ตำแหน่งงานที่การบินไทยเปิดรับมีดังนี้

  Not Specified Position(ทั่วไป)
  LEGAL OFFICER 2 (WL-E)
  TECHNICAL INSTRUCTOR 3 (BT)
  TECHNICAL INSTRUCTOR 5 (BT)
  PERSONNEL OFFICER 2 (PF)
  SALES PROMOTER (AW)
  OVERHAUL SHOP MECHANIC 2 (LD-W1)
  OVERHAUL SHOP MECHANIC 2 (LD-W2)
  OVERHAUL SHOP MECHANIC 2 (LT-D)

คำแนะนำในการใช้งาน : เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ web นี้เหมาะสำหรับ
Internet Explorer Version 7 ขึ้นไป และ Google Chrome