ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  COOK 5 (CP)
  THAI CHEF (CP)
  ACCOUNTING OFFICER 3 (UH)
  ACCOUNTING OFFICER 3 (EQ)
  ACCOUNTING OFFICER 3 (EW)
  ACCOUNTING OFFICER 3 (EN)
  TRAFFIC PLANNING COORDINATOR 2 (YY)
  SUPERVISOR (จป. วิชาชีพ) (2S)
  ENGINEER 1 (2S)
  ASSISTANT FLIGHT OPERATIONS OFFICER (BKKOP)
  DISPATCH ASSISTANT (BKKOW)
  DISPATCH ASSISTANT (HKTOW)
  ACCOUNTING OFFICER 7 (ED)
  SUPERVISOR (WF-G)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 7 ขึ้นไป และ Google Chrome