ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Traffic Planning Coordinator 2
  Marketing Research Analyst 1
  Marketing Research Analyst 2
  Senior Clerk
  Supervisor (JJ)
  Supervisor (JZ)
  Director, In-Flight Catering Planning and Control Department
  Dispatch Assistant (ประจำสถานีภูเก็ต)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป