ราคากลาง
ค้นหาจากวันที่ประกาศราคากลาง  :     -      
  ***หมายเหตุ : เลขที่ประกาศที่ขึ้นต้นด้วย 'DW' หมายถึง การจัดซื้อที่ไม่มีการสร้างประกาศจัดซื้อ
วันที่ประกาศราคากลาง เลขที่ประกาศ รายละเอียด Remarks เอกสารแนบ เอกสารแนบ
19 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0148/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 745-5602-501:51563 QTY 2 EA PR-200310144/010
18 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0146/2562 ส่งซ่อม NAV.Receiver P/N.622-6137-001 S/N.6500
18 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0147/2562 จัดหา Goodrich Internal Rescue Hoist Includes P/N.42305-3 สำหรับ ฮ.Bell 212,412
18 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0144/2562 จัดซื้อ PN 174097-11 PR 200309264
18 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0061/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ Mechanic Helper ประจำหน่วยงาน MY-Y 1155000635
18 กุมภาพันธ์ 2562 1J-O 2002/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีดูไบ
18 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0062/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการจัดแจกันดอกไม้สดและต้นไม้ประดับบริเวณ Counter Check-in Business Class (KP) & First Class (LP) และห้องรับรองพิเศษ (KW) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1175000352
18 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0145/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 1721F4:59885 QTY 2 ea. PR 200309792
18 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0146/2562 จัดซื้อ PN 2006-3-511-8008 PR 200309620
18 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0035/2562 โครงการ P/N 0-112-000800XHA PROFILE จำนวน 7,874 INCHES(8 ROLLS) (MOQ) PR # 200309542
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0121/2562 Purchased Hinge PR 200308260
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0077/2562 Purchased LOWER CHORD PR 200308907
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0092/2562 Purchased Screw PR 200308910
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0052/2562 Purchased Fairing PR 200307939
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0053/2562 Purchased Gusset PR 200307940
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0086/2562 Purchased Casting PR 200309161
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0066/2562 Purchased Mod Kit PR 100166527-40
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0068/2562 Purchased Mod Kit PR 100166603-40
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0070/2562 Purchased Mod Kit PR 100166604-40
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0069/2562 Purchased Mod Kit PR 100167176-40
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0071/2562 Purchased Mod Kit PR 100167177-40
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0067/2562 Purchased Mod Kit PR 100167180-40
16 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0072/2562 Purchased Harness PR 200308896
15 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0145/2562 จัดหา Head Windshield panel สำหรับเครื่อง ฮ.เอช 155 #2905 W/S.No.20153
15 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0059/2562 ประกวดราคางานว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำหรับ SAP-BU 1165000377
15 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0056/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสถานีภูเก็ต (HKTKK) 1175000345
15 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0057/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีประกวดราคา 1155000700
15 กุมภาพันธ์ 2562 FZ 0006/2562 สั่งซื้อ ครุภัณฑ์ ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (Chairman Unit) PR1181560
15 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0139/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N C6985 qty 6 ea PR. 200308151
15 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0138/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 3505448-5-1:59364 QTY 1 EA PR-200304863/010
15 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0077/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาบริการ (Out-job) แรงงานทำหน้าที่ต่างๆ เพื่องานจัดส่งอาหารกล่องและเครื่องดื่ม/น้ำดื่มสำหรับบริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น1ทุกมาตรฐานในเที่ยวไปและเที่ยวกลับของบริษัท ขนส่ง จำกัด ณ สถานีขนส่งหมอชิตและสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ PR 1195001449
15 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0052/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต (HKKTCC) 1195001254
15 กุมภาพันธ์ 2562 1J-O 1004/2562 การจัดหาบริการภาคพื้นที่สถานีแฟรงค์เฟิร์ต
14 กุมภาพันธ์ 2562 1U 2011/2562 จัดซื้อ Ground Power Unit 180KVA on trailer จำนวน 8 unit
14 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0049/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการศูนย์แจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเบื้องต้น กองการช่าง (CT Call Center & First AID) ณ ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ 1195001276
14 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0133/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-FA6013-62 qty 100 ea. PR. 200310205
14 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0036/2562 70025027010 P/N 700-2061-005
14 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0037/2562 70024981020 70024988010 P/N RD-AA8234-01
14 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0134/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN RD-AA3603-05:0FF57 QTY 5 ea. PR 200310006
14 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0144/2562 จัดหา TT.Strap P/N204-310-101-101 เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง ฮ.Bell 212
14 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0076/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (Certified Body) ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001 : 2015) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2015) ฝ่ายช่าง สุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-012/0064/2562) PR 1155000708
14 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0038/2562 70024897010 P/N 930-2000-001
14 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0039/2562 70024998010 P/N 822-0853-101
14 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0040/2562 70025004010 P/N 4077880-908
14 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0034/2562 โครงการ P/N 783-376-01TG LAMINATE AIC 5.54 THAI LILAC MEDIUM จำนวน 80 SH PR # 200309827
14 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0136/2562 จัดซื้อ PN 645134-1 IMPELLER 3 EA PR 200309155
14 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0137/2562 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 15 EA PR 200309308
14 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0135/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2741686-1:70210 QTY 1 ea. PR 200309756
13 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0048/2562 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ CCTV SECURITY SYSTEM สำหรับฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151001190
13 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0041/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Blanket C Class V1 1113026544
13 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0143/2562 จัดหา DC.Starter Gen.P/N.8160-530 และ Brush Starter Gen.P/N.P601952 เครื่อง บ.CASA #28064
12 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0128/2562 จัดซื้อ PN FRH340003-107 PR 200309780
12 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0129/2562 จัดซื้อ PN FRH340003-102 PR 200309778
12 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0044/2562 สอบราคาจัดซื้อ ORCHID (CORSAGE ORCHID) 1113026591
12 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0047/2562 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Precooled Unit สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1191001169
12 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0046/2562 ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร (Elevator) สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1191001341
12 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0130/2562 จัดซื้อ PN 5058705001200 PR 200308951
12 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0033/2562 จัดซื้อ TIRE B747-400 H49X19-22 32PR/235MPH PR NO. 200309670
12 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0114/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN AR4704-6:80477 QTY 2 ea. PR 200309635
12 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0113/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4001-42 QTY 1 ea. PR 200309852
12 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0072/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ SAP Developer License พร้อมสิทธิ์การบำรุงรักษา สำหรับระยะเวลา 12 เดือน (ที่ กบ.10-2-1/0145-0155/2562) PR 1151001052
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0116/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N KH37235:K0680 QTY 8 EA PR-200308781/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0117/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N KH12642:K0680 QTY 4 EA PR-200308782/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0118/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N KH17963:K0680 QTY 4 EA PR-200308786/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0119/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N KH11923:K0680 QTY 6 EA PR-200308783/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0120/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N KH16840:K0680 QTY 8 EA PR-200308784/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0032/2562 ประกวดราคาว่าจ้างงานปรับปรุง Dock สำหรับเครื่อง A320 ,B738 บริเวณ Hangar 122 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151000969
11 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0042/2562 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง High Speed Door ณ ฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1191001182
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0124/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1797M87G02:062W0 QTY 30 EA PR-200309930/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0125/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 9362M80P01:062W0 QTY 15 EA PR-200309931/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0126/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1347M94P07:062W0 QTY 30 EA PR-200309932/010
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0122/2562 จัดซื้อ PN F21050-300-301 PR 200307830
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0123/2562 จัดซื้อ PN F21050-300-302 PR 200307831
11 กุมภาพันธ์ 2562 1U 2008/2562 จัดซื้อ Truck Lavatory จำนวน 2 unit สถานีอู่ตะเภาและหาดใหญ่
11 กุมภาพันธ์ 2562 1U 2009/2562 จัดซื้อรถ Electric Towing Tractor (ETR) จำนวน 12 unit
11 กุมภาพันธ์ 2562 1U 2010/2562 จัดซื้อ Water Service TRuck (WSU) จำนวน 2 unit สถานีอูตะเภาและหาดใหญ่
11 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0127/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 1782M85G01:062W0 QTY 200 EA PR-200309922/010
10 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0110/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 904800-01:25693 QTY 2 ea. PR 200309755
10 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0111/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN B45372-1:16827 QTY 22 ea. PR 200309713
10 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0112/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 969A0000-02:70210 QTY 6 ea. PR 200309579
10 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0115/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 822-0998-102:4V792 QTY 1 ea. PR 200309425
09 กุมภาพันธ์ 2562 MC-P 0001/2562 จัดซื้อ PN KH17963 AOG for HS-THC, HC104A230119
09 กุมภาพันธ์ 2562 MC-P 0002/2562 จัดซื้อ PN ASL4517-06-0 AOG for HS-TUB, UB073f160119
08 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0141/2562 จัดหา Attitude Heading Reference Unit P/N.261500123-0460 ใช้กับเครื่อง ฮ.ยูโร
08 กุมภาพันธ์ 2562 TZ 0142/2562 ส่งซ่อม Main Gear Box P/N.365A32900100P
08 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0035/2562 76001068010 - 76001068060 P/N 2-1543
08 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0035/2562 สอบราคาว่าจ้างงานปรับปรุง MM-S TOOL STORE IN TWIN HANGAR และงานปรับปรุง MM-S TOOL STORE IN 124A&B HANGAR ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 1151001087, 1151001086
08 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0031/2562 ซื้อพัสดุของเครื่อง A319CJ จำนวน 2 รายการ P/N GS4118-1 จำนวน 10 EA, P/N GS4119-1 จำนวน 10 EA INQ 100005057
08 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0032/2562 จัดซื้อพัสดุของเลิคอปเตอร์ S-92A จำนวน 2 รายการ : Landing Gear INQ 100005080
08 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0071/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของภัตตาคารการบินไทย สาขากระบี่ (KBVCC) ประจำฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 13 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0138/2562) PR 1195001283
08 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0109/2562 จัดซื้อ PN 3553AAAYAACXBD PR 200309788
07 กุมภาพันธ์ 2562 NP-R 0014/2562 ค่าสมาชิกภาพของบริษัท ประจำปี 2562(2019) สำหรับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) PR 1113026638
07 กุมภาพันธ์ 2562 NP-R 0015/2562 -Royal Orchid Service- Mag Ads & Creative & Photo Production PR 1113026636
07 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0030/2562 ประกวดราคาว่าจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคาร T2-T9 ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1151001185
07 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0043/2562 สอบราคาจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (SAFETY VEST) สำหรับพนักงานฝ่าย D2 1163002194
07 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0106/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-FA6013-62 qty 100 ea. PR. 200308712
07 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0107/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3399100-41:59364 QTY 1 ea. PR 200304244
07 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0108/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 904800-01:25693 QTY 2 ea. PR 200309299
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0026/2562 จัดซื้อ Consignment BPTO-2380 PO 84000026
06 กุมภาพันธ์ 2562 1U 2007/2562 จัดซื้อ Invalid Hi-lift Truck จำนวน 1 unit
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0027/2562 การจัดซื้อ Special Tools for STD (MAXI BOLT) จำนวน 2 EA PR 200293321
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0103/2562 provide PN 537-213-2 quantity 8 each PR 200300545
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0028/2562 การจัดซื้อ Special Tools for STD (CHERY MAX) จำนวน 2 EA PR 200293112
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0029/2562 จัดซื้อ Software Airplane Health Management (AHM) Jan-Mar-19 PR 100167355
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0104/2562 Consignment บริษัท Proponent ประจำเดือนมกราคม 2562 PO 37000941
06 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0105/2562 Consignment บริษัท Topcast ประจำเดือนมกราคม 2562 PO 37000944
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0021/2562 ชื่อโครงการ CA9008 SERIES(BC-C) PAINT FOR HS-TGG จำนวน 12 รายการ PR # 200307548
05 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0039/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ ORCHID (FOR DECORATION) 1113026521
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0093/2562 จัดซื้อ PN AV0400 PR 200308994
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0094/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-17:U2569 QTY 1 EA PR-200308945/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0095/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N AE711121-22:U2569 QTY 1 EA PR-200308946/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0096/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N APTE4RD1625:34345 QTY 1 EA PR-200309038/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0097/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200309042/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0098/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200309192/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0099/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200309292/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0100/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2636M07G01:062W0 QTY 1 EA PR-200309293/010
05 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0070/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของกองพัสดุกลาง (CJ) ประจำฝายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง รวมจำนวน 98 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0137/2562) PR 1195001350
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0101/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 920A0000-05:D9893 QTY 1 ea. PR 200309266
05 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0031/2562 74002348010 74002905010 P/N 0861HR4-02
05 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0032/2562 74002816010 P/N 0861HR4-02
05 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0033/2562 70024800010 P/N 1700667D
05 กุมภาพันธ์ 2562 TJ 0034/2562 70024979010 P/N C16221QA01
05 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0102/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2741686-1:70210 QTY 1 ea. PR 200309452
04 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0029/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการปรุงประกอบอาหาร ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง 1195001399
04 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0040/2562 สอบราคางานเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สำหรับระยะเวลา 24 เดือน 1114002008
04 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0090/2562 จัดซื้อ PN 285W0025-3 PR 200308690
04 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0031/2562 ประกวดราคาว่าจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณ ชั้น 2,4 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ 1111001706
04 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0036/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการงานจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1175000361
03 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0091/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 141T4004-21:81205 QTY 1 ea. PR 200309041
01 กุมภาพันธ์ 2562 WP 0022/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด แผนกห้องอาหารพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานหลักสี่ 1195001249
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0087/2562 จัดซื้อ PN 858805-433D PR 200308584
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0085/2562 จัดซื้อ PN 0856LU6 PR 200309044
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0088/2562 provide PN 3-1666 quantity 5 each PR 200308971
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0023/2562 จัดซื้อ Turbine BP2197(24QT/1BX) P/N 690-107-01TG QTY 14,880 QT PR 200307572
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0075/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน p/n 129320-5 qty 50 ea. PR. 200308153
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0024/2562 โครงการ P/N..446A8036 NTF BATIFLEX AVM282 G WOOD GOA WALNUT SIZE 15 lm (length) x 3 m (width) จำนวน 5 ROLL PR 200308503
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-Z 0025/2562 โครงการ P/N..448T8036 NTF BATIFLEX AVM282 G WOOD GOA WALNUT SIZE 30 lm (length) x 1.5 m (width) จำนวน 5 ROLL PR 200308504
01 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0065/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างงานบริการตรวจสอบ บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ (Hardware) และปรับปรุงโปรแกรม (Application/System Software) สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ THAI Contact Center สำหรับระยะเวลา 10 เดือน (ที่ กบ.10-2-1/0126/2562) PR 1114001972
01 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0066/2562 THAI MRO Master Plan (TG 10-2-1/0028-0031/2019) PR 1153021107
01 กุมภาพันธ์ 2562 DW 0067/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ TSSS (THAI SECURITY SYSTEM AT SUVARNABHUMI) ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0125/2562) PR 1154000513
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0064/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 2741686-1 qty 1 ea. PR. 200308667
01 กุมภาพันธ์ 2562 1J-O 1003/2562 การจัดหาบริการภาคพื้นสถานีโอซาก้า
01 กุมภาพันธ์ 2562 NP-R 0013/2562 งานว่าจ้างดำเนินการจัดทำ รอยัล ออร์คิด พลัส อีนิวส์ และการจัดส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล ประจำปี 2562 - 2565 PR 1113024189
01 กุมภาพันธ์ 2562 TM-R 0089/2562 จัดซื้อ PN 831624-401 MOTOR, FAN DRIVE 3 EA PR 200307502
31 มกราคม 2562 TM-R 0081/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 6A7614:0AM53 QTY 6 EA PR-200309078/010
31 มกราคม 2562 TJ 0025/2562 71038439010 P/N 1701768
31 มกราคม 2562 TJ 0026/2562 90000428010 P/N 1-002-0102-1605
31 มกราคม 2562 WP 0037/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Paper Hand Towel (In-Flight) 1113026428
31 มกราคม 2562 TJ 0027/2562 70024947010 P/N 822-2023-001
31 มกราคม 2562 TJ 0028/2562 70024898010 P/N 4086850-921
31 มกราคม 2562 TJ 0029/2562 70024957010 P/N 757183D
31 มกราคม 2562 TJ 0030/2562 71038523010 P/N 28B263-13B
31 มกราคม 2562 TM-R 0082/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 111718-11 qty 1 ea. PR. 200307867
31 มกราคม 2562 DW 0061/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของฝ่ายบัญชีการเงินและพัฒนาบุคลากร (CZ) ประจำฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง (ที่ กบ.10-2-1/0127/2562) PR 1195001244 - 1195001249 , 1195001250 , 1195001252
31 มกราคม 2562 TM-R 0083/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3215922-3:59364 QTY 1 ea. PR 200305556
31 มกราคม 2562 TM-R 0084/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN AR9127-3W5D492:80477 QTY 2 ea. PR 200309040
31 มกราคม 2562 NP-R 0011/2562 การจัดทำเนื้อหาบทความ (Content) และ แบนเนอร์ โฆษณาออนไลน์ PR 1113026561
31 มกราคม 2562 NP-R 0010/2562 สื่อสารการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ แคมเปญ Fresh Air Promotion - บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) PR 1113026558
30 มกราคม 2562 TM-Z 1859/2562 Special tools for A320 จำนวน 1 set (4 รายการ) PR 200304440
30 มกราคม 2562 TM-R 0078/2562 จัดซื้อ PN AB001-1272 PR 200307794
30 มกราคม 2562 TM-R 0079/2562 จัดซื้อ PN 5CG002BB504 PR 200307792
30 มกราคม 2562 TM-R 0076/2562 จัดซื่้อ PN 65B10187-54 PR 200306132
30 มกราคม 2562 TM-Z 0022/2562 ชื่อโครงการ P/N 783-325-01TG FLOOR COVERING NTF AVR160 TR 006 จำนวน 210 ME PR # 200308376
29 มกราคม 2562 NP-R 0012/2562 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับ English Football League ประจำปี 2018/2019 PR 1113026383
29 มกราคม 2562 TM-R 0065/2562 provide PN 245-245 quantity 10 each PR 200308314
29 มกราคม 2562 WP 0024/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าพันคอสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง (Scarf for female cabin crew) 1113026399
29 มกราคม 2562 WP 0025/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง (Polyester 100% - Poly Slub) 1113026408
29 มกราคม 2562 WP 0026/2562 สอบราคาจัดซื้อ ผ้าตัดเครื่องแบบสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง (Cotton 35% - Poly 65%, Pink&Lines) 1113026409
29 มกราคม 2562 TZ 0135/2562 จัดหา Drive Link Assy P/N.412-010-405-111 สำหรับใช้กับเครื่อง Bell 412
29 มกราคม 2562 TZ 0136/2562 จัดหา Hand/Air Portable Power Unit For Aircraft Moddel RBL 4000 Lithium
29 มกราคม 2562 DW 0055/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้โปรแกรม Lansweeper Enterprise Unlimited Clients ระยะเวลา 5 ปี (ที่ กบ.10-2-12/0046-0048/2562) PR 1112000196
29 มกราคม 2562 WP 0004/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย สำหรับภัตตาคารการบินไทย สาขากระบี่ (KBVCC) 1195001253
29 มกราคม 2562 TZ 0137/2562 จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในการตรวจซ่อมอากาศยาน
29 มกราคม 2562 DW 0056/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Overhaul Shop Mechanic 2 (OHM.2) ประจำหน่วยงาน LT-D (ที่ กบ.10-2-1/0106/2562) PR 1155000685
29 มกราคม 2562 TZ 0138/2562 จัดหา Spindle And Damper,Bearing Assy P/N.412-010-190-105
29 มกราคม 2562 TZ 0140/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.คาซ่า หมายเลข 28053 และ 28064
29 มกราคม 2562 TZ 0139/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง เฮลิคอปเตอร์ และ บ.ปีกติด
29 มกราคม 2562 TM-Z 0019/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน ATR72-500 จำนวน 3 รายการ INQ 100005060
29 มกราคม 2562 DW 0058/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานเตรียมและผลิตอาหาร/เบเกอรี่ สำหรับกองการผลิต (CN) ฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 243 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0107/2562) PR 1195001309 , 1195001311 - 1195001315
29 มกราคม 2562 TM-Z 0020/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน ACJ320; Media Disk P/N F1423723 จำนวน 1 EA INQ 100005081
29 มกราคม 2562 DW 0059/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Customer Service Agent ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน KP,KW และ KX จำนวน 94 แรง (ที่ กบ.10-2-1/0118/2562) PR 1175000353 - 1175000355
29 มกราคม 2562 TM-R 0073/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 3 EA PR-200308828/010
29 มกราคม 2562 TM-R 0074/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200308301/010
28 มกราคม 2562 WP 0028/2562 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Air Handing Unit สำหรับแผนกซ่อมบำรุงครัวภาคพื้น (CT-R) ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง (DC1) PR 1191001639
28 มกราคม 2562 DW 0054/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่กองการภัตตาคาร (CC) แผนกภัตตาคาร (CC-K) แผนกห้องอาหารพนักงาน (CC-S) ประจำฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แคนทีนสำนักงานใหญ่และหลักสี่ (ที่ กบ.10-2-1/0085/2562) PR 1195001273
28 มกราคม 2562 TM-Z 0014/2562 จัดซื้อ TIRE Main 773-ER 52X21/R22, 36PR/235MPH PR NO. 200308756
28 มกราคม 2562 TM-Z 0015/2562 จัดซื้อ TIRE Nose B787 40x16.0 R16/26PR 235MPH PR NO. 200308797
28 มกราคม 2562 TM-Z 0016/2562 จัดซื้อ TIRE Main B787-9 54x21.0 R23/38PR 235MPH PR NO. 200308797
28 มกราคม 2562 TM-Z 0017/2562 จัดซื้อ TIRE Main A350 1400X530R23/42PR/235MPH PR NO. 200308798
28 มกราคม 2562 WP 0034/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานขายจังหวัดเชียงใหม่ (CNXSD) PR 1113025667
28 มกราคม 2562 TM-Z 0018/2562 จัดซื้อ TIRE Main B777 50X20.0 R22/32PR 235MPH PR NO. 200308754
28 มกราคม 2562 TJ 0022/2562 76001082020 P/N 5004451H
28 มกราคม 2562 TJ 0023/2562 71038591010 P/N 975A0000-03
28 มกราคม 2562 TJ 0024/2562 70024893010 P/N 465020-03030316
25 มกราคม 2562 1U 2006/2562 จัดซื้อ Air Starter Unit 200 ppm with truck จำนวน 1 unit
25 มกราคม 2562 TJ 0019/2562 74003772010 P/N D53132010000
25 มกราคม 2562 TJ 0020/2562 74004145010 P/N 810D0000-01
25 มกราคม 2562 TJ 0021/2562 70024949010 P/N 822-0314-101
25 มกราคม 2562 WP 0019/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ ภัตตาคารการบินไทย สาขากระบี่ (KBVCC) 1195001256
25 มกราคม 2562 TM-R 0061/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N RR03-31002-005:K0680 QTY 1 EA PR-200308279/010
25 มกราคม 2562 DW 0052/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ (กรองน้ำ) สำหรับกองบริการสถานี (2K) ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0037-0039/2562) PR 1161000670
25 มกราคม 2562 DW 0053/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมาผู้ให้บริการจัดส่งสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า สำหรับฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-1/0116-0117/2562) PR 1175000329
25 มกราคม 2562 TM-R 0062/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 442274:06848 QTY 1 EA pr-200308303/010
25 มกราคม 2562 TM-R 0063/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 5006834M:99167 QTY 1 EA PR-200308301/010
25 มกราคม 2562 WP 0033/2562 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Emergency Light System สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินดอนเมือง (DC1) 1191001630
24 มกราคม 2562 TM-R 0048/2562 จัดซื้อพัสดุอกาาศยาน PN 0856AE19:59885 QTY 1 ea. PR 200301568
24 มกราคม 2562 TM-R 0049/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 0856RE6:59885 QTY 1 ea. 200304940
24 มกราคม 2562 WP 0021/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ประจำกองพัสดุกลาง (CJ) ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1195001372, 1195001373
24 มกราคม 2562 WP 0027/2562 ประกวดราคาว่าจ้างบริการ DDos Mitigation System จำนวน 1 งาน 1112000195
24 มกราคม 2562 TM-R 0055/2562 จัดซื้อ PN F21050-301-301 PR 200307832
24 มกราคม 2562 TM-R 0056/2562 จัดซื้อ PN F21050-302-301 PR 200307833
24 มกราคม 2562 TM-R 0057/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305890071:F6137 QTY 6 ea. PR 200307265
24 มกราคม 2562 TM-R 0058/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1881M52G05:062W0 QTY 74 EA PR-200308589/010
24 มกราคม 2562 TM-R 0059/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2636M06G01:062W0 QTY 1 EA PR-200308459/010
24 มกราคม 2562 TM-R 0060/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2636M07G01:062W0 QTY 1 EA PR-200308460/010
24 มกราคม 2562 DW 0048/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Senior Clerk ประจำหน่วยงาน WZ (ที่ กบ.10-2-12/0026/2562) PR 1115002244
24 มกราคม 2562 DW 0049/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าใช้โปรแกรม Lansweeper Enterprise Unlimited Clients ระยะเวลา 5 ปี (ที่ กบ.10-2-12/0040/2562) PR 1112000196
24 มกราคม 2562 DW 0050/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อ Foil Casserole Y Class (V1) โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0086-0087/2562) PR 1113025811
24 มกราคม 2562 DW 0051/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ Cleaning Shop สำหรับหน่วยงาน MR-S จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0033/2562) PR 1155006687
24 มกราคม 2562 TM-Z 0012/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน F-5 : P/N 14-41600-503 หรือ 7829194-70 จำนวน 1 EA INQ 100005003
24 มกราคม 2562 TJ 0014/2562 71038525010 P/N 1701768
24 มกราคม 2562 TJ 0015/2562 74003577010 74003709010 P/N 4205401
24 มกราคม 2562 TJ 0016/2562 70024978020 70024818020 P/N RD-AA8234-01
24 มกราคม 2562 TJ 0017/2562 70024787010 70024788010 P/N RD-AA8234-01
24 มกราคม 2562 TJ 0018/2562 70024991010 P/N HG2040AD03
24 มกราคม 2562 1J-O 1001/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น (ไม่รวมบริการ Aircraft Interior Cleaning) ที่สถานีโคเปนเฮเกน
24 มกราคม 2562 1J-O 1002/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานีเดลลี
23 มกราคม 2562 TZ 0134/2562 ส่งซ่อม Horizontal Situation Indicator P/N.111302-5
23 มกราคม 2562 TM-Z 0011/2562 จัดซื้อ FLUID HEAT TRANSFER 5 KG/CAN P/N 481-032-01TG:U1851 PR 200308186
23 มกราคม 2562 MC-P 0003/2562 จัดซื้อ PN L5451056100400 AOG for HS-TUB, UB073F160119
23 มกราคม 2562 TM-R 0050/2562 provie PN RR02235-001 quantity 1 each PR 200308300
23 มกราคม 2562 TM-R 0051/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N1782M80P01:062W0 QTY 1 EA PR-200307876010
23 มกราคม 2562 1J-O 2001/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ด้าน Partial Passenger(Ambulift)/Ramp Services (Apron Transportation) ที่สถานีเจดดาห์ (JED) และมาดีนะห์ (MED)
23 มกราคม 2562 TM-R 0054/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1881M52G15:062W0 QTY 74 EA PR-200308230/010
23 มกราคม 2562 DW 0047/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) (ที่ กบ.10-2-1/0093/2562)
22 มกราคม 2562 TZ 0133/2562 จัดหาพัสดุเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในการตรวจซ่อมอากาศยาน
22 มกราคม 2562 1U 2002/2562 จัดหาอะไหล่ Cargo Tractor ยี่ห้อ HARLAN
22 มกราคม 2562 1U 2003/2562 จัดซื้อ Wireless Headset จำนวน 10 ชุด
22 มกราคม 2562 1U 2004/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตู้ Container LD-3
22 มกราคม 2562 1U 2005/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ Transporter ยี่ห้อ TLD DEVTEC
22 มกราคม 2562 DW 0046/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพัฒนาปรับปรุงแบบการให้บริการ (Food identities and Service Development) ณ ภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.22/ซีวาย001/2562) PR 1191000306
22 มกราคม 2562 WP 0023/2562 สอบราคาจัดซื้อ Bed Sheet for Crew 1113026426
22 มกราคม 2562 TM-Z 0009/2562 จัดซื้ออุปกรณ์ของ บ.PC-9: P/N 001571 NB-45 Nitrogen Booster 1 ea. P/N 000410 Bottle Tow 1 ea. INQ 100005054
22 มกราคม 2562 TM-R 0045/2562 จัดซื้อ PN 5058704001200 PR 200306868
22 มกราคม 2562 TM-R 0046/2562 จัดซื้อ PN R8U4FE7800X PCB ASSY,10.6-IN. SM 10 EA PR 200306826
22 มกราคม 2562 TM-R 0047/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 5A3109-1:03481 QTY 1 ea. PR 200308054
22 มกราคม 2562 TM-Z 0010/2562 โครงการ P/N CA7502E:W1155 PRIMER, CA7502E CHROME-FREE EPOXY จำนวน 28 KIT PR # 200308248
22 มกราคม 2562 NP-R 0009/2562 ซื้อสื่อโฆษณาต่างประเทศ (สื่อสิ่งพิมพ์) ภายในงาน ITB Berlin 2019 PR 1113026450
21 มกราคม 2562 WP 0017/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Facial Tissues 1113026150
21 มกราคม 2562 WP 0018/2562 ประกวดราคาจัดซื้อ Disposable Pillowcase Y Class 1113026190
21 มกราคม 2562 DW 0037/2562 Spare-part (Castor Wheel Set 303539-101) (TG/10-2-1/0070/2019) PR 1113026281
21 มกราคม 2562 DW 0039/2562 ขอเชิญเสนอราคางานเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ VL/NH/km/006-008/19) PR 1114002001
21 มกราคม 2562 DW 0040/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) สำหรับอาคาร 125 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0031/2562) PR 1155000694
21 มกราคม 2562 TM-Z 0007/2562 จัดซื้อ FLUID PHOSPHATE ESTER SKYDROL LD4 18.9LI PN 483-018-03TG PR 200306585
21 มกราคม 2562 TM-R 0044/2562 Purchased Cover PR 200305649
21 มกราคม 2562 DW 0043/2562 ขอเชิญเสนอราคาสินค้ารายการ SPRAY (MULTI SHOT CABIN SPRAY) โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0076/2562) PR 1113025804
21 มกราคม 2562 1U 2001/2562 จัดหาอะไหล่ Cargo Tractor
21 มกราคม 2562 1J-O 1019/2562 การจัดหาบริการภาคพื้น ที่สถานี MNL สำหรับ Passenger/Ramp/Flight Operations Services
18 มกราคม 2562 TZ 0131/2562 ส่งซ่อม RT5000 P/N.400-015525-0101
18 มกราคม 2562 TM-R 0042/2562 Purchased Seal PR 200292943
18 มกราคม 2562 TM-Z 0005/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน F-5 : P/N 14-13000-13 : Windshield Panel q'ty 2 EA INQ 100004902
18 มกราคม 2562 TM-Z 0004/2562 จัดซื้อ CLEANER TOILET TANK HONEY BEE 60 25L/CAN PN 361-098-01TG PR 200307989
18 มกราคม 2562 TZ 0132/2562 ส่งซ่อม RT5000 P/N.400-015525-0101
18 มกราคม 2562 WP 0016/2562 สอบราคาจัดซื้อ Pillow Y Class 1113026425
18 มกราคม 2562 TM-R 0043/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 161W1166-1:81205 QTY 1 ea. PR 200306925
18 มกราคม 2562 TM-Z 0006/2562 โครงการ P/N 302-231-05TG SEALANT PS870-B2,SIZE 100 ML จำนวน 1,200 KITS PR # 200307717 ITEM 10
18 มกราคม 2562 DW 0036/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Clerk ประจำหน่วยงาน LT-T และ LT-F(ที่ กบ.10-2-1/0062/2562) PR 1155000684
17 มกราคม 2562 TM-R 0038/2562 Purchased Kit PR 100167092
17 มกราคม 2562 TM-R 0017/2562 Purchased Proposal PR 100166800
17 มกราคม 2562 TM-Z 0001/2562 จัดซื้อพัสดุของเครื่องบิน A319CJ และ A340-500 จำนวน 1 รายการ P/N C16291AB q'ty 5 EA INQ 100005051
17 มกราคม 2562 TM-Z 0002/2562 จัดซื้อพัสดุของเลิคอปเตอร์ Bell 412 จำนวน 2 รายการ INQ 100005031
17 มกราคม 2562 TM-Z 0003/2562 โครงการ P/N 842-096-02TG PU PROTECTIVE TAPE SCOTCH 8663DL, 36 IN. จำนวน 10 ROLL PR. 200306992
17 มกราคม 2562 TM-R 0039/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 9362M43P09:062W0 QTY 1 EA PR-200307822/010
17 มกราคม 2562 TM-R 0040/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 609200-01:99710 QTY 5 EA PR-200307823/010
17 มกราคม 2562 TM-R 0041/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 609201-01:99710 QTY 5 EA PR-200307824/010
17 มกราคม 2562 DW 0035/2562 ขออนุมัติจัดซื้อ CS-1000 IMAGE GENERATOR CABINET โดยวิธีพิเศษ PR 1113026330
17 มกราคม 2562 WP 0014/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ประจำกองจัดหาสินค้าและว้ตถุดิบ (CU) ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1115001418
16 มกราคม 2562 TM-R 0025/2562 provide P/N 224-2116-57 quantity 2 each PR 200307887
16 มกราคม 2562 TM-Z 3526/2562 จัดซื้อ Mobile Air Compressor LT014-2018
16 มกราคม 2562 TM-Z 3527/2562 จัดซื้อ Personal Portable Lift LT022-2018
16 มกราคม 2562 TM-R 0026/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 2047M62P02:062W0 QTY 1 EA PR-200307875/010
16 มกราคม 2562 WP 0015/2562 ประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Shuttle Bus Driver ประจำหน่วยงาน LT-T โดยวิธีประกวดราคา PR 1155000686
16 มกราคม 2562 DW 0033/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบและรับรองยอดรายได้ปี 2561 ของบริษัทฯ โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0047/2562) PR 1115002247
16 มกราคม 2562 TM-R 0029/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N RD-KA5612-15 qty 20 ea. PR. 200307805
16 มกราคม 2562 TM-R 0027/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 405CH:F6177 QTY 4 ea. PR 200307783
16 มกราคม 2562 TM-R 0028/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 7718140-5:31645 QTY 4 ea. PR 200307358
16 มกราคม 2562 TM-R 0030/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1151072-2:07217 QTY 3 EA PR-200307656/010
16 มกราคม 2562 TM-R 0031/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N U440176:K0680 QTY 5 ROLL PR-200307691/010
16 มกราคม 2562 TM-R 0032/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CH34736:0AFL4 QTY 60 EA PR-200307695/010
16 มกราคม 2562 TM-R 0033/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N CH34829:0AFL4 QTY 20 EA PR-200307612/010
16 มกราคม 2562 TM-R 0034/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN GWD6978-00:D1227 QTY 1 ea. PR 200307495
16 มกราคม 2562 TM-R 0035/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 3352-91-15600:D1347 qty 2 EA. PR 200307908
16 มกราคม 2562 TM-R 0036/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 28823-9:07649 QTY 2 ea. PR 200300779
16 มกราคม 2562 TM-R 0037/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 822-0998-102:4V792 QTY 1 ea. PR 200307111
15 มกราคม 2562 FZ 0003/2562 จัดซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่ PR1183007113
15 มกราคม 2562 TM-R 0022/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305890071:F6137 QTY 6 ea. PR 200307447
15 มกราคม 2562 TM-Z 3525/2562 จัดซื้อ ALUMINUM WIRE P/N 5454016206:81205 PR 200305357
15 มกราคม 2562 FZ 0005/2562 จัดซื้อ กระดาษกาว ขนาด 2 นิ้ว (Plastic Tape) PR1183007114
15 มกราคม 2562 FZ 0004/2562 งานจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 32 เครื่อง PR1181000565
15 มกราคม 2562 TM-R 0023/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 65B81127-167:81205 QTY 1 ea. PR 200307491
15 มกราคม 2562 WP 0008/2562 ประกวดราคาจัดจ้าง Menu Card และ Wine List 1113024413, 1113024414
15 มกราคม 2562 DW 0026/2562 Invitation to Propose for the Procurement of Spare-Part (Castor with Brake) (TG/10-2-14/005/2019) PR 1113026282
15 มกราคม 2562 TM-R 0024/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 48114-1095:U1841 QTY 1 ea. PR 200307437
15 มกราคม 2562 DW 0027/2562 Invitation to Propose for the Procurement of Spare-Part (Castor Assy Brake) (TG/10-2-14/004/2019) PR 1113026280
15 มกราคม 2562 DW 0028/2562 Lansweeper Enterprise Unlimited Clients (period of 5 years) (TG 10-2-12/024/2019) PR 1112000196
15 มกราคม 2562 DW 0031/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมางานผู้ให้บริการควบคุมและอ่านผลเครื่อง X-Ray ประจำคลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNXFW) (ที่ กบ.10-2-1/0039/2562) PR 1185000293
15 มกราคม 2562 DW 0032/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ CISCO Network Devices จำนวน 18 Units (ที่ กบ.10-2-1/058-060/2562) PR 1114001998
15 มกราคม 2562 DW 0029/2562 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสลิงลิฟต์ (MAIN ROPE) และสลิงป้องกันอุบัติเหตุ (GOVERNOR ROPE) ลิฟต์โดยสาร NO. TL-8 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-1/0046/2562) PR 1113026253
14 มกราคม 2562 TZ 0130/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง ฮ.Bell 412,Bell 212
14 มกราคม 2562 WP 0012/2562 สอบราคางานว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ UTP Network Backbone จำนวน 1 งาน 1155000698
14 มกราคม 2562 WP 0009/2562 ประกวดราคาว่าจ้างออกแบบย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการ Datacenter Rationalization จำนวน 1 งาน 1111001577
14 มกราคม 2562 DW 0023/2562 In-Flight Entertainment (IFE) (TG05-3/007-009/2018) PR 075971
13 มกราคม 2562 TM-R 0021/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 3505448-5-1:59364 QTY 1 EA PR-200304863/010
11 มกราคม 2562 WP 0011/2562 ประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการซัก-รัด เครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เสื้อผ้าและอื่นๆ ที่ฝ่ายครัวการบิน (DC) ณ ท่ากาศยานดอนเมือง 1195001374
11 มกราคม 2562 TM-R 0018/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1FA13043-14:26437 QTY 1 EA PR-200306889/010
11 มกราคม 2562 TM-R 0019/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 1999M68G05:07482 QTY 3 EA PR-200307309/010
11 มกราคม 2562 TJ 0012/2562 76001112020 P/N 5004451H
11 มกราคม 2562 TM-R 0020/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน P/N 0154KA:K5459 QTY 1 EA PR-200307492/010
11 มกราคม 2562 DW 0022/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ CISCO Network Devices จำนวน 18 Units (ที่ กบ.10-2-1/040/2562) PR 1114001998
11 มกราคม 2562 TJ 0013/2562 78000316 P/N 7010101H09
10 มกราคม 2562 TZ 0127/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน บ.ฟอกเกอร์ # 27228
10 มกราคม 2562 TM-R 0015/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-911-8110 PR 200307367
10 มกราคม 2562 TZ 0128/2562 จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ใชกับอากาศยาน
10 มกราคม 2562 WP 0010/2562 สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารผู้โดยสาร MTB และ Concourse A ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1175000360
10 มกราคม 2562 TM-R 0016/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 606411-00:99710 QTY 3 EA PR-200307354/010
10 มกราคม 2562 TZ 0129/2562 ส่งซ่อม Linear Actuator P/N.204-060-762-1
10 มกราคม 2562 FZ 0001/2562 จัดซื้อ Tie Down Strap โดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือเชิญเสนอราคา เลขที่ TG 21-3(4)/001-003/2019 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562 FZ 0002/2562 จัดซื้อ Aircraft Pallet Net โดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือเชิญเสนอราคา เลขที่ TG 21-3(4)/004-006/2019 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562 DW 0019/2562 ขอเชิญเสนอราคาสินค้ารายการ BASKET LARGE FOR C&Y CLASS โดยวิธีพิเศษ (ที่ กบ.10-2-14/0003/2562) PR 1113026258
09 มกราคม 2562 TM-R 0009/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 70720045-01:99193 QTY 1 EA PR-200306971/010
09 มกราคม 2562 TM-R 0010/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2341790-1:70210 QTY 1 ea. PR 200307089
09 มกราคม 2562 TM-R 0011/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 801307-00:53655 QTY 10 ea. PR 200307266
09 มกราคม 2562 TM-R 0012/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N FW24471:K0680 QTY 1 EA PR-200307176/010
09 มกราคม 2562 DW 0005/2562 ขออนุมัติว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ CCTV และ ACESS CONTROL ของแผนก MP-S ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020278
09 มกราคม 2562 DW 0006/2562 ขออนุมัติว่าจ้างต่อเติมรางรองรับมอเตอร์เครน NO.6 ยี่ห้อ "STAHL" อาคาร HANGAR BAY "B" สนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020848
09 มกราคม 2562 TM-R 0013/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP103801-114:53117 QTY 1 ea. PR 200307261
09 มกราคม 2562 DW 0007/2562 ขออนุมัติว่าจ้างปรับปรุงโครงเหล็กและแผงลูฟเวอร์ บริเวณ COOLING TOWER อาคาร 129 ชั้น 5 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020476
09 มกราคม 2562 DW 0008/2562 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งพรมปูพื้น CARPET TILES อาคาร 1 ชั้น 6 สำนักงานหลานหลวง โดยวิธีตกลงราคา PR 1116002637
09 มกราคม 2562 DW 0009/2562 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องผลิต O-ZONE หน่วยงาน MB-D สนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีพิเศษ PR 1153019239
09 มกราคม 2562 DW 0010/2562 ขออนุมัติว่าจ้างติดตั้งกันสาดคลุมช่องประตูม้วน เหนือประตู HANGAR อาคาร 122 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020600
09 มกราคม 2562 DW 0011/2562 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งพรมปูพื้น NYLON ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร สำนักงานหลานหลวง โดยวิธีตกลงราคา PR 1113024452
09 มกราคม 2562 DW 0012/2562 ขออนุมัติว่าจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 121 และ 123 Plating Shop ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020170
09 มกราคม 2562 DW 0013/2562 ขออนุมัติว่าจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า TRANSFORMER STATION 2A อาคาร 125 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020472
09 มกราคม 2562 DW 0014/2562 ขออนุมัติว่าจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งในอาคาร HANGAR ฝ่ายช่าง สนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีตกลงราคา PR 1153020213
09 มกราคม 2562 DW 0015/2562 ขออนุมัติว่าจ้างปรับปรุงโครงเหล็กและแผงลูฟเวอร์ บริเวณ COOLING TOWER อาคาร 119 ชั้น 5 ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา PR 1153021094
09 มกราคม 2562 DW 0016/2562 ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับหน่วยงาน LT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีตกลงราคา PR 1151001161
09 มกราคม 2562 DW 0017/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างเหมางานผู้ให้บริการควบคุมและอ่านผลเครื่อง X-Ray ประจำคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต (HKTFW) (ที่ กบ.10-2-1/0014/2562) PR 1185000292
09 มกราคม 2562 TJ 0005/2562 70024820010 P/N 285W0863-5
09 มกราคม 2562 TJ 0006/2562 70024832020 P/N 822-1714-100
09 มกราคม 2562 TJ 0007/2562 71038454010 P/N 1701768
09 มกราคม 2562 TJ 0008/2562 70024887010 P/N HG2040AD03
09 มกราคม 2562 TJ 0009/2562 70024667010 P/N 2243800-81
09 มกราคม 2562 TJ 0010/2562 70024944010 P/N 4089400-901
09 มกราคม 2562 TJ 0011/2562 70024881010 P/N HG2060AD01
09 มกราคม 2562 TM-R 0014/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 4305890071:F6137 QTY 6 ea. PR 200307091
08 มกราคม 2562 TZ 0110/2562 จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ตรวจซ่อมอากาศยาน
08 มกราคม 2562 TM-R 0005/2562 จัดซ้ือพัสดุอากาศยาน 4 รายการสำหรับ A350 MRI TASK PR 200305855
08 มกราคม 2562 TZ 0111/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมอากาศยานแบบ บ.ปีกติด
08 มกราคม 2562 TZ 0113/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง ฮ.Bell 412
08 มกราคม 2562 TM-Z 3524/2562 จัดซื้อ Consignment BPTO-2380 PO 84000025
08 มกราคม 2562 TZ 0112/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง ฮ.Bell 412
08 มกราคม 2562 TZ 0126/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.ฟอกเกอร์ # 27228
08 มกราคม 2562 TZ 0125/2562 จัดหาพัสดุเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในการตรวจซ่อมอากาศยาน
08 มกราคม 2562 TZ 0124/2562 จัดหาเครื่อง Portable Fluid Purifier สำหรับ ฮ.Bell 205A-1,Bell212,Bell412 และ ฺBell429
08 มกราคม 2562 TZ 0122/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.ฟอกเกอร์ # 27228
08 มกราคม 2562 TZ 0117/2562 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้กับอากาศยาน
08 มกราคม 2562 TZ 0121/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.ฟอกเกอร์ # 27228
08 มกราคม 2562 TZ 0120/2562 จัดหาพัสดุอากาศยาาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง บ.ฟอกเกอร์ # 27228
08 มกราคม 2562 TZ 0119/2562 จัดหา PC-700 Autopilot Control P/N.7000299-910 เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง ฮ. Bell 212,Bell 412
08 มกราคม 2562 TZ 0118/2562 จัดหา Blade Assy เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง Bell 429
08 มกราคม 2562 TZ 0116/2562 จัดหาอะไหล่สำหรับตรวจซ่อมเครื่อง ฮ. Bell 212
08 มกราคม 2562 TZ 0115/2562 ๗จัดหาพัสดุอากาศยาน เพื่อตรวจซ่อมเครื่อง ฮ.Bell 412,Bell 212
08 มกราคม 2562 TZ 0114/2562 จัดหา Connecte HD Borescope With 3D สำหรับใช้กับเครื่อง Bell 412 EPI,Bell 429 และ บ.Falcon
08 มกราคม 2562 WP 0007/2562 สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Network Analyzer จำนวน 1 ระบบ PR 1151001193
08 มกราคม 2562 TM-R 0006/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 332W1360-139:81205 QTY 14 EA PR-200306771/010
08 มกราคม 2562 TM-R 0007/2562 จัดซื้อ PN F21050-301-302 PR 200307016
08 มกราคม 2562 TM-R 0008/2562 Purchased Duct Assy PR 200305321
08 มกราคม 2562 NP-R 0007/2562 การจัดทำแคมเปญส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ในรูปแบบ SEM และ GDN PR 1113025756
08 มกราคม 2562 NP-R 0008/2562 จัดทำการตลาดออนไลน์แบบ Display Advertising PR 1113025562
07 มกราคม 2562 TM-R 3129/2562 จัดซื้อ PN 2006-1-911-8110 PR 200306043
07 มกราคม 2562 TM-R 3131/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2342176-1:70210 QTY 2 ea. PR 200306340
07 มกราคม 2562 TM-R 3130/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN NP175232-2:53117 QTY 2 ea. PR 200306869
07 มกราคม 2562 TM-R 0001/2562 Consignment บริษัท Proponent ประจำเดือนธันวาคม 2561
07 มกราคม 2562 TM-R 0003/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 442274:06848 QTY 1 EA PR-200306874/010
07 มกราคม 2562 TM-R 0004/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน P/N 418-17054:58880 QTY 3 EA PR-200306965/010
07 มกราคม 2562 TM-R 0002/2562 จัดซื้อพัสดุอากาศยาน PN 2217937-4:64547 QTY 2 ea. PR 200307063
07 มกราคม 2562 NP-R 0002/2562 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศสื่อนอกบ้าน (OUT OF HOME) ประจำปี 2562 -บริษัท เธาซันไมล์ จำกัด PR 1113026341
07 มกราคม 2562 NP-R 0004/2562 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศสื่อนอกบ้าน (OUT OF HOME) ประจำปี 2562 - บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ จำกัด PR 1113026341
07 มกราคม 2562 NP-R 0005/2562 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศสื่อนอกบ้าน (OUT OF HOME) ประจำปี 2562 - บริษั่ท บี เอสเอส โฮลดิ้ง จำกัด PR 1113026341
07 มกราคม 2562 NP-R 0006/2562 ขอความเห็นชอบซื้อสื่อโฆษณาในประเทศสื่อนอกบ้าน (OUT OF HOME) ประจำปี 2562 - บริษัทื อีสพร้อม จำกัด PR 1113026341
07 มกราคม 2562 DW 0003/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษา CRANE สำหรับฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (สุวรรณภูมิ) จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0002/2562) PR 1154000544
07 มกราคม 2562 DW 0004/2562 ขอเชิญเสนอราคาว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครน "STAHL" สำหรับฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 1 งาน (ที่ กบ.10-2-12/0003/2562) PR 1154000547