ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  Thai Chef (CP)
  Agent 1 (AG)
  Public Relations 1 (4S)
  Legal Officer 2 (WL-E)
  Programmer Analyst 1 (VQ) ทดแทนกวิน ศรแก้ว จรณะสมบูรณ์
  Western Chef

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป