ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Overhaul Shop Mechanic 2 (ประจำสถานีภูเก็ต)
  Auditor 1
  Senior Clerk
  Assistant Flight Operations Officer
  Dispatch Assistant

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป