ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Western Chef
  Cook 5 (CP)
  Cook 3 (CP-P)
  Supervisor (NP)
  Agent 1 (PYXSD)
  Accounting Officer 1 (KBVSD)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป