ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  ผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot)
  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Application Deadline Extension for the Position of THAI Commercial Management Trainees
  Operations Engineer 3

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป