ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Western Chef
  Senior Clerk (WF-K)
  Cook 5 (CP)
  Cook 3 (CP-P)
  Marketing Research Analyst 2 (RE)
  Customer Service Agent 1 (HKTKK)
  Marketing Research Analyst 3 (SQ)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป