ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Finance Analyst 3
  Senior Clerk
  Supervisor (ประจำฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา)
  Supervisor (ประจำสถานีภูเก็ต)
  Senior Clerk

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป