ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Marketing Research Analyst 3 (SM)
  International Relations Coordinator 3 (SK)
  International Relations Coordinator 2 (S4)
  International Relations Coordinator 3 (S4)
  Supervisor (NP)
  Clerk (OG)
  Agent 1 (HA)
  Agent 1 (HZ)
  Agent 1 (AD)
  Sales Promoter (AS)
  Clerk (NN-S)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป