ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  COOK 5 (CP)
  SALES PROMOTER (AW)
  SALES PROMOTER (AS)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 7 ขึ้นไป และ Google Chrome