerized Efficiency System) จำนวน 1 งาน 1112000036
01 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0065/2561 The Purchase of Preventive and Corrective Maintenance Service of Computer equipment for Aircraft Connection 1154000491
01 กุมภาพันธ์ 2561 DW 0066/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Data Entry Supervisor ประจำกองวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติการภาคพื้น (KG-E) 1175000294
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-R 0296/2561 จัดซื้อ A350 Consignment usage for May-2017 Purchase under agreement with Airbus A350 program
01 กุมภาพันธ์ 2561 TM-Z 2715/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..842-096-02TGPUPROTECTIVETAPESCOTCH8663DL,36IN. จำนวน 3 ROLL PR. 200284474
31 มกราคม 2561 WP 0046/2561 ประกวดราคางานว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานหลักสี่ 1115002059
31 มกราคม 2561 TM-R 0283/2561 จัดซื้อ PN 480-71488 MOSFET 10 EA PR 200283723
31 มกราคม 2561 TM-R 0284/2561 จัดซื้อ PN 123327-1 ROLLER SENSORIZED 50 EA PR 200283760
31 มกราคม 2561 TM-R 0285/2561 จัดซื้อ PN M050000031 DRIVE,HARD DISK(HDD),2.5-IN,128GB 29 EA PR 200283593
31 มกราคม 2561 TM-R 0286/2561 จัดซื้อ PN R8S4FE7805ZA FAN ASSY 150 EA PR 200284379
31 มกราคม 2561 1U 2068/2561 จัดซื้ออุปกรณ์ Conveyor Belt ของสถานีภูเก็ต เชียงใหม่ และกระบี่
31 มกราคม 2561 TM-Z 2712/2561 โครงการจัดซื้อ P/N CB-E0200:3LUV4 Description PAINT CB-E0200K JFX WHITE BAC 702 จำนวน 10 KIT PR: 200284479/00010
31 มกราคม 2561 TM-Z 2713/2561 จัดซื้อ P/N 724-490-01TG:W0141 Description PAINT EXT AEROBASE WHITE G10013 จำนวน 10 CAN PR 200284223
31 มกราคม 2561 TJ 0017/2561 71036173010 P/N 1544100-3
31 มกราคม 2561 DW 0062/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Customer Services Agent ประจำหน่วยงาน KG-Q 1175000298
31 มกราคม 2561 DW 0063/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาและปรับปรุงรายงานด้วย BI Cognos ระบบ Data Warehouse จำนวน 1 งาน 1115002054
31 มกราคม 2561 TM-R 0287/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3911991-01:00198 QTY 1 EA PR-200284552/010
31 มกราคม 2561 TM-R 0288/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 2 EA PR-200284652/010
31 มกราคม 2561 TM-R 0290/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3901906-01:00198 QTY 1 EA PR-200284371/010
31 มกราคม 2561 TM-R 0289/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1153426-1M567:07217 QTY 1 ea. PR 200284515
31 มกราคม 2561 TM-Z 2714/2561 โครงการจัดซื้อ P/N.. 782-003-04SHEETFIBERGLASSGILLFAB1100,WHITE จำนวน 30 SH PR. 200284441
30 มกราคม 2561 TM-R 0275/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน จำนวน 4 รายการ PR 200283052 item 10-40
30 มกราคม 2561 TM-R 0276/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJSL1-8R2601-01จำนวน 1 ea PR 200280587
30 มกราคม 2561 TM-R 0277/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJSL1-8R2601-02 จำนวน 1 ea PR 200280588
30 มกราคม 2561 TJ 0001/2561 75002352010 P/N 3800516-1:99193 S/N P-40205
30 มกราคม 2561 TJ 0002/2561 72001017010 P/N 315W5295-33:81205 S/N 000051
30 มกราคม 2561 TJ 0003/2561 75001885010 P/N 3800454-6:99193 S/N R-214C
30 มกราคม 2561 TJ 0004/2561 75001705010 TRENT892-17:K0680 ESN 51257
30 มกราคม 2561 TJ 0005/2561 75002087010 P/N TRENT892-17:K0680 ESN 51114
30 มกราคม 2561 TJ 0006/2561 75002131010 P/N TRENT892-17:K0680 ESN 51256
30 มกราคม 2561 TJ 0007/2561 75002180010 P/N TRENT892-17:K0680 ESN 51509
30 มกราคม 2561 TJ 0008/2561 75002145010 P/N TRENT892-17:K0680 ESN 51029
30 มกราคม 2561 TJ 0009/2561 75002207010 P/N TRENT875-17:K0680 ESN 51510
30 มกราคม 2561 TJ 0010/2561 9200000407010 P/N 3800708-1:99193 S/N P-5086
30 มกราคม 2561 TJ 0011/2561 9200000381010 P/N 3800708-1:99193 S/N P-5137
30 มกราคม 2561 TJ 0012/2561 9200000334010 P/N 3800708-1:99193 S/N 5158
30 มกราคม 2561 TJ 0013/2561 9200000431010 P/N 3800708-1:99193 S/N P-5219
30 มกราคม 2561 TJ 0014/2561 9200000514010 P/N 3800708-1:99193 S/N P-5689
30 มกราคม 2561 TJ 0015/2561 9200000614010 P/N 3800708-1:99193 S/N P-5734
30 มกราคม 2561 TJ 0016/2561 9200000558010 P/N 3800708-1:99193 S/N P-5867
30 มกราคม 2561 WP 0038/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ SPRAY (MULTI SHOT PRE-SPRAY) 1113022961
30 มกราคม 2561 WP 0039/2561 ประกวดราคางานว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำพื้นที่สำนักงานดอนเมือง 1115001984
30 มกราคม 2561 TM-R 0278/2561 จัดซื้อ P/N 015U1845-1:81205 Description TOP KIT (MTO-280629) จำนวน 2 Kit PR 200284372
30 มกราคม 2561 TM-Z 2709/2561 จัดซื้อ BOX SIZE 55X65X55 CMS PR NO. 200283440
30 มกราคม 2561 TM-Z 2708/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 724-418-01TG:92310 Description PAINT PU ALEXIT FST 404-12 WHITE 12.16 PR: 200284431/00010
30 มกราคม 2561 TM-R 0280/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 969A0000-02:70210 QTY 1 ea. PR 200284523
30 มกราคม 2561 TM-Z 2707/2561 จัดซื้อ P/N 693-050-03TG:W0295 Description AV8 CORROSION PREV COMP 400ML จำนวน 240 CAN PR 200284354
30 มกราคม 2561 WP 0044/2561 สอบราคาจัดซื้อ Condiment for Coffee Set 1113023154
30 มกราคม 2561 TM-Z 2710/2561 การจัดซื้อ Instapak Chemical A & B PR NO 200283081
30 มกราคม 2561 TM-R 0281/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN C12349AC02:F9111 QTY 1 ea. PR 200283083
30 มกราคม 2561 TM-Z 2711/2561 การจัดซื้อ Toolf for /A380 C-Check + Mods จำนวน 4 รายการ PR 200274101
30 มกราคม 2561 TM-R 0282/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1A5000-130000-7:D1347 QTY 8 ea. PR 200284492
29 มกราคม 2561 1U 2066/2561 จัดซื้อ Solid Tyre Aeroline
29 มกราคม 2561 TM-R 0258/2561 provide PN 60-997 qty 600 each PR 200284368
29 มกราคม 2561 1U 2065/2561 จัดซื้อ Aircraft Towbarless Tractor จำนวน 3 unit
29 มกราคม 2561 DW 0056/2561 ขอเชิญเสนอราคาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจากสัญญา WL-530-17 ระยะเวลา 36 เดือน จำนวน 1 งาน 1114001846
29 มกราคม 2561 DW 0057/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Travel Kit C Class - OTOP โดยวิธีพิเศษ 1113022500-1113022501
29 มกราคม 2561 1U 2067/2561 จัดซื้อ Differential side Gear
29 มกราคม 2561 1U 2063/2561 จัดซื้อ Parking Brake Pad
29 มกราคม 2561 1U 2064/2561 จัดซ่อมระบบ Airdryer no.2
29 มกราคม 2561 TJ 0167/2561 71036069010 P/N 5700824
29 มกราคม 2561 TJ 0168/2561 70023862010 P/N 4089500-901
29 มกราคม 2561 WP 0040/2561 สอบราคาจัดซื้อ Electric Golf Car สำหรับหน่วยงาน TS-L ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1151000902
29 มกราคม 2561 TM-R 0263/2561 จัดซื้อ 65C37285-2 Oring strip qty 20 ea PR 200284215
29 มกราคม 2561 TM-R 0261/2561 จัดซื้อ PN 65C37285-4 O-ring strip qty 20 ea. PR 200284214
29 มกราคม 2561 TM-R 0260/2561 จัดซื้อ PN 65C37285-1 O-ring strip qty 20 ea PR 200284213
29 มกราคม 2561 TM-R 0259/2561 จัดซื้อ PN 113W9389Y2:81205 Skin assy qty 20 ea PR 200284080
29 มกราคม 2561 TM-R 0264/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9362M43P04:062W0 QTY 1 EA PR-200283740/010
29 มกราคม 2561 TM-R 0265/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 10-630390-3:59501 QTY 60 EA PR-200284316/010
29 มกราคม 2561 TM-Z 2706/2561 จัดซื้อ P/N 360-076-01TG:W0295 Description PAINT REMOVER , ARDROX 2320A จำนวน 12 CAN PR 200284409
29 มกราคม 2561 TM-R 0266/2561 provide PN 766237G3 qty 7 each 200284023
29 มกราคม 2561 DW 0058/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Marketing Research Analyst 1 ประจำกองวิจัยและวิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้า (SZ-R) 1115002023
29 มกราคม 2561 DW 0059/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ประจำสำนักงานขายจังหวัดอุดรธานี (UTHKT) 1115002052
29 มกราคม 2561 DW 0060/2561 ขออนุมัติว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ (Elevator) ขนาด 6 ตัน และลิฟต์ขนอาหาร (Goods Hoist) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ โดยวิธีตกลงราคา 1194000314
29 มกราคม 2561 TM-R 0267/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 304300-2:81833 QTY 1 EA PR-200284378/010
29 มกราคม 2561 TM-R 0268/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 33998-1 qty 10 ea. PR. 200283286
29 มกราคม 2561 TM-R 0271/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1A5000-210000-7:D1347 QTY 6 ea. PR 200284299
29 มกราคม 2561 TM-R 0272/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1003106-001 จำนวน 20 ea PR 200284000
29 มกราคม 2561 TM-R 0273/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 5058705001200 จำนวน 310 ea PR 200283052
29 มกราคม 2561 TM-R 0274/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2047M62P02:062W0 QTY 1 EA PR-200283982/010
29 มกราคม 2561 TM-R 0269/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 74875-5 qty 1 ea. PR. 200283765
28 มกราคม 2561 TM-R 0225/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 0FV9600A01G01 qty 30 ea. PR. 200283769
28 มกราคม 2561 TM-R 0227/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9781-2 qty 10 ea. PR. 200284022
28 มกราคม 2561 TM-R 0253/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-FA6013-62 qty 50 ea. PR. 200283448
28 มกราคม 2561 TM-R 0254/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 8GS007949-52 qty 12 ea. PR. 2005838461
28 มกราคม 2561 TM-R 0255/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 432009030 qty 100 ea. PR. 200283726
28 มกราคม 2561 TM-R 0256/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 69494J354 qty 100 ea. PR. 200283733
27 มกราคม 2561 TC 0034/2561 PO 7900955101 ORDER 2200605926
27 มกราคม 2561 TC 0035/2561 PO 7900551020 2200605927
27 มกราคม 2561 TM-R 0251/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CH34736:0AFL4 QTY 25 EA PR-200284291/010
27 มกราคม 2561 TM-R 0252/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 0F28-021:0ABG4 QTY 50 EA PR-200284295/010
26 มกราคม 2561 TM-Z 2703/2561 จัดซื้อ P/N 720-188-01TG:W0141 Description PRIMER AERODUR LV2114, 4GL/KIT จำนวน 5 KIT PR 200284131
26 มกราคม 2561 TM-Z 2704/2561 จัดซื้อ P/N 691-064-02TG:Q0042 Description GREASE AEROSHELL22 17KG จำนวน 18 CAN PR 200284147
26 มกราคม 2561 TM-R 0246/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N JA9146M80P03:1NB18 QTY 1,000 EA PR-200284216/010
26 มกราคม 2561 TM-R 0247/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1713M41P09:062W0 QTY 400 EA PR-200284242/010
26 มกราคม 2561 TM-R 0248/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9202M92P01:062W0 QTY 40 EA PR-200284243/010
26 มกราคม 2561 TM-Z 2705/2561 จัดซื้อ Games สาหรับเครื่องบิน Airbus A340 จานวน 1 รายการ : 20 Games S/O 130037685
26 มกราคม 2561 DW 0055/2561 ขอเชิญเสนอราคา FORM (SECURITY CHECKED STICKER) 1113023152
25 มกราคม 2561 TM-Z 2696/2561 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH PR NO. 200283825
25 มกราคม 2561 TM-Z 2697/2561 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200283825
25 มกราคม 2561 FZ 0006/2561 งานจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บสินค้า Steel Rack สำหรับหน่วยงาน F5 จำนวน 500 ยูนิต PR1181000456
25 มกราคม 2561 TM-R 0223/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 14401-029 qty 20 ea. PR. 200283243
25 มกราคม 2561 TM-R 0224/2561 จัดซื้แพัสดุอากาศยาน P/N 740007 qty 100 ea. PR. 200283249
25 มกราคม 2561 TM-R 0226/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A225400601-610 qty 6 ea. PR. 200283999
25 มกราคม 2561 WP 0009/2561 สอบราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแจ้งสัญญาณ และดับเพลิงไหม้อัตโนมัติด้วยแก๊ส FM-200 (FIRE PROTECTION SYSTEM) , ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง (HIGH SENSITIVITY SMOKE DETECTOR SYSTEM), WATER LEAK SYSTEM และ BUILDING AUTOMATION SYSTE 1113022593
25 มกราคม 2561 TM-Z 2700/2561 จัดซื้อ P/N 841-003-03TG:W1263 Description TAPE MASKING SCOTCH 234 2 INCHES จำนวน 600 ROL PR 200282520
25 มกราคม 2561 TM-R 0230/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M18P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284104/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0231/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M19P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284105/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0232/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M20P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284106/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0233/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M21P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284127/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0234/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M22P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284128/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0228/2561 provide PN 668Z701144-8 qty 1 each PR 200283888
25 มกราคม 2561 TM-R 0235/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M23P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284129/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0236/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2608M24P01:062W0 QTY 2 EA PR-200284130/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0237/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9207M68P13:062W0 QTY 250 EA PR-200284227/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0238/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9207M68P14:062W0 QTY 200 EA PR-200284228/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0239/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9207M68P15:062W0 QTY 150 EA PR-200284229/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0240/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9206M79P15:062W0 QTY 200 EA PR-200284230/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0229/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 113W6100-10:81205 QTY 1 ea. PR 200284150
25 มกราคม 2561 TM-R 0241/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9206M79P16:062W0 QTY 200 EA PR-9206M79P16:062W0/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0242/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 969A0000-02:70210 QTY 1 ea. PR 200283656
25 มกราคม 2561 TM-R 0244/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N L5412351100000:F3700 QTY 1 EA PR-200284176/010
25 มกราคม 2561 TM-R 0243/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 01N65910:F6614 QTY 1 ea. PR 200283677
25 มกราคม 2561 TM-Z 2698/2561 จัดซื้อ P/N 361-098-01TG:W0888 Description CLEANER TOILET TANK HONEY BEE 60 จำนวน 120 CAN PR 200283728
25 มกราคม 2561 TM-Z 2699/2561 จัดซื้อ P/N 483-042-01TG:W1470 Description HYJET V (24 QT/ 1 BOX) จำนวน 1,200 QT PR 200284218
25 มกราคม 2561 DW 0047/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคพ.) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1195001201
25 มกราคม 2561 DW 0048/2561 ขอเชิญเสนอราคาเช่าลิขสิทธิ์รายการจำอวดหน้าจอ รายการตลก 6 ฉาก และรายการ The Dish เมนูทอง สำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ 1114001801
25 มกราคม 2561 DW 0049/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ CCA (USB-HUB2) MA335050612268 , CCA (USB-GPIM) MA335054642268 และ CCA ARINC2-DB MA335586012268 โดยวิธีตกลงราคา 1113023134
25 มกราคม 2561 NP-R 0009/2561 การจัดงาน Japan Expo Thailand 2018 PR 1113023150
25 มกราคม 2561 DW 0050/2561 ขอเชิญเสนอราคา BAG (WASTE BAG BLACK COLOUR) 1113023128
25 มกราคม 2561 DW 0051/2561 ขอเชิญเสนอราคา BAG (MISC BAG FR CABIN ARTICLE) 1113023127
25 มกราคม 2561 DW 0052/2561 THAI Internet Sale Integration with Jetradar and Aviasales 1115001859
25 มกราคม 2561 DW 0053/2561 ขอเชิญเสนอราคารายการ Chopstick Rest New 1113023135
25 มกราคม 2561 DW 0054/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำสำนักงานขายเชียงใหม่ (CNXSD) 1113023029
25 มกราคม 2561 TM-Z 2702/2561 จัดซื้อ ชิ้นอะไหล่ของ บ. Airbus 319CJ PN 733902-1-2 PHC จำนวน 4 ea INQ 100004631
24 มกราคม 2561 1U 2058/2561 จัดซื้อ Section
24 มกราคม 2561 TM-R 0203/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน จำนวน 11 รายการ PR 200283050
24 มกราคม 2561 TM-R 0200/2561 จัดซื้อ P/N 140N2138-1:81205 Description OUTER PANE PASSENGER WINDOW จำนวน 15 EA PR 200283816
24 มกราคม 2561 TM-R 0201/2561 จัดซื้อ P/N 147W8150-18:81205 Description INTCOSTL จำนวน 4 EA PR 200283967
24 มกราคม 2561 TM-R 0202/2561 จัดซื้อ P/N SR5721-91H02200:FAPE3 Description HARDWARE KIT:REF.SB จำนวน 2 EA PR 200283912
24 มกราคม 2561 TM-R 0204/2561 จัดซื้อ A350 Consignment usage for March - April 2017 Purchase under agreement with Airbus A350 program
24 มกราคม 2561 NP-R 0007/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ร่มกอร์ฟ 30 นิ้ว จำนวน 500 คัน PR 1113023101
24 มกราคม 2561 NP-R 0008/2561 การจัดซื้อสินค้าที่ระลึก (Giveaways) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้แก่ หมวกแก๊ปสีดำ (แบบ A350) จำนวน 1,000 ใบ PR 1113023098
24 มกราคม 2561 1U 2062/2561 จัดซื้อ Asynchronous Inverter Etr
24 มกราคม 2561 1U 2061/2561 จัดซื้อ Tubeless Bridgestone
24 มกราคม 2561 1U 2060/2561 จัดซื้อ Tubeless Tyre, Bridgestone
24 มกราคม 2561 1U 2059/2561 จัดซื้อ Pin, Suspension
24 มกราคม 2561 TM-R 0205/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 969A0000-02:70210 QTY 3 ea. PR 200283746
24 มกราคม 2561 1U 2057/2561 จัดซื้อ Base Assembly
24 มกราคม 2561 1U 2056/2561 จัดซื้อ Dolenoid Valve Hyd.24v.
24 มกราคม 2561 TM-R 0206/2561 จัดซื้อพัสดุอากาสยาน PN 478W1610-5:81205 QTY 2 ea. PR 200283983
24 มกราคม 2561 TM-Z 2692/2561 จัดซื้อ P/N 691-128-01TG:98354 Description GREASE RHEOLUBE 374A MIL-PRF-32014 จำนวน 24 CAN PR 200280215
24 มกราคม 2561 TM-R 0210/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-21:81205 QTY 1 ea. PR 200283942
24 มกราคม 2561 TM-R 0211/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4063-16083:C0002 QTY 3 ea. PR 200282898
24 มกราคม 2561 TM-Z 2693/2561 จัดซื้อ DINO: WHEEL ROBOT DIA. 340x220x140MM PR NO. 200283955
24 มกราคม 2561 TM-R 0213/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 83283D14188-1 จำนวน 70 ea PR 200283886
24 มกราคม 2561 TM-R 0214/2561 จัดซื้อ PN 831624-401 MOTOR, FAN DRIVE 1 EA PR 200283038
24 มกราคม 2561 TM-R 0215/2561 จัดซื้อ PN 90-20501 SWITCH 1 EA PR 200279612
24 มกราคม 2561 TM-R 0216/2561 จัดซื้อ PN 263BA701-2 CELL 80 EA PR 200283653
24 มกราคม 2561 DW 0045/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งพรมปูพื้นทางเดิน CARPET TILES พื้นที่ห้องรับรองพิเศษ C3-1 , C3-2 และ D3-1 Silk ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1171000015
24 มกราคม 2561 TM-R 0217/2561 จัดซื้อ PN 3520-0579-01 Assy Level 20 EA PR 200283724
24 มกราคม 2561 DW 0046/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ (Thai System at Suvarnabhumi Airport : TSSS) สำหรับฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1161000543
24 มกราคม 2561 TM-R 0219/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200284072/010
24 มกราคม 2561 TM-R 0220/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2636M07G01:062W0 QTY 1 EA PR-200284073/010
24 มกราคม 2561 TM-R 0221/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9318M86P01:062W0 QTY 300 EA PR-200284103/010
24 มกราคม 2561 TM-R 0222/2561 จัดซื้อ PN 1701493-1 PR 200284117
24 มกราคม 2561 TM-Z 2694/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..720-180-01TG.. PRIMERCA7502 จำนวน 18 KITS PR 200284057
24 มกราคม 2561 TM-Z 2695/2561 โครงการจัดซื้อ P/N..842-039-02TGTAPECARPETDOUBLECOATEDPERMACEL-55 - 2" จำนวน 360 ROLL PR. 200284118
24 มกราคม 2561 TM-R 0218/2561 จัดซื้อ PN 1168603-4 CABLE-TEL 20 EA PR 200283449
23 มกราคม 2561 TM-R 0191/2561 จัดซื้อ PN 1211342-240-133 PR 200283100
23 มกราคม 2561 DW 0038/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Customer Service Agent ประจำหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) 1175000283-1175000288,1175000291
23 มกราคม 2561 TM-R 0192/2561 จัดซื้อ PN FRH340003-102 and FRH340003-107 PR 200283514 and 200283515
23 มกราคม 2561 TM-Z 2687/2561 จัดซื้อ TIRE Nose B787 40x16.0 R16/26PR 235MPH PR NO. 200283960
23 มกราคม 2561 TM-Z 2688/2561 จัดหาชิ้นอะไหล่ของ A340-500 Sensor PN C16291AB จำนวน 5 ea INQ 100004663
23 มกราคม 2561 TJ 0163/2561 70023856010 P/N 822-1494-101
23 มกราคม 2561 TJ 0164/2561 70023791010 P/N 622-8780-103
23 มกราคม 2561 TJ 0165/2561 70023709010 P/N 740GA01Y02
23 มกราคม 2561 TJ 0166/2561 70023912010 - 70023912120 P/N 1151324-1 to P/N 1151324-1M567
23 มกราคม 2561 TM-Z 2689/2561 จัดซื้อ TIRE Nose A380 50X20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200283826
23 มกราคม 2561 TM-Z 2690/2561 จัดซ์้อ TYRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200283826
23 มกราคม 2561 TM-Z 2691/2561 จัดซื้อ CLEANER BEARING P/N 362-064-01TG:21361 PR 200283818
23 มกราคม 2561 TM-R 0193/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN VR4100-04:D1227 QTY 1 ea. PR 200282885
23 มกราคม 2561 1U 2051/2561 จัดซื้อ Digital Flow Meter
23 มกราคม 2561 1U 2052/2561 จัดซื้อ Foot Brake Valve
23 มกราคม 2561 1U 2053/2561 จัดซื้อ Automatic Load Sensing Valve
23 มกราคม 2561 1U 2054/2561 จัดซื้อ Prox Switch Assy.
23 มกราคม 2561 1U 2055/2561 จัดซื้อ Frame Extrusion , Front
23 มกราคม 2561 TM-R 0194/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4075500-902:58960 QTY 3 ea. PR 200283184
23 มกราคม 2561 TM-R 0195/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2411M50G01:062W0 QTY 8 EA PR-200283953/010
23 มกราคม 2561 TM-R 0196/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N S302T001-811:15860 QTY 30 EA PR-200283911/010
23 มกราคม 2561 TM-R 0197/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 38222-3:99321 QTY 6 ea. PR 200283954
23 มกราคม 2561 DW 0041/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง อะไหล่ลิฟต์โดยสาร NO. 5 PCB "UA2-CMI" RELAY "MY4Z DC48V" ศูนย์ปฏิบัติการ OPC โดยวิธีตกลงราคา 1116002515
23 มกราคม 2561 DW 0042/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ Yomiuri shimbun สำหรับห้องรับรองพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 1173005190
23 มกราคม 2561 DW 0043/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ Bangkok post สำหรับห้องรับรองพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 1173005191
23 มกราคม 2561 DW 0044/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ The Nation สำหรับห้องรับรองพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 1173005189
23 มกราคม 2561 TM-R 0198/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN CE1909AA1:F4957 QTY 1 ea. PR 200283814
23 มกราคม 2561 TM-R 0199/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 161W1224-5:81205 QTY 1 ea. PR 200283956
22 มกราคม 2561 NP-R 0003/2561 กิจกรรมการแสดงเต้นระบำการกุศล เรื่อง มโนราห์แฟนตาซี และ ปีเตอร์แพน 2018 PR 1113023085
22 มกราคม 2561 TM-R 0178/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2704442-5:70210 QTY 1 EA PR-200282496/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0179/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/n ZCV198-1 qty 2 ea. PR. 200283126
22 มกราคม 2561 NP-R 0004/2561 โครงการ : จัดซื้อข้อมูล Airport Information PR 1113023068
22 มกราคม 2561 NP-R 0005/2561 การจัดงานแนะนำ The New Gen Explorer และภาพยนต์โฆษณา ชุด บินกับนาย - ค่าเช่าพื้นที่ PR 1113023115
22 มกราคม 2561 NP-R 0006/2561 การจัดงานแนะนำ The New Gen Explorer และภาพยนต์โฆษณา ชุด บินกับนาย PR 1113023115
22 มกราคม 2561 WP 0035/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ GIFT (Toothbrush & Paste) 1113022973
22 มกราคม 2561 TM-R 0181/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FF03771140LS550 จำนวน 500 M PR 200283010
22 มกราคม 2561 TM-Z 2683/2561 จัดซ์้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 PR NO. 200283824
22 มกราคม 2561 TM-Z 2684/2561 จัดซ์้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200283824
22 มกราคม 2561 TM-Z 2685/2561 จัดซื้อ P/N 363-052-01TG:W1131 Description KEROSENE ISOPAR Odourless200L/DR จำนวน 12 BL PR 200283585
22 มกราคม 2561 TM-Z 2686/2561 จัดซื้อ P/N 691-075-02TG:W0544 Description GREASE, Aeroshell 33 GREEN 17KG/CAN จำนวน 6 CAN PR 200283644
22 มกราคม 2561 1U 2049/2561 จัดซื้อกระดาษชำระสำหรับห้องรับรองพิเศษ
22 มกราคม 2561 1U 2050/2561 จัดซื้อกาแฟ Coffee Gold Blend สำหรับรับรองพิเศษ
22 มกราคม 2561 TM-R 0182/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJSL1-1F2106-24 จำนวน 10 ea PR 200282275
22 มกราคม 2561 TM-R 0183/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1003217-040 จำนวน 6 ea PR 200283758
22 มกราคม 2561 TM-R 0172/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJSL1-1F2106-23 จำนวน 5 ea PR 200282274
22 มกราคม 2561 DW 0039/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำนวน 1 งาน 1195001180
22 มกราคม 2561 TM-R 0184/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1327M98P01:062W0 QTY 15 EA PR-200283909/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0185/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9609M08P03:062W0 QTY 15 EA PR-200283910/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0186/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1473M19P01:062W0 QTY 3 EA PR-200283932/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0187/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 2 EA PR-200283929/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0188/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 967M37G01:062W0 QTY 30 EA PR-200283933/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0189/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9382M63P02:062W0 QTY 200 EA PR-200283934/010
22 มกราคม 2561 TM-R 0180/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 430245 qty 20 ea. PR. 200283137
20 มกราคม 2561 TM-R 0177/2561 จัดซื้อ PN 726608-4 PR 200283663
20 มกราคม 2561 TC 0032/2561 PO 79009487010 ORDER 2200600110
20 มกราคม 2561 TC 0033/2561 PO 79009281010 ORDER 2200584186
20 มกราคม 2561 1J-O 2001/2561 การจัดหาบริการภาคพื้นสำหรับสถานีสำรอง ที่สถานี Vnukovo (VKO)
19 มกราคม 2561 TM-Z 2675/2561 จัดซื้อ N/W TIRE 43X17.5 R17/32PR, 235MPH PR NO. 200283682
19 มกราคม 2561 TM-Z 2676/2561 จัดซื้อ TIRE Main 777-3ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200283682
19 มกราคม 2561 TM-Z 2677/2561 จัดหาสื่อสาระบันเทิงบนเครื่องบินแบบ A340-500 ประจำเดือน มีนาคม 2561 s/o 130040570
19 มกราคม 2561 TM-R 0148/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810207-7:73030 QTY 1 ea. PR 200281909
19 มกราคม 2561 TM-R 0160/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N HA1765K4281:F3700 QTY 1 EA PR-200283335/010
19 มกราคม 2561 TM-R 0161/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 91B276-00:F3700 QTY 1 EA PR-200283357/010
19 มกราคม 2561 TM-R 0162/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1509M55P02:062W0 QTY 25 EA PR-200283646/010
19 มกราคม 2561 TM-R 0163/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1644M21P04:062W0 QTY 1 EA PR-200283043/010
19 มกราคม 2561 TM-Z 2678/2561 จัดซื้อ P/N 691-075-02TG:W0544 Description GREASE, Aeroshell 33 GREEN 17KG/CAN จำนวน 24 CAN PR 200280211
19 มกราคม 2561 TM-R 0164/2561 จัดซื้อ P/N 416W4085-401:81205 Description SPACER จำนวน 100 ea PR 200283649
19 มกราคม 2561 TM-R 0165/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน p/n AR78286-1 qty 6 ea. PR. 200283204
19 มกราคม 2561 WP 0033/2561 สอบราคางานปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาล ภายในพื้นที่ห้องรับรองพิเศษ C3-1,C3-2,D3-1,D3-2 และT4-2 บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1171000015
19 มกราคม 2561 TM-Z 2679/2561 จัดซื้อ P/N 480-003-01TG:81205 Description COOLANT FLUID SIZE 5GL จำนวน 12 CAN PR 200283473
19 มกราคม 2561 TM-R 0167/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3042000-1:93835 QTY 1 ea PR200283732
19 มกราคม 2561 TM-R 0166/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/n JMS2018-7R QTY 20 EA. PR. 200283620
19 มกราคม 2561 TM-Z 2680/2561 จัดซื้อ TIRE Main B787-9 54x21.0 R23/38PR 235MPH PR NO. 200283797
19 มกราคม 2561 DW 0032/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Clerk ประจำฝ่ายอาคารและสถานที่ (WZ) 1115002032
19 มกราคม 2561 TM-R 0168/2561 provide PN 5910221 qty 10 each PR 200283666
19 มกราคม 2561 TM-R 0169/2561 provide PN 768504 qty 1 each PR 200283697
19 มกราคม 2561 TM-R 0170/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 860511-407G จำนวน 12 ea PR 200283755
19 มกราคม 2561 TM-R 0171/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 860511-408G จำนวน 6 ea PR 200283772
19 มกราคม 2561 TM-Z 2681/2561 จัดซื้อ ALIMINIUM WINDOW MASK 3M 427 จำนวน 3 รายการ PR 200283175
19 มกราคม 2561 TM-R 0174/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 945192-10:93835 QTY 8 EA PR-200283737/010
19 มกราคม 2561 TM-R 0173/2561 provide PN 764144 qty 1 each PR 200283664
19 มกราคม 2561 TM-R 0175/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 945193-10:F8001 QTY 8 EA PR-200283738/010
19 มกราคม 2561 DW 0033/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Clerk ประจำหน่วยงาน S9-M 1115001878
19 มกราคม 2561 DW 0034/2561 ขอเชิญเสนอราคารายการ Drawer Large, Plastic 1113023102
19 มกราคม 2561 DW 0035/2561 ขอเชิญเสนอราคารายการ Stainless Knife F & C Class - LHR 1113023077
19 มกราคม 2561 TM-R 0176/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PR 200283051 PR 200283051
19 มกราคม 2561 DW 0036/2561 Invitation to propose for the procurement of Spare - Part 3 items 1113022908
19 มกราคม 2561 DW 0037/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานธุรการ ประจำหน่วยงาน 1W-S 1113023079
19 มกราคม 2561 1U 2048/2561 จัดซื้อ Dehydrator
19 มกราคม 2561 1U 2047/2561 จัดซื้อ Air Filter
19 มกราคม 2561 TM-Z 2682/2561 จัดหาชิ้นอะไหล่ของ A319CJ จำนวน 2 รายการ INQ 100004671
19 มกราคม 2561 TJ 0152/2561 70023806010 P/N RD-FW7939-01
19 มกราคม 2561 TJ 0153/2561 70023613010 70023696010 P/N 465020-03040316
19 มกราคม 2561 TJ 0154/2561 71036377010 P/N 766088A
19 มกราคม 2561 TJ 0155/2561 71036181010 P/N 739515C
19 มกราคม 2561 TJ 0156/2561 71035830010 P/N 739515B
19 มกราคม 2561 TJ 0157/2561 71036195010 71036065010 P/N 3042000-1
19 มกราคม 2561 TJ 0158/2561 71036073010 P/N 295W3200-3
19 มกราคม 2561 TJ 0159/2561 70023782030 70023784010 P/N RD-AA3501-02
19 มกราคม 2561 TJ 0160/2561 70023819010 P/N 4089300-901
19 มกราคม 2561 TJ 0161/2561 70023683010 P/N 965-0680-003
19 มกราคม 2561 TJ 0162/2561 70023780010 P/N Z133H061851A
18 มกราคม 2561 1U 2041/2561 จัดซื้อ Stator Complete
18 มกราคม 2561 TM-R 0145/2561 provide PN 224-2116-53 qty 1 each PR 200283405
18 มกราคม 2561 TM-Z 2672/2561 จัดซื้อ CURTAIN 777-300 PR NO. 200282633
18 มกราคม 2561 TM-R 0146/2561 จัดซื้อ PN 1075KLM01 PR 200277384
18 มกราคม 2561 TM-R 0147/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2059-1-041-8110 จำนวน 12 ea PR 200283455
18 มกราคม 2561 WP 0014/2561 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการจัดส่งสัมภาระผู้โดยสารสำหรับสถานีภูเก็ต (HKTKK) 1175000279
18 มกราคม 2561 DW 0026/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ IATA Passenger Air Tariff, year 2018 โดยวิธีตกลงราคา 1113023052
18 มกราคม 2561 DW 0027/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ PROJECTOR LAMP P/N 801362-136 โดยวิธีตกลงราคา 1113023081
18 มกราคม 2561 DW 0028/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารปลายทาง จำนวน 1 งาน 1115002014
18 มกราคม 2561 DW 0029/2561 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Traymat Size 2/3 (Atlas) โดยวิธีพิเศษ 1113022700
18 มกราคม 2561 DW 0030/2561 Spare-part (Castor Wheel Set 303539-101) 1113022907
18 มกราคม 2561 DW 0031/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Dynamic UPS) จำนวน 1 งาน ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ 1113022363
18 มกราคม 2561 TM-R 0149/2561 จัดซื้อ P/N 65C38795-3:81205 Description KIT ( ITO-531156 ) จำนวน 1 Kit PR 200283523
18 มกราคม 2561 FZ 0005/2561 งานจัดซื้อฟิล์มยืด (Plastic Compact Seal) PR.1183006114
18 มกราคม 2561 TM-R 0150/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N TY2109-02A:00BP4 QTY 1 EA PR-200283667/010
18 มกราคม 2561 TM-R 0151/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CH34736:0AFL4 QTY 10 EA PR-200283496/010
18 มกราคม 2561 WP 0028/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Facial Tissues 1113022925
18 มกราคม 2561 TM-R 0152/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2670M21P01:062W0 QTY 2 EA PR-200283684/010
18 มกราคม 2561 TM-R 0153/2561 จัดซื้อ PN 430-65921 FUSE 120 EA PR 200282065
18 มกราคม 2561 TM-R 0154/2561 จัดซื้อ PN 90-20501 SWITCH 2 EA PR 200281973
18 มกราคม 2561 WP 0030/2561 ประกวดราคาจัดซื้อ Disposable Pillowcase Y Class 1113022981
18 มกราคม 2561 1U 2042/2561 จัดซื้อ Crankshaft Kit.
18 มกราคม 2561 1U 2043/2561 จัดซื้อ Cylinder Mid Mounting
18 มกราคม 2561 1U 2044/2561 จัดซื้อ Power Electronic
18 มกราคม 2561 1U 2045/2561 จัดซื้อ Section
18 มกราคม 2561 1U 2046/2561 จัดซื้อ Door Net Blue
18 มกราคม 2561 TM-R 0156/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 860511-405AH จำนวน 5 ea PR 200283652
18 มกราคม 2561 TM-R 0157/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 33440018-6 จำนวน 10 ea PR 200283611
18 มกราคม 2561 TM-R 0158/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 132VJ2RL17B:31645 QTY 1 ea. PR 200283232
18 มกราคม 2561 TM-R 0159/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2-8011-1:97415 QTY 2 ea. PR 200278208
18 มกราคม 2561 TM-Z 2667/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 724-339-01TG:92310 Description PAINT PU ALEXIT FST 404-12 SMOKE จำนวน 10 CAN PR: 200283420/00010
18 มกราคม 2561 TM-Z 2674/2561 โครงการจัดซื้อ P/N 724-418-01TG:92310 Description PAINT PU ALEXIT FST 404-12 WHITE จำนวน 10 can PR: 200283597/00010
18 มกราคม 2561 TM-R 0155/2561 จัดซื้อ PN SCD313-30-2 I.C. 20 EA PR 200282855
17 มกราคม 2561 TM-R 0129/2561 จัดซื้อ P/N 314W5510-34:81205 Description FAIRING-WING จำนวน 4 EA PR 200283403
17 มกราคม 2561 DW 0022/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 1113023025
17 มกราคม 2561 DW 0023/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและพัฒนา Applications สำหรับ Thai Website (Web Revamp : Web Content Management of Internet Sales Improvement Project) จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ 1114001656
17 มกราคม 2561 DW 0024/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ SPICE (SPA and Interline Computerized Efficiency System) จำนวน 1 งาน 1112000036
17 มกราคม 2561 TM-R 0108/2561 จัดซื้อ PN 314W5281-10 Bracket qty 1 ea PR 200283199
17 มกราคม 2561 TM-Z 2668/2561 จัดซื้อ P/N DSS0100:53117 Description SURFACE SEAL จำนวน 36 KIT PR 200283476
17 มกราคม 2561 DW 0025/2561 ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์ ครั้งที่สอง 1115002042
17 มกราคม 2561 FZ 0004/2561 งานจัดซื้อแผ่นรองอุปกรณ์สำหรับบรรทุกสินค้า (Slave Pallet with Roller Deck) 15 ยูนิต PR 1181000449
17 มกราคม 2561 TM-R 0130/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJEV1-1N5081-03 จำนวน 5 ea PR 200283466
17 มกราคม 2561 TM-R 0131/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2006-1-911-8110 จำนวน 500 ea PR 200283454
17 มกราคม 2561 WP 0022/2561 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ (Elevator) No.6 สำหรับอาคารครัวการบิน (DC) ดอนเมือง 1191000913
17 มกราคม 2561 WP 0023/2561 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Unit Cooler of Cold Room สำหรับแผนกซ่อมบำรุงครัวภาคพื้น (CT-R) ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง (DC1) 1191000915
17 มกราคม 2561 WP 0032/2561 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสำนักงานใหญ่ 087852
17 มกราคม 2561 TM-R 0132/2561 provide PN 113-150-1 qty 60 each PR 200283196
17 มกราคม 2561 TM-Z 2669/2561 จัดซื้อ P/N 693-050-03TG:W0295 Description AV8 CORROSION PREV COMP 400ML จำนวน 240 CAN PR 200283163
17 มกราคม 2561 TM-Z 2670/2561 ประกาศจัดซื้อ Seat Track Cleaner PR NO 200281600
17 มกราคม 2561 TM-R 0138/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 4305990100 qty 14 ea. PR. 200283437
17 มกราคม 2561 TM-R 0133/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJPL4-1L1082-01 จำนวน 92 ea และ PN FJPL4-1L1082-02 จำนวน 92 ea PR 200283049
17 มกราคม 2561 TM-R 0139/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 320522-15:59364 QTY 1 EA PR-200283401/010
17 มกราคม 2561 WP 0016/2561 สอบราคางานซ่อมโครงสร้างเหล็กภายในหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ของระบบเครื่องทำความเย็น (Water Chiller) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ OPC 1111001723
17 มกราคม 2561 TM-R 0134/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 01321-01 จำนวน 500 M และ PN 01322-01 จำนวน 500 M PR 200283008,200283009
17 มกราคม 2561 TM-R 0135/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJEV1-1J8000-01 จำนวน 70 ea PR 200283366
17 มกราคม 2561 TM-R 0136/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2006-1-921-8008 จำนวน 100 ea PR 200283220
17 มกราคม 2561 TM-R 0137/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 446090-3 จำนวน 6 ea PR 200283412
17 มกราคม 2561 WP 0031/2561 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 60,000 BTU./HR. บริเวณหอลิฟต์ อาคาร 3 ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ 1111001363
17 มกราคม 2561 TM-R 0142/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9283M70G07:062W0 QTY 50 EA PR-200283484/010
17 มกราคม 2561 TM-Z 2671/2561 จัดหาพรมสำหรับเครื่อง ATR72-500 AC No.60315 จำนวน 1 set INQ 100004662
17 มกราคม 2561 TM-R 0141/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 113W6100-16 qty 1 ea PR. 200283337
17 มกราคม 2561 TM-R 0140/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N SP8551101 qty 2 ea. PR. 200282997
17 มกราคม 2561 TM-R 0143/2561 จัดซื้อ P/N 251W1653-2:81205 Description ROD ASSY IPC.27-61-04-10 ITEM.60 จำนวน 2 EA PR 200283068
17 มกราคม 2561 TM-R 0144/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 764B0000-02 qty 4 ea. PR. 200283385
17 มกราคม 2561 TM-R 0127/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP175201-5:53117 QTY 1 ea PR 200283375
16 มกราคม 2561 TM-R 0111/2561 จัดซื้อ PN 178823-14 PR 200283360
16 มกราคม 2561 TM-R 0115/2561 provide PN 9923-16 qty 4 each PR 200282605
16 มกราคม 2561 TM-Z 2665/2561 สอบราคาจัดซื้อ Seat Track Cleaner PR NO 200281599
16 มกราคม 2561 TM-R 0116/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 800637 จำนวน 15 ea PR 200282754
16 มกราคม 2561 TM-R 0117/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 803311 จำนวน 25 ea PR 200282787
16 มกราคม 2561 TM-R 0118/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJBP4-1F1155-01 จำนวน 100 ea PR 200283256
16 มกราคม 2561 1U 2038/2561 จัดซื้อ Tie Rod
16 มกราคม 2561 1U 2037/2561 จัดซื้อ Air Spring
16 มกราคม 2561 TM-R 0119/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FW32707:K0680 QTY 44 EA PR-200283135/010
16 มกราคม 2561 TM-R 0114/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2040061-103:92003 QTY 1 ea. PR 200281454
16 มกราคม 2561 TM-R 0113/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 82290-08-2:11362 QTY 2 ea. PR 200278851
16 มกราคม 2561 1U 2039/2561 จัดซื้อ Ball Bearing
16 มกราคม 2561 1U 2040/2561 จัดซื้อ Fuel Control Unit
16 มกราคม 2561 TM-Z 2666/2561 การจัดซื้อ CPU Cable Inspection Kit จำนวน 1 set PR 200278257
16 มกราคม 2561 WP 0012/2561 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร(Passenger Bus) และรถรับ-ส่งผู้ป่วยทุพลภาพ(Invalid Hi-Lift Truck) พร้อมทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ประจำกองบริการขนส่งผู้โดยสาร(2D) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1165000356
16 มกราคม 2561 TM-R 0112/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 34200402-1:05167 QTY 2 ea. PR 200283183
16 มกราคม 2561 WP 0024/2561 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Non-Chemical Water Treatment System ของระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินดอนเมือง (DC1) 1191000900
16 มกราคม 2561 WP 0026/2561 สอบราคาจัดซื้อ GIFT (SLUMBER SHADE) 1113022771
16 มกราคม 2561 TM-R 0120/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R6Z5ZCA qty 200 ea. PR. 200282762
16 มกราคม 2561 TM-R 0105/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน p/n 2201859-34 qty 2201859-34 qty 20 ea PR. 200283279
16 มกราคม 2561 DW 0020/2561 ขออนุมัติจัดซื้อ FAN HOUSING, MOTOR, IMPELLER โดยวิธีตกลงราคา 1113023057
16 มกราคม 2561 DW 0021/2561 ขออนุมัติว่าจ้างบริการบำรุงรักษา PRECISION AIR CONDITIONING SYSTEM สำหรับฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา 1155000580
16 มกราคม 2561 TM-R 0124/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2205M82G01:062W0 QTY 3 EA PR-200283327/010
16 มกราคม 2561 TM-R 0126/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 191AC3:45934 QTY 2 ea. PR 200283233
16 มกราคม 2561 TM-R 0125/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 904800-01:25693 QTY 2 ea. PR 200283235
16 มกราคม 2561 TM-R 0128/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4680-0001-01:63367 QTY 2 ea. PR 200281616
15 มกราคม 2561 1U 2036/2561 จัดซื้อ Cargo Net
15 มกราคม 2561 TM-Z 2560/2561 จัดซื้อ Turbine BP2197(24QT/1BX) P/N 690-107-01TG PR 200282748
15 มกราคม 2561 NP-R 0001/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ - ช่อง Fox Sport PR 1113023034
15 มกราคม 2561 NP-R 0002/2561 ขออนุมัติเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาต่างประเทศ - ช่อง Euro Sport PR 1113023034
15 มกราคม 2561 TM-Z 2661/2561 จัดซื้อ P/N 724-493-01TG:W0141 Description PAINT EXT AEROBASE GOLD E83061 จำนวน 4 CAN PR 200283160
15 มกราคม 2561 DW 0017/2561 ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 งาน
15 มกราคม 2561 1U 2035/2561 จัดซื้อ Bearing 30mm.
15 มกราคม 2561 1U 2034/2561 จัดซื้อ Plastic Bag
15 มกราคม 2561 1U 2033/2561 จัดซื้อ Shear Pin
15 มกราคม 2561 TM-Z 2662/2561 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200283372
15 มกราคม 2561 TM-Z 2663/2561 จัดซื้อ TIRE Main A320 46x17R20/30/225 PR NO. 200283372
15 มกราคม 2561 TM-R 0101/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FF05413137LS560 จำนวน 1,000 m PR 200283080
15 มกราคม 2561 TM-Z 2664/2561 จัดซื้อ A/C PAINTING 10 รายการ PR 200282994
15 มกราคม 2561 WP 0007/2561 งานว่าจ้างงานออกแบบเขียนแบบและควบคุมงามโครงการก่อสร้างครัวการบิน เชียงใหม่่ โดยวิธีคัดเลือก 1191001144
15 มกราคม 2561 WP 0013/2561 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง General Helper สำหรับสถานีอุดรธานี 1175000299
15 มกราคม 2561 WP 0020/2561 เชิญเสนอราคาจัดซื้อ HEADPHONE WITH SPONGE, Y/CL โดยวิธีพิเศษ 1113022436
15 มกราคม 2561 DW 0019/2561 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งงาน IMPROVEMENT NVR SERVER AND CAMERA FOR CCTV สำหรับอาคาร T13, T14, T15 ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน 1151000956
15 มกราคม 2561 TM-R 0103/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NSD7877511G39:1MKH2 QTY 1 ea. PR 200281165
15 มกราคม 2561 TM-R 0106/2561 จัดซื้อ PN 1211342-237 ฟืก 1211313-212-020 PR 200283077 and 200283085
15 มกราคม 2561 TM-R 0107/2561 จัดซื้อ PN 1211342-235 PR 200283105
15 มกราคม 2561 TM-R 0109/2561 จัดซื้อ P/N 113W6642-2:81205 Description FITTING ASSY - RH จำนวน 1 EA PR 200283379
15 มกราคม 2561 TM-R 0110/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 860510-492C:92824 QTY 1 ea. PR 200283112
13 มกราคม 2561 TM-R 0100/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 01N65910:F6614 QTY 1 ea. PR 200282859
12 มกราคม 2561 TM-R 0057/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1111498-11 qty 5 ea. PR. 200283056
12 มกราคม 2561 TM-R 0082/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 289-601-924-58A qty 100 ea. PR. 200283120
12 มกราคม 2561 TM-Z 2556/2561 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO.200283181
12 มกราคม 2561 TM-R 0084/2561 จัดซื้อ B787 Consignment usage for November-2017 Purchase under agreement with KLM B787 program
12 มกราคม 2561 TM-R 0085/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 304300-2:81833 QTY 1 EA PR-200283179/010
12 มกราคม 2561 WP 0019/2561 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ DATA ENTRY ประจำหน่วยงาน MC-T 1155000573
12 มกราคม 2561 TM-R 0086/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 5A2925-52 จำนวน 10 ea PR 200283168
12 มกราคม 2561 TM-Z 2558/2561 จัดซื้อ Spare Parts 4 รายการ PR 100149202
12 มกราคม 2561 TM-R 0087/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN FJSL1-1F2106-17 จำนวน 5 ea PR 200282544
12 มกราคม 2561 TM-Z 2559/2561 จัดซื้อ P/N 841-020-01TG:W1930 Description TAPE MASKING 3M FILM SERIE50 จำนวน 10 ROL PR 200283033
12 มกราคม 2561 TM-R 0088/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1999M68G05:07482 QTY 22 EA PR-200283132/010
12 มกราคม 2561 TM-R 0089/2561 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 286W0755-301:81205 QTY 1 EA PR-200283142/010
12 มกราคม 2561 TM-R 0090/2561 provide PN 147100-115 qty 6 each PR 200283123
12 มกราคม 2561 TM-R 0091/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N QA08720 qty 6 ea. PR. 200283157
12 มกราคม 2561 TM-R 0092/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 719224-4:73030 QTY 1 ea. PR 200282990
12 มกราคม 2561 DW 0018/2561 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานซ่อมบำรุงรถบัสวอลโว่ สำหรับรับ-ส่ง พนักงาน จำนวน 1 คัน 1168003892
12 มกราคม 2561 TM-R 0095/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 792999-10:73030 QTY 1 ea. PR 200283214
12 มกราคม 2561 TM-R 0094/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0A011-0236-31:S4605 QTY 1 ea. PR 200283037
12 มกราคม 2561 WP 0017/2561 สอบราคาว่าจ้างงานดูแลบำรุงรักษาล้างทำความสะอาด และตรวจสอบเครื่องเป่าลมเย็น (Air Handling Unit) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1194000319
12 มกราคม 2561 WP 0018/2561 สอบราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษา CRANE (แบบไม่รวมอะไหล่) และทำ LOAD TEST CRANE สำหรับอาคาร SINGLE HANGAR, NGINE SHOP, TWIN HANGAR, 109, 118, 121, 123, 124A, 124B, 125 และ 127 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1155
12 มกราคม 2561 TM-R 0098/2561 จัดซื้อ PN 417U6010-111 Cradle qty 2 ea PR 200283070
12 มกราคม 2561 TM-R 0097/2561 จัดซื้อ PN 453W2214-36 Panel Assy qty 2 ea PR 200283111
12 มกราคม 2561 TM-R 0096/2561 จัดซื้อ PN 453W2214-28 Panel assy qty 3 ea PR 200283070
12 มกราคม 2561 TM-R 0093/2561 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 65C80736-1269:81205 QTY 1 ea. PR 200282531