ราคากลาง
ค้นหาจากวันที่ประกาศราคากลาง  :     -      
  ***หมายเหตุ : เลขที่ประกาศที่ขึ้นต้นด้วย 'DW' หมายถึง การจัดซื้อที่ไม่มีการสร้างประกาศจัดซื้อ
วันที่ประกาศราคากลาง เลขที่ประกาศ รายละเอียด Remarks เอกสารแนบ เอกสารแนบ
16 สิงหาคม 2562 DW 0278/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดทำโล่ห์ที่ระลึกแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (EGP) (ที่ กบ.10-2-11/0192/2562)
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0751/2562 จัดซื้อ PN 01321-03 PR 200325190
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0752/2562 จัดซื้อ PN 01322-03 PR 200325191
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0753/2562 จัดซื้อ PN 01322-02 PR 200325146
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0754/2562 จัดซื้อ PN 01321-01 PR 200325188
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0755/2562 จัดซื้อ PN 01321-02 PR 200325189
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0756/2562 จัดซื้อ PN 6259-92015-1L PR 200325193
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0757/2562 จัดซื้อ PN 4971-19139-3A PR 200325195
16 สิงหาคม 2562 WP 0270/2562 ประกวดราคาว่าจ้างทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2019 จำนวน 1 งาน 1115002400
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0758/2562 จัดซื้อ PN FW19488 PR 200325307
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0759/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2101M69G01:062W0 QTY 8 ea. PR 200325042
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0760/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7400-3:29780 QTY 2 ea. PR 200324973
16 สิงหาคม 2562 TM-Z 0229/2562 จัดซื้อ Handheld Download Unit จำนวน 1 set (2 รายการ) PR200319996
16 สิงหาคม 2562 DW 0279/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (EGP) (ที่ กบ.10-2-11/0199/2562) PR 1113027051
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0763/2562 จัดซื้อ PN 83283D14188-1 SPRING PR 200325712
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0764/2562 จัดซื้อ PN 01504-01 PR 200325714
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0761/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-22:81205 QTY 1 ea. PR 200325734
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0765/2562 Purchase STRINGER PR 200316155
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0766/2562 จัดซื้อ PN 83282B17528-401 PR 200325698
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0767/2562 จัดซื้อ PN 83282B17533-401 PR 200325699
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0768/2562 จัดซื้อ PN 83282B17533-402 PR 200325700
16 สิงหาคม 2562 TM-R 0769/2562 จัดซื้อ PN F21050-061-301 PR 200325556
15 สิงหาคม 2562 TM-R 0748/2562 จัดซื้อ PN 90024-01 PR 200325049
15 สิงหาคม 2562 TM-R 0749/2562 provide PN AE41160 quantity 4 each PR 200325160
15 สิงหาคม 2562 TM-R 0750/2562 provide PN AE41158 quantity 4 each PR 200325161
15 สิงหาคม 2562 WP 0264/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำฝ่ายปฏิบัติการ คลังสินค้า (FA) 1155000314
15 สิงหาคม 2562 WP 0266/2562 สอบราคางานจัดซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ สำหรับโครงการ Door Access Control System Replacement จำนวน 1 ระบบ 1111002268
15 สิงหาคม 2562 DW 0277/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการ(Out-job)แรงงานทำหน้าที่ต่างๆเพื่องานจัดส่งอาหารกล่องและเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม สำหรับบริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ทุกมาตรฐาน ในเที่ยวไปและเที่ยวกลับของบริษัท ขนส่ง จำกัด ณ สถานีขนส่งหมอชิตและสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ PR 1195001449
15 สิงหาคม 2562 1U 2032/2562 Passenger Step Vehicle self-propelled Type (with canopy) 10 Units and Passenger Step Vehicle self-propelled Type (without canopy) 7 Units
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0745/2562 Purchase CHORD RH PR 200320152
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0152/2562 Purchase Cover PR 200310271
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0679/2562 Purchase Cover PR 200312355
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0484/2562 Purchase Silencer PR 200319201
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0716/2562 Purchase Holder PR 200324130
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0726/2562 Purchase Frame Pr 200324877
14 สิงหาคม 2562 DW 0270/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานปรับปรุงหลังคาระหว่างอาคาร T2 และ T3 ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0654/2562) PR 1151001147
14 สิงหาคม 2562 DW 0271/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Hardware Replacement for Aircraft Maintenance Network จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0675-0678/2562) PR 1151001305
14 สิงหาคม 2562 DW 0272/2562 ขอเชิญเสนอราคาเช่าลิขสิทธิ์รายการวาไรตี้ จำนวน 4 รายการ สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0697/2562) PR 1114002048
14 สิงหาคม 2562 DW 0273/2562 Cart (Low Waste Cart) KSSU (TG/10-2-1/0707/2019) PR 1111002183
14 สิงหาคม 2562 DW 0274/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Software จำนวน 2 รายการ (ที่ กบ.10-2-1/0722-0728/2562) PR 1151001344
14 สิงหาคม 2562 TM-R 0746/2562 จัดซื้อ PN 0856LU5 PR 200325183
14 สิงหาคม 2562 DW 0275/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป (DUAL HEIGHT STAGE) จำนวน 10 EA. สำหรับใช้ในงานพิธีต่างๆ ภายในบริษัทฯ โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-11/0157/2562) PR 1111002070
14 สิงหาคม 2562 DW 0276/2562 ขอเชิญเสนอราคาเช่าใช้ CMIOU Board Unix M7-8 โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.04-2-210-066-62) PR 1114002128
13 สิงหาคม 2562 TM-Z 0227/2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ GPU 380/220 Vac 50Hz 90KVA จำนวน 1 Unit PR NO 200321367
13 สิงหาคม 2562 TM-Z 0226/2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ Electric Lift Order Picking จำนวน 1 Unit PR NO 200320585
13 สิงหาคม 2562 TM-Z 0225/2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ Electric Fork 2.5 Tons PR NO 200320259
13 สิงหาคม 2562 TZ 0247/2562 ส่งซ่อม Governor P/N2524999-6 S/N.B25649
13 สิงหาคม 2562 TZ 0244/2562 ส่งซ่อม ADF.Receiver P/N.622-7382-101 S/NB.3P9PJ
13 สิงหาคม 2562 TZ 0245/2562 ส่งซ่อม Torque Control Unit P/N.3244706-6 S/N.A94517
13 สิงหาคม 2562 TZ 0246/2562 ส่งซ่อม Torque Control Unit P/N.3244706-6 S/N.A94535
13 สิงหาคม 2562 TM-Z 0228/2562 จัดซื้อ TIRE Main A320 46x17R20/30/225 PR NO. 200325434
13 สิงหาคม 2562 TM-R 0742/2562 จัดซื้อ PN 44643321 Support Assembly-DBL/ 6 EA PR 200323964
13 สิงหาคม 2562 TM-R 0743/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3290476-5:59364 QTY 1 ea. PR 200324044
13 สิงหาคม 2562 1U 2025/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ Cargo Tractor ยี่ห้อ HARLAN
13 สิงหาคม 2562 1U 2024/2562 จัดหา Net for Air Cargo Pallet
13 สิงหาคม 2562 DW 0265/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการขาย และพัฒนารายงานวิเคราะห์การขาย (Thai Airways Data Mart for Digital Marketing) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0708/2562) PR 1115002397
13 สิงหาคม 2562 DW 0267/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการเชื่อมต่อ Internet สำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของอากาศยาน เป็นระยะเวลา 36 เดือน (ที่ กบ.10-2-1/0668/2562) PR 1154000567
13 สิงหาคม 2562 DW 0264/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อกับอากาศยาน จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.08-3 (2-1/02-04/2562) PR 1154000595
13 สิงหาคม 2562 WP 0269/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ (Clerk) ประจำสำนักงานแพทย์ PR 1115002380
13 สิงหาคม 2562 WP 0250/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ประจำหน่วยงาน QT PR 1115002389
13 สิงหาคม 2562 1U 2026/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตู้ Container
13 สิงหาคม 2562 WP 0259/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่บริษัทนำเข้าและส่งออกประจำแผนกพิธีการศุลกากร (FF-T) PR 1185000321
13 สิงหาคม 2562 1U 2027/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตู้ Container LD-3
13 สิงหาคม 2562 1U 2028/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตู้ Container LD-3
13 สิงหาคม 2562 1U 2029/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตู้ Container LD-3
13 สิงหาคม 2562 1U 2030/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตู้ Container LD-3
13 สิงหาคม 2562 1U 2031/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ "Wide Bridge Lowerdeck Engine Assy, Perkin
13 สิงหาคม 2562 TM-R 0744/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2041683-7504:27914 QTY 1 ea. PR 200321456
13 สิงหาคม 2562 DW 0268/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้ CMIOU Board Unix M7-8 โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.04-2-210-065-62) PR 1114002128
11 สิงหาคม 2562 TM-R 0741/2562 จัดซื้อ PN 139-00-310-05CN PR 200324602
10 สิงหาคม 2562 TM-R 0740/2562 provice P/N 3-1540OPT1 quantity 10 each PR 200325162
09 สิงหาคม 2562 WP 0265/2562 สอบราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นชั้นหลังคา อาคาร 123 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1153022536
09 สิงหาคม 2562 WP 0262/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ประจำหน่วยงาน EB, EF และ EH 1115002314, 1115002316, 1115002317
09 สิงหาคม 2562 FZ 0029/2562 PLA - Pallet with Net Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 FZ 0030/2562 PMC - Pallet with Net Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 FZ 0031/2562 AKE - LD3 Container Canvas Door Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 FZ 0032/2562 AKE - LD3 Container Solid Door Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 FZ 0033/2562 AAF LD26 Container Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 FZ 0034/2562 ALF LD-6 Container Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 FZ 0035/2562 AAP LD-9 Container Procurement Letter of Invitation Reference Number TG 21-3(4)/150-152/2019 Dated August 09, 2019
09 สิงหาคม 2562 TM-R 0736/2562 จัดซื้อ PN 139-00-880-02CN PR 200324517
09 สิงหาคม 2562 TM-R 0737/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141W7400-47:81205 QTY 2 ea. PR 200325067
09 สิงหาคม 2562 TM-R 0739/2562 จัดซื้อ PN FF09657150LS550 PR 200325048
09 สิงหาคม 2562 DW 0261/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Clerk ประจำหน่วยงาน TE-S (ที่ กบ.10-2-12/0232/2562) PR 1155000733
09 สิงหาคม 2562 DW 0262/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการ (Senior Clerk) ประจำหน่วยงาน FE, FN-M, FG-Q และ FQ-R (ที่ กบ.10-2-1/0695/2562) PR 1185000309 - 1185000312
09 สิงหาคม 2562 TM-R 0738/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 84354350:FA0X2 QTY 8 ea. PR 200324843
08 สิงหาคม 2562 TZ 0238/2562 จัดหา Probe Temperature P/N.C16196AB สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.H155
08 สิงหาคม 2562 TZ 0239/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.H155 และ ฮ.AS365N3+
08 สิงหาคม 2562 TZ 0240/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.H155 และ ฮ.AS365N3+
08 สิงหาคม 2562 TM-Z 0223/2562 จัดซื้อ SURFACE SEAL P/N DSS0100:W1155 PR 200324329
08 สิงหาคม 2562 TZ 0241/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.CASA # 28053
08 สิงหาคม 2562 TZ 0242/2562 จัดหาเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่พร้อมระบบควบคุม ฯ
08 สิงหาคม 2562 TZ 0243/2562 จัดหา Portable Power Unit สำหรับ บ. CASA # 28064
08 สิงหาคม 2562 FZ 0028/2562 งานจ้างดูแลระบบ Fire Pump, DGR, Sprinkler and Pre Action ไม่รวมอะไหล่ อาคารคลังสินค้า บมจ.การบินไทย ระยะเวลาจ้าง 2 ปี PR1184000206
08 สิงหาคม 2562 1U 2022/2562 จัดหาเครื่องยนต์ Benz รุ่น OM904LA
08 สิงหาคม 2562 1U 2023/2562 จัดซื้อ Compressor complete (810-2914) THERMO KING
08 สิงหาคม 2562 NP-R 0073/2562 Title : 'Destination Poster] 3 Destinations - creative & Photo production. PR 1113028094
08 สิงหาคม 2562 TJ 0177/2562 70025400010 P/N 465020-03040316
08 สิงหาคม 2562 TJ 0178/2562 70025479010 P/N 2119835-6
08 สิงหาคม 2562 TJ 0179/2562 70025594010 P/N 1519M89P29
08 สิงหาคม 2562 TJ 0180/2562 70025606010 P/N 822-0953-001
08 สิงหาคม 2562 TM-Z 0224/2562 ชื่อโครงการ PN BAC1522-678-6174:81205 EXTRUSION จำนวน 1250 FT เลขที่ PR. 200324073
08 สิงหาคม 2562 TM-R 0731/2562 จัดซื้อ PN FT01495252LS800 PR 200324620
08 สิงหาคม 2562 TM-R 0732/2562 จัดซื้อ PN 01505-01 PR 200324940
08 สิงหาคม 2562 TM-R 0733/2562 จัดซื้อ PN 01505-02 PR 200324941
08 สิงหาคม 2562 TJ 0181/2562 71039647010 P/N 767146A
08 สิงหาคม 2562 TJ 0182/2562 71039932010 P/N 756589A
08 สิงหาคม 2562 TM-R 0734/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141W7400-47:81205 QTY 1 ea. PR 200324976
08 สิงหาคม 2562 DW 0260/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการพัฒนาระบบและ Application สำหรับ THAI Website จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0696/2562) PR 1114002045
07 สิงหาคม 2562 TM-Z 0221/2562 สอบราคาจัดซื้อ EFB LAPTOPS FOR A350 I/A TP003-2018
07 สิงหาคม 2562 TM-Z 0222/2562 สอบราคาจัดซื้อ EXPLOSION PROOF INDUSTRIAL FAN I/A LT012-2019
07 สิงหาคม 2562 WP 0261/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการควบคุมกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 1195001478
07 สิงหาคม 2562 TM-R 0728/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A325400406-622 qty 10 ea PR. 200322608
07 สิงหาคม 2562 TM-R 0727/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 129320-5 qty 50 ea. Pr. 200323767
07 สิงหาคม 2562 TM-R 0723/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-AA3603-05:0FF57 QTY 10 ea. PR 20032902
07 สิงหาคม 2562 DW 0257/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ Marketing Research Analyst 2 ประจำหน่วยงาน RY (ที่ กบ.10-2-12/0230/2562) PR 1115002336
07 สิงหาคม 2562 DW 0258/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง A/C Store Keeper 1 Level 4 ประจำหน่วยงาน TC (ที่ กบ.10-2-12/0231/2562) PR 1155000740
07 สิงหาคม 2562 TM-R 0724/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 83-200-03:08748 QTY 20 ea. PR 200317248
07 สิงหาคม 2562 DW 0259/2562 ขอเชิญเสนอราคาเช่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0686/2562) PR 1114002030
07 สิงหาคม 2562 TM-R 0729/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN TA9115-00:100J1 QTY 2 ea. PR 200324879
07 สิงหาคม 2562 TM-R 0730/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 742E000-1:31645 QTY 1 ea. PR 200316211
06 สิงหาคม 2562 TM-R 0720/2562 Consignment บริษัท PDQประจำเดือนกรกฎาคม 2562 PO 37001128
06 สิงหาคม 2562 TM-R 0721/2562 Consignment บริษัท Topcast ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 PO 37001132
06 สิงหาคม 2562 WP 0258/2562 ประกวดราคางานว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการทำความสะอาด ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) 1185000315
06 สิงหาคม 2562 TM-R 0722/2562 จัดซื้อ P/N BAC1522-449-706 PR 200319275
06 สิงหาคม 2562 TM-Z 0220/2562 จัดซื้อ P/N 783-347-01TG TEDLAR LAMINATE BAC93307 401U3500-5918 จำนวน 30 SH PR 200324203
06 สิงหาคม 2562 DW 0255/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Software จำนวน 2 รายการ (ที่ กบ.10-2-1/0679/2562) PR 1151001344
06 สิงหาคม 2562 TM-R 0725/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-911-8110 PR 200324791
06 สิงหาคม 2562 FZ 0027/2562 งานจัดซื้อ Slave Pallet with Roller Deck 20 ยูนิต FZ0010/2562
05 สิงหาคม 2562 TM-R 0719/2562 จัดซื้อ PN 139-00-310-05CN PR 200324495
05 สิงหาคม 2562 1U 2021/2562 งานจัดซื้อรถ Forklift ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน PR 1161000757
05 สิงหาคม 2562 WP 0165/2562 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ (Elevator) No.2 สำหรับแผนกซ่อมบำรุงครัวภาคพื้น (CT-R) ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง (DC1) 1191001766
05 สิงหาคม 2562 NP-R 0072/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาในประเทศ สื่อโทรทัศน์ รายการ หมุนตามโลก PR 1113027995
04 สิงหาคม 2562 TM-Z 0217/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A380 50X20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200324108
04 สิงหาคม 2562 TM-Z 0218/2562 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200324108
04 สิงหาคม 2562 TM-Z 0219/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A350 1050X395R16/28PR/245MPH PR NO. 200324109
03 สิงหาคม 2562 1J-O 1013/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีมัสกัต
02 สิงหาคม 2562 TM-Z 0215/2562 จัดซื้อ consignment BPTO-2380 P/N 690-039-01TG จำนวน 2,680 QT PO 84000032
02 สิงหาคม 2562 TZ 0237/2562 ส่งซ่อม DME Transceiver P/N.066-1107-00
02 สิงหาคม 2562 1J-O 1011/2562 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานีไทเป สำหรับ Passenger/Flight Operations Services
02 สิงหาคม 2562 1J-O 1012/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีไทเป สำหรับ RAMP/MAIL SERVICES
02 สิงหาคม 2562 TM-R 0718/2562 Consignment บริษัท Proponent ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
02 สิงหาคม 2562 WP 0254/2562 ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ (PORTER) ประจำฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA) 1185000317
02 สิงหาคม 2562 WP 0255/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Spray (Multi Shot Pre Spray) 1113027796
02 สิงหาคม 2562 TM-R 0717/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1471M63P41:062W0 QTY 1 ea. PR 200324169
02 สิงหาคม 2562 TM-Z 0216/2562 จัดซื้อ A/C Maintenance Tools for A350 จำนวน 1 set (30 รายการ) PR 200317282
01 สิงหาคม 2562 TZ 0230/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับ บ.CASA
01 สิงหาคม 2562 TZ 0234/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.Eurocopter
01 สิงหาคม 2562 TZ 0232/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.Bell 212 # 2212
01 สิงหาคม 2562 TZ 0231/2562 จัดหา Leading Edge Assy สำหรับใช้กับเครื่อง บ.Fokker
01 สิงหาคม 2562 TZ 0233/2562 จัดเครื่องมือพิเศษ Bonding Meter T477W
01 สิงหาคม 2562 TZ 0235/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.Casa #28053
01 สิงหาคม 2562 TZ 0236/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.Fokker # 27228
01 สิงหาคม 2562 WP 0253/2562 สอบราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการ Outsource Service for Java Application and Java Web Application 150 Man-days จำนวน 1 งาน 1115002394
01 สิงหาคม 2562 TM-R 0715/2562 จัดซื้อ PN 4115-1-131-8110 PR 200324347
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0204/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 PR NO. 200324056
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0205/2562 จัดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200324056
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0206/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH PR NO. 200324107
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0207/2562 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200324107
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0208/2562 จัดซื้อ TIRE Nose 773-ER 43X17.5 R17/32PR,235MPH PR NO. 200324110
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0209/2562 จัดซื้อ TIRE Main 773-ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200324110
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0210/2562 จัดซื้อ TIRE Main B787-9 54x21.0 R23/38PR 235MPH PR NO. 200324111
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0211/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200324112
31 กรกฎาคม 2562 FZ 0026/2562 งานจัดซื้อเครื่อง X-Ray แบบ Dual View X-Ray ประจำคลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง FZ0009/2562
31 กรกฎาคม 2562 WP 0251/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Bag for Sandwich 1113027777
31 กรกฎาคม 2562 TM-R 0711/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 129100-1009:C1572 QTY 5 ea. PR 200324180
31 กรกฎาคม 2562 TM-R 0712/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN AR4726-5:80477 QTY 3 ea. PR 200324179
31 กรกฎาคม 2562 TM-R 0710/2562 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 10 EA PR 200323646
31 กรกฎาคม 2562 TM-R 0713/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305990071:F0217 QTY 4 ea. PR 200323922
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0213/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน A319CJ จำนวน 2 รายการ P/N 35-0L0-1001-04 และ A88004-003 INQ 100005236
31 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0212/2562 ชื่อโครงการ PN 361-223-01TG CALLA 301A RED SIZE 200LT จำนวน 80 BL/16,000 LT PR # 200323423
31 กรกฎาคม 2562 TM-R 0714/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4404B000-004:U1605 QTY 1 ea. PR 200323815
30 กรกฎาคม 2562 FZ 0025/2562 ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรถยกแบบใช้พลังงานไฟฟ้า และแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซลประเภทต่างๆ พร้อมคนขับ ตามประกาศจัดซื้อพัสดุฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ FZ0008/2562
30 กรกฎาคม 2562 WP 0249/2562 สอบราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 18.9 ลิตร 1153022468
30 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0203/2562 โครงการ P/N BAC1522-677-6174:81205 RACEWAY จำนวน 250 FT PR # 200323905
30 กรกฎาคม 2562 TM-R 0706/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200323770/010
30 กรกฎาคม 2562 NP-R 0066/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาในประเทศ สื่อวิทยุ ประจำปี 2019 SPOTIFY PR 1113027755
30 กรกฎาคม 2562 NP-R 0067/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาในประเทศ สื่อวิทยุ ประจำปี 2019 คลื่นวิทยุ Thinking Radio FM 96.5 และ คลื่นวิทยุ MET 107 MHz PR 1113027755
30 กรกฎาคม 2562 NP-R 0068/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาในประเทศ สื่อวิทยุ ประจำปี 2019 คลื่นวิทยุ 105.5 EAZY FM PR 1113027755
30 กรกฎาคม 2562 NP-R 0069/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาในประเทศ สื่อวิทยุ ประจำปี 2019 คลื่นวิทยุ Greenwave 106.5 MHz PR 1113027755
30 กรกฎาคม 2562 NP-R 0070/2562 แผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ สื่อวิทยุ ประจำปี 2019 คลื่นวิทยุ FM ONE 103.5 PR 1113027755
30 กรกฎาคม 2562 NP-R 0071/2562 แผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ สื่อวิทยุ ประจำปี 2019 คลื่นวิทยุ COOL Fahrenheit FM 93 PR 1113027755
30 กรกฎาคม 2562 TM-R 0676/2562 provide PN 2616505-2 quantity 4 each PR 200323029
30 กรกฎาคม 2562 TM-R 0707/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 3 EA PR-200324147/010
30 กรกฎาคม 2562 TM-R 0708/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856RE5:59885 QTY 1 ea. PR 200325554
30 กรกฎาคม 2562 TM-R 0709/2562 จัดซื้อ PN 5021-5D PR 200323824
26 กรกฎาคม 2562 TM-R 0703/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 02001SH001:K0405 QTY 1 EA PR-200323906/010
26 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0201/2562 การจัดซื้อ 737-400 AMM, TC, IPC Revision Service (HS-CMV) RFS no. TE-L2019-04
26 กรกฎาคม 2562 WP 0245/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Plate Large C Class V1 PR 1113027809
26 กรกฎาคม 2562 WP 0246/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Casserole C Class V2 PR 1113027813
26 กรกฎาคม 2562 WP 0248/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Foil Casserole Y Class (V1) PR 1113027899
26 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0202/2562 การจัดซ์้อ A/C Maintenance Tools for B737-800 จำนวน 1 set (31 รายการ) PR200321151
26 กรกฎาคม 2562 TJ 0173/2562 71039861010 P/N 2119160-2
26 กรกฎาคม 2562 TJ 0174/2562 71039645010 P/N BA04105
26 กรกฎาคม 2562 TM-R 0704/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9781-2 qty 10 ea PR. 200323943
26 กรกฎาคม 2562 TM-R 0705/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N C6984 qty 5 ea. PR. 200323941
26 กรกฎาคม 2562 TJ 0175/2562 78000478010-030 P/N 161W1000-28, 161W1000-27, 161W1000-12
26 กรกฎาคม 2562 TJ 0176/2562 71039763010 P/N 766088A
26 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0200/2562 จัดซื้อ Blasting Equipment 1 set PR200316998
25 กรกฎาคม 2562 WP 0247/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย (Wool40% Poly60% - Maroon, Beige, Gray) PR 1113027356
25 กรกฎาคม 2562 TJ 0169/2562 70025108010 P/N 513739-504-99
25 กรกฎาคม 2562 TJ 0170/2562 70025535010 P/N EEC9000-07
25 กรกฎาคม 2562 TM-R 0700/2562 จัดซื้อ PN 4955-19651-3F PR 200323747
25 กรกฎาคม 2562 TM-R 0701/2562 จัดซื้อ PN 4971-19139-3A PR 200323748
25 กรกฎาคม 2562 TM-R 0702/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1538M90P22:062W0 QTY 80 EA PR-200323645/010
25 กรกฎาคม 2562 TJ 0171/2562 70025342010 P/N 822-2911-001
25 กรกฎาคม 2562 TJ 0172/2562 70025524010 P/N 2118860-4
24 กรกฎาคม 2562 TM-R 0643/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 774469-4:73030 QTY 1 ea. PR 200321197
24 กรกฎาคม 2562 TZ 0229/2562 จัดหาระบบคลังพัสดุอากาศยานและชั้นวางอะไหล่และอุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์
24 กรกฎาคม 2562 WP 0243/2562 สอบราคาจัดซื้อเสื้อกันฝนพร้อมติดแถมสะท้อนแสง สำหรับพนักงานฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) 1163002313
24 กรกฎาคม 2562 TM-R 0695/2562 จัดซื้อ PN AV0401 PR 200323792
24 กรกฎาคม 2562 TM-R 0696/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2100002-01-227 qty 24 ea. PR. 200323791
24 กรกฎาคม 2562 WP 0244/2562 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษแบบออกประกาศเชิญชวนเสนอราคา 1151001250
24 กรกฎาคม 2562 FZ 0024/2562 งานว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ที่อาคารคลังสินค้า บมจ.การบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กบ.21-3(4)/135/2562
24 กรกฎาคม 2562 NP-R 0065/2562 การจัดหาการสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 21 PR 1113027661
24 กรกฎาคม 2562 TM-R 0697/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856RE6:59885 QTY 1 ea. PR 200323761
24 กรกฎาคม 2562 TM-R 0698/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN BA53-02:58960 QTY 1 ea. PR 200323352
24 กรกฎาคม 2562 TM-R 0699/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-AA6983-07 qty 50 ea. PR. 200323503
23 กรกฎาคม 2562 TZ 0226/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อใช้สำหรับตรวจซ่อมเครื่อง บ.CASA #208053
23 กรกฎาคม 2562 TZ 0228/2562 จัดหา Elevator Horn P/N.205-001-914-103 เพื่อใช้กับเครื่อง ฮ.Bell 212 #2218
23 กรกฎาคม 2562 TZ 0227/2562 จัดหา Mast Torque Signal Conditioner P/N.412-375-003-109 เพื่อใช้กับเครื่อง ฮ.Bell 412 #2601
23 กรกฎาคม 2562 WP 0240/2562 สอบราคาจัดซื้อ Paper Card 1113027936
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0687/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 430245 qty 100 ea PR. 200320126
23 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0197/2562 จัดซื้อ P/N Z013H000151A : CIDS จำนวน 1 EA INQ 100005217
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0688/2562 จัดซื้อพัสดุอากศยาน PN 100-2602-01:0TMJ9 QTY 42 ea. PR 200322842
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0689/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 43100-21:00462 QTY 5 ea. PR 200323557
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0690/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-21:81205 QTY 2 ea. PR 200323555
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0691/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S-51150-6300-TAI105:78673 QTY 1000 ea. PR 200323703
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0692/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN S-10002-1300-TAI106:78673 QTY 300 ea. PR 200323704
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0693/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 02001SH001:K0405 QTY 1 EA PR-200323629/010
23 กรกฎาคม 2562 TM-R 0694/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 2 EA PR-200322922/010
22 กรกฎาคม 2562 TM-R 0683/2562 provide PN 764855 quantity 5 each PR 200323042
22 กรกฎาคม 2562 NP-R 0064/2562 จัดทำกรตลาดออนไลน์ Digital Marketing : Affiliate Marketing PR 1113027121
22 กรกฎาคม 2562 1U 2020/2562 จัดซื้อรถยก (Lift Truck) สำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ GSE ที่ชำรุดในลานจอด
22 กรกฎาคม 2562 WP 0236/2562 ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขนถ่ายและจัดเก็บตู้และแผ่นที่ใช้บรรจุสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ประจำฝ่ายปฏิบติการคลังสินค้า (FA) 1185000313
22 กรกฎาคม 2562 TM-R 0684/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N FW84002:K0680 QTY 1 EA PR-200323630/010
22 กรกฎาคม 2562 TM-R 0685/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N FW55423:K0680 QTY 1 EA PR-200323580/010
22 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0196/2562 จัดซื้อ Turbine BP2197(24QT/1BX) P/N 690-107-01TG จำนวน 14,880 QT PR 200322687
22 กรกฎาคม 2562 DW 0243/2562 ขอเชิญเสนอราคาเช่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0629/2562) PR 1114002037
22 กรกฎาคม 2562 DW 0244/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ B2B Gateway for Star Zone จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.04-2-220/008-009) PR 1113027867
22 กรกฎาคม 2562 TM-R 0686/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3352-91-15600:D1347 QTY 3 ea. PR 200323420
19 กรกฎาคม 2562 TM-R 0776/2562 provide PN 2616505-2 quantity 2 each PR 200323029
19 กรกฎาคม 2562 FZY 1006/2562 งานการจัดหางานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ สถานี DXB
19 กรกฎาคม 2562 TM-R 0678/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN Z285H0122110:C6253 QTY 10 ea. PR 200321115
19 กรกฎาคม 2562 NP-R 0063/2562 Title : Golf Campaign : Behide the Pride of Thailand PR 1113027895
19 กรกฎาคม 2562 WP 0233/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Bag (Blanket Plastic Bag (Ind.)) 1113027696
19 กรกฎาคม 2562 WP 0234/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Bag (Toilet Waste Bag) 1113027698
19 กรกฎาคม 2562 TM-R 0677/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 0YW7000A03G01 qty 5 ea PR. 200323373
19 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0195/2562 จัดซื้อ P/N 483-018-03TG FLUID PHOSPHATE ESTER SKYDROL LD4 18.9 LI จำนวน 72 CANS PR 200321780
19 กรกฎาคม 2562 TM-R 0680/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 38000-076:29780 QTY 5 ea. PR 200321540
19 กรกฎาคม 2562 TM-R 0681/2562 จัดซื้อพัสดุอาาสยาน PN 141W7400-47:81205 QTY 2 ea. PR 200323270
19 กรกฎาคม 2562 TM-R 0682/2562 จัดซื้อพัสดุอาาสยาน PN 141W7400-48:81205 QTY 1 ea. PR 200323271
18 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0192/2562 จัดซื้อ P/N 302-332-01TG SEALANT MC-460B 1/4 PASTE LIKE จำนวน 312 KITS PR 200322103
18 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0193/2562 จัดซื้อ FLUID HEAT TRANFER 5KG/CAN P/N 481-032-01TG:U1851 จำนวน 60 CAN PR 200322691
18 กรกฎาคม 2562 TZ 0225/2562 จัดหา Cambox Assy P/N.212-062-702-001 สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.Bell 212
18 กรกฎาคม 2562 TM-R 0673/2562 Purchase Cradle PR 200305227
18 กรกฎาคม 2562 TM-R 0674/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN AR9013-5W1D102:80477 QTY 4 ea. PR 200321825
18 กรกฎาคม 2562 TM-R 0675/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN TA9125-00:100J1 QTY 2 ea. PR 200322157
18 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0191/2562 ชื่อโครงการ P/N 842-223-01TG TAPE 3M8666 LIQUID BARRIER POLYURETHANE FOIL HIGH จำนวน 16 ROLL PR. 200320006
15 กรกฎาคม 2562 TM-R 0669/2562 จัดซื้อ PN 123327-1 ROLLER SENSORIZED 50 EA PR 200322040
15 กรกฎาคม 2562 WP 0235/2562 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงภาพ (Display System) ห้องประชุม 3111 อาคาร 3 ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 Set PR 1111002107
15 กรกฎาคม 2562 OZ 0010/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฏิบัติการบิน สถานี Sendai
15 กรกฎาคม 2562 TM-R 0671/2562 จัดซื้อ PN FJPL3-1C0034-10 PR 200323012
15 กรกฎาคม 2562 DW 0239/2562 ขอเชิญเสนอราคารายการ Form (Thailand E/D Card) โดยวิธีกรณีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0604/2562) PR 1113027555
15 กรกฎาคม 2562 DW 0240/2562 ขอเชิญเสนอราคาสินค้ารายการ Spray (One Shot Spray for Cargo) โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0605/2562) PR 1113027399
15 กรกฎาคม 2562 TM-R 0672/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305990071:F0217 QTY 4 ea PR 200323233
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0661/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 47111-1245:U6578 QTY 1 EA PR-200321546/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0662/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9362M43P09:062W0 QTY 1 EA PR-200321947/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0663/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-17:U2569 QTY 1 EA PR-200322809/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0664/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-22:U2569 QTY 1 EA PR-200322810/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0665/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9378M93P01:96941 QTY 25 EA PR-200322967/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0666/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1151072-2:07217 QTY 3 EA PR-200323028/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0667/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 790425A9:0ABG4 QTY 1 EA PR-200322959/010
14 กรกฎาคม 2562 TM-R 0668/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 2 EA PR-200322922/010
12 กรกฎาคม 2562 TM-R 0657/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-NA1010-21 qty 100 ea. PR> 200322684
12 กรกฎาคม 2562 TM-R 0656/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9781-2 qty 10 ea PR. 200321923
12 กรกฎาคม 2562 WP 0230/2562 สอบราคาจัดซื้อ Paper Cocktail Napkin 1113027723
12 กรกฎาคม 2562 WP 0232/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ขับรถ (Driver) รับ-ส่งผู้โดยสาร ให้กับกองบริการขนส่งผู้โดยสาร (2D) โดยวิีธีประกวดราคา 1165000461
12 กรกฎาคม 2562 NP-R 0062/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด ซื้อสื่อโฆษณาโทรทัศน์ในประเทศ รายการ The List อัศจรรย์ความรู้ ออกอากาศทางไทยทีวีสี ช่อง 3 HD (ช่อง 33) PR 1113027334
12 กรกฎาคม 2562 1J-O 1010/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีเซนได
12 กรกฎาคม 2562 TZ 0224/2562 จัดหา Valve Vent P/N.41250-1-2 สำหรับใช้กับเครื่อง ฮ.Bell 212 #2212
12 กรกฎาคม 2562 DW 0238/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานขายภูเก็ต จำนวน 3 แรง (ผลัดกลางวัน 2 คน และ ผลัดกลางคืน 1 คน) (ที่ กบ.10-2-12/0229/2562) PR 1115002269
12 กรกฎาคม 2562 TM-R 0659/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 14401-029 qty 30 ea. PR. 200322957
12 กรกฎาคม 2562 TJ 0164/2562 70025578020 P/N 700-2061-005
12 กรกฎาคม 2562 TJ 0165/2562 70025546010 P/N 4089300-901
12 กรกฎาคม 2562 TJ 0166/2562 70025467010 P/N 756585C
12 กรกฎาคม 2562 TJ 0167/2562 70025596010 P/N C16786EA01
12 กรกฎาคม 2562 TJ 0168/2562 70025543010 P/N 953B0000-02
11 กรกฎาคม 2562 NP-R 0061/2562 แผนงานสื่อสารการตลาดทัวร์เอื้องหลวง ROH Continue Q3 PR 1113027660
11 กรกฎาคม 2562 WP 0227/2562 สอบราคาจัดซื้อ Gift (Comfort Socks) 1113027803
11 กรกฎาคม 2562 WP 0226/2562 สอบราคาจัดซื้อ Toothpick F & C Class 1113027800
11 กรกฎาคม 2562 FZ 0022/2562 งานจัดซื้อ LD3 Cool Container (RKN) จำนวน 20 หน่วย TG21-3(4)/125/2019
11 กรกฎาคม 2562 FZ 0023/2562 งานจัดซื้อ LD9 Cool Container (RAP) จำนวน 6 หน่วย TG21-3(4)/125/2019
11 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0190/2562 P/N 3MA7332 SUPHANNAHONG LIVERY 777-300 อ้างอิง ED-S19-021 RS B777-300 SUPHANNAHONG EXTERIOR PAINT จำนวน 1 EA PR 200320744
11 กรกฎาคม 2562 TM-R 0652/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7425100-1:31645 QTY 2 ea. PR 200317104
11 กรกฎาคม 2562 TM-R 0653/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3399100-41:59364 QTY 1 ea. PR 200322840
11 กรกฎาคม 2562 DW 0236/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับเพื่อรับ-ส่งพนักงานระหว่างตัวอาคารและหลุมจอดเครื่องบิน ประจำสถานีภูเก็ต จำนวน 2 คัน (ที่ กบ.10-2-1/0597-0599/2562) PR 1174000342
11 กรกฎาคม 2562 TM-R 0654/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2214420-8:70210 QTY 1 ea. PR 200315952
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0644/2562 จัดซื้อ PN 20380896 PR 200322295
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0645/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 773000 qty 200 ea. PR. 200319027
10 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0187/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200322605
10 กรกฎาคม 2562 WP 0229/2562 สอบราคาจัดซื้อ Coffee/Tea Mug C Class V1 1113027812
10 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0188/2562 จัดซื้อ JET OIL II 1QT/CAN 24CAN/PACK P/N MOBILOIL2 จำนวน 1000 PACK (2,400 QT) PR 200321961
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0646/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-AA3602-05:0FF57 QTY 7 ea. PR 200321397
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0647/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-AA3612-05:0FF57 QTY 7 ea. PR 200321399
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0648/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-AA3613-05:0FF57 QTY 7 ea. PR 200321400
10 กรกฎาคม 2562 WP 0225/2562 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง AIR CONDITION สำหรับหน่วยงาน MP-D ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151001261-1151001269
10 กรกฎาคม 2562 WP 0202/2562 งานว่าจ้างผู้ออกแบบ เขียนแบบและติดตามงาน งานปรับปรุงอาคาร 7 สำนักงานใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 1111001964
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0649/2562 จัดซื้อ PN R8K2A660117B CABINET 200 EA PR 200322035
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0650/2562 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 10 EA PR 200322272
10 กรกฎาคม 2562 WP 0218/2562 สอบราคาจัดซื้อ Traymat Large 1113027739
10 กรกฎาคม 2562 DW 0235/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าลิขสิทธิ์เพลงไทย สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0583/2562) PR 1114002057
10 กรกฎาคม 2562 TZ 0222/2562 ส่งซ่อม C-5000 Communications P/N.31300-0101-1200 S/N. P200003
10 กรกฎาคม 2562 TZ 0223/2562 ส่งซ่อม Indicator Oil Temp&Oil Press P/N.124.1007-1 S/N.95020.427
10 กรกฎาคม 2562 TM-R 0651/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1856M71P06:062W0 QTY 1 EA PR-200322795/010
09 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0184/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 PR NO. 200322312
09 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0185/2562 จัดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH PR NO. 200322312
09 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0186/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A350 1050X395R16/28PR/245MPH PR NO. 200322315
09 กรกฎาคม 2562 TM-R 0637/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 289-601-6 qty 300 ea. PR. 200318131
09 กรกฎาคม 2562 TM-R 0638/2562 จัดซื้อ PN FT01554252LS800 PR 200322247
09 กรกฎาคม 2562 TM-R 0639/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN P78624M180:FA5Z2 QTY 5 ea. PR 200321101
09 กรกฎาคม 2562 FZ 0021/2562 ว่าจ้างบริการตรวจสอบซ่อม และบำรุงรักษาระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm System) PR.1181000680
09 กรกฎาคม 2562 TM-R 0640/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 54-472:97153 QTY 1 ea. PR 200322158
09 กรกฎาคม 2562 TM-R 0641/2562 จัดซื้อพัสดุอากาสยาน PN C20674700:F6137 QTY 10 ea. PR 200321993
09 กรกฎาคม 2562 TM-R 0642/2562 จัดซื้อ PN 20381310 PR 200322296
09 กรกฎาคม 2562 DW 0231/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำคลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNXFW) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0577/2562) PR 1185000308
09 กรกฎาคม 2562 WP 0204/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดภายในเครื่องบิน/ขับรถ (Sr. Cabin Cleaner) ที่ กองบริการภายในอากาศยาน (2C) 1165000399
08 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0178/2562 จัดซื้อ P/N ..446A8036.. NTF BATIFLEX AVM282G WOOD GOA WALNUT จำนวน 3 ROLL PR 200322123
08 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0179/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH PR NO. 200322313
08 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0180/2562 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200322313
08 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0181/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A380 50X20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200322314
08 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0182/2562 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200322314
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0629/2562 provide PN C20600100 quantity 9 each PR 200321994
08 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0183/2562 จัดซื้อ A/C Maintenance Tool for A330 จำนวน 1 set (7 รายการ) PR 200317280
08 กรกฎาคม 2562 WP 0222/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Compact Seal Blue 1113027711
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0630/2562 จัดซื้อ PN FJEV1-1N4962-01 PR 200322233
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0631/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1474M29P06:062W0 QTY 100 EA PR-200322219/010
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0632/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N FK17901:K0680 QTY 1 EA PR-200321021/010
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0633/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 137-00-297-83 qty 200 ea. PR. 200321784.05
08 กรกฎาคม 2562 WP 0223/2562 สอบราคาว่าจ้างบริการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบนั่งร้านซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Docking System) ณ อาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน Hangar 3 Bays ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา (MB) จังหวัด ระยอง 1154000596
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0636/2562 จัดซื้อ PN 139-00-318-75MS PR 200322274
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0634/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200322284/010
08 กรกฎาคม 2562 TM-R 0635/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M07G01:062W0 QTY 1 EA PR-200322285/010
08 กรกฎาคม 2562 WP 0224/2562 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงภาพ (Display System) ห้องประชุม 3112 อาคาร 3 ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ 1111002187
08 กรกฎาคม 2562 DW 0227/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องจากสัญญา WL-068-16 จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0511/2562) PR 1114002048
08 กรกฎาคม 2562 DW 0228/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษา SAP User License ของฝ่ายช่าง สำหรับระยะเวลา 1 ปี (ที่ กบ.10-2-1/0576/2562) PR 1154000590
08 กรกฎาคม 2562 TJ 0161/2562 70025445010 P/N 2119835-7
08 กรกฎาคม 2562 TJ 0162/2562 70025383010 P/N EEC9000-07
08 กรกฎาคม 2562 TJ 0163/2562 70025582010 70025582020 P/N 4089450-901
07 กรกฎาคม 2562 TM-R 0627/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1538M90P22:062W0 QTY 80 EA PR-200321914/010
07 กรกฎาคม 2562 TM-R 0628/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 351D9920-5:F8001 QTY 1 EA PR-200322452/010
05 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0175/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200322105
05 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0176/2562 จัดซื้อ Bootstrap Equipment for A330 Trent 700 จำนวน 1 set PR 200319809
05 กรกฎาคม 2562 WP 0217/2562 ประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภท Load Balancer จำนวน 1 งาน 1114002036
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0615/2562 จัดซื้อ PN 7FW4122A13G01 PR 200321526
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0616/2562 จัดซื้อ PN 7FW4112A18G03 PR 200321588
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0617/2562 จัดซื้อ PN AWAC014000A0002 PR 200321591
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0618/2562 จัดซื้อ PN 7250-01-010C PR 200321594
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0619/2562 จัดซื้อ PN 7250-21-007 PR 200321595
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0620/2562 จัดซื้อ PN 7254-09
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0621/2562 จัดซื้อ PN XA13-030-000300 PR 200321592
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0623/2562 จัดซื้อ PN 139-00-310-05CN PR 200321784
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0624/2562 จัดซื้อ PN 20380896 PR 200322087
05 กรกฎาคม 2562 TM-Z 0177/2562 จัดซื้อ 744 + 777 AMM SGML Format PR 200321639
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0595/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N R6Z5ZCA qty 200 ea. PR. 200320770
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0625/2562 จัดซื้อ PN 1594740 PR 200321237
05 กรกฎาคม 2562 TM-R 0626/2562 จัดซื้อ PN 174101-03-03 PR 200321970