ราคากลาง
ค้นหาจากวันที่ประกาศราคากลาง  :     -      
  ***หมายเหตุ : เลขที่ประกาศที่ขึ้นต้นด้วย 'DW' หมายถึง การจัดซื้อที่ไม่มีการสร้างประกาศจัดซื้อ
วันที่ประกาศราคากลาง เลขที่ประกาศ รายละเอียด Remarks เอกสารแนบ เอกสารแนบ
17 มิถุนายน 2562 FZ 0017/2562 สอบราคางานจ้างปรับปรุง Main Distribution Board (MDB) ตามประกาศจัดซื้อพัสดุฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ FZ0007/2562
17 มิถุนายน 2562 TM-R 0542/2562 จัดซื้อ PN 139-00-310-05CN PR 200319572
17 มิถุนายน 2562 TM-R 0543/2562 จัดซื้อ PN FJEV1-1D5018-01 PR 200320219
17 มิถุนายน 2562 FZ 0018/2562 ประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (Explosive Trace Detector Machine - ETD) ตามประกาศจัดซื้อพัสดุฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ FZ0006/2562
17 มิถุนายน 2562 TJ 0149/2562 71039312010 P/N 1U1525-6
17 มิถุนายน 2562 WP 0182/2562 เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคางานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Hardware พร้อมบริการบำรุงรักษาสำหรับระบบวางแผนการบิน (Flight Planning System) ของโครงการ TAFS Modermization จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษแบบออกประกาศเชิญชวนเสนอราคา 1111002046
17 มิถุนายน 2562 WP 0186/2562 สอบราคาว่าจ้างบริการซ่อมบำรุงรักษา SLIDING HANGAR DOOR และ SLIDING FIRE DOOR สำหรับอาคาร ซ่อมบำรุงอากาศยาน (HANGAR) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา (MB) จังหวัดระยอง 1154000565, 1154000564
17 มิถุนายน 2562 WP 0177/2562 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด สำหรับฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภา (MB) จังหวัดระยอง 1151001238, 1151001240,1151001239,1151001241
17 มิถุนายน 2562 DW 0192/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้ระบบ Tealium Tag Managements Software License โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ S9 03-5/011/2019) PR 1114002019
17 มิถุนายน 2562 DW 0194/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ประจำหน่วยงาน SO และ SK จำนวน 19 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0489/2562) PR 1115002256 - 1115002257
17 มิถุนายน 2562 TM-R 0544/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7718140-5:31645 QTY 5 ea. PR 200318896
15 มิถุนายน 2562 TM-R 0540/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9125M65G17:062W0 QTY 100 EA PR-200319955/010
15 มิถุนายน 2562 TM-R 0541/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 353W3300-2:81205 QTY 1 EA PR-200320010/010
14 มิถุนายน 2562 TM-Z 0151/2562 จัดซื้อ Tower Tractor จำนวน 1 unit PR 200300771
14 มิถุนายน 2562 TM-R 0537/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN J540AI4-100:100J1 QTY 2 ea. PR 200318728
14 มิถุนายน 2562 1J-O 1009/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีสต็อกโฮล์ม (ARN)
14 มิถุนายน 2562 TZ 0191/2562 ส่งซ่อม Flight Management System UNS.IL w NCU P/N.3116-42-1110
14 มิถุนายน 2562 TZ 0192/2562 ส่งซ่อม Flight Management System UNS.ID NCU P/N.1192-00-111100
14 มิถุนายน 2562 TZ 0193/2562 ส่งซ่อม Damper Yoke Set P/N.412-310-146-103 S/N.LK1815
14 มิถุนายน 2562 TZ 0194/2562 ส่งซ่อม Quill Assembly P/N.204-040-379-003 S/N.A-1247
14 มิถุนายน 2562 TZ 0195/2562 ส่งซ่อม Starter Generator P/N.23046-020(209-060-221-1) S/N.97040
14 มิถุนายน 2562 TZ 0196/2562 ส่งซ่อม Starter Generator P/N.23046-020(209-060-221-1) S/N.4138
14 มิถุนายน 2562 TZ 0197/2562 ส่งซ่อม Starter Generator P/N.23046-020(209-060-221-1) S/N.12239
14 มิถุนายน 2562 TZ 0198/2562 ส่งซ่อม Starter Generator P/N.23046-020(209-060-221-1) S/N.96137
14 มิถุนายน 2562 TM-R 0538/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N A325400406-622 qty 10 ea PR. 200318365
14 มิถุนายน 2562 WP 0184/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการติดตั้งตู้ผ้าเช็ดมือพร้อมผ้าเช็ดมือ บริเวณพื้นที่ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น(D2) และอาคารโรงซ่อมเบา(Remote Maintenance) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 1165000390
14 มิถุนายน 2562 TM-Z 0152/2562 จัดซื้อ Reference standard & Probe จำนวน 1 set (31 รายการ) PR 200317286
14 มิถุนายน 2562 TZ 0199/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.Fokker #27228
14 มิถุนายน 2562 TZ 0200/2562 จัดหา Oil Cooler P/N.D1443-100A เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.CASA #28064
14 มิถุนายน 2562 TZ 0201/2562 จัดหา DC Starter Gen. P/N.8160-530 และ Brush Starter Gen P/N.P601952
14 มิถุนายน 2562 TZ 0204/2562 จัดหาอะไหล่ตามสัญญาจ้าง ฯบ.อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สำหรับ ฮ.Bell 212
14 มิถุนายน 2562 TZ 0203/2562 จัดหาอะไหล่ตามสัญญาจ้าง ฯบ.อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สำหรับ ฮ.Bell 212
14 มิถุนายน 2562 TZ 0202/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.CASA #28053
14 มิถุนายน 2562 TZ 0205/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.CASA #28604
14 มิถุนายน 2562 TM-R 0539/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-FA3621-01:54473 QTY 10 ea. PR 200320312
14 มิถุนายน 2562 TJ 0143/2562 71037871010 P/N 734-15610-03
14 มิถุนายน 2562 TJ 0144/2562 71039386010 P/N 953B0000-02
14 มิถุนายน 2562 TJ 0145/2562 71039449010 71039222010 P/N 1701768
14 มิถุนายน 2562 TJ 0146/2562 70025461010 P/N 4089500-901
14 มิถุนายน 2562 TJ 0147/2562 70025390010 P/N 0330KPU02
14 มิถุนายน 2562 TJ 0148/2562 70025063010 P/N 465020-03040316
13 มิถุนายน 2562 TM-R 0530/2562 provide PN 2615696 quantity 300 each PR 200319808
13 มิถุนายน 2562 TZ 0190/2562 จัดหา Nav.Database update Universal UNSI ใช้กับ บ.Fokker 50# 27228
13 มิถุนายน 2562 WP 0169/2562 ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานระบบปฏิบัติการคลังสินค้า ประจำฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัฒฑ์ (FZ) 118000299
13 มิถุนายน 2562 WP 0183/2562 สอบราคาจัดซื้อ Paper Cup 3 Oz. 1113027543
13 มิถุนายน 2562 FZY 1004/2562 งานการจัดหางานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ สถานี MUC
13 มิถุนายน 2562 TM-R 0531/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 3505830-13:59364 QTY 1 EA PR-200319456/010
13 มิถุนายน 2562 TM-Z 0150/2562 จัดซื้อชิ้นอะไหล่ของ ACJ320 : HSDU P/N 822-2232-040 จำนวน 1 EA INQ 100005157
13 มิถุนายน 2562 TM-R 0532/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AD9227-2450:18350 QTY 3 EA PR-200319749/010
13 มิถุนายน 2562 TM-R 0534/2562 จัดซื้อ PN 01505-02 PR 200319267
13 มิถุนายน 2562 TM-R 0535/2562 จัดซื้อ PN 01505-01 PR 200319268
13 มิถุนายน 2562 DW 0186/2562 ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Web Content Management (Teamsite) สำหรับระยะเวลา 12 เดือน (ที่ กบ.10-2-1/0484/2562) PR 1112000203
13 มิถุนายน 2562 DW 0187/2562 ขอเชิญเสอราคางานเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในกิจการของบริษัทฯ ประจำสำนักงานฝ่ายขาย-ประเทศไทย หลานหลวง จำนวน 1 คัน (ที่ กบ.10-2-1/0480-0482/2562) PR 1114002023
13 มิถุนายน 2562 NP-R 0052/2562 โครงการจัดทำ Privilege Program สำหรับ Thai Airways Mobile Application PR 1113027557
13 มิถุนายน 2562 TM-R 0536/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-911-8110 PR 200319020
12 มิถุนายน 2562 WP 0173/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Bag (Plastic Bag Eltr Headset) PR 1113027243
12 มิถุนายน 2562 WP 0179/2562 สอบราคาจัดซื้อ Bag (Blanket Plastic Bag (Transparent)) PR 1113027236
12 มิถุนายน 2562 FZY 1003/2562 งานการจัดหางานบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ สถานี PUS
12 มิถุนายน 2562 TM-Z 0149/2562 จัดซื้อ P/N ..FHR8-2 .. FUELSTAT MICROB TEST KIT จำนวน 200 KITS(25PAC) PR 200319633
12 มิถุนายน 2562 TM-R 0526/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN AE1502U02:F4957 QTY 2 ea. PR 200319442
12 มิถุนายน 2562 TM-R 0527/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE41158:U2569 QTY 4 EA PR-200319649/010
12 มิถุนายน 2562 TM-R 0528/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 0154KA:K5459 QTY 1 EA PR-200319717/010
12 มิถุนายน 2562 TM-R 0529/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE41160:U2569 QTY 6 EA PR-200319728/010
11 มิถุนายน 2562 WP 0170/2562 ประกวดราคาว่าจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ผลิตอาหารฮาลาล 1191001343, 1191001625,1191001334,1191001269
11 มิถุนายน 2562 TM-R 0524/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-FA6013-62 qty 100 ea. PR. 200317445
11 มิถุนายน 2562 FZ 0016/2562 งานจัดจ้างบริการพัฒนา FWB/FHL Web Application และงานส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใบขนถ่ายสินค้าถ่ายลำและ
11 มิถุนายน 2562 TM-R 0525/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 41004509-1:05167 QTY 10 ea. PR 200319453
10 มิถุนายน 2562 TZ 0189/2562 จัดหาอะไหล่ตามสัญญาจ้าง ฯบ.อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สำหรับ ฮ.Bell 212
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0516/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0FX0000A07G03:S5065 QTY 5 ea. PR 200319144
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0517/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9378M93P01:96941 QTY 30 EA PR-200319579/010
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0518/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200319660/010
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0519/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M07G01:062W0 QTY 1 EA PR-200319661/010
10 มิถุนายน 2562 WP 0164/2562 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร และขนส่งพัสดุ อาคาร G2 ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1161000664
10 มิถุนายน 2562 WP 0166/2562 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงภาพ (Display System) ห้องประชุม 3111 อาคาร 3 ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 Set 1111002107
10 มิถุนายน 2562 WP 0167/2562 สอบราคาจัดซื้อ Bag (Used Towel White) 1113027237
10 มิถุนายน 2562 TM-Z 0147/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน A340-500 จำนวน 5 รายการ INQ 100005164
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0521/2562 จัดซื้อพัสดุอากาสยาน PN 0856LU6:04274 QTY 1 ea. PR 200319383
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0522/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3214-31:D1347 QTY 25 ea. PR 200319577
10 มิถุนายน 2562 TM-R 0523/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 65B60402-1:31645 QTY 4 ea. PR 200309429
09 มิถุนายน 2562 TM-R 0514/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7YE4090A21G01:0408B QTY 2 ea. PR 200319077
09 มิถุนายน 2562 TM-R 0515/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305990100:F6137 QTY 12 ea PR 200318840
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0509/2562 จัดซื้อ PN 806399-01 PR 200319446
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0501/2562 Purchase Mod Kit PR 100171578
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0502/2562 Purchase Mod Kit PR 100171592
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0503/2562 Purchase Mod Kit PR 100171598
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0504/2562 Purchase Mod Kit PR 100171590
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0505/2562 Purchase Mod Kit PR 100171594
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0506/2562 Purchase Mod Kit PR 100171596
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0510/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1538M90P22:062W0 QTY 80 EA PR-200317207/010
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0511/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1644M21P04:062W0 QTY 1 EA PR-200318016/010
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0512/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2116M75P01:062W0 QTY 1 EA PR-200318098/010
08 มิถุนายน 2562 TM-R 0513/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 740-3004-503:51563 QTY 1 EA PR-200319568/010
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0495/2562 Consignment บริษัท Proponent ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0496/2562 Consignment บริษัท PDQ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0497/2562 จัดซื้อ PN 139-00-421-77MS PR 200319343 item 30
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0498/2562 จัดซื้อ PN 139-00-421-76MS PR 200319343 item 40
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0499/2562 จัดซื้อ PN 20380896 PR 200319096
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0500/2562 จัดซื้อ PN 20381310 PR 200319107
07 มิถุนายน 2562 NP-R 0051/2562 Title : 'Air Hostess' Mag Ad - Photo Production & Creative Job.No. DPH190028 PR 1113027414
07 มิถุนายน 2562 DW 0180/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมเครื่องใช้ภายในเครื่องบินและขับรถ (Store Helper 3/Driver) จำนวน 27 คน (รายเดือน) (ที่ กบ.10-2-1/0479/2562) PR 1165000389
07 มิถุนายน 2562 FZ 0015/2562 จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 85 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด PR1181000617
07 มิถุนายน 2562 DW 0181/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างดำเนินงานด้าน Ancillary Revenue & Digital Service Project และงานด้าน Loyalty Program Management Project ของรอยัล ออร์คิด พลัส จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0463/2562) PR 1115002279
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0508/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN P531709:18265 QTY 25 ea. PR 200319524
07 มิถุนายน 2562 TM-R 0507/2562 จัดซื้อพัสดุอกาาศยาน PN 54-472:97153 QTY 1 ea. PR 200318336
07 มิถุนายน 2562 TJ 0142/2562 71039473010 P/N 1701768
07 มิถุนายน 2562 TM-Z 0146/2562 ชื่อโครงการ PAINT FOR HS-TKF SUPHANNAHONG LIVERY 777-300 HS-TKF จำนวน 26 รายการ PR # 200319152
06 มิถุนายน 2562 TJ 0140/2562 70025344010 P/N Z133H061851A
06 มิถุนายน 2562 TJ 0141/2562 70025397010 P/N 700-2061-005
06 มิถุนายน 2562 TM-R 0489/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1288M99G14:062W0 QTY 3 EA PR-200318786/010
06 มิถุนายน 2562 TM-R 0490/2562 จัดซื้อ PN 4971-19139-3A PR 200318674
06 มิถุนายน 2562 TM-R 0491/2562 จัดซื้อ PN 4955-19651-3F PR 200318675
06 มิถุนายน 2562 TM-R 0492/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 801307-00:53655 QTY 10 ea. PR 200319130
06 มิถุนายน 2562 TM-Z 0141/2562 ประกาศสอบราคายาง อะไหล่เครื่องบิน B777-300ER ราคากลาง ยางอะไหล่เครื่องบิน B777-300ER
06 มิถุนายน 2562 TM-Z 0142/2562 ประกาศสอบราคายาง อะไหล่เครื่องบิน B777-200/300/200ER ราคากลาง ยางอะไหล่เครื่องบิน B777-200/300/200ER
06 มิถุนายน 2562 TM-Z 0143/2562 ประกาศสอบราคายาง อะไหล่เครื่องบิน A330-300 ราคากลาง ยางอะไหล่เครื่องบิน A330-300
06 มิถุนายน 2562 TM-Z 0144/2562 จัดซื้อ P/N ..669-025-01TG..WIPING RAG 500EA/BOX จำนวน 15,000 EA (30 PAC) 200318781
06 มิถุนายน 2562 TM-Z 0145/2562 จัดซื้อ Consignment BPTO-2380 PO 84000030
06 มิถุนายน 2562 DW 0177/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ Clerk ประจำหน่วยงาน 2W-U (ที่ กบ.10-2-1/0458/2562) PR 1165000395
06 มิถุนายน 2562 TM-R 0493/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 18-5600-1:96736 QTY 2 ea PR 200318891
06 มิถุนายน 2562 DW 0178/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง Mechanic ประจำหน่วยงาน 2W-U (ที่ กบ.10-2-1/0459/2562) PR 1165000396
06 มิถุนายน 2562 DW 0179/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่ารถยนต์ ประจำตำแหน่ง URTKK สำหรับใช้งานในกิจการของบริษัทฯ ประจำสถานีสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 คัน (ที่ กบ.10-2-12/0170-0173/2562) PR 1174000341
06 มิถุนายน 2562 TM-R 0494/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN C20604000:F6137 QTY 40 ea. PR 20031867
05 มิถุนายน 2562 TM-R 0486/2562 จัดซื้อ PN FF20588137LS610 PR 200319131
05 มิถุนายน 2562 TM-R 0487/2562 จัดซื้อพัสดุอากาสยาน PN 1B5000-285000-7:D1347 QTY 10 ea. PR 200319114
05 มิถุนายน 2562 TM-R 0488/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1B5000-136000-7:D1347 QTY 10 ea. PR 200310156
05 มิถุนายน 2562 NP-R 0049/2562 สื่อโฆษณาในประเทศ(สื่อสิ่งพิมพ์) เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว PR 1113027340
05 มิถุนายน 2562 NP-R 0050/2562 สนับสนุนโครงการ Property Guru Thailand Property Awards 2019 PR 1113027450
05 มิถุนายน 2562 TM-Z 0139/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200319336
05 มิถุนายน 2562 DW 0175/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องแสดงภาพ สำหรับเครื่องฝึกบินจำลองแบบ B747-400 กองวิศวกรรมเครื่องฝึกบินจำลอง (BKKBE) จำนวน 4 เครื่อง (ที่ กบ.10-2-12/0169/2562) PR 1113027218
05 มิถุนายน 2562 DW 0176/2562 จัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (EGP) (ที่ กบ.02-10-2-1/0452/2562) PR 1113026831
04 มิถุนายน 2562 TM-Z 0137/2562 จัดซื้อ FLUID HEAT TRANFER 5KG/CAN P/N 481-032-01TG:U1851 จำนวน 60 CAN PR 200318682
04 มิถุนายน 2562 FZ 0014/2562 งานจัดซื้อเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector) PR.1181000631
04 มิถุนายน 2562 NP-R 0048/2562 แผนงานสื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ สื่อโฆษณาออนไลน์ Pr 1113027229
04 มิถุนายน 2562 WP 0163/2562 สอบราคาว่าจ้างงานปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่ตรวจรับวัตถุดิบด้านนอกอาคารผลิต (C2) ฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1191001342
04 มิถุนายน 2562 WP 0161/2562 ประกวดราคาว่าจ้างงานปรับปรุง TS SPARE PART STORAGE ของหน่วยงาน TS ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1151001195
04 มิถุนายน 2562 TM-R 0483/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 7101-265:25693 QTY 7 EA PR-200318539/010
04 มิถุนายน 2562 TM-R 0485/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3G906-9999-000:K9075 QTY 2 ea. PR 200315320
03 มิถุนายน 2562 TM-R 0482/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1999M68G05:07482 QTY 3 EA PR-200318606/010
31 พฤษภาคม 2562 TZ 0187/2562 ส่งซ่อม Flight Director Mode Selector P/N.7000605-901 S/N.97021588
31 พฤษภาคม 2562 TZ 0188/2562 ส่งซ่อม Fuel Quantity Indicator P/N.393008-040 S/N.M744A
31 พฤษภาคม 2562 TM-R 0480/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 7FA3140A10G01 qty 50 ea. PR. 200318216
31 พฤษภาคม 2562 WP 0158/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย (Wool40% Poly60% - Charcoal) 1113027355
31 พฤษภาคม 2562 WP 0159/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง (Polyester 100% - Poly Slub) 1113027351
31 พฤษภาคม 2562 WP 0157/2562 สอบราคาจัดซื้อ Foil Square Bowl F & C Class 1113027308
31 พฤษภาคม 2562 DW 0173/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานขายภูเก็ต จำนวน 3 แรง (ผลัดกลางวัน 2 คน และ ผลัดกลางคืน 1 คน) (ที่ กบ.10-2-12/0167/2562) PR 1115002269
31 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0136/2562 จัดซื้อ P/N 302-332-01TG SEALANT MC-460B 1/4 PASTE-LIKE จำนวน 288 KITS PR 200318838
31 พฤษภาคม 2562 TJ 0136/2562 70025456010 P/N ELM2001-11-10
31 พฤษภาคม 2562 TJ 0137/2562 70025274010 P/N 4089740-961
31 พฤษภาคม 2562 TJ 0138/2562 70024800010 P/N 1700667D
31 พฤษภาคม 2562 TJ 0139/2562 70025168010 P/N 1519M89P31
30 พฤษภาคม 2562 WP 0156/2562 สอบราคาจัดซื้อ Toilet Seat Cover 1113027307
30 พฤษภาคม 2562 TM-R 0477/2562 provide PN 147100-115 quantity 6 each PR 200318232
30 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0135/2562 จัดซื้อ TIRE Main A380 1400X530R23/40PR PR NO. 200318614
30 พฤษภาคม 2562 TM-R 0478/2562 provide PN 4292100-1 quantity 5 each PR 200316769
30 พฤษภาคม 2562 TM-R 0479/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 806835-01:53655 QTY 10 ea. PR 200318729
29 พฤษภาคม 2562 TZ 0186/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับใช้กับเครื่อง บ.Casa #28053
29 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0130/2562 จัดซื้อ SURFACE SEAL P/N DSS0100:W1155 จำนวน 36 KIT PR 200318398
29 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0131/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A330 1050X395R16/28 จัดซื้อ 200318611
29 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0132/2562 จัดซื้อ TIRE Main A330 1400X530R23/36PR/235MPH pr no. 200318611
29 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0133/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B777 42X17 R18/26PR,235MPH pr no. 200318613
29 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0134/2562 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200318613
29 พฤษภาคม 2562 TM-R 0473/2562 จัดซื้อ PN 3AAQ2081501 PR 200309033
29 พฤษภาคม 2562 TM-R 0474/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศ P/N RD-KA5612-15 qty 50 ea. PR. 200318291
29 พฤษภาคม 2562 TM-R 0475/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP103801-114:53117 QTY 1 ea. PR 200318501
29 พฤษภาคม 2562 TM-R 0476/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 446347-1:61423 QTY 5 ea. PR 200318214
29 พฤษภาคม 2562 DW 0169/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ Clerk ประจำหน่วยงาน LA (ที่ กบ.10-2-12/0161/2562) PR 1155000716
29 พฤษภาคม 2562 DW 0170/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักบัญชี 1 ประจำกองบัญชีเจ้าหนี้ (EG) PR 1115002300
28 พฤษภาคม 2562 TZ 0180/2562 ส่งซ่อม Indicator Gas Producer Tacho. P/N.212-075-037-109 S/N.0272
28 พฤษภาคม 2562 TZ 0181/2562 ส่งซ่อม Encoding Altimeter P/N.60121-001-1 S/N.170
28 พฤษภาคม 2562 TZ 0182/2562 ส่งซ่อม Indicator ITT. P/N.10151N01T00 S/N.534BA
28 พฤษภาคม 2562 TZ 0183/2562 ส่งซ่อม Indicator Triple Torque P/N.412-375-007-107 S/N.0186
28 พฤษภาคม 2562 TZ 0184/2562 ส่งซ่อม Oil Cooler P/N.209-062-501-005 S/N.1072
28 พฤษภาคม 2562 TZ 0185/2562 ส่งซ่อม Indicator Triple Tach. P/N.412-075-010-111 S/N.0725
28 พฤษภาคม 2562 WP 0150/2562 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธ และวัตถุระเบิด แบบ X-RAY สำหรับห้อง CONTROL ROOM T13 และ T15 อาคารฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1151001098
28 พฤษภาคม 2562 WP 0151/2562 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Precooled Unit สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1191001169
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0468/2562 provide PN 68-1271 quantity 50 each: PR 200317548
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0332/2562 Purchase Mod Kit PR 200313877
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0347/2562 Purchase Duct PR 200315286
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0469/2562 Purchase Mod Kit PR 200316990
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0470/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 3 EA PR-200318475/010
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0471/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 734-07390-03:81039 QTY 1 EA PR-200318384/010
28 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0129/2562 การจัดซื้อ Gauge - Fan Disk Dovetail Slote CMF56-7B จำนวน 1 EA PR200314728
28 พฤษภาคม 2562 TM-R 0472/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 430245 qty 80 ea. PR. 200315685
27 พฤษภาคม 2562 WP 0143/2562 การประกวดราคางานจัดซื้อรถสำหรับสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานต่างจังหวัด จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1. รถ PICK-UP จำนวน 53 คัน รายการที่ 2. รถ MICROBUS จำนวน 22 คัน 1640110
27 พฤษภาคม 2562 TM-R 0466/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 442274:06848 QTY 1 EA PR-200317468/010
27 พฤษภาคม 2562 WP 0155/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำหน่วยงาน VA 1115002217
27 พฤษภาคม 2562 TM-R 0467/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN Z147H061171A:C9072 QTY 1 ea. PR 200318393
27 พฤษภาคม 2562 DW 0165/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Traffic Planning Coordinator 2 ประจำหน่วยงาน YP (ที่ กบ.10-2-12/0146/2562) PR 1115002297
27 พฤษภาคม 2562 DW 0167/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างการทำวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงลึก (Customer Insight) ของลูกค้าชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0147-0151/2562) PR 1113027125
25 พฤษภาคม 2562 TM-R 0463/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1881M52G15:062W0 QTY 74 EA PR-200317175/010
25 พฤษภาคม 2562 TM-R 0464/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N FK25173:K0680 QTY 10 EA PR-200317795/010
25 พฤษภาคม 2562 TM-R 0465/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N L78CE05436-201:F3700 QTY 5 EA PR-200318060/010
24 พฤษภาคม 2562 TM-R 0457/2562 provide PN 4186A21J0193 quantity 100 each PR 200316277
24 พฤษภาคม 2562 TM-R 0458/2562 จัดซื้อ PN 2059-1-031-8110 PR 200318115
24 พฤษภาคม 2562 NP-R 0047/2562 ค่าดำเนินการจัดงาน THAI Market Place 2019 PR 1113027164
24 พฤษภาคม 2562 TM-R 0459/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200317469/010
24 พฤษภาคม 2562 TM-R 0460/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7400-3 QTY 1 ea. PR 200317977
24 พฤษภาคม 2562 TM-R 0461/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AR4704-6 qty 2 ea. PR. 200318034
24 พฤษภาคม 2562 TM-R 0462/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-921-8110 PR 200317875
24 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0127/2562 จัดซื้อ Test Equipment of A320 Solid State voice Recorder 1 set PR 200313949
23 พฤษภาคม 2562 TM-R 0452/2562 จัดซื้อ PN 114932-01 PR 200315316
23 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0124/2562 จัดซื้อ 737 Illustrated Parts Catalog PR 200317796
23 พฤษภาคม 2562 WP 0142/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาจัดหาไม้ประดับ ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้าทั่วไป และทำความสะอาดสระน้ำพื้นที่ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ PR 1155000691
23 พฤษภาคม 2562 WP 0149/2562 สอบราคาว่าจ้างล้างทำความสะอาด และตรวจสอบเครื่องดูดควัน (Exhaust Hood) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ PR 1194000373
23 พฤษภาคม 2562 TM-R 0453/2562 provide PN L78CE05460-100 quantity 2 each PR 200283888
23 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0125/2562 จัดซื้อ P/N ABS5673BC3-3.. TAPE ABS5673BC3-3 จำนวน 100 ROLLS PR 200317442
23 พฤษภาคม 2562 TM-R 0454/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE41158:U2569 QTY 4 EA PR-200317975/010
23 พฤษภาคม 2562 TM-R 0455/2562 จัดซื้อ PN F2TG0062 PR 200317305
23 พฤษภาคม 2562 TM-R 0456/2562 จัดซื้อ PN F2TG0063 PR 200317306
22 พฤษภาคม 2562 TZ 0177/2562 ๗จัดจ้างโครงการส่งกำลังบำรุงแบบ Support by the hour (SBH)
22 พฤษภาคม 2562 TZ 0179/2562 ส่งซ่อม Valve Shutoff Gate P/N.205-060-612-3
22 พฤษภาคม 2562 1U 2019/2562 เพื่อเช่ารถ Cargo Tractor (CGT)(น้ำมัน) จำนวน 30 unit
22 พฤษภาคม 2562 TM-R 0448/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 683L176G05:07482 QTY 1 EA PR-200317383/010
22 พฤษภาคม 2562 WP 0135/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ประจำหน่วยงาน SO และ SK 115002254, 1115002255
22 พฤษภาคม 2562 WP 0146/2562 สอบราคาเพื่อว่าจ้างงานบริการออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application จำนวน 1 งาน 1112000201
22 พฤษภาคม 2562 TM-R 0449/2562 จัดซื้อ PN 4971-19139-3A PR 200317027
22 พฤษภาคม 2562 TM-R 0451/2562 จัดซื้อ PN ABS1830M6-23 PR 200276105
22 พฤษภาคม 2562 NP-R 0046/2562 การจัดการแข่งขันเจ็ตสกี โครงการ Jet Ski World Series 2019 PR 1113027169
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0002/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Zurich
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0003/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Delhi
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0004/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Hong Kong
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0005/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Paris
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0006/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Narita
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0007/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Chitose
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0008/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Fukuoka
21 พฤษภาคม 2562 OZ 0009/2562 การจัดหาที่พักให้กับผู้ควบคุมอากาศยานและลูกเรือขณะไปปฎิบัติการบิน สถานี Viena
21 พฤษภาคม 2562 WP 0141/2562 ประกวดราคาเพื่อว่าจ้างผู้เชียวชาญงาน DB2 Database Management and Technical Support Services for Data Warehouse สำหรับระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 งาน 1112000200
21 พฤษภาคม 2562 TM-R 0445/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 822-0990-004:13499 QTY 1 ea. PR 200316814
21 พฤษภาคม 2562 WP 0144/2562 สอบราคาว่าจ้างควบคุมดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานซ่อมอาคารฝ่ายครัวการบินดอนเมือง (DC1) 1194000379
21 พฤษภาคม 2562 WP 0145/2562 สอบราคาว่าจ้างงานซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำดีจ่ายห้องน้ำ ชาย-หญิง ที่อาคาร 1 ชั้น G-23 ด้าน B สำนักงานใหญ่ 1111002061
21 พฤษภาคม 2562 TM-R 0447/2562 จัดซื้อ PN 4115-1-131-8110 PR 200317389
21 พฤษภาคม 2562 WP 0147/2562 สอบราคาจัดซื้อ Plate for Salt/Pepper C Class New 1113027325
21 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0123/2562 จัดซื้อ P/N..783-347-01TG TEDLAR LAMINATE BAC93307 401U3500-5918 จำนวน 30 SH 200317490
21 พฤษภาคม 2562 TM-R 0446/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN Z133H061851A:C9072 QTY 1 ea. PR 200317036
21 พฤษภาคม 2562 TM-R 0439/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 65C34812-7:81205 qty 2 EA. PR 200317171
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0434/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1292M81P01:062W0 QTY 5 EA PR-200317259/010
17 พฤษภาคม 2562 FZ 0012/2562 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ (Big Fan) ตามประกาศจัดซื้อพัสดุฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ที่ FZ0004/2562
17 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0121/2562 จัดซื้อ TIRE Main 773-ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200317201
17 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0122/2562 จัดซื้อ TIRE Main B787 50x20.0 R22/34PR 235MPH PR NO. 200317202
17 พฤษภาคม 2562 WP 0132/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการติดตั้งตู้ผ้าเช็ดมือพร้อมผ้าเช็ดมือ บริเวณพื้นที่ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) และอาคารโรงซ่อมเบา (Remote Mantenance) ณ สนามินสุวรรณภูมิ 1165000346
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0424/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 8184-1:30242 QTY 20 ea. PR 200316799
17 พฤษภาคม 2562 NP-R 0035/2562 แผนงานสื่อสารการตลาดในประเทศ สื่อโฆษณาวิทยุคลื่น Green Wave 106.5 PR 1113027116
17 พฤษภาคม 2562 NP-R 0034/2562 "การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด มหาชน) PR 1113027025
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0437/2562 จัดซื้อ PN 860840-441C PR 200317451
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0436/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1303-7-11 qty 50 ea. PR. 200317415
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0438/2562 จัดซื้อ PN 17497-11 PR 200317421
17 พฤษภาคม 2562 FZ 0013/2562 งานว่าจ้างสร้างบูธและตกแต่ง และดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในบูธงาน Air Cargo Europe 2019 โดยวิธีพิเศษ PR NO.1183007306
17 พฤษภาคม 2562 DW 0162/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่แพทย์และพยาบาล ประจำห้องพยาบาล ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0426/2562) PR 1155000717
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0441/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N BA04105:K4358 QTY 1 EA PR-200317222/010
17 พฤษภาคม 2562 DW 0163/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้ Salesforce Customer Success Platform สำหรับงาน Marketing Cloud จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.03/03/007) PR 1114002014
17 พฤษภาคม 2562 DW 0164/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างดำเนินการ Web Analytic Improvement จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/425/2562) PR 1113027224
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0442/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1U1525-6:60029 QTY 1 EA PR-200312986/010
17 พฤษภาคม 2562 TM-R 0444/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N KH13903:K0680 QTY 2 EA PR-200317489/010
17 พฤษภาคม 2562 TJ 0133/2562 70025194010 P/N 285W0863-7
17 พฤษภาคม 2562 TJ 0134/2562 70025384050 P/N RD-AA8234-01
17 พฤษภาคม 2562 TJ 0135/2562 70025287010 P/N 822-1817-101
16 พฤษภาคม 2562 TZ 0176/2562 จัดหาพัสดุอากาศยานสำหรับ ฮ.Bell 412 # 2602
16 พฤษภาคม 2562 WP 0139/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารภาคพื้นเพื่อให้บริการแก่สายการบินไทยสมายล์และสายการบินลูกค้า ณ สถานีกรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง) โดยวิธีประกวดราคา 1175000368
16 พฤษภาคม 2562 WP 0140/2562 สอบราคาว่าจ้างงานซ่อมบำรุงรถ A/C WASHING PLATFORM TD-013 ฝ่ายช่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1153022199
16 พฤษภาคม 2562 DW 0161/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างทำการวิจัยเพื่อสำรวจความต้องการการบริการในชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0143-0145/2562) PR 1113026916
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0425/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/n SG8614-11 qty 200 ea. PR. 200316767
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0359/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 117037-02 qty 72 ea PR. 200314720
15 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0115/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR 200317205
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0427/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 36500050-1:05167 QTY 2 ea. PR 200317092
15 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0119/2562 จัดซื้อ Spare parts for Multi Purpose Stand Trent 800 จำนวน 4 รายการ PR 200291665
15 พฤษภาคม 2562 NP-R 0044/2562 จัดหาการสนับสนุนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ต Hua Hin International Jazz Festival 2019 PR 1113027166
15 พฤษภาคม 2562 NP-R 0045/2562 การดำเนินการจัดทำบูธ งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) PR 1113027156
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0429/2562 จัดซื้อ PN 01321-02 PR 200316639
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0430/2562 จัดซื้อ PN 01321-03 PR 200316640
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0431/2562 จัดซื้อ PN 01322-01 PR 200316641
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0432/2562 จัดซื้อ PN FT01496252LS800 PR 200317042
15 พฤษภาคม 2562 TM-R 0433/2562 จัดซื้อ PN FT01554252LS800 PR 200317043
15 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0116/2562 จัดซื้อ TIRE Nose A320 30x8.8R15/16/225 PR NO. 200317203
15 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0117/2562 จัดซื้อ TIRE Main A320 46x17R20/30/225 PR NO. 200317203
15 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0118/2562 จัดซื้อ TIRE Main A350 1400X530R23/42PR/235MPH PR NO. 200317204
15 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0120/2562 จัดซื้อพัสดุของเลิคอปเตอร์ S-92A จำนวน 13 รายการ INQ 100005131
15 พฤษภาคม 2562 DW 0160/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้และบำรุงรักษา SAN Switch for Storage System ระยะเวลา 2 ปี (ที่ กบ.10-2-1/0392/2562) PR 1114002021
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0419/2562 จัดซื้อ PN 4955-19651-3F PR 200316643
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0420/2562 จัดซื้อ PN AV0384 PR 200316947
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0421/2562 จัดซื้อ PN AV0385 PR 200316948
14 พฤษภาคม 2562 WP 0133/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการ (Out Job) เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโรงพยาบาล บี. แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 1195001431
14 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0113/2562 จัดซื้อ P/N..ES2560-3 PROFILE, SPLICE REPAIR จำนวน 20 EA PR 200315995
14 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0114/2562 จัดซื้อ P/N..ES2560-5 PROFILE, SPLICE REPAIR จำนวน 10 EA PR 200315996
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0416/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N P197317 qty 6 ea. PR> 200315924
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0417/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 129100-1009:C1572 QTY 5 ea. PR 2003169934
14 พฤษภาคม 2562 DW 0158/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการผู้โดยสารในห้องรับรองพิเศษ Singapore Airline Lounge ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0420/2562) PR 1195001460
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0423/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN P33711M020:FA5Z2 QTY 10 ea. PR 200317056
14 พฤษภาคม 2562 TM-R 0422/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1670612 qty 20 ea. PR. 200316059
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0037/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, สื่อโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี, PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0038/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อออนไลน์ Bangkokbiznews.com PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0039/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจ และสื่อออนไลน์ PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0040/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0041/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 (33HD) PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0042/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 (33HD) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 NP-R 0043/2562 แผนงานสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 (33HD) และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7(ช่อง 35) PR 1113027082
14 พฤษภาคม 2562 TJ 0129/2562 70025262010 P/N 930-1005-001
14 พฤษภาคม 2562 TJ 0130/2562 70025152010 P/N 757183D
14 พฤษภาคม 2562 TJ 0131/2562 70025153020 P/N 1700667D
14 พฤษภาคม 2562 TJ 0132/2562 71039210010 P/N 451W4440-21
13 พฤษภาคม 2562 TZ 0172/2562 ส่งซ่อม Bleed Valve P/N.3049038-03 S/N.6505
13 พฤษภาคม 2562 TZ 0173/2562 ส่งซ่อม Bleed Valve P/N.3123203-01 S/N.25A850
13 พฤษภาคม 2562 TZ 0174/2562 ส่งซ่อม Fire Extinguisher P/N.32700020 S/N.10467C1
13 พฤษภาคม 2562 TZ 0175/2562 ส่งซ่อม Indicator Flow Rate And Fuel Used P/N.9-464-40 S/N.1085
13 พฤษภาคม 2562 NP-R 0036/2562 ว่าจ้างจัดทำเสื้อโปโลคอปก(Polo Shirt) และเสื้อยืดคอกลม (T-shirt) เพื่อใช้ในกิจการบริษัทฯ PR 1113027022
13 พฤษภาคม 2562 TM-R 0413/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N K644P13:062W0 QTY 40 EA PR-200316634/010
13 พฤษภาคม 2562 TM-R 0414/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N K644P16:062W0 QTY 50 EA PR-200316677/010
13 พฤษภาคม 2562 TM-R 0415/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 54-480:97153 QTY 2 ea. PR 200316902
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0115/2562 71039149010 P/N 6764B040000
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0116/2562 71039142010 P/N 6013K0001-01
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0117/2562 71039243010 P/N 6763D090000
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0118/2562 71038199010 P/N 3215394-7
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0119/2562 71039244010 P/N 234700-1005
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0120/2562 71038257010 P/N 3505920-8
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0121/2562 71039157010 P/N 4063-18203
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0122/2562 71039155010 P/N 1567700-5
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0123/2562 71039153010 P/N 3320550-5
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0124/2562 72001052010 P/N 2230A0000-01
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0125/2562 71038920010 P/N 327400-9001
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0126/2562 71038912010 P/N 3042000-1
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0127/2562 71037529010 P/N 126762-9
13 พฤษภาคม 2562 1U 2018/2562 จัดซื้ออุปกรณ์รถ Transporter จำนวน 11 unit
13 พฤษภาคม 2562 TM-R 0418/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3399100-41:59364 QTY 1 ea. PR 200316996
13 พฤษภาคม 2562 TJ 0128/2562 71038901010 P/N S295W301-31
13 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0126/2562 จัดซื้อ TEST CELL SUPPORT AGREEMENT PR 200317067
13 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0138/2562 จัดซื้อ PACKING FIXTURE, A320 qty = 1 unit PR 200318741
10 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0111/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน A340-500 จำนวน 1 รายการ P/N VA4111-06 q'ty 1 EA INQ 100005154
10 พฤษภาคม 2562 WP 0130/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Generl Helper ประจำสถานีขอนแก่น (BKKCKK) 1175000374
10 พฤษภาคม 2562 WP 0129/2562 สอบราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง General Helper ประจำสถานีอู่ตะเภา UTPKK 1175000373
10 พฤษภาคม 2562 WP 0131/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Disposable Refreshing Tissue 1113027019
10 พฤษภาคม 2562 WP 0127/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารภาคพื้นเพื่อให้บริการแก่สายการบินไทยสมายล์และสายการบินลูกค้า ณ สถานีกรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง) 1175000365
10 พฤษภาคม 2562 TM-R 0410/2562 Provide PN 2-1693-1 quantity 7 each PR 200316822
10 พฤษภาคม 2562 TM-R 0411/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9373M84G06:062W0 QTY 1 EA PR-200316789/010
10 พฤษภาคม 2562 TM-R 0412/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N FW32707:K0680 QTY 40 EA PR-200316821/010
10 พฤษภาคม 2562 DW 0156/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ประจำสำนักงานขายจังหวัดกระบี่ (KBVSD) (ที่ กบ.10-2-1/0133/2562) PR 1115002230
10 พฤษภาคม 2562 DW 0157/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต (HKTFW) (ที่ กบ.10-2-12/0136-0137/2562) PR 1185000307
10 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0112/2562 จัดซื้อพัสดุของเลิคอปเตอร์ S-92A จำนวน 5 รายการ INQ 100005135
10 พฤษภาคม 2562 TJ 0114/2562 71039488010 P/N 8-569-20
08 พฤษภาคม 2562 TZ 0171/2562 ส่งซ่อม Hoist P/N.704A41815112(MPN.42325-16-5) S/N.00090
08 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0108/2562 จัดซื้อ JET OIL II 1QT/CAN 24CAN/PACK P/N MOBILOIL2:W0191 จำนวน 2,400 CAN PR 200316560
08 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0109/2562 จัดซื้อ FLUID HEAT TRANFER 5KG/CAN P/N 481-032-01TG:U1851 จำนวน 48 CAN PR 200316649
08 พฤษภาคม 2562 WP 0128/2562 ประกวดราคาว่าจ้างบริการระบบสารสนเทศพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารปลายทาง จำนวน 1 งาน 1115002260
08 พฤษภาคม 2562 NP-R 0032/2562 Title : Network Print Series : PR 1113027119
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0397/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP175233-2:53117 QTY 2 ea. PR 200316395
08 พฤษภาคม 2562 FZ 0011/2562 งานว่าจ้างรื้อถอนท่อน้ำประปากาวาไนท์พร้อมติดตั้งท่อน้ำประปาสำหรับ Airside และ Landside อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ FZ0003/2562
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0106/2562 76001175010 P/N 822-1349-401
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0107/2562 70024990020 P/N AMU3514DS01
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0108/2562 70025327010 P/N C16786EA01
08 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0110/2562 จัดซื้อ CLEANER TOILET TANK HONEY BEE 60 25L/CAN P/N 361-098-01TG:W0998 จำนวน 224 CAN PR 200316557
08 พฤษภาคม 2562 WP 0121/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารภาคพื้นเพื่อให้บริการแก่สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีประกวดราคา 1175000367
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0402/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-KA5622-01 qty 30 ea. PR. 200314196
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0109/2562 71039078010 P/N 2119160-2
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0403/2562 จัดซื้อ PN 870778-401B DOOR ASSY 25 EA PR 200316396
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0405/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200316431/010
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0406/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M07G01:062W0 QTY 1 EA PR-200316432/010
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0407/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 715Z1686Y18:81205 QTY 2 EA PR-200316316/010
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0408/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 442634:06848 QTY 1 EA PR-200313244/020
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0409/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 144-965-000-031:S3960 QTY 1 EA PR-200316153/010
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0110/2562 70025350010 P/N 822-0953-001
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0404/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 968A0000-03:70210 QTY 4 ea. PR 200316774
08 พฤษภาคม 2562 DW 0155/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ Oracle Database Management System สำหรับ CSI No.18911787 และ CSI No. 19556527 ระยะเวลา 2 ปี (ที่ กบ.10-2-1/0409-0410/2562) PR 1114002010
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0111/2562 70025207010 P/N 4089300-901
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0112/2562 70025215010 P/N 4089740-961
08 พฤษภาคม 2562 TJ 0113/2562 70025335010 P/N 4077880-908
08 พฤษภาคม 2562 TM-R 0400/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1B5000-131100-7:D1347 QTY 5 ea. PR 200316711
08 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0140/2562 จัดซื้อ SPECIAL TOOLS FOR A330 ACT RETRACTION MLG 1 UNIT PR 200317894
07 พฤษภาคม 2562 TM-R 0395/2562 จัดซื้อ PN ABS5786ABA29-26 PR 200315522
07 พฤษภาคม 2562 TM-R 0396/2562 Consignment บริษัท Topcast ประจำเดือนเมษายน 2562
07 พฤษภาคม 2562 TM-Z 0107/2562 จัดซื้อ Software Airplane Health Management (AHM) จาก Boeing PR100171158
07 พฤษภาคม 2562 TM-R 0398/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 6406A1000-02:D9893 QTY 1 ea. PR 200316466
07 พฤษภาคม 2562 TM-R 0401/2562 จัดซื้อ PN ABS5786AAA29-26 PR 200310214