ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Western Chef
  Thai Chef
  Agent 1 (FP)
  Agent 1 (AF)
  Agent 1 (FW)
  Agent 1(FR)
  Agent 1 (FP-E)
  Agent 1 (FP-F)
  Agent 1 (FZ-Y)
  Supervisor (FN-P)
  Supervisor (FE-P)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป