ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 7 ขึ้นไป และ Google Chrome