ราคากลาง
ค้นหาจากวันที่ประกาศราคากลาง  :     -      
  ***หมายเหตุ : เลขที่ประกาศที่ขึ้นต้นด้วย 'DW' หมายถึง การจัดซื้อที่ไม่มีการสร้างประกาศจัดซื้อ
วันที่ประกาศราคากลาง เลขที่ประกาศ รายละเอียด Remarks เอกสารแนบ เอกสารแนบ
25 เมษายน 2562 TM-R 0361/2562 provide PN L78CE05460-100 quantity 3 each PR 200315812
25 เมษายน 2562 TM-R 0362/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810206-5:73030 QTY 1 ea. PR 200315680
25 เมษายน 2562 WP 0125/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Foil Casserole Y Class (V1) 1113027020
25 เมษายน 2562 WP 0124/2562 สอบราคาจัดซื้อป้ายห้อยกระเป๋า (PRIORITY TAG) 1113026953
25 เมษายน 2562 TM-R 0363/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 810206-5:73030 QTY 1 ea. PR 200315289
25 เมษายน 2562 DW 0146/2562 Invitation to propose for the procurement of Spare-part 3 items (TG/10-2-1/0376/2019) PR 1113026827
24 เมษายน 2562 TM-R 0357/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 111718-11 qty 1 ea. PR. 200323189
24 เมษายน 2562 TM-R 0358/2562 จัดซื้อ PN FRNC2R301G1 PR 200315687
24 เมษายน 2562 TM-Z 0098/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A380 50X20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200315601
24 เมษายน 2562 TM-Z 0099/2562 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200315601
24 เมษายน 2562 TM-Z 0100/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A350 1050X395R16/28PR/245MPH PR NO. 200315602
24 เมษายน 2562 DW 0143/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงกรองน้ำ พร้อมระบบประกอบ ณ กองบริการสถานี (2K) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-11/054-059/2562) PR 1161000666
24 เมษายน 2562 TM-Z 0101/2562 จัดซื้อ MVP Bag Trent 900 All purpose stand และ MPV Bag for Multi Purpose Stand Trent700 4 ea PR200314391
24 เมษายน 2562 FZ 0010/2562 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 32 เครื่อง PR1181000565
24 เมษายน 2562 TM-R 0360/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 773000 qty 200 ea. PR. 200308571
24 เมษายน 2562 DW 0142/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ประจำสำนักงานขายภูเก็ต (HKTSD) (ที่ กบ.10-2-1/0375/2562) PR 1115002245
24 เมษายน 2562 DW 0144/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมางานบริหารจัดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ของฝ่ายธุรกิจรอยัลออร์คิดฮอลิเดย์ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0374/2562) PR 1115002221
24 เมษายน 2562 DW 0145/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ Business Performance Analysis Reporting Service (TG 10-2-1/0352/2019) PR 1115002258
24 เมษายน 2562 TJ 0098/2562 70023507010 P/N EEC9000-07
24 เมษายน 2562 TJ 0099/2562 71038945010 P/N 1701768
24 เมษายน 2562 TJ 0100/2562 71039199010 P/N A84504-4
24 เมษายน 2562 TJ 0101/2562 70025184010 P/N RD-AA8234-01
23 เมษายน 2562 TM-Z 0092/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 PR NO. 200315599
23 เมษายน 2562 TM-Z 0093/2562 จัดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200315599
23 เมษายน 2562 TM-Z 0094/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH PR NO. 200315600
23 เมษายน 2562 TM-Z 0095/2562 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200315600
23 เมษายน 2562 TM-R 0351/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 24E507009G03:0AJJ0 QTY 10 ea. PR 200315224
23 เมษายน 2562 TM-R 0352/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 100-2602-01:0TMJ9 QTY 62 ea. PR 200314250
23 เมษายน 2562 TM-R 0353/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 401U3500-56111 QTY 30 ea. PR 200314679010
23 เมษายน 2562 DW 0141/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0367-0370/2562) PR 1111000649
23 เมษายน 2562 TM-Z 0096/2562 จัดซื้อ PN 302-332-01TG SEALANT MC-460B1/4 PAST-LIKE จำนวน 240 KIT PR 2000315521
23 เมษายน 2562 TM-R 0354/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-NB2111-02:1UL05 QTY 1 ea. PR 200315258
23 เมษายน 2562 TM-R 0355/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-NB2504-01:1UL05 QTY 1 ea. PR 200315259
23 เมษายน 2562 TM-R 0356/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-NB2600-01:1UL05 QTY 2 ea. PR 200315260
23 เมษายน 2562 TM-Z 0097/2562 จัดซื้อพัสดุของเลิคอปเตอร์ S-92A จำนวน 4 รายการ INQ 100005125
22 เมษายน 2562 TM-R 0345/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-FA6013-62 qty 100 ea PR. 200315481
22 เมษายน 2562 TM-R 0346/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N H602S160D201 qty 50 ea. PR. 200315041
22 เมษายน 2562 TJ 0091/2562 70025236010 P/N 5701-1-1
22 เมษายน 2562 TJ 0092/2562 70025187020 P/N 822-0998-102
22 เมษายน 2562 NP-R 0025/2562 ค่าถ่ายทำ และผลิต VDO Clip ออนไลน์เที่ยวเมืองไทย (ใต้และอีสาน) PR 1113027005
22 เมษายน 2562 TM-R 0348/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1B5000-135000-7:D1347 QTY 10 ea. PR 200314880
22 เมษายน 2562 TJ 0093/2562 70025278010 P/N 822-0953-001
22 เมษายน 2562 TJ 0094/2562 70025232010 P/N RD-FA1071-01
22 เมษายน 2562 TJ 0095/2562 70025202010 70025202020 P/N 87232329V03
22 เมษายน 2562 TJ 0096/2562 70025202030 P/N 87232329V03
22 เมษายน 2562 TM-R 0350/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7400-3:29780 QTY 2 ea. PR 200315346
22 เมษายน 2562 TM-R 0349/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 5066T80P11:63760 QTY 5 EA PR-200315244/010
22 เมษายน 2562 TJ 0097/2562 70024893010 P/N 465020-03030316
18 เมษายน 2562 TZ 0164/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.Fokker # 27228
18 เมษายน 2562 TM-R 0336/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 129320-5 qty 50 ea. PR. 200313502
18 เมษายน 2562 TM-R 0337/2562 provide PN DAS1189AH08G034 quantity 40 each PR 200283253
18 เมษายน 2562 TM-R 0338/2562 provide PN DAS1189AH15G034 quantity 40 each PR 200311662
18 เมษายน 2562 DW 0139/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการเข็นรถ Wheelchair ผู้โดยสาร เพื่อให้บริการสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า ประจำสถานีภูเก็ต จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0360-0362/2562) PR 1175000369 , 1175000372
18 เมษายน 2562 WP 0104/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ ผ้า Dark Blue Wool สำหรับตัดเครื่องแบบนักบิน (Poly55% Wool45%) 1113026839
18 เมษายน 2562 DW 0140/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Suitcase for Cockpit & Cabin Crew (รุ่น Aeris Comfort) โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0300/2562) PR 1113026838
18 เมษายน 2562 TM-R 0339/2562 จัดซื้อ PN 4073972-10 INTEGRATED SWITCH PANEL LEFT 1 EA PR 200314655
18 เมษายน 2562 TM-R 0340/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 47172-540:F6103 QTY 1 ea. PR 200314551
18 เมษายน 2562 TM-R 0341/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 65-46116-59:81205 QTY 1 ea. PR 200315221
18 เมษายน 2562 TM-R 0342/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-17:U2569 QTY 1 EA PR-200314892/010
18 เมษายน 2562 TM-R 0343/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-22:U2569 QTY 1 EA PR-200314894/010
18 เมษายน 2562 TM-R 0344/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 65-46116-59:81205 QTY 1 ea. PR 200315221
18 เมษายน 2562 TJ 0084/2562 70024999010 P/N 465020-03040316
18 เมษายน 2562 TJ 0085/2562 70025100010 P/N 803662-01
18 เมษายน 2562 TJ 0086/2562 70025229010 P/N C16221QA01
18 เมษายน 2562 TJ 0087/2562 70025104010 P/N 465020-03040316
18 เมษายน 2562 TJ 0088/2562 70025248010 70025263010 P/N 2118860-4
18 เมษายน 2562 TJ 0089/2562 70024742010 P/N EEC9000-07
18 เมษายน 2562 TJ 0090/2562 70025078010 P/N EEC9000-10
17 เมษายน 2562 WP 0119/2562 สอบราคาจัดซื้อระบบเสียง (SOUND SYSTEM) สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ 111001980
17 เมษายน 2562 TM-R 0333/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1019439-2-001:73030 QTY 1 ea. PR 200314924
17 เมษายน 2562 DW 0138/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ธุรการ (Clerk) ประจำกองลูกค้าสัมพันธ์และงานบริการ (1J-D) (ที่ กบ.10-2-12/0119-0122/2562) PR 1143000350
17 เมษายน 2562 TM-R 0334/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5914421 qty 1 ea PR. 200315071
17 เมษายน 2562 TM-R 3037/2562 จัดซื้อ TOP Kits PR 200302842-010-020
17 เมษายน 2562 TM-R 3038/2562 จัดซื้อ TOP Kits PR 200302842-010-020
17 เมษายน 2562 TM-R 0335/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 0154JV:K5459 QTY 1 EA PR-200315184/010
12 เมษายน 2562 TZ 0163/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.Fokker # 27228
12 เมษายน 2562 TM-R 0327/2562 provide PN 005-RL-05 quantity 1 each PR 200313140
12 เมษายน 2562 WP 0118/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Drawer Perforated Standard (Atlas) 1113026932
12 เมษายน 2562 TM-R 0329/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 161W1224-5:81205 QTY 4 ea. PR 200314464
12 เมษายน 2562 TM-R 0328/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN G800100-3:61423 QTY 20 ea. PR 200314565
12 เมษายน 2562 TM-R 0282/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R6Z14ZC1 qty 50 ea PR. 200308601
12 เมษายน 2562 TM-R 0330/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9781-2 qty 10 ea. PR. 200312995
12 เมษายน 2562 TM-Z 0091/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน ATR72-500 จำนวน 5 รายการ INQ 100005115
12 เมษายน 2562 DW 0136/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดการและเช่าอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0347/2562) PR 1113026944
12 เมษายน 2562 DW 0137/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ประจำสำนักงานขายจังหวัดกระบี่ (KBVSD) (ที่ กบ.10-2-1/0118/2562) PR 1115002236
12 เมษายน 2562 TM-R 0331/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 774469-4:73030 QTY 1 ea. PR 200314550
11 เมษายน 2562 TM-R 0318/2562 จัดซื้อ PN FRNC2L301G1 PR 200314759
11 เมษายน 2562 TM-R 0319/2562 จัดซื้อ PN 439001333 Kit 15 KIT PR 200314282
11 เมษายน 2562 NP-R 0024/2562 ขอความเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์) PR 1113026948
11 เมษายน 2562 TM-R 0321/2562 จัดซื้อ PN R5Z230ZC SCREEN TOUCH 6.5" 50 EA PR 200313614
11 เมษายน 2562 TM-R 0322/2562 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 10 EA PR 200313891
11 เมษายน 2562 TM-Z 0089/2562 จัดซื้อ Turbine BP2197(24QT/1BX) P/N 690-107-01TG จำนวน 14,880 QT PR 200314207
11 เมษายน 2562 TM-R 0325/2562 จัดซื้อ PN 3AAL1344501TGAC:1 PR 200311784
11 เมษายน 2562 TM-R 0323/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 442274:06848 QTY 1 EA PR-200313244/010
11 เมษายน 2562 TM-R 0324/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3880938-1:81833 QTY 40 EA PR-200314232/010
11 เมษายน 2562 WP 0105/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง CLERK เพื่อสนับสนุนงานบัญชีพัสดุและทรัพย์สิน (TH-J) 1155000715
11 เมษายน 2562 DW 0132/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการ (Out-job) แรงงานทำหน้าที่ต่างๆเพื่องานจัดส่งอาหารกล่องและเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม สำหรับบริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น1ทุกมาตรฐานในเที่ยวไปและเที่ยวกลับของบริษัท ขนส่ง จำกัด ณ สถานีขนส่งหมอชิตและสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ PR 1195001449
11 เมษายน 2562 DW 0133/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Holder Plate จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0336/2562) PR 1113026659
11 เมษายน 2562 DW 0134/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Plastic Cover จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0335/2562) PR 1113026585
11 เมษายน 2562 DW 0135/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Marketing Research Analyst 2 และตำแหน่ง Marketing Research Analyst 1 ประจำหน่วยงาน YR (ที่ กบ.10-2-12/0112/2562) PR 1115002280
11 เมษายน 2562 TM-R 0326/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 00083-002:32500 QTY 50 ea. PR 200314697
11 เมษายน 2562 TM-Z 0090/2562 โครงการจัดซื้อ CALLA 301A LEMON Size 200 Li P/N 361-060-01TG จำนวน 80 BL PR # 200313800
10 เมษายน 2562 TM-R 0311/2562 จัดซื้อ P/N 113W9389Y1 QTY 30 ea. PR 200308475
10 เมษายน 2562 TM-R 0312/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N8061-639:66503 QTY 1 EA PR-200314025/010
10 เมษายน 2562 TM-R 0313/2562 A350 consignment for OCT2018 A350 consignment for OCT2018
10 เมษายน 2562 TM-R 0314/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-911-8110 PR 200314810
10 เมษายน 2562 TM-R 0315/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 005-RL-05-0000:K8081 QTY 1 EA PR-200313140/020
10 เมษายน 2562 TM-R 0316/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN C412212-103:81205 QTY 2 ea. PR 200314524
10 เมษายน 2562 TM-R 0317/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 129100-1009:C1572 QTY 5 ea. PR 200314641
09 เมษายน 2562 TM-Z 0082/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH PR NO. 200314458
09 เมษายน 2562 TM-Z 0083/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200314460
09 เมษายน 2562 TM-R 0309/2562 provide PN L78CE05450-100 quantity 3 each PR 200313844
09 เมษายน 2562 TM-Z 0084/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200314634
09 เมษายน 2562 TM-Z 0085/2562 จัดซื้อ TIRE Main A320 46x17R20/30/225 PR NO. 200314636
09 เมษายน 2562 TM-Z 0086/2562 จัดซื้อ TIRE Main 773-ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200314638
09 เมษายน 2562 TM-Z 0087/2562 จัดซื้อ TIRE Main B787-9 54x21.0 R23/38PR 235MPH PR NO. 200314639
09 เมษายน 2562 TM-Z 0088/2562 จัดซื้อ TIRE Main A350 1400X530R23/42PR/235MPH PR NO. 200314667
09 เมษายน 2562 TM-R 0310/2562 จัดซื้อ PN AV0401 PR 200314451
09 เมษายน 2562 WP 0117/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการเข็นรถ Wheelchair เพื่อให้บริการผู้โดยสาร สำหรับฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกวดราคา 1175000365, 1175000366
09 เมษายน 2562 WP 0116/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งพนักงาน ประจำฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา 1154000548
09 เมษายน 2562 DW 0131/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าอุปกรณ์โครงการ Security Information and Event Management (SIEM) Enhancement จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0333-0334/2562) PR 1114001990
05 เมษายน 2562 TM-R 0307/2562 provide pn 668Z701232-12 quantity 1 each PR 200313607
05 เมษายน 2562 TM-Z 0080/2562 จัดซื้อ 787 Toolbox Authoring PR 200314155
05 เมษายน 2562 TM-Z 0081/2562 จัดซื้อ Consignment BPTO-2380 จำนวน 3,420 QT.CAN PO 84000028
05 เมษายน 2562 DW 0130/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อบริการข้อมูลด้านการเงิน (Financial data services) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0117/2562) PR 1112000199
05 เมษายน 2562 TJ 0081/2562 70025253010 P/N 822-0953-001
05 เมษายน 2562 WP 0113/2562 ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร (Elevator) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1191001341
05 เมษายน 2562 TM-R 0308/2562 จัดซื้อ PN 38200-945 PR 200310906
05 เมษายน 2562 TJ 0082/2562 70024810010 P/N 7400-3
05 เมษายน 2562 TJ 0083/2562 70024902010 P/N 2119835-6
04 เมษายน 2562 TM-R 0301/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3352-91-15600:D1347 QTY 2 ea. PR 200313664
04 เมษายน 2562 TM-R 0302/2562 A350 Consignment / Consumption for August 2018 A350 Consignment / Consumption for August 2018
04 เมษายน 2562 1J-O 1007/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีกัลกัตตา
04 เมษายน 2562 TM-R 0303/2562 A350 Consignment / Consumption for DEC 2018 A350 Consignment / Consumption for DEC 2018
04 เมษายน 2562 TM-R 0304/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2341788-1:70210 QTY 1 ea. PR 200312660
04 เมษายน 2562 TM-R 0305/2562 จัดซื้อ PN WS6957-00 PR 200313909
04 เมษายน 2562 TM-R 0306/2562 จัดซื้อพัสดุอากาสยาน PN C20672300:F6137 QTY 7 ea. PR 200313575
04 เมษายน 2562 TM-Z 0079/2562 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200314457
03 เมษายน 2562 TM-Z 0078/2562 จัดซื้อ Personal Portable Lift I/A LT 022-2018
03 เมษายน 2562 TM-R 0295/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3505448-5-1:59364 QTY 1 EA PR-200313377/010
03 เมษายน 2562 WP 0108/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน (Cabin Cleaner) ที่ กองบริการภายในอากาศยาน (2C) 1165000374
03 เมษายน 2562 WP 0111/2562 สอบราคาว่าจ้างล้างทำความสะอาด และตรวจสอบเครื่องดูดควัน (Exhaust Hood) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1194000373
03 เมษายน 2562 WP 0112/2562 สอบราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรถยกไฟฟ้า (Electric Lifting Car) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1194000374
03 เมษายน 2562 TM-R 0297/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 442564:062W0 QTY 1 EA PR-200313763/010
03 เมษายน 2562 TM-R 0187/2562 Purchase Cover PR 200307862
03 เมษายน 2562 TM-R 0217/2562 Purchase Pipes PR 200309339
03 เมษายน 2562 TM-R 0229/2562 Purchase Cover PR 200310264
03 เมษายน 2562 TM-R 0192/2562 Purchase Support PR 200310657
03 เมษายน 2562 TM-R 0213/2562 Purchase Duct PR 200311036
03 เมษายน 2562 TM-R 0242/2562 Purchase Mod Kit PR 200312499
03 เมษายน 2562 TM-R 0296/2562 Purchase Bracket PR 200314180
03 เมษายน 2562 DW 0124/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ประจำสำนักงานขายภูเก็ต (HKTSD) (ที่ กบ.10-2-1/0274/2562) PR 1115002245
03 เมษายน 2562 DW 0125/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมางาน (Out Job) โครงการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Customer Feedback Manager) ของกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0276/2562) PR 1115002237
03 เมษายน 2562 TM-R 0299/2562 Consignment บริษัท PDQ ประจำเดือนมีนาคม 2562 37000990
03 เมษายน 2562 TM-R 0300/2562 Consignment บริษัท Satair ประจำเดือนมีนาคม 2562 37000994
03 เมษายน 2562 TM-R 0298/2562 Consignment บริษัท Proponent ประจำเดือนมีนาคม 2562 37000989
02 เมษายน 2562 TZ 0162/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.casa # 28053
02 เมษายน 2562 TZ 0165/2562 ส่ซ่อม WEIGHING SYSTEMS P/N.64001-03J S/N.1076G4
01 เมษายน 2562 1U 2017/2562 งานว่าจ้างซ่อมฟื้นฟูสภาพภายใน (Renovate) รถ Micro Bus จำนวน 30 คัน
01 เมษายน 2562 TM-R 0285/2562 จัดซื้อ KIT PR200246931
01 เมษายน 2562 TM-R 0286/2562 จัดซื้อ PN 858805-470C PR 200313672
01 เมษายน 2562 TM-R 0287/2562 จัดซื้อ PN 858805-469C PR 200313675
01 เมษายน 2562 TM-R 0288/2562 A320 TSP consignment usage for AUG2018 A320 TSP consignment usage for AUG2018
01 เมษายน 2562 TM-R 0289/2562 A320 TSP consignment usage for SEP2018 A320 TSP consignment usage for SEP2018
01 เมษายน 2562 TM-R 0291/2562 A320 TSP consignment usage for OCT2018 A320 TSP consignment usage for OCT2018
01 เมษายน 2562 TM-R 0290/2562 จัดซื้อ KIT P/N 005W3338-1--QTY 6 KIT PR200288179
01 เมษายน 2562 TM-R 0292/2562 A320 TSP consignment usage for NOV2018 A320 TSP consignment usage for NOV2018
01 เมษายน 2562 TM-R 0293/2562 A320 TSP consignment usage for DEC2018 A320 TSP consignment usage for DEC2018
01 เมษายน 2562 TM-R 0294/2562 A320 TSP consignment usage for JAN2019 A320 TSP consignment usage for JAN2019
01 เมษายน 2562 NP-R 0023/2562 การจัดซื้อของที่ระลึก (Giveaway) เพื่อสนับสนุนกิจการส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ PR 1113026807
29 มีนาคม 2562 TM-R 0283/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 7101-265:25693 QTY 6 EA PR-200313369/010
29 มีนาคม 2562 DW 0122/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าจักรยาน สำหรับกองควบคุมการบรรทุก (KL) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 50 คัน (ที่ กบ.10-2-1/0299/2562) PR 1174000339
29 มีนาคม 2562 DW 0123/2562 Airfare Pricing Benchmark Service ( TG 03-2/22-23/19) PR 1115002207
29 มีนาคม 2562 WP 0109/2562 สอบราคาเช่ารถตู้สำหรับใช้งานในกิจการของบริษัทฯ ประจำสำนักงานขายจังหวัดกระบี่ PR 1114002016
29 มีนาคม 2562 TM-R 0284/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-NA1010-22 qty 100 ea. PR. 200311781
29 มีนาคม 2562 TM-Z 0077/2562 จัดซื้อ FLUID PHOSPHATE ESTER HYJET P/N 483-042-01TG:W1470 PR 200313736
28 มีนาคม 2562 TZ 0161/2562 จัดหา O'Ring P/N.DHS613-261.22
28 มีนาคม 2562 TZ 0159/2562 ส่งซ่อม Electronic Display P/N.7003110-901 S/N.90095215
28 มีนาคม 2562 TZ 0160/2562 ส่งซ่อม KDF.806 ADF P/N.066-1077-01 S/N.KDF806-8967
28 มีนาคม 2562 WP 0093/2562 ประกวดราคาว่าจ้างงานปรับปรุง สำนักงาน HKTKK บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1,2 ท่าอากาศยานภูเก็ต 1171000121
28 มีนาคม 2562 WP 0101/2562 สอบราคาจัดซื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยาวสำหรับนักบิน (Shirt short/long sleeves for cockpit crew) 1113026841
28 มีนาคม 2562 WP 0102/2562 สอบราคาจัดซื้อ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย (Shirt long sleeves for cabin crew) 1113026840
28 มีนาคม 2562 WP 0107/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าพันคอสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง (Scarf for female cabin crew) 1113026399
28 มีนาคม 2562 TJ 0078/2562 71038480010 P/N 1701768
28 มีนาคม 2562 TJ 0079/2562 70025010010 P/N 465020-03040316
28 มีนาคม 2562 TJ 0080/2562 70025019010 P/N 4089400-901
28 มีนาคม 2562 TM-R 0280/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 10-210101-002:K0654 QTY 1 ea n PN 10-210201-002:K0654 QTY 1 ea. PR 200313624 200313542
28 มีนาคม 2562 TM-R 0281/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R6Z14ZC1 qty 100 ea. PR> 200307789
27 มีนาคม 2562 TM-R 0275/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 683L178G07:07482 QTY 1 EA PR-200313139/010
27 มีนาคม 2562 TM-R 0276/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N XA11-060-000700 qty 10 ea. PR. 200311762
27 มีนาคม 2562 WP 0106/2562 สอบราคางานว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Servers จำนวน 70 Units 1114002012
27 มีนาคม 2562 TM-R 0277/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN HG2050BC02:65507 QTY 1 ea. PR 200313425
27 มีนาคม 2562 TM-R 0278/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856LU6:04274 QTY 1 ea. PR 200313349
27 มีนาคม 2562 TM-R 0279/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B3856-904:F0296 QTY 2 ea. PR 200313116
26 มีนาคม 2562 TM-Z 0073/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A380 50X20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200313323
26 มีนาคม 2562 TM-Z 0074/2562 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200313323
26 มีนาคม 2562 TM-Z 0075/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A350 1050X395R16/28PR/245MPH PR NO. 200313327
26 มีนาคม 2562 TM-Z 0076/2562 จัดซื้อ P/N 30048-000-68 or 3129675-01 : Auto Feather Control Unit จำนวน 6 EA INQ 100005053
26 มีนาคม 2562 NP-R 0021/2562 การจัดทำการตลาดออนไลน์แบบ Growth Management Platform PR 1113016925
26 มีนาคม 2562 NP-R 0022/2562 การจัดหาการสนับสนุนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด สำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ต Thailand's International Jazz Festival 2019 PR 1113026833
26 มีนาคม 2562 TJ 0075/2562 70025024010 P/N 2119835-7
26 มีนาคม 2562 TJ 0076/2562 70025091010 P/N HG2040AD03
26 มีนาคม 2562 TJ 0077/2562 70025131010 70025133010 P/N HG2060AD01
26 มีนาคม 2562 DW 0119/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Data Entry Supervisor ประจำหน่วยงาน TE-L (ที่ กบ.10-2-12/0102/2562) PR 1155000722
25 มีนาคม 2562 TM-Z 0067/2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ STORAGE AND JUNCTION WATER HOSE CART PR NO 200295898
25 มีนาคม 2562 1U 2016/2562 ว่าจ้างผู้ให้บริการซ่อมสร้างปรับปรุงสภาพ Rack วางตู้ ULD จากชั้นเดียวเป็นสองชั้นของสถานีภูเก็ต
25 มีนาคม 2562 TM-R 0273/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R6Z5ZCA qty 200 ea. PR, 200310581
25 มีนาคม 2562 WP 0099/2562 ประกวดราคาว่าจ้างบริการ DDoS Mitigation System จำนวน 1งาน PR 1112000195
25 มีนาคม 2562 TM-Z 0072/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน ATR72-500 จำนวน 14 รายการ INQ 100005105
25 มีนาคม 2562 TM-R 0274/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1U1525-6:60029 QTY 1 EA PR-200312986/010
22 มีนาคม 2562 1J-O 2003/2562 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานี DHAKA
22 มีนาคม 2562 TM-R 0269/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 315W1591-2:81205 QTY 1 EA PR-200313198/010
22 มีนาคม 2562 TM-R 0270/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1721F4:59885 QTY 2 ea. PR 200312859
22 มีนาคม 2562 DW 0117/2562 Weather Service Data and Turbulence Management Enhancement (TG 05-1-3/011/2562) PR 1113026209
22 มีนาคม 2562 TM-R 0256/2562 จัดซื้อพัสดุอาาศยาน PN 92755-15:73030 QTY 1 ea. PR 200304886
22 มีนาคม 2562 TM-R 0271/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4441227-058-001:16827 QTY 4 ea. PR 200312846
22 มีนาคม 2562 TM-Z 0068/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 PR NO. 200313317
22 มีนาคม 2562 TM-Z 0069/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH PR NO. 200313321
22 มีนาคม 2562 TM-Z 0070/2562 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200313321
22 มีนาคม 2562 TM-Z 0071/2562 จีดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200313317
22 มีนาคม 2562 TM-R 0272/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 9008000-11403:F9111 QTY 15 ea PR 200313332 -200313334
21 มีนาคม 2562 TM-Z 0065/2562 จัดซื้อ Oxygen Module P/N 115645-01 จำนวน 50 EA INQ 100005116
21 มีนาคม 2562 TM-Z 0066/2562 จัดซื้อพัสดุของ A319CJ : Fan Assy Cooling P/N 4101099H จำนวน 1 EA INQ 100005114
21 มีนาคม 2562 DW 0116/2562 In-flight Wi-Fi Internet Data and Service ( TG 10-2-1/0246/2019 ) PR 1113026376
21 มีนาคม 2562 TM-R 0251/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CH34829:0AFL4 QTY 30 EA PR-200312791/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0252/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CA06039D:F0559 QTY 30 EA PR-200312792/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0253/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 304300-2:81833 QTY 2 EA PR-200312845/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0254/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1151072-2:07217 QTY 3 EA PR-200313034/010
21 มีนาคม 2562 TZ 0158/2562 จัดหา Valve Assem-Solenoid P/N101-380021-3
21 มีนาคม 2562 TM-R 0255/2562 provide PN 668Z701132-18 quantity 2 each PR 200312459
21 มีนาคม 2562 TM-R 0257/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 773289-18:73030 QTY 1 ea. PR 200304888
21 มีนาคม 2562 TM-R 0268/2562 Provide PN 26-508 quantity 300 each PR 200312754
21 มีนาคม 2562 TM-R 0260/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN D97C00-682:F0422 QTY 10 ea. PR 200313164
21 มีนาคม 2562 TM-R 0261/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-AA6983-07 qty 50 ea PR. 200311151
21 มีนาคม 2562 TM-R 0259/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP103801-113:53117 QTY 1 ea. PR 200313129
21 มีนาคม 2562 TM-R 0263/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 4132034-1:99193 QTY 1 EA PR-200312832/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0264/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FK14757:K0680 QTY 1 EA PR-200313062/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0265/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FK24326:K0680 QTY 3 EA PR-200313063/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0266/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N FK14724:K0680 QTY 1 EA PR-200313064/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0267/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 005RL05:K8081 QTY 1 EA PR-200313140/010
21 มีนาคม 2562 TM-R 0262/2562 จัดซื้อพัสดุอาษศยาน PN 7400-3:29780 QTY 1 ea. PR 200313006
20 มีนาคม 2562 TM-R 0243/2562 จัดซื้อ PN SCD313-30-2 I.C. 20 EA PR 200309374
20 มีนาคม 2562 TM-R 0250/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN C20605000:F6137 QTY 6 ea. PR 200313038
20 มีนาคม 2562 DW 0113/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของกองการผลิต (CP) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 108 แรง/วัน (ที่ กบ.10-2-1/0283/2562) PR 1195001345
20 มีนาคม 2562 DW 0114/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกอาหารและเครื่องดื่ม บรรทุกสินค้า ขนถ่ายสินค้า และทำความสะอาดรถของแผนกบริการขนส่ง (CL-D) ประจำฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และที่อื่นๆ PR 1195001265
20 มีนาคม 2562 DW 0115/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานลำเลียง ส่งมอบอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และสิ่งของเบ็ดเตล็ดขึ้นเครื่องบิน ที่แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ประจำฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและที่อื่นๆ PR 1195001262
20 มีนาคม 2562 TM-R 0246/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856RE6:59885 QTY 1 ea. PR 200312864
19 มีนาคม 2562 TZ 0157/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน สำหรับใช้กับเครื่อง บ.casa # 28053 (AOG)
19 มีนาคม 2562 WP 0095/2562 สอบราคาว่าจ้าง งานรับปรุงพื้นที่ โครงการ TOCC (เพิิ่มเติม) ณ ศูนย์ปฏบัติการ OPC อาคาร A1 ชั้น 4,7,8 และ 9 1146000021
19 มีนาคม 2562 TM-R 0244/2562 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 15 EA PR 200311179
19 มีนาคม 2562 TM-R 0245/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 802300-14:53655 QTY 20 ea. PR 200312565
19 มีนาคม 2562 TM-Z 0064/2562 โครงการ P/N..B737-800-NOKSCOOT-2019:TG000 PAINT KIT FOR B737-800-NOKSCOOT จำนวน 1 KIT PR 200312756
19 มีนาคม 2562 TM-R 0247/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 787R78-029-552:51563 QTY 1 KIT PR-200312904/010
19 มีนาคม 2562 TM-R 0249/2562 จัดซื้อ PN 123327-1 ROLLER SENSORIZED 50 EA PR 200312440
19 มีนาคม 2562 TM-R 0428/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-22:81205 QTY 1 ea. PR 200312817
18 มีนาคม 2562 TZ 0156/2562 ส่งซ่อม Engine Rating Panel P/N.100-601177-002 S/N.144
18 มีนาคม 2562 TM-R 0241/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN C20605000:F6137 QTY 2 ea. PR 200312653
18 มีนาคม 2562 TM-Z 0063/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200312751
18 มีนาคม 2562 DW 0111/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Data Entry Supervisor ประจำหน่วยงาน TE-L (ที่ กบ.10-2-12/0086/2562) PR 1155000722
15 มีนาคม 2562 TM-Z 0060/2562 จัดซื้อ Advanced Resource Provision Data (ARPD) for A320,A30,A380 PR200312115
15 มีนาคม 2562 TM-Z 0061/2562 จัดซื้อ TIRE Main A350 1400X530R23/42PR/235MPH PR NO. 200312750
15 มีนาคม 2562 NP-R 0017/2562 ขอความเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ แคมเปญ Youth Fare Promotion และ รักคุณเท่าฟ้า Promotion - Bangkok Post Public Company PR 1113026733
15 มีนาคม 2562 NP-R 0016/2562 ขอความเห็นชอบแผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ แคมเปญ Youth Fare Promotion และ รักคุณเท่าฟ้า Promotion - บริษัท รามิลรักษ์ จำกัด PR 1113026733
15 มีนาคม 2562 TM-Z 0062/2562 จัดซื้อ Tension Link Scale for Recovery จำนวน 1 Set PR 200295722
15 มีนาคม 2562 TM-R 0239/2562 จัดซื้อ PN 4073972-9 INTEGRATED SWITCH PANEL RIGHT 1 EA PR 200311799
15 มีนาคม 2562 DW 0107/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้โปรแกรม Lansweeper Enterprise Unlimited Clients ระยะเวลา 1 ปี (ที่ กบ.10-2-12/0093-0095/2562) PR 1112000196
15 มีนาคม 2562 DW 0108/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Programmer 1 ประจำหน่วยงาน TE-R (ที่ กบ.10-2-12/0083/2562) PR 1155000653
15 มีนาคม 2562 TM-R 0240/2562 A350 consignment of JULY2018 A350 consignment of JULY2018
14 มีนาคม 2562 1J-O 1005/2562 การจัดหาการบริการภาคพื้นที่สถานีอิสลามาบัด
14 มีนาคม 2562 TM-R 0233/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 442274:06848 QTY 1 EA PR-200312395/010
14 มีนาคม 2562 NP-R 0018/2562 ค่าดำเนินการจัดงาน รักคุณเท่าฟ้า ประจำปี 2562 PR 1113026731
14 มีนาคม 2562 NP-R 0019/2562 ค่าพื้นที่ี สำหรับการดำเนินการจัดงาน รักคุณเท่าฟ้า ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน PR 1113026731
14 มีนาคม 2562 TM-Z 0057/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200312566
14 มีนาคม 2562 TM-Z 0058/2562 จัดซื้อ TIRE Main A320 46x17R20/30/225 PR NO. 200312566
14 มีนาคม 2562 TM-Z 0059/2562 จัดซื้อ TIRE Main 773-ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200312567
14 มีนาคม 2562 DW 0105/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานเอกสารและธุรการ (Clerk) ที่กองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ประจำฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 6 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0250/2562) PR 1195001415
14 มีนาคม 2562 TM-R 0238/2562 Provide PN 15800-356 quantity 30 each PR 200312590
14 มีนาคม 2562 TM-R 0237/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 351D9903-737:F8001 QTY 2 EA PR-200310388/010
13 มีนาคม 2562 FZY 1002/2562 งานการจัดหางานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ สถานี AKL/CHC/WLG
13 มีนาคม 2562 1U 2015/2562 จัดหายางสำหรับอุปกรณ์ Micro Bus
13 มีนาคม 2562 1U 2014/2562 จัดหายางสำหรับอุปกรณ์ BAGGAGE CART
13 มีนาคม 2562 TM-R 0230/2562 Provide PN 668Z701214-13 quantity 3 each PR 200283253
13 มีนาคม 2562 TM-R 0227/2562 จัดซื้อ 3399102-40 PR 200312336
13 มีนาคม 2562 TM-R 0234/2562 Consignment บริษัท Satair ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 37000972
13 มีนาคม 2562 TM-R 0231/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N C5116-11:K4358 QTY 1 EA PR-200311609/010
13 มีนาคม 2562 TM-R 0232/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 745-5967-517:51563 QTY 1 EA PR-200312253/010
13 มีนาคม 2562 TM-R 0235/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-911-8110 PR 200312508
13 มีนาคม 2562 WP 0090/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ GIFT (SLIPPERS FOR C/CL) 1113026692
13 มีนาคม 2562 TM-R 0236/2562 จัดซื้อ PN 14330-235 PR 200312326
12 มีนาคม 2562 FZY 0001/2562 งานการจัดหางานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ สถานี SYD/MEL/PER/BNE
12 มีนาคม 2562 TM-Z 0055/2562 จัดซื้อ Dril Tools for HS-TUD Flap Track no. 6 Mod. จำนวน 187 รายการ RFS no. SSS16-SSS37/19
12 มีนาคม 2562 TM-R 0223/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 0154JU:0AM53 QTY 1 EA PR-200312144/010
12 มีนาคม 2562 TM-R 0224/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 7FA3140A10G01 qty 50 ea PR. 200310721
12 มีนาคม 2562 TM-Z 0056/2562 จัดซื้อ SURFACE SEAL P/N DSS0100 PR 200312384
12 มีนาคม 2562 TM-R 0225/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 774469-4:73030 QTY 1 ea. PR 200308425
12 มีนาคม 2562 TZ 0155/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.H155 ,AS365N3+
12 มีนาคม 2562 WP 0088/2562 สอบราคาจัดซื้อ Glove (Nitrile Powder Free) 1113026741
12 มีนาคม 2562 TM-R 0226/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9315M41P20:062W0 QTY 1 EA PR-200311933/010
12 มีนาคม 2562 TM-R 0228/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1539M12P02:062W0 QTY 1 EA PR-200312313/010
11 มีนาคม 2562 TZ 0153/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน Engine Performance Analyser P/N.H337H-235
11 มีนาคม 2562 TZ 0154/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.เอช 175
11 มีนาคม 2562 TM-R 2020/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N P615787 qty 6 ea. PR. 200310579
11 มีนาคม 2562 TM-R 0221/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1539M12P02:062W0 QTY 1 EA PR-200312052/010
11 มีนาคม 2562 DW 0104/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของกองการช่าง (CT) ประจำฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 35 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0256/2562) PR 1195001362 - 1195001363 , 1195001365 - 1195001366 , 1195001368 - 1195001369 , 1195001351
11 มีนาคม 2562 TM-Z 0054/2562 ชื่อโครงการ จัดซื้อ CALLA 301A LEMON Size200Li P/N 361-060-01TG:W0023 PR # 200311226
11 มีนาคม 2562 TM-R 0222/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN HG1050AE10:58960 QTY 3 ea. PR 200312335
11 มีนาคม 2562 TM-R 0206/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 8184-1:30242 QTY 15 ea. PR 200311378
11 มีนาคม 2562 TJ 0060/2562 71038896010 71038880010 P/N 2230A0000-01
11 มีนาคม 2562 TJ 0061/2562 71038662010 71038662020 P/N 1544100-3
11 มีนาคม 2562 TJ 0062/2562 71038712010 P/N 1567700-3
11 มีนาคม 2562 TJ 0063/2562 71038413020 P/N 6764B040000
11 มีนาคม 2562 TJ 0064/2562 71038525010 P/N 1701768
11 มีนาคม 2562 TJ 0065/2562 71038918010 P/N 3042000-1
11 มีนาคม 2562 TJ 0066/2562 71038919010 P/N 65B01502-14
11 มีนาคม 2562 TJ 0067/2562 71038914010 P/N 234700-1005
11 มีนาคม 2562 TJ 0068/2562 72001052010 P/N 2230A0000-01
11 มีนาคม 2562 TJ 0069/2562 71038341010 P/N 71425
11 มีนาคม 2562 TJ 0070/2562 71038617010 P/N 3042000-1
11 มีนาคม 2562 TJ 0071/2562 71038630010 P/N 109300-20
11 มีนาคม 2562 TJ 0072/2562 71038716030 P/N 2341790-1
11 มีนาคม 2562 TJ 0073/2562 70024981020 P/N RD-AA8234-01
11 มีนาคม 2562 TJ 0074/2562 70025107010 P/N HG2060AD01